oldaldobozjavitott.jpg

kozelet_hataratkelo_widget.jpg

Utolsó kommentek

Kívül tágasabb!

Gazdagisztán

2016. június 29. 04:42,  Létezik másik út 150 komment

2016. június 29. 04:42 Határátkelő

Létezik másik út

„Van alternatíva, nem folyton keseregni kell, hogy semmi nem változik, hanem következetesen afelé kell menni, hogy változzon a helyzet, akkor is, ha fáj” – írja a Magyarország 2.0 pályázatra érkezett posztjában László, aki végigvette, min és hogyan lenne érdemes változtatni az országban – kezdve az oktatáson a gazdaságon és a kultúrán át egészen a közlekedésig.

Magyarország 2.0 – a Határátkelő második pályázata. Te min változtatnál Magyarországon, milyen jó külföldi tapasztalatot építenél be? A határidő június legvége és persze nem csak határátkelők írhatnak – a pályázatról minden tudnivalót megtalálsz ide kattintva! A cím: hataratkeloKUKAChotmail.com.

iskola_gyerek_ir_foto_flickr_com_dotmatchbox_2.jpg

Az oktatás gondjai

Minden nap halljuk, hogy milyen problémákkal küzd az ország mindhárom, a címben említett területen. Ezek a problémák összekapcsolódnak. A probléma gyökerének én az oktatást látom.

Nem csak az a probléma, hogy velejéig rossz a centralizált rendszer, amelyet oly makacsul erőltetnek. Az ok az, hogy nem hagyják érvényesülni azokat az előremutató ötleteket, eszközöket és módszereket, amelyek még csak nem is kísérletiek, nem Magyarországon használnak először ilyesmiket.

Nem is azzal van a fő probléma, hogy a magyar oktatás a hagyományosabb tanítást, a lexikális tudást és a frontális tanítást helyezi előtérbe, ezektől függetlenül még mindig lehetne jó, vagy legalábbis jobb, mint most.

Azonban ha kitekintünk, láthatjuk, hogy például Finnországban a tantárgyak helyetti témaalapú oktatás is működik. Ennek lényege, hogy a diákoknak nincs például külön irodalom, nyelvtan és történelem órájuk, hanem egy kötetlenebb foglalkozás keretében megismerkedhetnek egy adott korszak történetével, fontos eseményeivel, személyeivel és ideológiáival, illetve az azokhoz kapcsolódó irodalmi művekkel.

Ezt lehet sokáig fokozni, ugyanazon a foglalkozáson megismerhetik a kor találmányait, tudományos eredményeit, képzőművészeti alkotásait vagy bármi egyebet. A tanulók számára ez azért előnyös, mert ismeretüket nem darabolja fel tantárgyanként, nem azokhoz fogja kötni, hanem a ténylegesen hozzá kapcsolódó fogalmakhoz.

Igaz, ennek is vannak hátrányai, a legelőnyösebb véleményem szerint az lenne, ha a kétféle megközelítés ötvözéséből jönne létre egy új megoldás. Hasonló foglalkozásokon vennének részt a diákok, bátran kérdezhetnének és erre egy ideális világban érdemi választ is kapnának a tanároktól az érdeklődő kérdésükre.

Ha többet mernének kérdezni és lenne önbizalmuk arra, hogy bátrabban tegyék ezt, úgy többet tudhatnának meg egy-egy témáról, javulna a kritikai gondolkozásuk, a vitaképességük, egyre jobbakat és jobbakat kérdeznének. Ami a tanárnak is jól eshetne, hiszen tanulói érdeklődnek, tudni akarnak.

A tanár is kérdezhetne, persze, ahogyan most is kérdezhet(ne). Ugyanis sokszor látom problémának, hogyha önkéntes válaszolót vár, akkor nem kap, és nem azért nem kap, mert senki nem tudja, hanem mert nem merik, vagy nem akarják elmondani a véleményüket. Valamikor beléjük kerül ez a gátlás, korlát, félni kezdenek attól, hogy rosszat mondanak. Ezt jó lenne valahogy kinevelni.

A csapatmunka fontosságát csoportos foglalkozásokkal, projektmunkákkal, amelyekben kicsit középpontba kerül a kreativitásuk, az egymással való kommunikációjuk.

Több pihenést a gyerekeknek

Az iskolákban töltött órák számát csökkenteni kellene, az egész napos iskola a jelenlegi formájában nem működőképes. 8-10 órát eltölteni az iskolában úgy, hogy az étkeztetés vegyes, a tanítás folyamatos, a tanulóktól pedig folyamatos koncentrációt várnak el az egyébként nem kipihentebb tanárok.

Az iskolának később kellene kezdődnie és hamarabb befejeződnie lehetőség szerint. A 8 órai, vagy középiskolákban 7:15-ös, nulladik órás kezdés egyszerűen értelmetlen. Vagy a diákok vannak alvásközeli állapotban, vagy a tanárok, vagy mindenki, érdemi tanításra egyáltalán nem nevezhető alkalmasnak.

Szintén jót tehetnének a hosszabb szünetek, lenne némi idő pihenésre, órák előtt felkészülésre, étkezésre, WC-használatra, hogy ezeket ne az óra közben kelljen megtenni. Mert meg lehet mindet a pad alatt is valósítani, de az kétségkívül az óra hatékonyságából vesz el.

A több pihenés segíthetne azon is, hogy a diákok és tanárok elfogadóbbak és megértőbbek legyenek egymással és egymás között is. Többet lehetne (vagy inkább csak lehetne) foglalkozni a diákok mentális egészségével, amihez nyilván az is jó lenne, ha legalább a tanárok kapnának ilyen irányú képzést, továbbképzést. Egyre több az olyan gyerek, aki küzd valamilyen pszichés zavarral, viszont az iskola javíthatna rajta, méghozzá nem is keveset.

A mai iskolarendszer nagy hátrányának tartom, hogy a témában történő kutatások eredményeit nem használják fel, vagy gyakran csak nagyon csúnya késéssekkel.

A tananyag feljegyzése, egyáltalán otthoni elérhetősége is kulcskérdés. Annak nem sok értelmét látom, hogy a diákok leírják a füzetükbe a teljes feldolgozott anyagot.

Nyilván megjegyezne a leírtakból valamit az adott tanuló, ha lenne ideje felfogni azt, amit leír, de a kvázi lediktált tananyagot elég nehéz. Márpedig le kell írni, mert haladni kell a túlságosan és sokszor feleslegesen bő tananyaggal. Több értelme van, ha egy logikusan felépített vázlatot jegyez le, ahogyan azt valószínűleg kellene, ha nem lenne ennyire szorosan ütemezve.

Egy vázlatból többet meg lehet jegyezni, az órán elhangzottakat pedig hozzáfűzni. Ezért is lenne nagyon fontos, hogy ne a tanár diktáljon egy-egy vázlatot, hanem a diák írja le, amit fontosnak tűnik, fontosnak gondolja - persze erre felhívhatja a tanár is a figyelmet.

A digitális oktatás

A megértés szempontjából ugyanis nagyon lényeges, hogy az a diák fejében is összeálljon, tudja kötni a megtanult dolgokat egymáshoz. A másik járható út a digitális anyagok világa, vagy inkább lehetne.

Egyre több iskola, egyre több tantermében vannak digitális táblák. Ezeket azonban általában csak arra használják, hogy egy-egy előre elkészített prezentáció segítségével megjelenítsék az adott tananyagot vagy ahhoz kapcsolódó tartalmakat.

Ami persze nem egy máglyahalállal jutalmazandó felhasználás, főleg, ha a diákok utána meg is kaphatják a prezentáció anyagát és nem kézzel kell lemásolniuk a táblán látható anyagot. Azonban van ebben jóval több lehetőség is.

Nagyon szomorúnak tartom, hogy például a Mozaik Kiadó által készített mozaWeb digitális tankönyveket nem lehet az itthoni iskolákban használni. Sorozatosan nyeri a különböző díjakat, a digitális könyveik pedig különböző interaktív 3 dimenziós modellekkel, videókkal és feladatokkal vannak gazdagítva. Ez nem a reklám helye, csupán egy példa, ami önmagában is több mint 500 könyvet jelent. Magyarok fejlesztették, magyarok is használhatják, mégsem lehetséges az iskoláknak.

Van még számtalan lehetőség, például az otthoni tanulás segítése és itt nem (csak) a magántanulókra gondolok, hanem azokra is, akik távollét (betegség, sérülés, utazás, egyéb okok) miatt kényszerülnek arra, hogy ne az iskolában tanuljanak ideiglenesen, vagy állandó jelleggel. A távoktatásra ma már annyi eszköz van, a videókonferenciákra használt alkalmazásoktól a fent említett digitális tankönyvekig.

Az egyházi iskolák és a szakképzés

Amit rettenetesen károsnak találok, az az egyházi iskolák terjedése. Hú de jól járnak, hisz az egyházaknak több pénzük van, mint az önkormányzatnak. Miért van több pénze? Az úgynevezett történelmi egyházaknak szépen megtolja a szekerét az állam.

Nem azt mondom, hogy ne legyen vallásos iskola, ha igény van rá, de ne kelljen már kényszerből egyházi fenntartású iskolába járatni a gyereket. Igen, ha most megy oda, akkor láthatja, hogy X és Y egyház a fenntartója, de ha a környéken nincs másik iskola, vagy más fenntartású iskola, akkor muszáj lesz odamenni, attól függetlenül, hogy ahhoz a felekezethez tartozik-e.

Talán nem kell hittanon részt vennie, de mehet templomi évnyitóra/évzáróra, köszönhet a papoknak, feltéve, ha nem akar magának rossz barátokat szerezni az iskola vezetésénél. Gyönyörű, mondhatom.

A szakképzések megint egy másik problémakört jelentenek, gyakran már azelőtt elveszik a diák kedvét tőle, amikor még általános iskolába jár. A szüleiét is, amikor meglátják, hogy az olvasási-szövegértési, illetve matematikai képességei romlanak a szakképzés alatt.

Pedig szükség lenne szakemberekre is, a nagymértékű kivándorlás miatt egyre többre, mégsem tesznek érte sokat, mondhatni semmit. Hiába a hiányszakmákat tanulókat illető ösztöndíj, vagy a két államilag támogatott képzés, amikor ezeket nem használják ki.

Gondok a felsőoktatásban

Felsőoktatásban is vannak gondok, de sajnos az oktatás problémáinak részletezéséhez legalább egy könyvnyi terjedelem volna szükséges. Az állam hozzávetőlegesen annyival támogatja az összes egyetemet, mint amennyivel egy hasonló méretű ország egyetlen egy intézményét. Amit ki lehetne küszöbölni azzal, hogy magánkézben lévő vállalkozások támogatnák jobban az egyetemeket.

