oldaldobozjavitott.jpg

kozelet_hataratkelo_widget.jpg

Utolsó kommentek

Kívül tágasabb!

Gazdagisztán

2014. május 26. 06:42,  Európai vagy Félázsiai Unió? 595 komment

2014. május 26. 06:42 Határátkelő

Európai vagy Félázsiai Unió?

Európa-szerte lezárult az európai parlamenti voksolás, Magyarországon még soha ilyen kevesen nem mentek el választani, holott Brüsszelben rengeteg olyan döntés születik, amely hatással van a tagországokban élők mindennapjaira. Úgyhogy van min elmélkedni, a mai is egy ilyen elmélkedős poszt lesz, méghozzá Sámán tollából.

magyar és uniós zászló 3.jpg

„Egy 1971-es nemzetközi kultúra összehasonlító kutatásban Varga Károly, a hazai szervezetfejlesztés egyik atyja kimutatta, hogy a magyar döntéshozatali kultúrának erőteljesen vannak nemzeti karakterhez kötődő vonásai.

Nálunk a szakértőket és az érintetteket nagyon sok döntés előkészítési folyamat mellőzi. Ez az oka annak, hogy általában egy döntés „társadalmi vitája” csak akkor kezdődhet el, ha már a végrehajtás kellős közepén vagyunk.

Ma egészen madártávlatból arra a kérdésre keresem a választ, hogy a magyar kultúra-politika-közélet elhagyta-e az Európai Uniót és csatlakozott-e egy másik modellhez. Amit a politikai marketing kedvéért nevezzünk el egy orbáni fogalommal. Tagjai lettünk-e a Félázsiai Uniónak?

Kétféle szemszögből próbálom megmutatni, hogy mi ez. Egyrészt madártávlatból egy diagram segítségével felrajzolom a jóléti társadalom és a „ragadozó társadalom” közötti különbséget. A poszt végén megmutatom ezt kulturális beállítódásként, egy magyar és egy angol étterem működésének tükrében. Mégiscsak szakács vagyok és nem szociológus!

Nyugaton is romlik a munkások helyzete

A kétpólusú világ falainak leomlása után kialakult egy újfajta világkereskedelmi szabadság, ami a centrum országokat egy olyan stratégiára késztette, ami jelentős mértékben hozzájárult a munkaerő árának relatív leértékeléséhez.

Itt Londonban az utóbbi 2-3 évben heves vita folyik arról, hogy a londoni megélhetési költségek és az 1000 font körüli bér, amit a kétkezi munkáért a piac megfizet, az a megélhetési minimum / létminimum és a minimálbér történetet vészesen közel hozta egymáshoz. A londoni szegénységi adatok egészen ijesztő képet mutatnak a leszakadókról!

Gondolkodtak egy Londonnak szóló minimálbér bevezetéséről, de ezt a javaslatot elvetették. Országosan meg fogják emelni a minimálbért hamarosan.

Az első 10 évben szép teljesítményt nyújtottunk felzárkózás terén

Amikor Magyarország esetében leomlott a vasfüggöny, akkor az Egyesült Királyságban és Magyarországon kapott átlagbér között 19-szeres volt a különbség. Ma csak 4-5-szörös ez a távolság.

Néhány perspektíva azt mutatja, hogy az életszínvonalunk valóban emelkedett, ha a csúcstechnológiához való hozzáférés lenne a legfőbb mérőpont, akkor tényleg ekkorát fejlődtünk, de ha mondjuk az élelmiszerhez való hozzáférés vagy a lakhatáshoz való hozzáférést nézzük, akkor a magyar társadalom nem a felzárkózás, hanem szétesés képét mutatja.

Ma nem tartunk ott, ahol 1990-ben. Az életszínvonalunk sokkal rosszabb, inkább a kilátástalanság fokozódása a magyar jelen és jövő!

A hivatalos magyar statisztika (KSH) és a kormánysajtó propagandája, a reálbér, és a foglalkoztatás emelkedésétől harsog, de a valóságban a keretalkotó tevékenységünk megsemmisítő csapást mért mindkettőre. A magyar munkaerő fele annyiba kerül, mint 10 évvel ezelőtt, és a feleannyi fizetéssel az utcán megjelenő embertömeg fele annyi fizetőképes keresletként jelenik meg a boltokban.

Nem ez az egyetlen piackorlátozó és kirekesztő mechanizmus, bár kétségtelen, hogy ez a legsúlyosabb. Az is komoly pusztítás, ha az állam munkahelyteremtő integrációs tevékenység helyett folyton azzal foglalkozik, hogy kiket hogyan golyózzon ki. Melyik tulajdonosi kört milyen trükkökkel tegye földönfutóvá.

Ragadozó pályán a magyar modernizáció

Amikor a „Munkahelyteremtés.hu Programot” csináltuk, akkor átnéztük a nonprofit szektor ezen a területen létrehozott szolgáltatásait. Később is figyelemmel kísértem, hogy mi történik a mentorprogramokkal, a teleházakkal, a szociális szövetkezetekkel, a tranzit foglalkoztatási modellel vagy egyáltalán az alapítványi iskolákkal, az ágazati összefogásokkal, a termelési értékesítési szövetkezetekkel, az EQUAL, a LEADER programokkal.

Az ebben a körben elért integrációs sikereink (nevezzük inkább szőnyegbombázásnak) jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy elmeneküljek az országból.

Innen alakult ki az érzékenységem, hogy szemmel tartsam, hogy a munkahelyteremtés címszó alatt, mi magyarok mely területeket akarunk napalmmal felégetni.

Sajtófigyelés módszerrel halászgattam a magyar sajtó egy bizonyos szegmensében olyan esetpéldákat keresve, ahol a magyarok oázisra lelnek a sivatagukban, és menten mérgezősót szórnak a kútba és felégetik a fákat.

Amikor a trafiktulajdonosok kigolyózásáról szóló törvényt, vagy a temetkezési vállalkozások rostálását, vagy a szerencsejáték-, pénztárgép piacot kezébe vette a félállami karvalytőke, akkor már egy ismerős jelenséget láttam. Ami a nem kormányzati szervezetekkel történt kicsiben, az a modell a gazdasági szervezetekre is kiterjedt!

A célkitűzéseink, RAGADOZÓ természetűek. Csák Máté kora újjászületett, a kiskirályok országdúlása pestisként pusztítja a magyarok életterét. Amikor közjóról gondolkodunk, amikor törvényt alkotunk, akkor valójában, csak egy kisstílű, önző, az orrukig sem látó hadurak, kicsinyes - és normális esetben köztörvényes - céljait követjük.

Egy amerikai szociológuscsoport a magas minimálbérre és magas foglalkoztatottságra építő nyugati jóléti társadalom modell hanyatlásáról felvázolt egy olyan koordináta rendszert, amelyben világossá válik, hogy miért került válságba az amerikai, vagy az angol munkás réteg, vagy mi vezetett a dél európai jóléti társadalmak összeomlásához.

Sámán predátor kép.jpgEbben a posztban nem az amerikai vagy a UK vagy a dél európai országok válságáról akarok írni, bennünket sokkal jobban érdekel a hazánkban lezajlott modellváltás. Ennek a most induló társadalmi vitájához szeretnék hozzájárulni azzal, hogy megmutassam mely országok követték a kirekesztő és versenykorlátozó modellt és hová jutottak vele!

Asszem egy hónapja összefutottam egy örményországi élménybeszámolóval, ahol a turistaként oda látogató hazánk fia arra lett figyelmes, hogy a szálloda, ahol lakik, tök üres. Rajta kívül csak a helyi párttitkár házibulija veszi igénybe, ezt a piaci szolgáltatást.

A cikkében kirajzolódik a piacokat politikai alapon felfaló társadalomkép, azzal a kirekesztés-teljesítménnyel, hogy a 15 millió örményből 3 millió lakik már csak otthon.

Azt írja, hogy már nem mernek népszámlálást csinálni, mert a helyzet annyira égő. Ahelyett, hogy a határon túli örmények hazatértek volna az anyaországba, a bennszülöttek cunamiszerű elmenekülése, sivataggá változtatta azt az életteret!