Mindenki jobban járna, az államnak nem kellene többet fizetnie, az egyetemeknek mégis több forrásuk lenne és a vállalatokon keresztül új technológiák ismeretét adhatnák át a hallgatóiknak, a vállalatok pedig az értékes, fiatal és versenyképesen képzett munkavállalókból csemegézhetnének.

Amire nagyon rá kellene feküdni, az az informatika. Az egyik legjobban keresett és legjobban fizető szakterület. Nyilván nem a legegyszerűbb, nem lehet mindenkiből informatikus. Azonban ma különböző becslések szerint 20 ezernél is több IT-állás betöltetlen és ez csak a pillanatnyi helyzet, a következő években ez csak tovább nőhet.

Európára kivetítve már több százezres, a közeljövőben pedig inkább milliós lesz a betölthető pozíciók száma. Az oktatás megfelelő átalakítását már általános iskolában meg kellene kezdeni.

Nagy-Britanniának bejött, hogy mindenkivel megtaníttatják az algoritmizálás alapjait. Még ha nem is lesz belőle később informatikus, a gondolkozása ezáltal sokat javulhat. Középiskolákban is ideje lenne már letérni az irodai programcsomagok használatának erőltetéséről, még az emelt szintű informatika érettségi gyakorlati részének is több mint a fele alapszik rajta.

A felsőoktatásban úgy tűnik, két probléma van. Az egyik, hogy amit megtanítanak, az a képzés végére elavul. Ezen lehet javítani a cégekkel való együttműködéssel vagy végső megoldásként önképzéssel, de utóbbira nem jut túlságosan sok idő, mert - ez egyben a második probléma is - rengeteg elméleti anyagot oktatnak.

A magyar ipar éppen azért nem nevezhető erősnek, mert az ország nem bővelkedik nyersanyagokban. A következő nagy ipari forradalomra azonban enélkül is felülhetünk, ha időben cselekszünk.

Az IoT (Internet of Things), big data és mesterséges intelligencia kulcsszavak által fémjelzett új hullámban lehetőség adódik majd rengeteg olyan rendszer kifejlesztésére, amelyhez magasan képzett munkavállalók, kreatív ötletek, innovatív fejlesztések és ezekkel rendelkező vállalkozások szükségesek. Segítene ez azon is, hogy a magyar ipar ne néhány autógyárból álljon. Most mutassuk meg, hogy mi vagyunk Európa agya!

Valódi versenyt a gazdaságban!

A gazdaságban rengeteg mindent lehetne jobbá tenni. A legfontosabb az lenne, hogy olyan vállalkozói környezetet biztosítsunk, ami vonzó a cégek és - nagyon fontos - a munkavállalók számára is. Merjenek kockáztatni, újítani és ezek elé ne vessünk állami akadályokat.

Minél több ágazat áll a saját lábára, annál könnyebb lesz a többinek is felfutni, egyszerűbb lesz beszállítókat és megfelelően képzett embereket találni. Fontos, hogy legyen visszacsatolás az oktatás felé, azt képezzék, amire szükség van, vagy még inkább szükség lesz.

A közbeszerzések, pályázatok legyenek átláthatóak, és ne egy vállalkozóra legyenek már kiírva. Hosszútávon mindenki jobban jár, ha valódi verseny van: az árak alacsonyabbak, a fejlesztésekre több energiát fordítanak és több vállalatnak ad létlehetőséget.

Ha a gazdaság valóban felfelé ívelő pályára állt, az egészségügy problémái is mérséklődhetnek. A legfőbb gond itt is a forrás- és szakemberhiány. A kettő pedig összefügg: megfelelő források esetén nem lenne szakemberhiány sem, nem vándorolnának el annyian Nyugat-Európába, ha legalább hasonló fizetéseket kapnának az orvosok és az ápolók. Ott a lehetőség a kórházak privatizálására, ha sikerülne egy jól működő rendszert kialakítani, nem lenne ördögtől való ötlet.

Kultúra

Sarkos pontja egy állam jólétének, illetve egy jóléti állam létének. A kultúrát nem lehet megmetszeni, arra kényszeríteni, hogy egy az aktuális politikai irányzatot kiszolgálja. Illetve lehet, csak egyáltalán nem érdemes az alkotások minőségének szempontjából.

Az arra érdemes, szakértők által valójában értékesnek talált művészek támogatása nem rossz dolog, feltéve, ha nem arról van szó, hogy egyfajta állami kánont hozzunk létre, a többiek meg alkossanak hobbiból.

A szórakozás lehetőségeinek megteremtése nagyban függ a gazdaság és a kultúra csillagjainak együttállásától. Jóval több lehetőség nyílik, ha az állampolgárok megengedhetik maguknak, hogy gyakrabban járjanak el szórakozni.

Nem csak több, minőségibb lehetőségek is nyílnak, amelyeket egyrészt magántulajdonban lévő, másrészt állami helyek és események teremthetnek meg.

Az államnak elsősorban a saját tulajdonában álló múzeumok, színházak, könyvtárak és kiállítások működtetésével kellene foglalkoznia, másrészt támogatnia azokat a magángyűjteményeket, amelyek erre rászorulnak.

Összefoglalóan elmondható az, hogy a legideálisabb az lenne, ha az állam nem próbálná érdemben befolyásolni, sem megszabni a lehetőségeket, hanem fenntartani és fejleszteni próbálná a sajátjait és támogatni néhányakat.

A digitális forradalomban itt is nagy lehetőségek vannak: gondoljunk csak az elektronikus könyvekre (e-book), a videojátékokra, a zene- és videóstream szolgáltatásokra, a virtuális és a kiterjesztett valóságra (VR és AR). Az ebookokat igyekszik meglovagolni az állam is, például a Magyar Elektronikus Könyvtárral. A könyvek és más dokumentumok kiadása és terjesztése minden korábbinál egyszerűbbé és gyorsabbá válik.

A videojátékok már elérték azt a szintet, amikor szubkultúrából a kultúra fővonalának részeivé váltak. Ma már nem kizárólag kis cégek, hanem nagy vállalkozások fejlesztik ezeket, nem ritkán a hollywoodi filmek költségvetésével vetekedő, vagy azt meghaladó szinten, beleértve ebbe a bevételek nagyságát is.

A legfőbb újítás itt is az interaktivitásban keresendő, egy filmmel ellentétben nem egy meghatározott nézőpontból követjük a történéseket, hanem azokban mi is szerepet vállalunk, az élmény egyedivé válik.

Ugyanerre a személyes élményre épít a virtuális valóság, ahol egy kifejezetten erre a célra fejlesztett szemüveg segítségével belülről élünk át egy-egy történetet és ennek nem kell feltétlenül egy játékvilágnak lennie.

Lehet az egy oktatást segítő célszoftver is, például sebészeknek a műtétek gyakorlásához, vagy űrhajósoknak, illetve más nehezen gyakorolható célok esetén a finom mozdulatok gyakorlásához. A kiterjesztett valóság pedig azon alapszik, hogy a valódi világra mintegy plusz rétegként rávetítve jelenítünk meg információkat.

A lehetőségek száma itt is a végtelenhez közelít, múzeumokban információkat, videókat és körbeforgatható modelleket jeleníthetünk meg magunknak, kivetíthetjük a bevásárlólistát a szemünk elé, vagy egy bútor képét vetíthetjük a szobánknak abba a sarkába, ahová be szeretnénk szerezni egyet.

Itt megint visszajutunk az informatika szükségességéhez. A különböző streaming-szolgáltatásokról bizonyára már sokan hallottak, nem is kevesen használják már például a Netflixet (filmek, sorozatok) vagy a Spotifyt (zene).

Ezek segítségével hatalmas gyűjteményeket érhetünk el legálisan, jóval olcsóbban, mintha ezeket egy boltban vennénk megy dobozosan. Ezek által sokkal több emberhez juthat el legálisan a mai kultúra krémje. Szívesen látnék ilyen szolgáltatásokat és termékeket magyar viszonylatban is, ha lennének.

A sport – több pénzt az utánpótlásnak

Sport terén elképesztő, hogy mennyi pénzt fektetünk abba, hogy a sportos nemzet szlogenbe beerőltessük magunkat. Nem attól leszünk sikeresek a nemzetközi versenyeken, ha óriásberuházásokon keresztül minden népszerűbb sportág összes csapatát megtoljuk egy szükségtelenül nagy pályával, legyen az stadion, uszoda vagy sportcsarnok. Ha szükséges, akkor támogassuk, de ne így.

Ha a sportot akarjuk fellendíteni akkor a legjobb, amit tehetünk az az utánpótlás fejlesztése. De azt sem úgy, hogy mindennapos testnevelés címszóval a gyerekeket zsúfolásig bekényszerítjük egy kisméretű, omladozó falú, poros tornaterembe és nem is úgy, hogy néhány városba és egy pár faluba építünk egy akadémiát, amit utána még csak nem is használunk ki. Hanem szervezünk és támogatunk helyi versenyeket, kupákat és bajnokságokat.

A profi sportágakat meg nem tömjük ki aranyérig közpénzből, hanem lehetővé tesszük és érdekelté a magán támogatókat abban, hogy hozzájáruljanak kedvenc csapatuk működéséhez. Összességében sem költünk rá annyit, amennyit másra nem költenénk szívesebben.

Az egyházat a hívek támogassák

Az egyházakról fentebb már kifejtettem, hogy nem adnám a kezükbe az iskolák fenntartását, az irányításukat meg még annyira sem. Maradjanak távol a nem felekezeti iskoláktól és az államirányítástól is. Ne támogassa őket az állam. Támogassák a híveik, ha fontos számukra.

Úgy gondolom, hogy ez lenne a helyes út. Ha pedig nincs elég forrásuk a hívektől, akkor szűnjenek meg intézményesített keretek között. Lehet anélkül is gyakorolni bármelyik vallást. Mielőtt valaki félreértené: ez nem a vallások ellen irányul, hanem éppen mellettük.

A hatalmi befolyást szerintem egyik vallás elvei sem mondják ki, illetve azt sem, hogy mindenki fizesse a számlájukat. Ne érjen senkit sem hátrányos, sem előnyös megkülönböztetés amiatt, amilyen hitet követ, de azért se érjen semmilyen hátrány, ha nem követi azt, vagy egyiket sem. Ne hivatkozzunk vallásra ésszerűtlen döntés alátámasztása céljából.

Mi változzon a politikában?

Politikai tekintetben lehet egyetérteni és természetesen egyet nem érteni, de ami jellemzően folyik az országban, az több mint elkeserítő. Nem tudom, hogy mikor fogjuk már azt megélni, amikor kommunistázás, nácizás és liberálisozás helyett arra fogunk koncentrálni, hogy mi lenne az előnyös lépés.

A törvények nem azért születnének, mert az egy sértődöttségre adott válasz, egy ideológiai parancs, vagy csak szimplán az ellentábor véleményének ellentéte. Ez a pártpolitika rákfenéje, de tehetünk ellene! Ahogyan, minden ellen tehetünk.

Sohasem értettem, hogy miért ennyire gyáva ez a nép. Ha a többségnek sem tetszik egy intézkedés, akkor nem, nem vonul ki az utcára, nem szól semmit hangosan, nem ír semmit. Gyávákból nem lesznek győztesek. Ahogyan ostobákból sem.

Választáskor is előnyös lenne, ha nem a szegénytelepeken osztogatott krumplis zsákok mérete, a jelöltek nyakkendőjének színe, vagy a beígért évi 130 forintos egyszeri rezsicsökkentés játszaná a fő érveket. A szakpolitikai kérdésekről nem ártana, ha olyan emberek döntenének, akik értenek hozzá, ne adja az ég: még a végzettségük is kapcsolódik hozzá.

Közlekedés és energia

Közlekedés terén katasztrófa közeli állapot az, amihez a legközelebb vagyunk. Bár kétségkívül vannak szépen felújított utak, még mindig legalább ugyanolyan arányban vannak szinte járhatatlanok is.

A tömegközlekedés sem áll mindenhol a helyzet magaslatán. Az állami Volán-társaságok, illetve most már regionálisan szervezett Közlekedési Központok többsége évek óta nem vásárolt, pontosabban nem is vásárolhatott új autóbuszt. 10, de nem ritkán 20 évesnél is korosabb járművek járják az utakat.

Az ország lakosságának fele ingázik, a többség busszal. A szolgáltatás pedig néhol ott tart, hogy vagy jön járat, vagy nem. Ha igen, abban sincs sok köszönet: ha tél van fűtés nincs, ha nyár, akkor levegő.

Kíváncsi vagyok, ha tényleg megnyitják a piacot, akkor mi fog történni. Mert persze, néha jön az, nem is drága. A tömegnyomort, a rendszeres rendszertelenséget, a beázó és takarítatlan belső tér viszont egyszerűen felbecsülhetetlen. Nehéz lenne ezt alulmúlni.

A vasúti közlekedés helyzete sem sokkal jobb, bőven vannak elavult szerelvények és igénytelen vagonok ott is. Nem is taglalnám, hónapok óta nem használtam, mert nehéz bármilyen módon ráfogni, hogy megfelelő a célra.

Nem rettegek minden pillanatban, attól, hogy jaj, mi lesz, ha valami történik Pakssal és az egész Kárpát-medencéből már csak a hamut lehet majd kilapátolni. Az atomerőművek a legjobban őrzött intézmények közé tartoznak, de! Ha már választhatunk, márpedig, szerintem választhatunk, akkor miért nem választjuk a zöldenergiát?

Persze, nehezebb ugyanannyit termelni, talán költségesebb is. Drágább is, ha kidobott pénznek könyveljük el a plusz költségeket, de nem lenne jó egyszer friss levegőt szívni? Sőt, tovább megyek: nem csak egyszer, hanem egy ponton túl és csak azt. Nem, nem műanyag palackokból. Az atomerőműnél azonban jobban foglalkoztat, hogy a fosszilis energiahordozókat felhasználó hőerőművek sorsa mi lesz, az ilyeneket nem kellene már tovább bővíteni, sem építeni, sem támogatni.

A járművek is rengeteget szennyezik a környezetet jelenleg, csak Magyarországon, csak személyautóból körülbelül 3 millió járja az utakat. Jó lenne támogatni a tisztán elektromos üzemű járművek beszerzését. Azonban fontos megjegyezni, az sem mindegy, hogy az elektromos autókat feltöltő áram milyen körülmények között lett megtermelve, a fent említett hőerőművekkel nem vagyunk sokkal előrébb.

Az észak-európai országok ilyen téren (is) előttünk járnak, például Norvégia elektromos áramtermelésének 90%-nál is magasabb része kerül előállításra megújuló energiaforrások, esetükben leginkább a víz segítéségével.

Nemrég egyeztek meg abban, hogy 2025-ben betiltják az belsőégésű motorokat, kevesebb, mint 10 év múlva! Igaz, az egyik leggazdagabb országról van szó, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne példát venni róla. Az első lépés egy következetes rendszer kidolgozása lenne, ami egyre inkább a megújuló energiaforrások használata felé tereli az országot.

Van alternatíva, nem folyton keseregni kell, hogy semmi nem változik, hanem következetesen afelé kell menni, hogy változzon a helyzet, akkor is, ha fáj. Ha úgy tetszik: harcolni, de nem háttérhatalmak, szélmalmok és képzelt ellenségek ellen, vagy bárki és bármi más ellen. Csak magatokért és másokért.”

(Fotó: flickr.com/dotmatchbox)

HÍRMONDÓ

A brit kormány nem tűri a gyűlöletet-bűncselekményeket

A keddi nap a Brexit jegyében telt, annál is inkább, mert az Európai Parlamentben is erről vitáztak a képviselők, nem is akármilyen felszólalásokkal. De kezdjük magukkal a britekkel, annál is inkább, mert maga David Cameron kormányfő is megszólalt, méghozzá az ott élő magyaroknak is fontos kijelentéseket téve.

Sajnálatos, de tény, hogy a népszavazás óta eltelt napokban több alkalommal is atrocitások érték az országban élő külföldieket. A miniszterelnök most élesen elítélte a támadásokat, és hangsúlyozta, kormánya nem tűri a gyűlölet vezérelte bűncselekményeket. A legrosszabb helyzetben a lengyelek vannak, az ő londoni kulturális központjuk falára ismeretlenek gyűlölködő szövegű graffitit mázoltak. (Minderről további részletek itt.)

David Cameron emellett megerősítette, hogy a brit kormány ősz előtt nem indítja meg az uniós kilépési folyamatot, viszont addig nem lépnek életbe a külföldi munkavállalókra vonatkozó, korábban bejelentett korlátozó intézkedések sem. A kormányfő ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy (noha a referendum jogilag nem kötelező érvényű), Nagy-Britannia ki fog lépni az Európai Unióból. (Ide kattintva olvashatsz még többet.)

„Ne hagyják cserben Skóciát!”

A nap talán legdrámaibb beszédét Alyn Smith skót képviselő mondta, aki emlékeztetett arra, hogy a skótok többsége az uniós maradás mellett voksolt, ezért arra kérte Brüsszelt, hogy erről ne feledkezzen meg és álljon ki országa mellett. Az EP-képviselők reakciója egészen megható volt, itt nézheted meg, érdemes rászánni azt a másfél percet!

Az osztrákoknak is mehetnékjük van

Az Osztrák Szabadságpárt alelnöke szerint ha nem születnek meg a szükséges reformok, Ausztria (követve a brit példát) egy éven belül népszavazáson dönthetne az unióból való kilépésről.

Norbert Hofer az Österreich című osztrák napilapnak adott interjúban úgy vélte, „az unió alapítói valójában gazdasági szövetségben gondolkodtak, és mindez jól is működött, egészen addig, amíg nem vált politikai egyesüléssé”. (További részleteket itt olvashatsz.)

A moderálási alapelveket itt találod, amennyiben általad sértőnek tartott kommentet olvasol, kérlek, jelezd emailben a konkrét adatok megjelölésével!

Gyere és csatlakozz hozzánk a Facebook-on!
Ha inkább levelet írnál, elmesélnéd a személyes történeted,
azt a következő címen teheted meg: hataratkeloKUKAChotmail.com

Címkék: pályázat Magyarország Magyarország 2.0

A bejegyzés trackback címe:

https://hataratkelo.blog.hu/api/trackback/id/tr478850738

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

gabors 2016.06.29. 17:40:52

"egyházi fenntartású iskolába járatni a gyereket. Igen, ha most megy oda, akkor láthatja, hogy X és Y egyház a fenntartója,"

nem kellene mar ezt mitoszt tudatosan vagy veletlenul erositeni az egyhazak NEM TARTANK fenn semmit semi iskolat sem korhazat sem szeretet otthont sot meg a legtobb tempolomot sem ...

mindezeket az ALLAM az adofizetok penzebol tartja fenn (tobbet adva az egyhazi KEZELESBEN levo iskolaknak mint a mezei iskolaknak) amugy ez indirekt egyhazi dotacio mert sok egyhazi "emberke" ott kap allamilag fizetett allast vagyis meg ezeket (apaca/pap/stb) sem kell az egyhazaknak sajat penzebol elltartani ott van ra az allami fizetes (adok)...

Sajnos Mo-on egyelore nem valosult meg az egyhaz es az allam kovetkezetes szetvalaszatasa pedig de jo lenne !!!

Főgebra 2016.06.29. 17:40:58

Az egyházi iskolákkal kapcsolatban javasolnám az aggódóknak, hogy nézzenek utána annak, hogy például a Budapest-Fasori Ágoston Hitvallású Evangélikus Főgimnáziumba hány zsidó származású ifjonc járt a két világháború között és azokból a félreneveltekből, hány Nobel díjasunk lett!

gabors 2016.06.29. 17:41:11

@P.Elliot: 'sem Floridaban, sem Alabamaban, sem Georgiaban, sem a tobbiben. Meg mondtam is a ferjemnek hogy micsoda lusta, kozonyos kormanyzok lehetnek itt hogy ezt az adottsagot amit eszak felhasznal itt nem torodnek vele."

Republikanus kormanyzok ... az igaz a jersey-i kormnyzoja most eppen egy repi Christi, de delen O mar demokratknal is tul liberalis lenne .... jo lesz majd VP-nek Trump melle azt nem lesz tobb solar panel hanem szazerzer uj szenbanyaszt kuldenek a banyaba...

Zsuzsi65 · http://susiehun.blogspot.com 2016.06.29. 17:59:34

@Csodabogár: Erdekes, hogy CA-ban meg teljes erovel nyomatjak a napelemet, pedig tenyleg FL-ban sincs kevesebb napfeny, mint itt...

DieNanny CH 2016.06.29. 18:03:47

Még csak ott tartok, hogy az iskolában töltött órák számát csökkenteni kellene.
Éppen tegnap számoltam össze, hogy Svájcban, a kantonomban az első 6 évfolyam (valamint az óvodások is) 182 napot töltenek az iskolában egy évben. Az iskolások hetente átlagosan 28 órát kapnak, ami naponta 5,6 tanóra. (Itt is 45 percesek az órák; Ausztriában 50 percesek.)

És pont tegnap olvastam, hogy Mo-on szintén 182 napot vannak a diákok az iskolában. Az első 6 évfolyamban nem minden nap van 6 órájuk - van egyáltalán? -, így kb ugyanakkora a megterhelés.
(Viszont nálam elsőben heti 3 nap kapnak házit, másodikban heti 4 nap. Feljebb még nem tudom.)