Ahogy a szomszédos Romániában is, az örményeknél is jelentős mértékben az fűti a belső fogyasztást, hogy a jóléti társadalmakban elhelyezkedett elvándorlók eltartják a rokonaikat. A helyi bér, vagy a szociális ellátás nem kínál ilyen perspektívát. Ezeknek a társadalmaknak nincsen olyan célja, hogy bér elérje azt a szintet, amiből a munkás munkaképes állapotba elő tudja állítani önmagát.

Az orosz kollegáim majd’ mindegyike olyan orosz, aki valamelyik balti államban „lóg a levegőben”. Észtországban és Lettországban nemigen kaptak állampolgárságot (ez pl. a nyugdíjrendszerből való kirekesztettséget is jelent), Litvániában egy fokkal jobb a helyzet.

Azért nem találkozok ukrán vagy orosz bevándorlókkal, mert ezeknél az országoknál, nem szűnt meg a vasfüggöny. Nem ereszti őket az állam, és itt is komoly vízumkorlátozás akadályozza, hogy a milliós méretű szegénység megjelenjen az itteni menekült áradatban. Az angol közgondolkodást ez az egész történet komolyan gondolkodóba ejti! Ennek hangot is adtak.

Itt a blogok világában olvastam egy hasonló beszámolót Moldováról. Azt írta valaki, hogy ha a szomszéd ország repülőteréről elmész oda, akkor a miniszterelnök taxivállalata visz a miniszterelnök szállodájába, és a miniszterelnök pékségének a briósát fogják az orrod elé nyomni!

A hvg bemutatott egy fotósorozatot, ahol közeli rokonaink, a pastu törzsek fiai napi 1500 Ft-ért szenet lapátolnak Afganisztán fővárosában.

Ezeken az esetpéldákon látszik, hogy a jóléti társadalom modell nem elterjedt jövőkép a világban. Bizonyos népek nem szeretik a magas minimálbérre és magas foglalkoztatottságra épülő piacgazdaságot.

Annál jobban szeretik, a piacokat feudumként uralmuk alá hajtó nyílt erőszakot!

A jóléti társadalom ötletének története

1905-ben Ausztráliában Higgins bíró hozott egy ítéletet a birkanyírók napidíjáról, ahol ezzel beemelte az angolszász precedensjogba azt az elvet, hogy a bér nem lehet kevesebb egy 2 gyerekes család eltartására való összegnél.

A XX. század első felének Amerikájában és Európájában, hatalmas iszapbirkózás folyt az ügyben, hogy kell-e rendszerszerűen ellene menni a vállalkozásokban élő, negatív áralku dinamikájának. Két világháborút beleértve.

Amerikában a Ford cég névadó tulajdonosa állt elő azzal az „őrültséggel” egy nagytőkéseknek tartott konferencián, hogy igenis engedjenek a munkás szakszervezetek követeléseinek, és adjanak magasabb és magasabb bért a munkásoknak.

Ő a lelki szemei előtt egy olyan automobilt lát, amit nem csak a gyártulajdonosok vezethetnek, hanem egyszer majd talán az egyszerű munkások is automobilt fognak tudni venni! Ez a XX. század elején kb. az utópia kategóriájába tartozott.

Európában a II. világháború után Churchill volt a cölöpverője annak, hogy a magas minimálbérre és magas foglalkoztatásra épülő jóléti társadalmi modell A VALÓSÁGOS ALTERNATÍVÁJA A FAJGYŰLÖLETRE ALAPOZÓ USZÍTÁSNAK.

Ha egy társadalom kirekeszt a piacról, és a társdalom többségét mélyszegénységben tartja, akkor az a melegágya a demagógiának! A nyugati közbeszéd azt is demagógiának tekinti, ha a tulajdonosok kiiktatására épül egy állampiac monstrum!

Az 50-es - 60-as években, így kő kemény munkával kialakították a nyugati jóléti társadalom kereteit a közös piac országai.

Moldova, Örményország, Románia, Bulgária, Ukrajna, Oroszország és nyilván van még kb. ugyan ennyi olyan ország, ahol a jogtiprás vált az új tulajdonosi réteg által foglyul ejtett állam „közerkölcsévé”.