Taxomükke (UK) 2016.06.29. 18:18:26

@diggerdriver: Cameron most szabad lesz oktobertol... :)))
Amugy nem tudom, de valami kevesbe enyveskezu bagazs johetne inkabb.
Mondjuk Bajnai es tarsai egy ev alatt sok mindent elkezdtek helyrerakni... oket kellett volna megtartani.
Persze borzalmas ellenallasba utkozne, ha ok jonnenek vissza, dehat ugysincs ra esely. Meg a magyaroknak nem kell szakertoi kormany, a populista faszokat imadjak.

montroyal ( CAN qc) 2016.06.29. 18:19:56

@diggerdriver: Ki legyen helyettük?

senki sem.. mert a gazdasagi hatalom(amit elloptak osszeharacsoltak korrupaltak ) mindig a kezukben marad azt elvenni soha senki mar nem tudja .. ha kikerulnenek a politikai hatalombol ( ami lehetetlen mert pont ezzel a penzzel, csalasssal ,agymosassal stb maradnak )
akkor akkora gubancot csinalnanak, ugy alatennenek az uj vezetoknek , olyan adossagokat hagynanak stb , hogy a nep sirva valasztana vissza oket ..
na ezzel nem is kell foglalkozni( foleg nekem ) , mert valtozas ugy is lesz .. lefelé.. de a FIDESZ orokre bebetonozta magat es szarnak le mindent a haracsolason kivul ..
valaki tudja OV cimet ? at kellene kuldeni ezeket a postokat neki..

DieNanny CH 2016.06.29. 18:39:46

A tesiórákról jutott eszembe: van valahol olyan kimutatás, hogy melyország lakói örvendenek a legjobb egészségnek? Mert szívesen mellé tenném az olimpiákon, világbajnokságokon szerzett éremtáblázatot - van egy olyan sejtésem, hogy ezek nem fognak passzolni...

Arra gondolok, hogy pl Svájcban a 70-80 évesek még hegyet másznak meg világot látnak (most nem a pénzügyi háttérre gondolok!), míg sporteseményeken a béka feneke alatt vannak; Mo-on meg a 60 évesek már elég sok problémával küzdenek, elhízás, cukorbetegség, míg az aranyérmekkel Dunát lehet rekeszteni.

Tudom, le lehet engem hurrogni, de inkább szeretnék több országot az első példához hasonló állapotban látni.
És ezt úgy lehet, hogy a tömegsport van támogatva minden életkorban, meg elismerve, és ráadásul arra bíztatják az embereket, hogy éljenek egészségesebben (tudom, a pénz!) - a versenysport tényleg megmelengeti a szívünket, de hosszúéletűvé nem tesz...

gabors 2016.06.29. 19:02:34

@flash.gordon: "Ezenkivül meg komolyan gondolja a posztoló, hogy mondjuk az Esztergomi Bazilikát akár csak kifüteni ki lehet perselypénzböl meg egyházi adókból? "

Vannak fejlettebb orszagok ahol ez magatol ertetodo sot alkotmanyba rogzitett dolog. Marmint hogy az allam nem szol bele hogy az egyhazak mit hogy csinalnak de allami penzt (adot) egyhazi celra nem lehet felhasznalni. (meg templom futesre sem

Vagyis felekezeti iskola (barmilyen legyen is az) nem kaphat allami tamogatast. Azt az odajarok tandijabbol es ha az nem eleg akkor az adott felekezt fizeti (adomanyok gyujtes akarmi de nem ado penz MERT az allam es az egyhazak valoban el vannak valasztva egymastol)

Az apokalipszis lovasa 2016.06.29. 19:02:50

@gabors: "Sajnos Mo-on egyelore nem valosult meg az egyhaz es az allam kovetkezetes szetvalaszatasa pedig de jo lenne !!! "

Ja ja, jó lenne. Amúgy nálatok tényleg a bibliára kell esküdni, és az van a dollárra írva, hogy "in god we trust"? Fú de elmaradott teokrácia ez az usa :D

Persze szét lehetne választani, csak mondom, akkor a színházi támogatásokat is válasszák le, meg legyen biztosítós kórházrendszer, meg ne az autósok tartsák el a BKV-t, meg ennek megfelelően legyenek tizedekkora adók, és akkor majd eltartják a hívek az egyházat. Addig emellett kampányolni meg hülyeség, hogy pont az egyházakra ne jusson az 50% adóból, de magyar művészfilmekre meg igen.

Sexual Harassment Panda 2016.06.29. 19:03:00

és jelenleg mi van az angliai magyarokkal, azon kívül hogy senki nem tud semmit?
Sajnos a családomban van aki Londonban dolgozik, és eléggé aggódunk.

Az apokalipszis lovasa 2016.06.29. 19:03:24

@puhacica: Ezzel meg az a baj,hogy ha tényleg energetikai szakértőknek látszódó nickekkel beszélek, akkor azok szintén ugyanezt mondják. A fő érvük mindig az, hogy a megújulók a vízen kívül megbízhatatlanok (süt-e a nap, stb), az áram tárolása nem hatékony, és emiatt ugyanekkora kapacitásban hagyományos erőmű is kell mögéjük, tehát sokat nem nyerünk vele. Másrészt Németo-ban mikor áramtúltermelés van, mert sok helyen süt a nap, akkor az az európai hálózatot terheli meg, mikor meg nem süt ott a nap, akkor meg veszi a francia atomerőművek áramát meg beröffenti a széntüzelésűeket, amivel a környezet pláne nem jár jól.

Úgy vettem észre, ez kb. olyan szintű kérdés nekik, hogy miért nem használunk napelemeket, mint egy közgazdásznak az a kérdés, hogy ha ennyi a szegény, akkor nyomtassunk még pénzt és adjuk oda.

Itt van pl. egy vita erről, sztem a napelem-ellenesek jóval meggyőzőbben és szakmaibban érvelnek.
sg.hu/forum/tema/1465991871

Az apokalipszis lovasa 2016.06.29. 19:03:39

@montroyal ( CAN qc):
Ó a 24.hu máskor is tök jókat írt, itt pl. az államcsődöt jósolja meg 2012-ben:
24.hu/belfold/2012/01/14/harom-ut-all-a-kormany-elott/

No akkor államcsőd lett, vagy Orbán lépett le, vagy esetleg semmibe nem kerül szenzációhajhász vészmadárkodó hülyeségeket írni?

Buchhalter 2016.06.29. 19:30:25

@Taxomükke (UK): Bajnai?Szerintem nem véletlenül lépett le a politika porondjáról.Offshore cég botrány ,Libás ügy.Bennfentes tőzsdei kereskedés.Volt vaj bőven a fején.Ő azzal tett nagy lépést,hogy leköszönt.Elég sok támadható múltbéli tette volt.Ergo nem tiszta ember. Az MSZP tisztújítása is ezért vicces,hogy egy olyan embert tolnak be vezetőnek aki szintén be van sározódva.Legalább az amik erre ügyelnek : aki gyanúba keveredett attól szépen elhatárolódnak.

montroyal ( CAN qc) 2016.06.29. 19:48:25

@Az apokalipszis lovasa: OK mivel tudatlan vagyok csak olvasgatok .. .. akkor ki irja az igazat a pro v. a kontra ...

Zsuzsi65 · http://susiehun.blogspot.com 2016.06.29. 20:21:48

@montroyal ( CAN qc): "akkor ki irja az igazat a pro v. a kontra ..."

Partatlan media mar jo ideje nem letezik...mindket oldalrol kell mazsolazgatni, majd ebbol megprobalni osszetenni az igazsagot, ami valahol kozepen van (?) :)

montroyal ( CAN qc) 2016.06.29. 20:23:26

@Zsuzsi65: de lehet hogy mar a kozep sem igaz..:-)

Taxomükke (UK) 2016.06.29. 20:24:58

@Buchhalter: Ha minden vezeto politikusnak csak annyi vaj lenne a fejen, mint Bajnainak, Magyarorszag egy sokkal jobb hely lenne.
Mindegy, hagyjuk...
Az a baj, hogy itt Angliaban is felerosodtek az idiota hangok. Remeljuk, csak ideiglenesen.

P.Elliot 2016.06.29. 20:53:56

@Csodabogár: Fogalmam sincs hogy miert nincs, nekem csak feltunt hogy sehol egy darab sem. Ha nem erne meg akkor itt nem foglalkoznanak vele nalunk hogy csinaljuk csak. Olyan helyeken mint a deli allamok nem igaz hogy ne erne meg felszereltetni.

P.Elliot 2016.06.29. 20:57:11

@gabors: Christi soha nem lesz vice president, biztos lehetsz benne. Trump csak /ki/ hasznalja most, nagyon sok szavazot veszitene ha ezt az alakot nevezne ki New Jerseyben.

P.Elliot 2016.06.29. 21:03:19

@puhacica: Miert van az hogy otthon mar azonnal elutasitanak mindenfele uj dolog kiprobalasat? Itt nalunk elegge bevalt, marmint a haztartasokban aki felszereltette, az utcakat is azzal vilagitjak ejszaka sot mas epuleteket is, egyszer egy este egy etterem ablakabol ralattam a Mcdonald epuletere es valahogy ott olyan gyengebb volt a vilagitas, nem sokkal gyengebb de megis nem tundokolt ahogy szokott, kesobb lassan felerosodott, akkor jottem ra hogy nahat, ezek is a gyujtott arambol gazdalkodhatnak.

gabors 2016.06.29. 21:06:18

@Az apokalipszis lovasa: 'Amúgy nálatok tényleg a bibliára kell esküdni, "

ezt honnan veszed .... aki kereszteny es a bibliara kivan eskudni megteheti (1st amandement) DE NEM KELL (nagy kulonbseg gondolom nem erted).

Az hogy mi van a penzen az szokas kerdese is. Szent Korona az nincs. Az usa lakossaganak nagyobb hanyada hivo (meg mindig) mint pl legtobb europai orszage beleertve Mo-ot is. Ebben semmi ellentete nem latok viszont egyhazi intezmenyek allami ado penzeket nem kaphatnak a mukodesukre.

Es a legkifizetodobb uzlet tovabbra is az egyhaz alapitas (lasd Scientologia, vagy tobb teleevangelista egyhaz...)

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2016.06.29. 21:15:17

@Taxomükke (UK):
Két embert tartok alkalmasnak az ország vezetésére.
Bajnait meg Bokrost. Mindkettőből politikai hullát csinált a fidesz.

kalipa 2016.06.29. 22:05:50

Az egyik legjobb írás szerintem!

gabors 2016.06.29. 22:06:05

@P.Elliot: "Christi soha nem lesz vice president, biztos lehetsz benne. Trump csak /ki/ hasznalja most, nagyon sok szavazot veszitene ha ezt az alakot nevezne ki New Jerseyben. "

Na ennek orulok, mert kezdtem aggodni hogy mi lesz New Jersey-vel kormanyzo nelkul amugy megerdemlik ujravalasztottak pedig sok jot nem csinalt orban stilusban baratoknak kijatszotta meg a Sandy aldozatait is ...