Ezek az országok igazolják Churchill tételét! Ezek tényleg azzal etetik egymást, hogy ha mi ezt nem így csináljuk, akkor a kannibál népek sorban állnak a határon, hogy megegyenek bennünket.

Mindegyik országban mainstream mitikus fantáziák vannak erről. Az örményeknél a legutóbbi azeri fegyveres konfliktus, nálunk ugye a zsidó világösszeesküvés keretalkotó sikeressége.

Mi, magyarok, meglehet évtizedekig vagy évszázadokig nem fogunk szembe nézni azzal, hogy a földmutyi vagy a trafikmutyi és X Z másik piac összeomlasztásánál tuti nem a zsidók voltak ott, mert pont a kormány keretalkotó teljesítményét tisztelhetjük ebben a kirekesztő és versenykorlátozó, PREDÁTOR módosítási javaslatban! Bocs, csak gúnyolódok! Ezt már végre is hajtottuk, ahogy a földeknek (értsd EU-támogatásoknak) is megvannak már az új tulajdonosai.

Egy kicsit furcsa, hogy mindez abban a korban történik, amikor réges régen feltalálták már a TV-t, a vonatot, az asztalt meg a fogkefét.

Hol kell, hol lehet megvédeni ezt a modellt?

Itt Angliában most készül a kormány egy komolyabb minimálbér-emelésre. Ha válság van, akkor ezt mindig bevetik.

A legutóbbi munkahelyemen műszakonként fizettek bennünket, kb 9 órányi minimálbér volt a bér egy műszakra. Mivel olykor a meló túlnyúlt ezen az időkereten, így sokan kenyértörésre vittük a dolgot. A 13 szakácsból 9-en felmondtunk, és most megy a lövészárok harc. Ott tartunk, hogy meglehet, perre megyünk a céggel.

Egyelőre a jog alatti közvetítés - tárgyalás szinten tart a dolog. A cégünk nemcsak a kifizetetlen túlórák fronton próbálta bedarálni az alvásidőnket, a szabadság kiadása területén is dúlt a háborúság, és a szüneteket sem szerették kiadni!

Januárban a kormány, a kelet európai bevándorlók elleni hangulatkeltésből, azzal a javaslattal jött ki, hogy 20.000 fontra bünteti azokat a cégeket, akik minimálbér alatt mernek foglalkoztatni valakit, ja és alkalmazottanként értendő a 20.000 font. Mivel a mi cégünk rengeteg „kifizetetlen túlóra” szituációban átlépte ezt a Rubicont, így most cidrizzenek, amíg az eljárás lefolyik.

Ezzel szemben Magyarországon megszűnt az arról való közgondolkodás, hogy kell-e nekünk magas minimálbér! Megszűnt az Országos Érdekegyeztető Tanács. Megszűntek a helyi béralkuk és a munkavállalói jogok.

Mint angol alattvaló fel tudom emelni a hangomat, ha polgárként kell megszólalnom! Mint magyar polgár miért kéri a keretalkotó cirkusz, hogy görnyedjek „kutyád vagyok, effendi!” pozitúrába?

A magyar kultúrától is idegen a jóléti társadalom modell

Az első étteremben ahol dolgozni kezdtem West Sussexben egy kis faluban, egyszer meglátogattak az unokatestvéreim és segítettek az év egyik legforgalmasabb időszakán, az anyák napján.

Az egyikük pincér, és a tányérok összeszedésénél feltűnt, hogy simán behoz 8-12 tányért egy fordulóval, míg a mi pincéreink max. a 3 tányér kihívással próbálkoznak, de sokan ezzel sem.

Annyira katartikus volt a látvány az itteni pincéreknek, hogy utána a főnök elkezdte tréningezni őket arra, hogy mi is ennek a technikája. Az uncsitesóm mondta, hogy amit ez a 17 fős pincér stáb csinál, azt egy ugyanekkora forgalmú étteremnél ők négyen elvégzik! Amit mi, 7 szakácsként lefőzünk itt, azt 1 szakács és egy kisegítő végzi az ő konyhájukban.

A két modell között persze az a különbség, hogy itt van két műszakra való stáb, ott ők lehúznak két műszakot szabadnap és szabadság nélkül áprilistól októberig.