Remelem Christito fuggetlenul sem kap sok szavazatot Trump... bar brexitbol latszik hogy egybites feher idos blue collar valasztok barmire kepesek ...

gabors 2016.06.29. 22:06:19

@Ödenburger [Hu/At]: " minden második kolléga gratulált a magyar fociválogatott eredményéhez!! Jól esett, na... :) "

miert Neked mi kozod van hozza ??? csak nem voltal a kapuban ??

puhacica 2016.06.29. 22:09:46

@Az apokalipszis lovasa: arra gondolok, hogy kisebb mertekben hasznalva a napelem egy igen hasznos dolog lehet. haztartasok uzemeltetesenek olcsobba, kornyezetbaratabba tetele nap-, szelenergiaval peldaul, amit @P.Elliot: is mond. a felesleget pedig el tudjak adni az aramszolgaltatoknak. (errol olvastam egyszer valahol.) ennel nyilvan osszetettebb a tema es nem azt mondom, hogy fedjuk be az Alfoldet napelemmel, de nem is utasitanam el elbol a megujulo energiak hasznalatat.

Csodabogár 2016.06.29. 22:25:30

@P.Elliot: A helyzet Europában is az, hogy pl. Ausztriában sokat többet lehet látni, többet mint Malaga környékén, ahol tényleg sok napsütés van. Itthon is csak most kezdenek itt-ott feltünni napelemek, de nem sok.

Csodabogár 2016.06.29. 22:30:25

Vissza térve az energiára. Ha megy az ember Burgenland felé a magyar oldalon is van egy rakat szélkerék, amik rendszeresen állnak. Alighogy átérünk a határon a burgenlandi szélkerekek szorgosan járnak. Miért, nekünk nincs rá szükségünk? A Bakonyban is vannak szélkerekek, azt konkrétan tudom, hogy az állam direkt ellehetetlenitette az üzembe helyezésüket évekig. Erre szerintem semmi féle ész ok nincs.

Csodabogár 2016.06.29. 22:33:10

@Buchhalter: Van egyáltalán Magyarországon emebr aki szerinted nincs besározodva? Bajnai legalább nem az "uralkodása" idején gazdagodott meg, legalább is tudomásom szerint. Én már bárkinek örülnék, aki nem a megválasztása után akar meggazdagodni.

szakasz2 2016.06.29. 23:02:19

@diggerdriver: Nincs jelöltem, és leírtam, hogy miért. A körzetemben levő és induló képviselő(jelöltek) közül választom majd ki a legmegfelelőbbet, ha eljön az ideje. Én sem kormányt, sem miniszterelnököt nem választok, ahogy te sem - azt a megválasztott képviselőjelöltek teszik a Parlamentben.
A legtöbb körzetben legalább 5, de inkább 10 képviselőjelölt is választható volt. Ha te ezek közül nem találtál többé-kevésbé megfelelőt, akkor inkább veled van a baj.

gabors 2016.06.29. 23:34:24

@szakasz2: "A legtöbb körzetben legalább 5, de inkább 10 képviselőjelölt is választható volt."

ezert nyert a fidesz !!!! gyakran 3x%-al korzeteket ! ugyes szo nincs rola !

adg 2016.06.29. 23:40:03

@gabors: "Vagyis felekezeti iskola (barmilyen legyen is az) nem kaphat allami tamogatast. Azt az odajarok tandijabbol es ha az nem eleg akkor az adott felekezt fizeti "

Ez nagyszeru, de akkor a gyerek szuleinek mi van az adojaval? Az egyhazi iskola kb ugyanaz a tanrend szerint ugyanolyan szolgaltatast nyujt, mint az allami, ugyanolyan embereknek, akik ugyanugy fizetik az adot. X gyereke megy allami iskolaba ingyen, mig Y gyereke esetleg KIZAROLAG egyhaziba tud menni, mert pl a faluban meg a kornyeken az onkormanyzatok feladtak az iskolakat. Es konnyen lehet, hogy az adott iskolaban pont ugyanazok a tanarok vannak, akik par evvel korabban, amikor az meg allami iskola volt. Igy Y, aki ugyanugy fizet adot (amiben ugye az iskolak mukodtetese is benne van) meg plusszban fizetne a suliert is? Nem erzed kicsit igazsagtalannak? Ugyanazokat a felteteleket teljesiti az egyhazi iskola is, ugyanugy fizeti a munkabert a tanaroknak (akiknek elhanyagolohatoan kicsi resze egyhazi ember).

En ugy gondolom, hogy fillerre ugyanazt a fejpenzt illene megkapnia a gyereket tanito intezmenynek, fuggetlenul a fenntarto kiletetol.
Ugyanez idos otthonokra, korhazakra, stb.
Amit tandijbol meg a hivek tamogatasabol melle tud tenni, abbol lehetne tobbet nyujtani, ott lenne az elonyuk.
Ugyanezt kellene magan vagy alapitvanyi intezmenyek eseten is.

Horgaszegyesuletet lehet tamogatni allami penzbol, az iskolat meg tartsak el a hivek. Ez azert szerintem eleg furcsa.

P.Elliot 2016.06.29. 23:50:27

@gabors: Ne lepodj majd meg ha majd Anglia egesz jol ki fog jonni ebbol a kilepesbol. Attol meg ne aggodjatok hogy hazakuldik a dolgozokat, eszuk agaban sem lesz. A fektelen ki tudja kiket behozo bevandorlast akarjak megallitani.
En egyaltalan nem latom rossznak a lepest. Akik ott vannak, akik dolgoznak azok hasznos polgarai lesznek tovabbra is az orszagnak, ne gondold hogy nem szamitanak rajuk, a jovoben pedig nem fognak beengedni akarkit, szepen megvalogatjak, ez Magyarorszagon is ugy lenne ha ok lennenek hasonlo szituacioban.
Emlekezzel a szavamra hogy rendben lesz ott minden az elso kisse zilalt evek utan. Meg nehogy azt hidd hogy csak Anglia lep ki, lesz ott mas is. Ha meg netan Torokorszag is belephet az EU-ba akkor lesz csak az igazi menekules!

M. Péter 2016.06.29. 23:59:54

@adg: Van olyan iskola is, ahol az első óra előtt kötelező áhítat van, havonta egyszer kötelező szentmise. Ez is rendben van?

A kormánynak kellene vagy kellett volna megoldania, hogy legyen pénz vallásmentes iskolák fenntartására.

P.Elliot 2016.06.30. 00:01:25

@Ödenburger [Hu/At]: Nekem is volt hasonlo elmenyem. Egy regi ismerosommel futottam ossze, 40 koruli pasas aki kicsi 6 eveseket edz a futbalra hetvegente, gratulalt nekem hogy milyen jol jatszottak a magyarok es hogy nagyon el tudta volna kepzelni oket a 4 legjobb kozott. Egesz sokat beszelt a dologrol, foleg szakmai szempontbol, nekem is jol esett hogy megjegyezte oket illetve megcsodalta. A kapust is nagyon meltatta hogy milyen jol vedett. Meg a melegito nadragot is felhozta, kerdezte hogy miert abban jatszott? Mondtam neki hogy valoszinu hogy kenyelmesebb meg ha esik akkor nem serul ugy meg. Elgondolkozva mondta hogy lehetseges...
Meg az is elkepzelheto hogy a jovoben divat lesz....En emlekszem hogy amikor meg tini voltam es eloszor/ legalabbis amit en lattam/ az angol kapus kesztyube vedett. Mindenki csak nezte hogy nicsak a kenyes angolok1 Aztan rajottek hogy milyen jol meg lehet fogni a labdat vele...

P.Elliot 2016.06.30. 00:04:26

@puhacica: Szerintem azt kell hasznalni ami van. Ha vannak felesleges teruletek meg ugyebar a haztetok akkor hasznaljuk csak ki. A haztartasok villanyszamlaja is sok, mar az nagy dolog ha azt meg tudnak oldani. Sok kicsi, sokra megy...

P.Elliot 2016.06.30. 00:09:31

@Csodabogár: De miert? Ott ahol napsutes van miert nincs solar panel? Egyszeruen nem tudom kitalalni, inkabb a kozony szamlajara irom, nem foglalkoznak vele.
En emlekszem meg a 70-es evek elejen otthon a kezembe akadt egy Elet es Tudomany vagy barkacs ujsag, nem emlekszem ra, ahol valaki leirta hogy a balatoni vikendhazat napenergiaval vilagitja, annyit tud osszegyujteni ami eleg estere ha besotetedik, mar akkor is akadt egy ember aki megvalositotta amirol olvashatott valahol. Emlekszem hogy mennyire el voltam amulva meg most, ennyi ido utan is emlekszem ra.

Muscari 2016.06.30. 00:17:36

@Az apokalipszis lovasa: a lányom katolikus iskolába járt, Londonban. Ateistaként nagyon jókat vitatkozott sokszor a tanárokkal és talán éppen ezért, de szeretett oda járni. Nem volt viszont kötelező mise meg ilyenek, itt nem egészen úgy néz ki egy egyházi iskola, mint otthon.

Muscari 2016.06.30. 00:21:23

@Sexual Harassment Panda: egy picit aggódunk, ennyi. Csak az biztos, hogy semmi sem biztos.

Herr Géza 2016.06.30. 00:41:06

@P.Elliot: Bocs, de ott valami nem stimmel az emlékeiddel. A 70-es években a elektromos energiát szolárcellákkal még csak az űrhajókon/műholdakon állítottak elő üzemszerűen, egy wattnyi elektromos teljesítményhez szükséges "napelem" ára akkor 200$ körül mozgott. És a technológia akkor még (pláne M.o.-on) nem igazán volt hozzáférhető hétköznapi halandók számára. Vagy melegvízelőállításról lehetett akkor szó, vagy az időpont nem stimmel.

adg 2016.06.30. 00:47:34

@M. Péter: akkor ez nem ment at, ugy latom. Nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy miert kellene az egyik iskolaban fizetni, mig a masikban nem, holott ugyanaz a "szolgaltatas"?

Egyebkent a szentmise nem kotelezo a nem katolikusok szamara, es nekik sem feltetlenul. Van a temaban tapasztalatom.

Szoval ugyanaz a tananyag mellett miert fizessen a nem allami iskolaba jaro gyerek szuloje, mig az allamiba jaroe nem?

adg 2016.06.30. 00:50:13

@Herr Géza: a 70-es evekben mar nem sokat kellett varni, 10-15 evet, hogy lassan megjelenjenek a napelemek a hetkoznapi eletben. Pl kivaloan es viszonylag elfogadhato aron meg tudtak hajtani egy szamologepet kb. :D

adg 2016.06.30. 00:52:43

@Muscari: otthon sem ugy nez ki. Sokan azt latjak maguk elott, hogy reverendas tanarok palcaval ismetelgetik a latin ragozast, es ejjel nappal ima meg mise, némi flagellacioval megszakitva. :))

Herr Géza 2016.06.30. 01:09:37

@adg: Biza, a hetvenes évek közepén ott tartottunk, hogy amikor apám hazahozta az első (kb. négy alapműveletet tudó) számológépet, akkor annak az ára még 80.000.-Ft, pont egy Zsiguli/Lada ára volt. Igaz, a gép a TI-től (Texas Instruments) volt, az öregem főiskolán tanított és a suli vett két-három darabot az oktatáshoz. (A "hazahozta" persze úgy értendő, hogy mutatóba...:D)

Herr Géza 2016.06.30. 01:16:48

@Herr Géza: És az még 9V-os elemmel ment, kis szerencsével 4 teljes óra üzemet bírt ki egy elem. :))

P.Elliot 2016.06.30. 01:27:22

@Herr Géza: Az idopont stimmel mert 72-ben jottem ki. Ezt olvastam, vilagosan emlekszem ra hogy aramot csinalt a napbol hogy hogy azt akkor sem ertettem csak a dolgot tartottam erdekesnek hogy van ilyen. Sok akkori vikendhazban nem volt aram mert tavol epultek a villanyoszlopoktol.
Nem hiszem hogy nem hiteles cikk volt, miert is irtk volna ilyet?

pappito · http://pappito.com 2016.06.30. 02:03:23

@gabors: pontosan.

Az egyházi iskolákkal elsősorban az a gond, hogy nagyon sok helyen elveszett a választási lehetősége a szülőknek, a telpülés egyetlen iskolája egyházi kezelésbe került és nincs másik.

pappito · http://pappito.com 2016.06.30. 02:04:45

@Herr Géza: hét szegmenses, piros kijelző, mekkora varázslat volt!

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.06.30. 02:05:07

@szakasz2:

"Mondjuk abban egyetértünk, hogy a probléma gyökere az oktatás, illetve hosszú távon itt lehetne kitörést elérni."

Lehet, de az is lehet, hogy nem. Ez ui. azzal járhat, hogy Ny-Európában még kapósabbak lesznek a friss diplomás magyar szakemberek. Vagyis a fiatalok még nagyobb arányban vándorolnának ki dolgozni.

Egy terület egyoldalú fejlesztése egyensúlytalanságot idézhet elő. Az oktatás fejlesztése mit sem ér, ha nincs megfelelő ipar, amely versenyképes bérekkel képes felszívni a képzett szakembereket. Ilyen iparunk pedig nemigen van, vagy legalábbis nem elég.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.06.30. 02:05:12

@szakasz2:

"A legtöbb körzetben legalább 5, de inkább 10 képviselőjelölt is választható volt. Ha te ezek közül nem találtál többé-kevésbé megfelelőt, akkor inkább veled van a baj."

Biztos viccelsz. Minél több jelölt között oszlanak meg a szavazatok, annál kisebb szavazati aránnyal is lehet nyerni. Lásd a magát demokratikusnak hazudó baloldal megérdemelten csúfos vereségét 2014-ben.

Aztán meg azzal is sokra megyek, ha találok ugyan megfelelő jelöltet, de az általa képviselt párt már nem rokonszenves vagy éppen esélytelen.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.06.30. 02:05:15

Ajjaj,látom, működik a cenzúra.

Határátkelő 2016.06.30. 02:07:39

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Ha hajnali fél 2-kor kicsit később kerül be a kommented, az szerintem nem cenzúra. :)

montroyal ( CAN qc) 2016.06.30. 03:54:14

@Ödenburger [Hu/At]: ma bementem egy bankba es mondtam kicsi atalakitast csinalok itt .. a 16 labdan ott volt a 16 zaszlo... es megforditottam a a zold feher pirosat ...:-)

gabors 2016.06.30. 04:31:15

@adg: "En ugy gondolom, hogy fillerre ugyanazt a fejpenzt illene megkapnia a gyereket tanito intezmenynek, fuggetlenul a fenntarto kiletetol. "

Az hogy te nem erted vagy nem tudod elkepzelni vagy hogy szerinted ez miert jo vagy nem ... pl az amerikaiakat nem hatja meg az allamnak kell a kozoktatasrol gondoskodni (allammint New York, Florida etc)... es az iskolakat helyi adokbol (amit az ingatlanok utan szednek plusz mas egyebb adokbol mint lotto peldaul) tartjak fenn ... es figyusz TARTJAK FENN ertsd fizetik... ide minden gyerek mehet aki minden aron felekezeti iskolaba akarja kuldeni a gyereket (ami nem is minden esetben jobb) annak fizetnie kell .. ja az is fizet akinek nincs gyereke (mint en)

minnel jobb kornyek annal tobb a helyi ado annal jobb az iskola ..

csak megegyszer megemlitenem hogy Mo-on a felekezetek NEM TARTJAK FENN az iskolakat (ertds fizetnek erte) mindet az allam fizeti (nagyon helytelenul !!!)

AZ USA-ban es masutt is a felekezeti iskolakat FENN TARTJA ertsd fizet erte a felekezet !! ez jelenit az egyhazak es allam szetvalasztasat .. allam nem tudja korrumpalni penzel a felekezeteket es viszont a felekezetek nem tudjak zzarolni a mindenkori kormanyt lasd Vatikani megallapodas a Horn kormany legnagyobb baklovese !!!

gabors 2016.06.30. 04:31:15

@pappito: "Az egyházi iskolákkal elsősorban az a gond, hogy nagyon sok helyen elveszett a választási lehetősége a szülőknek, a telpülés egyetlen iskolája egyházi kezelésbe került és nincs másik. "

Ez a fidesz/kdnp tudatos es nemzetvexzto (ismet) politikajanak koszonheto meg a sok gondolkodasra keptelen tamogatoiknak akik ez elturik. Az allam egyik alapfeladata kellene hogy legyen hogy mindenkinek biztositsa tobbek kozott aza allami ingyenes iskolat ... (es barki mas is iskokat alaptihat es tarthat fenn a torvenyek betartasaval) sot kezelesbe sem lenne szabad hogy adjon ilyen alapfeledatot ... rendorseget mikor adjak mar ki fenntartasra mondjuk az ukran maffianak .. lehet hogy hatekonyabb lenne de ezt is turne a nep ??? (lehet)

az a helyzet hogy akk atleptek a hatart es lattak hogy MAKEPP is lehet azoknak tunik fell hogy miert is NEM JO (pl az iskolak egyhazi kiszervezese)

Buchhalter 2016.06.30. 07:28:34

@Csodabogár: vicces a logikád.Bajnait hagyjuk. Volt annyi esze,hogy mikor lépjen le angolosan anélkül, hogy meghurcolnák.

adg 2016.06.30. 08:23:39

@gabors: Mennyi felkialtojeled van, nem felsz, hogy elfogy?
"Az hogy te nem erted vagy nem tudod elkepzelni vagy hogy szerinted ez miert jo vagy nem " Koszonom a kioktatast, majd mindjart hanyattesek, hogy mik vannak amerikaban, csak elotte meg ezt megirom.

Szerintem attol valosul meg jobban az egyenloseg, es a szetvalasztas is, ha a gyerek szuleit nem befolyasolja a penztarca. Ha a gyerek utan jar a "tamogatas", es mindegy, milyen iskolaba jar, akkor az valodi szabadsagot ad a szuloknek/gyereknek. Nem feltetlenul kell egyhazban gondolkozni, akar alapitvanyi is lehet vagy magan. Nyilvan az iskolanak meg kell felelnie az allam altal felallitott kovetelmenyeknek, aztan hajra. Pont azzal szol bele az allam, ha csak az allami oktatasban fizeti a gyerek tanitasat, hiszen igy a kevesbe tehetos szuloknek nem adatik meg a valasztas lehetosege.
Az extra dolgokert meg nyilvan kerjen az iskola penzt a szuloktol, az ok.

Mondok egy peldat, mas teruletrol. Nem tudom amerikaban hogy mukodik, es nem is izgat nagyon, de itt igy megy. Egeszsegugy. Vannak a "tb" altal futtatott egeszsegugyi szolgaltatok, pongyolan fogalmazva.
Ha ide megyek egy kivizsgalasra, nem kell fizetnem. A medicare fizeti teljes egeszeben.
Nekem viszont szimpatikusabb egy masik rendelo, jobbnak tartom ott az orvosokat. Ott egy normal 15 perces vizsgalat 85 dollar. Fizeteskor leolvassak a medicare kartyamat, es visszakapok a szamlara 37.50-et, ez a tarifaja ugyanis a vizsgalatnak.

Mondhatna azt is a medicare, hogy o fizeti a bulk billinges orvost, akinek nem jo, az meg kapja be. De inkabb azzal segiti a szabad orvosvalasztast, hogy nem erdekli hova megyek, mindenkepp kifizeti a tarifat, hiszen en is fizettem a medicare jarulekat.
Ez teljesen alkalmazhato lenne iskolakra is.

Taxomükke (UK) 2016.06.30. 08:44:52

@adg: Nem artana ehhez visszterni, most, hogy mondod...

Taxomükke (UK) 2016.06.30. 08:48:06

@Buchhalter: Te mirol beszelsz? Feljelentettek, kivizsgaltak, nem talaltak buncselekmenyt.

bringás bosszantó 2016.06.30. 10:05:16

@Az apokalipszis lovasa:

"Eddig a pillanatig azonban valahogyan mágikusan kiemelni az egyházakat, hogy na pont azokat tartsák el kizárólag a híveik, minden más meg maradhat ahogy van, egy demagóg támadás. "

Vicces vagy. És erősen kevered a dolgokat. A közvilágítás mint a neve is mutatja, közérdek. Engem pl. nem zavar ha Tóth Józsi néni is lát hazafelé menet, ezek szerint téged igen, neked elég lenne ha csak neked világítanak. A hit idekeverése viszont nagy butaság, ha valaki egy csuhás előtt akar térdelni aki utána behívja a gyerekét és molesztálja, fizessen érte, legyen vele boldog, de ne nekem kelljen fizetni az álájtatos szemeteket.

M. Péter 2016.06.30. 10:50:22

@adg: Bocs, az egyik korábbi hozzászólásodra volt válasz. Azt is gondolom, hogy nem keresztény gyerekeknek ne kelljen Dicsértessékkel köszönni. Nyilván a KNDP támogatja az egyházi iskolák terjeszkedését, de megnézném, hogy mekkora botrány lenne, ha egy faluban csak muzulmán iskola lenne, és keresztény gyerekeknek is oda kellene járni, ha nem akarnak vagy tudnak messzire utazni.

adg 2016.06.30. 11:04:56

@M. Péter: de en nem kereszteny iskolarol beszelek, hanem akarmilyen nem allami iskolarol. Ugyan az lenne az elvem. Marmint ha a fejpenzrol beszelunk, lasd az elozo kommentem gaboroknak.