A fizetésük fele annyi, mint itt, pedig a forgalom és az ételek ára ugyanakkora. A főnök felvetette, hogy felvesz egy ötödik embert, de ők megvétózták. Akkor ötfelé oszlana a borravaló.

A két étterem költségvetés-tervezés szándékait ha egymás mellé tesszük, kénytelen vagyok azzal vádolni az angolokat, hogy kisvállalkozás szintig van munkaerőpiaci integrációs késztetésük! Nekünk meg az alapokig ható durva kirekesztő mechanizmusaink vannak!

Ha egy csodadoktor rávenné a politikai elitet arra, hogy fordítson hátat ennek az őrültségnek, vajon követné a szervezeti kultúrák világa? És a személyiség?

A magyar jóléti társadalom modell nem egyszerűen az ország vezetőinek a terrorista országdúló tevékenysége következtében pusztul. Nem csak miattuk kerültünk a kádári életszínvonal alá. Az egyszerű ember, az egyszerű munkaszervezet sincsen olyan üzemmódban, hogy foglalkoztatás bővítésről vagy bérnövelésről szót lehetne ejteni! Kulturálisan fordítottunk hátat ennek a történetnek!

Magyarok! Ha az új honfoglalás keretében visszaértetek a sztyeppére, ne felejtsetek el integetni felfelé! Nézni fogom a Google Earth-ön!”

A kommentelési szabályokról itt olvashatsz.

Gyere és csatlakozz hozzánk a Facebook-on!
Ha inkább levelet írnál, elmesélnéd a személyes történeted,
azt a következő címen teheted meg: hataratkeloKUKAChotmail.com

Címkék: Magyarország

A bejegyzés trackback címe:

https://hataratkelo.blog.hu/api/trackback/id/tr496209832

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2014.05.26. 22:31:06

@diggerdriver: ajandeknak? En mondjuk csak a vazakat szeretem az ilyen izeknek, de nincs ertelme tartanunk, folyamatosan eltornek a 2 gyerek mellett. Feladtuk a vaza veveset. Pedig az egyik egy nagyon szep muranoi uvegbol volt, az egyetlen dolog a hazban, ami olasz volt es bebocsatast nyert.

bpetya75 2014.05.26. 22:35:49

@Don Kartasch [Warwickshire, UK]:

Egyik cimborám stratégiai tervezőként dolgozik az inánál. Ahogy márciusban beszélgettünk a helyzetről, nem úgy tűnt, hogy a molnak nagyon sok idegeskednivalója lenne.

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2014.05.26. 22:39:05

@charlieharper:
Valaki itt egyszer nagyon találóan mondta hogy az olaszok csodálatos dolgokat csinálnak feltéve hogy nem mozog bennük semmi.
Mihelyt olyat csinálnak amiben mozog valami az eleve szar.
Nagy igazság.

2014.05.26. 22:43:48

@csőcsere: A NAV annyiban már biztosan fejlődik, hogy ne igazzán derüljön ki róluk többször, hogy pénzt mosnak, és ha eleget fizetsz a megfelelő személyeknek, akkor eljárás se induljon ellened. :DDD

bpetya75 2014.05.26. 22:48:07

@csőcsere:

"És amit ennyire hevesen gyűlöl valaki, mint a mai poszt írója az itthoni modus operandi-t, akkor igazából ezzel továbbélteti azt, amit látványosan utál. "

Érdekes gondolat. Van benne valami.

Don Kartasch [Warwickshire, UK] 2014.05.26. 22:49:02

@bpetya75: Igen? Akkor jó, csak mert tavaly a horvátok nemzetközi körözést adtak ki a MOL igazgatóra, ami az álmoskönyvben ritkán jelent jó üzleti kapcsolatot, de elhiszem neked. Akkor ezek szerint tisztázták a helyzetet időközben. Helyes. Megmondom őszintén azóta nem követtem ezt a szálat.

cougarcat 2014.05.26. 22:53:41

@charlieharper: Itt BC-ben a konzervativ kormany igeretehez hiven megnyirbalta a segely programot tobb mint tiz eve es meg mindig hatalmon vannak. Most nezem hogy Quebec-ben (a legszocialistabb tartomany) most lesznek rakenyszerulve a kul. programok nyirbalasara. El vannak adosodva, a gazdasag lelassult, es mar igy is a legmagasabb adokat fizetik.

2014.05.26. 22:55:15

@Zka: Ez így van, sajnos ebben igazad van. Csak sajnos sokszor elfelejtik a vállalkozók, hogy az emberek a munkaerejüket és a szabadidejüket adják el, nem önmagukat.

cougarcat 2014.05.26. 23:00:55

@charlieharper: Oh OK. :) Mar a hozzaszolasaibol is tudtam hogy Jess "nem szoke", - a szolarium meg rakkelto, mukoromhoz karos vegyszereket hasznalnak, ugyhogy en is megnyugodtam.

cougarcat 2014.05.26. 23:05:21

@diggerdriver: Nekem van egy par faragott kacsam, ami elvileg vadaszatra szant "decoy" - loon (buvarmadar) es mallard (vadkacsa).

Muscari 2014.05.26. 23:06:35

@tableno: most tudtam elolvasni, nekem tetszett es remelem igazad van. Mert ez egy elegge optimista megkozelites, en sajnos szkeptikusabb vagyok. Sajnos mi mar nem vagyunk husz evesek, nemreg kezdtuk ujra a nullarol es ugy nez ki, jo hosszu lesz a kuzdelem, nyugdij nem nagyon nez mar ki nekunk, ugyhogy majd dolgozunk, ameddig birunk. Ugyanugy, ahogy millio mas ember.

Igaz, en meg nem olvadtam a Rational Optimist-ot, ferjem mar jol halad vele es azt mondja nagyon jo. Hamarosan sort keritek ra en is. Te ajanlottad, ugye?

bpetya75 2014.05.26. 23:08:28

@Don Kartasch [Warwickshire, UK]:

A srác elmesélése alapján tök ugyanaz a populista szarrágás megy a horvátoknál ebben a témábnan, mint ami nálunk a multikkal kapcsolatban. Vagyis van alapja a felhánytorgatott dolgoknak, de inkább csak a belpolitikai haszonszerzés a cél, mint bármi más.

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2014.05.26. 23:09:21

@cougarcat:
Igen eredetileg vadászatra szánták őket persze eredeti méretben.
Kitették a nyílt vízre és az odavonzotta a többi kacsát.

morsels (törölt) 2014.05.26. 23:12:10

@diggerdriver:
Most is arra szanjak oket.
Persze ha nem fabol van, vagy nem akarsz vadaszni, akkor gondolhatnad, hogy csak porfogot veszel :-)

cougarcat 2014.05.26. 23:13:41

@diggerdriver: Pontosan. Amikor meg az elozo eletemben vettunk egy Labrador kiskutyat, akkor a ferjem, aki nagy vadasz volt, azt gondolta hogy majd kikepzi kacsavadaszatra. Igy kerultek hozzank a fa kacsak. De Lily felt a vadaszpuska hangjatol. A kacsak meg, gondolhatod, nagy becsben vannak! :)

cougarcat 2014.05.26. 23:16:24

@tableno: Meg nem jutottam el oda, nem tudok lepest tartani a kommentekkel. A posztot sem olvastam... :)

bpetya75 2014.05.26. 23:20:05

@tableno:

"Ezért a katasztrófa elkerülésének egyetlen lehetősége a visszatérés egyfajta posztmodern félfeudális rendhez"

Ez a Te véleményed, vagy a kormányunk elképzelése szerinted?

Amúgy alapvetően egyetértek, de a globális összefogást nehezen tudom elképzelni komoly kényszer nélkül. A társadalmi fejlődésünk szerintem mindig arról szólt, hogy a nagyobb összefogás nagyobb hatalmat, védelmi potenciált, környezetbefolyásoló képességet eredményezett. Ahhoz az összefogáshoz, amiről írsz és amit én is a tálélésünk zálogának tartok, szerintem szükségünk lenne egy idegen értelem felbukkanására. Anélkül nem elég erős a motiváció, attól tartok.