En marha boldog lennek, ha mindenki talalna almainak megfelelo iskolat, vilagert sem szeretnek senkit az elveivel ellentetes iskolaba kenyszeriteni.

Andy73 2016.06.30. 11:30:55

Általános bla-bla, Mindenkinek a maga helyén kell helytállni és példát mutatni, a többi csak duma, üres okoskodás.

Csak egy dolog: azt sem részletezi, hogy miért tartja károsnak az egyházi iskolák terjedését, nyilván csak szimpla ateizmusból. Ha megfelelő a színvonal, akkor ez a folyamat inkább üdvözlendő, de itt most nem akarok a vallás és az erkölcs fontosságáról értekezni. Talán csak annyit, hogy a liberális gazdaságpolitika ma sok esetben éppen azért nem működik, mert azt annak idején még egy alapvetően keresztény szemléletű erkölcsi rendszerben dolgozták ki, ahol a csalás. de még a hazugság is súlyos bűnnek számított - azt feltételezte, hogy az emberek alapvetően becsületesek.

Szerintem éppen az egyházi iskolák államosítása volt rettenetesen káros Rákosi idején, de ez már történelem, az ateista kommunizmus már 27 éve megbukott hazánkban.

Muscari 2016.06.30. 11:32:24

@adg: az unokatestvérem, aki velem egyidős egy katolikus gimibe járt. Emlékszem, a nagymamám mondta, hogy nem vehettek fel miniszoknyát. Ez csak egy példa, de nagyon élénken emlékszem, hogy ki voltam rajta akadva
Szerintem otthon régebben nem volt jellemző, hogy az is egyházi suliba menjen, aki nem vallásos, itt meg simán. Sőt, hallottam olyat is, hogy sokan azért iratják a gyereket egyházi iskolába, mert ott nem lesz sok muszlim tanuló.

adg 2016.06.30. 12:42:33

@Muscari: huha, eleg tragikus gyerekkor. :D
En allami iskolaba jartam, es meg volt hatarozva, hogy a szoknya vagy rovidnadrag mennyire lehet rovid, es minimum rovidujju kellett legyen a felso. A lanyom ugyanugy nyigtak, hogy micsida terror, hogy be kell oltozniuk, mintha sziberiaban lennenk. Tornaoran meg azaert nyigtak, mert le kellett vetkozni. A gyerek ilyen.

Amugy ahol most laksz, ott miben jarnak a gyerekek iskolaba? Mert gyanitom, hogy konkretan egyenruhaban. Mint nalunk is. Az allami iskolaban is. Es meg a maganban is.

Herr Géza 2016.06.30. 12:55:07

@P.Elliot: Hát akkor maximum azt tudom elképzelni, hogy valami KFKI tudóslegényként elcsaklizott valamennyi "technikát" a munkahelyéről, amivel egész napi napgyűjtés után este 2-3 órát pislákolt néhány karácsonyfaizzó. De az biztos, hogy 72-ben nem lehetett szó a hétköznapi értelemben vett világításról. Gondolj bele a 200$/Watt számba. Egy db 25W-os izzó táplálálásához 5.000$ árú napelem kellett. Azt elhiszem, hogy ilyen kísérlet szinten be tudta mutatni, hogy ez lehetséges, de nem tudta ő azzal vezetékes áram híjján a hétvégi házát üzemszerűen világítani, ezt elhiheted.

adg 2016.06.30. 13:46:06

@Herr Géza: amikor en mentem kozepiskolaba, mar voltak normalis szamologepek. De en csakazertis lenyultam apam mar akkor is oreg gepet. Ez zolden vilagitott, eleg sokat tudott es egy vagyonba kerult az is regebben. Nagyon vagany volt. Emlekszem, hogy 0,35 Wattos volt, kb ket hetente kellett bele elem.
jo moka volt, lehet, meg mindig megvan valahol.

P.Elliot 2016.06.30. 13:59:16

@Herr Géza: En elhiszem amit mondasz mert en aztan nem ertek hozza, en csak azt irtam amit olvastam akkoriban es a csodalkozasomat hogy letezett ilyen. aramot csinalni a napbol.
Akarmit csinalt is a pasas, nyilvan nem az egesz vikendhazat/ az akkori vikendhazak fogalmahoz tartozott egy sufni is ha annak neveztek ki, noveremnek volt egy kis cseh fahaza, alig tudtal megfordulni abban a picike szobaban es volt konyhaja is, kivulrol benyujtottad a ket kezedet aztan foztel a petroleumfozon ha kinnt esett az eso. Azt is vikendhaznak hivtak. Szoval a pasas sem gondolm hogy ugy ertette hogy fenyarban uszik a haz hanem hogy pislakol valami amitol nem lehet orrabukni es eleg volt estere mig le nem fekudt...De annyira buszke volt ra hogy meg az ujsagban is lehozatta. Lehet hogy megis a barkacs ujsagban, volt, nem emlekszem ra. erermester vagy mi volt a neve....

P.Elliot 2016.06.30. 14:01:43

@Herr Géza: Rosszul irtam, ezermester volt a neve, mivel egesz eletemben az egvilagon minden erdekelt meg ezt az ujsagot is atbongesztem idorol idore, szoval onnan tudom.

2016.06.30. 15:28:11

Kiszamoltak,hogy,ha pl Algeria sivatagaiban napelemeket helyeznenk el,az egesz vilag energiaszüksègletet meg lehetne oldani.

Az atomenergia azert kell,mert ezzel lehet zsarolni biztonsagi es gazdasagi szempontbol orszagokat.

2016.06.30. 15:28:32

@P.Elliot: neked kene irni,ertelmes hozzaszolas volt.
Minap olvastam,hogy megtette elso utjat az elso napelemes utasszalito repulogep

Buchhalter 2016.06.30. 15:28:39

@Taxomükke (UK): nem ez nem arról szólt.Ez kb így zajlott : Fidesz Bajnai szépen lelépsz és az ügyészség nem talál semmit ha keménykedsz buksz mindent.Pénzt paripát.Okés Fiúk leléptem.De mielőtt jönnél hogy bezzeg máshol máskép van .Nem!Az erősebb felfalja a kicsit ,főleg ha volt olyan ostoba hogy hagyott magán támadó felületet.Ha makulátlan lett volna Bajnai végig nyomott volna mindent.Oké.utáld a Fideszt ,de ne ész nélkül.Digger is megmondta még mindig a narancsosok a "legjobbak".Az előző gárdák sokat tettek azért,hogy megbukjanak.

2016.06.30. 15:28:49

@Muscari: a brusszeli katolikus iskolakban rengeteg a muszlim tanulo ,sot a nemzetkozi iskolakban is vannak szep szammal

2016.06.30. 15:29:00

@Főgebra: en oda jartam,a tanarok kozott es a diakok kozott,sot a lelkeszek kozott is kimagaslo aranyban vannak,voltak zsido szarmazasuak.
Nobel - dijasokat már régen nem ad az iskola,az a dicsô múlt elmúlt.

2016.06.30. 15:29:13

Ha a POSSTERNEK averzioja van az egyhazi iskolakkal kapcsolatban,ne jarassa oda a gyereket,nem kotelezo,ennyi.
Az egyhazi iskolak kozismerten jo szinvonalat nyujtanak.

Amit a támogatásokról īrt,hogy az egyhazi iskolak tobbet kapnak egyszeruen butasag.
Arrol van szo,hogy az egyhazaknak jobbak a kapcsolatai es nemzetkozi forrasokat is tudnak szerezni.

2016.06.30. 15:29:23

PosZter! Arra is kiterhetttel volna,hogy a pártokat meg a párttagok támogassák ( kizarolag es ne az adofizeto):)

Főgebra 2016.06.30. 15:58:31

@Mmj Drtmmj:
Azért említettem a Fasort, mert az eklatáns példát adja arra, hogy más felekezetűek is járhattak oda, valószínűleg imádkozniuk sem kellett, misére sem kellett járniuk, ellenben az oktatás színvonala az mindenért kárpótolt! És ne felejtsük, hogy én a két háború közti időszakot említettem ami mégiscsak egy más kávéház volt!
De, az átkosban is hihetetlen mennyiségű és minőségű embert -felekezettől függetlenül - adott a magyar kultúrának és a magyar tudományos életnek!
Nekem a ciszterekhez volt szerencsém, van egy emelet különbség, de a viszonyításhoz még az is nagyon jó!

laci_52 2016.06.30. 18:51:47

Vannak a cikknek jó megállapításai, de egy problémakör teljesen kimaradt belőle: a szegénység terjedése és a jövedelmi, valamint vagyoni különbségek növekedése.

Márpedig ennek okai elsősorban a Fidesz-kormány teljes szociális érzéketlenségében keresendők.

Néhány példa: egykulcsos adó bevezetése az adójóváírás kivezetésével, ezáltal a minimálbér adómentességének megszüntetése; családi pótlék befagyasztása; áfa és jövedéki adóemelések; munkanélküli segély időtartamának és összegének csökkentése; rokkantellátási rendszer átalakítása; előrehozott öregségi nyugdíjazás megszüntetése stb.

Ezen intézkedések mindegyike a szegényebbeket sújtotta.

venomspawn 2016.06.30. 18:52:07

"Szintén jót tehetnének a hosszabb szünetek, lenne némi idő ... WC-használatra, hogy ezeket ne az óra közben kelljen megtenni. Mert meg lehet mindet a pad alatt is valósítani, de az kétségkívül az óra hatékonyságából vesz el."

Erről jut eszembe :D

A nagyon csinos matektanárnő felír egy példát a táblára. Rövid szoknyát hord, és a nagy nyújtózkodásban a bugyija is kilátszik. Megfordul, látja, hogy Móricka nagyon mozgolódik a padban.
- Na, Móricka! Mennyi jött ki?
- Ennyi - mutatja Móricka a tenyerét -, de még jutott a padba is...

2016.06.30. 19:34:29

@Főgebra: dehogyisnem! Miert nem kellett volna????a zsido ,ateista,buddhista,sintoista stb. Tanulok szamara is kotelezo volt a reszvetel az istentiszteleten, az osztalyban pedig voltak kozos imak,ilyenkor sem kuldik ki fent emlitett tanulokat,nekik is imara kell hajtani a fejuket,nincs mese:)

Es tudod miert? Mert ok valasztottak egy evangelikus szellemisegu iskolat. Nem kotelezo ott tanulni,el lehet menni mashova.
Nem az iskola alkalmazkodik a tanulo kovetelmenyeihez,hanem ez altalaban forditva tortenik jobb helyeken:)

A zsido tanulok ledveert behoztak rabbit es az o mondokajat is vegig kellett hallgatni mindenkinek,a nem zsido szarmazasu tanuloknak is.