2014.05.26. 23:27:39

Jesszumpepicsko... mostanaban nem jartam de latom meg mindig nepszeru tevekenyseg azugynevezett 'szakertes' :D

Apromegjegyzes, de rekord alacsony reszvetel volt majdnem az osszes orszagban. Ennek fenyeben az eredmeny azt jelenti, hogy csak azoknak erte el az ingerkuszobet az egesz szavazosdi akinek tenyleg tele van a hocipoje ugy altalaban mindennel (ezert oda is ikszelt ahova.)

Ezzel persze ettol meg kell foglalkozni, es levonni a kovetkezteteseket, de ez nem jelenti Europa elszelsosegesedeset (atyuskam micsoda szo :D) szerintem ez csak annak a kovetkezmenye, hogy a szenzaciohajhasz media (internet incl.) a populista focimeket nyomatja mert az generalja a kattintast, az emberek pedig elolvassak es aki hajlamos a hoborgesre vagy elegedetlen az eletevel, az igazolva erzi magat es tovabb osztja, es megtobben olvassak, hiszen senkinek sincs ideje utanajarni a reszletes valaszokra, foleg, hogy mar mindenki irhat hosszu elemzeseket is, anelkul, hogy lenne tul sok ertelme, peldanakokaert ense olvastam el a fentit. :DD

morsels (törölt) 2014.05.26. 23:28:19

@tableno:
Szerintem tulkomplikalod.

A vilag gazdasagi hatalmaert folyik a harc, ami sosem lehet statikus. Europanak nincs sok valasztasa mint valamifele kozosseget alkotni azert, hogy versenyben maradjanak USA-val, Kinaval szemben, ezen kivul vannak meg piacok, amik vagy ezert (nyersanyaghordozok, arab olaj, orosz foldgaz), vagy azert (hatalmas piac, mint India, Brazilia) jelentos tenyezok ebben.

Magyarorszag jelentosege elhanyagolhato, legfeljebb az Europai kozossegben valo szerepe szamithat, ami alapvetoen beallni a sorba dolgot jelenti. A tobbi popularizmus, a kulon kapcsolatok keresese csak akkor gyumolcsozo, ha mondjuk Kina tenyleg egy logisztikai kozpontot epitene Magyarorszagon, de akkor sem tars lenne, hanem alarendelt orszag, a Kinaiaktol fuggo.

Abban igazad van, hogy a nyugat-europai orszagok versenykepessege korlatozott akkor, amikor a joleti allamokat probaljak fenntartani, raadasul hatalmas nepvandorlas is van.

Jelen pillanatban nincs igazi gazdasagi vezeto, az orszagok most keresik a helyuket,

morsels (törölt) 2014.05.26. 23:41:27

@cougarcat:
Ja, Saman elso 4 posztjat elolvastam, ertettem is, bar szerintem csak vagy egy altalanos dolgot pumpalt fel meleg levegovel, vagy azt hitte, hogy valami fantasztikus osszefuggest fedezett fel, ami inkabb lelkesedes volt (marmint az o reszerol) mintsem a tarsadalomtudomanyok alapjait megkerdojelezo gondolat.

Viszont elkotelezett es tenyleg ugy erzi, hogy tulajdonkeppen gyongyot szor a disznok ele. Ezek lennenk mi.

Utanna abbahagytam a posztjai olvasasat, mert ha lebontod a nagyivu gondolatokat, akkor igazabol nem mond semmi ujat.

morsels (törölt) 2014.05.26. 23:43:02

@cougarcat:
:-)

A gepen visszafele ket norveg volt a 'szomszedunk'. Quebecbe mentek medvet vadaszni.
Meg kellett volna kerdeznem toluk, hogy nekik mik vannak a lakasukban :-)

cougarcat 2014.05.26. 23:46:46

@Don Kartasch [Warwickshire, UK]: Azert mert a kanadai kultura az amerikaihoz all kozel, es veluk joval tobb a hasonlosag, mint pl. Nyugat Europaval. Ahogy a vicc mondja: a kanadai az az amerikai, akinek van allami egeszsegbiztositasa es nincs lofegyvere. :) A masik ok nalam pedig az, hogy a kritika sokszor igazsagtalan es nem fedi a valosagot - raadasul olyanoktol, akik nem tapasztalatbol beszelnek. Persze van jogos kritika, de a "butabunkokoveramerikai" nem az...