2016.06.30. 20:04:01

@Főgebra: meg valami,ha mar a Nobel- dïjasok
Amiert az evangelikus gimi Nobel- dijasokat tudott nevelni az orszagnak
1. Arra neveltek oket,hogy a lelki es a szellemi ertek nagyobb,mint az anyagi
2. A tanarok a tehetseges gyerekekkel önzetlwnül, külön foglalkoztak, a kepzes olyan iranyu volt,hogy nem a maximumot koveteltek mindenkitol,hanem abban fejlesztettek a gyereket,amiben tehetsegesnek bizonyult
3 olyan hasonlo erdeklodesi koru gyerekek talalkoztak,akik egymast inspiraltak es ezt a tanar megfelelo iranyba tudta terelni
4 olyan minosegi tanarok voltak,akiket a tanarkepzes mar nem tud kitermelni, manapsag inkabb olyanok tanitanak kozepiskolaban,akiket mashova nem vettek fel es ezek a frusztralt tanarok tovabb frusztraljak tanitvanyaikat( ha nekem nem sikerult,nehogy mar neki sikeruljon attitud, illetve,csak az kap ötöst,akinek a szülei nekem is adnak egyet:))
5 nem volt tomegoktatas, a szegenyebb csaladok atlagos kepessegu gyerekei nem tanulhattak, dolgoztak...csak a kiemelkedo kepessegu szegeny gyerekeknek fizette az egyhaz a tanulmanyokat,mert legalabb ok rajottek,hogy ez kozerdek

Nota bene! Egy fasori gimis sem Magyarorszagrol lett Nobel- dījas:) mert a mai napig
Nalunk inkabb focira meg hasonló "okos" dolgokra megy el a penz kutatas- fejlesztes helyett.

DieNanny CH 2016.06.30. 20:23:36

@Mmj Drtmmj:

Akkor meg azon menne a zöldek óbégatása, hogy a napelem-gyártó gyáraknak sok a károsanyag-kibocsátásuk, valamint, hogy a használatból kivont paneleket nem lehet a természet károsítása nélkül megsemmisíteni.

DieNanny CH 2016.06.30. 20:30:17

@adg:

De várjál csak! Tulajdonképpen miben különbözik az egyházi az állami iskolától? Mert ha semmiben, miért más a nevük? Hiszen az egyházit is az állam tartja fenn.
Ha pedig az a különbség, hogy minden reggel miatyánk, minden nap hittan, heti 2x mise, akkor pedig az már egy PLUSZ, egy EXTRA, amit a szülők igenis fizessenek meg, ha ezt akarják a gyereküknek. És ezzel a befizetéssel tartsák fenn az iskolát, ne olyanok pénzéből, akik nem akarnak az adójukból semmilyen, vallással kapcsolatos dolgot támogatni.

Viszont, kisebb településeken, megtiltanám, hogy csak egyházi legyen. Ezt minimum 2 iskolától engedélyezném településenként.

DieNanny CH 2016.06.30. 20:31:38

@Mmj Drtmmj:

Van olyan település, ahol csak és kizárólag egyházi általános iskola van. Ez esetben mit tanácsolsz, hova járassa a szülő a gyerekét?

Pernilla 2016.06.30. 21:00:05

@DieNanny *ISTJ* [SZ,CH]: azzal egyetértek, hogy tényleg nem jó, ha nincs alternatíva, csak az egyházi iskola, így kénytelenek oda járni a nem vallásos gyerekek is (ez egyik félnek se jó).

De ezt a gondolatmenetet nem értem: "Ha pedig az a különbség, hogy minden reggel miatyánk, minden nap hittan, heti 2x mise, akkor pedig az már egy PLUSZ, egy EXTRA, amit a szülők igenis fizessenek meg"
Ez nem egy plusz, hanem egy alternatíva. Miért kellene pluszban fizetni azért, hogy az állami iskola _helyett_ olyat választ a szülő a gyerekének, ahol neadjisten naponta hittanóra van?

2016.06.30. 22:09:34

@Taxomükke (UK): "Meg a magyaroknak nem kell szakertoi kormany, a populista faszokat imadjak."

Kimondtad a lényeget (amit, rengetegen egyszerűen nem is akarnak meglátni)... :)

adg 2016.06.30. 23:57:28

@DieNanny *ISTJ* [SZ,CH]: azt hiszem, befeiezek ezt a temat, mert mindenki az egyhazra izgul, mig en marhara nem arrol beszeltem. Talan otidjere mondom el, hogy barmilyen nem allami iskola finanszrozasarol probaltam a gondolataimat atvinni. Tok sikertelenul. Meg mas teruletrol is hoztam peldat.

Amugy tiltsd be. Akkor meg az sem lesz sok telepulesen, marha jo lesz. Nem akkora buli egy kis letszamu altalanos iskola amugy anyagilag, csak az egyhaz pl at tud csoportositani mashonnan, igy tudja fenntartani. (Majd Gabors mindjart lekiabal megint 300 felkialtojellel) Ezt az onkormanyzat nem teheti. Amugy nezz utana az egyhazak beveteleinek, es hogy mit finansziroz az allam, nem korrektek az infoid. Elsosorban a vilagi tevekenysegukre kapnak penzt, meg van egy alap osszeg, amit hivek aranyaban osztanak szet koztuk. Es hogy miert? 40-es evek? Allamositas?

Szoval a lenyeg meg utoljara. Az en elkepzelesem szerint az lenne helyes, ha nem az iskolat tamogatna az allam, hanem a gyereket. Pl egy darab harmadikos gyerek utan jarna x osszeg, amit az iskola kap, fuggetlenul attol, hogy ki mukodteti. Az iskolanak meg meg lenne - ahogy meg is van - hatarozva, hogy milyen kovetelmenyeknek kell megfelelnie, hogy megkaphassa a penzt a gyerek utan. Ha ezen felul tobbletszolgaltatas is jar, azt meg fizetik a szulok kulon. Igy nem korlatozzak annyira a szuloket az iskolavalasztasnal a penzugyi lehetosegeik. Es megegyszer, NEM egyhazi iskolarol beszelek, hanem BARMILYEN nem allami, akar alapitvanyi, akar magan. Mindegy.

Amugy mennyibe kerul egy "reggeli miatyank"? Hogy "a szülők igenis fizessenek meg, ha ezt akarják a gyereküknek."

A miert en fizessem a vallasos hulyulesuket temakort erdekesebb tenyleg tovabb vinni. Miert en fizessem a nemet kisebbsegi onkormanyzat mukodeset, vagy a ciganyet. Ezt eleg hosszan lehetne folytatni. Ertelme meg annyi, hogy jol el lehet rajta vitatkozni a vegtelensegig, a valos problemak helyett.

2016.06.30. 23:59:56

@DieNanny *ISTJ* [SZ,CH]: jaaaj máár:) ne ragozzuk a semmit:)
Te epp Svajcbol irogatsz,ahol az utjelzotablak mellett a helyi templomok miserendje ki van irva. Most akkor vegyek le a rendkivul vallasos svajciak,mert te Svajcban akarsz elni?

2016.07.01. 00:00:25

@Pernilla: akkor mondok mast,en magam szlovak altalanosba jartam,mert a telepulesen nem volt mas

Tudod hany olyan telepules van Magyarorszagon,ahol a kisebbsegi altalanos iskolai nevelest rakenyszeriti a ksebbseg a tobbsegre?
Rengeteg!
Az miert nem zavar senkit? csak èrdeklödöm...

Egyebkent mindenre van megoldas: ilyen esetben szulo ir egy kervenyt vagy az iskola vezetesenek vagy az oktatasi miniszternek es megertik..

,de szerintem kulturaltabb megoldas,ha meghozza azt az aldozatot, a k. Szülô,hogy folteszi a gyereket az ingyenes iskolabuszra reggelente:) nem olyan borzaszto,fel kell kelni a gyerekkel :) masok sem haltak meg bele:)

2016.07.01. 00:17:51

@DieNanny *ISTJ* [SZ
Mi????? Miért ne lehetne a környezet károsītàsa nèlkül megsemmisīteni??????:))))) es miert akarnad megsemmisiteni? Egyelore nincs eleg:)

2016.07.01. 15:19:41

@DieNanny *ISTJ* [SZ,CH]: es lehetne folytatni a sort,ahol csak kisebbsegi iskola van,a tobbseghez tartozo gyerekekre raerolteti a kisebbseg a kulturajat Magyarorszagon az nem zavar?!!?????????:)))) pl roman,szlovak,nemet iskolak .....

Ilyen tobbsegi tarsadalomhoz tartozo gyerekeknek meg kell tanulni a kisebbseg nyelvet ,kulturajat,mert nincs mas iskola, ja es ne kezdjuk el,hogy a nyelvtanulas hasznossagat meltatni,mert egyes kistelepuleseken olyan ellentetek feszulnek a tobbsegi es a kisebbsegi tarsadalom tagjai kozt,hogy a gyereknek komoly identitas valsagot es megalaztatast jelent a kisebbsegi tarsadalom reszerol az iskolajukba jarni..mondom magyarul,azon tul,hogy egy holt idegen identitast akar raderoltetni a kisebbsegi iskola meg piszkalnak is hogy nem vagy kozuluk valo

De folytatjatjuk a sort,a kereszteny ,buddhista,sintoista, zsidó gyerekek is kenytelenek ateista iskolaba jarni,mert a telepulesen nincs mas, sot a jo kepessegu,mar- mar zseni gyerekek is kenytelelenek az atlagos kepesseguekkel vagy rossz kepesseguekkel egy iskolaba jarni es nem fejlodni,mert nincs mas a telepulesen.....ezekre miert nem rohansz ki?

Sot az en gyerekeim kenytelenek angol francia holland nyelvu iskolaba jarni, mert nem valaszthatnak,mert en domtom el hova jarnak:))) na ez milyen jogtipro mar!!!! Rettenetes:)

Legyél te is országfelelős!

Ahol már ott vagyunk: Ausztria, Ausztrália, Belgium, Brazília, Brunei, Ciprus, Chile, Csehország, Dánia, Egyesült Államok, Franciaország, Hollandia, India, Izland, Izrael, Japán, Kambodzsa, Kanada, Kanári-szigetek, Málta, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Omán, Spanyolország, Srí Lanka, Svájc, Svédország, Szingapúr, Törökország és Új-Zéland.

Jelentkezni (valamint az országfelelősökkel a kapcsolatot felvenni) a hataratkeloKUKAChotmail.com címen lehet.

süti beállítások módosítása