cougarcat 2014.05.26. 23:50:00

@morsels: En arra varok hogy Saman arrol irjon posztot, konkretan milyen lepeseket tett az ideologiajanak a megvalositasara - ez joval erdekesebb lenne, es talan hasznosabb is...

morsels (törölt) 2014.05.26. 23:58:12

@cougarcat:
Az igazsag az, hogy o probalta eladni Magyarorszagon is, csak nem tudta.
Valamifele tarsadalom-szervezo, mint regen a nepmuvelok voltak, csak persze politikailag fuggetlen, alulrol szervezodo csoportokat kepzel el, akik onmagukert szervezodnek, akar az adott politikai hatalommal szemben; pontosabban igy (marmint az o altala adott kerettel es eszkozokkel) befolyasolni a politikai hatalmat.

Erre nyilvanvaloan nem vevo senki, a lobbizas ezen formaja eleve az anyagi hatteren bukik meg; arrol nem is beszelve, hogy alapvetoen idealista elkepzeles az, hogy 'grassroot' kezdemenyezes barmit is valtoztat a rendszeren. Plane ugy nem, hogy o is leginkabb meleg levegot puffogtat.

A politikai hatalom gazdasagi erdekeket kepvisel alapvetoen, valtozni komoly tarsadalmi feszultsegek miatt szokott csak (mert ugye idovel az emberek tobbsege 'elfelejtodik'), kulonben nem.

cougarcat 2014.05.27. 00:06:56

@morsels: "Valamifele tarsadalom-szervezo, mint regen a nepmuvelok voltak, csak persze politikailag fuggetlen, alulrol szervezodo csoportokat kepzel el, akik onmagukert szervezodnek, akar az adott politikai hatalommal szemben; pontosabban igy (marmint az o altala adott kerettel es eszkozokkel) befolyasolni a politikai hatalmat."

Elvileg ez lenne a szocialis munkasok egyik funkcioja - a napi munkadon kivul faradhatatlanul es onzetlenul szervezned a kozosseget, peldat mutatva a tobbieknek, hatha "megvilagosodnak". Nemes gondolat, de ahogy irod, a "grassroot" nem kepes valtoztatni egy rendszeren. Valamikor megprobaltuk, pl. bevandorlo korokben - szemelyesen nekem sokat segitett de politikailag ettol nem valtozott semmi.

morsels (törölt) 2014.05.27. 00:15:10

@cougarcat:
Persze, onmagaban ez nem volna problema, de nekem az a benyomasom (azon kivul, hogy nincs meg a vegzettsege hozza) o egyfajta gurunak kepzeli magat. O hivoket, kovetoket probal toborozni. Nekem legalabbis igy tunik.
Mint mondjuk a tv-ben a josok.

cougarcat 2014.05.27. 00:22:20

@morsels: "O hivoket, kovetoket probal toborozni."

Szekta? :)

Milyen volt Brasso? Ferjem jott (magatol) hogy szeretne oda menni. Kocsi nelkul erdemes?

Saman · http://reszvetelidemokracia.blog.hu/ 2014.05.27. 00:25:53

Köszönöm a kommenteket!

A többi cikkhez képest lenyűgöző gondolkodás folyt a posztban beharangozott témáról!

Tányleg le a kalappal! A mai "műhelymunka beszélgetésben maradtunk ennél a fókusznál!

Élmény volt átolvasni!

Mrs. Clayton 2014.05.27. 00:26:30

@morsels: egyebkent feltunt h nem jelent ma meg?
mondjuk nem volt mihez hozzaszoljon, mert igazabol a posztjahoz nem lehet mit hozzatenni, hiszen aki ismeri a munkassagat, mint en az el sem olvasta, igy leginkabb masrol volt szo
de sztam annyi mar leesett neki, h nem az itt hozzaszolok a kozonsege
lehet a csonben megbuvo olvasok irnak neki privat gratulalo leveleket es beloluk majd valami csoportot megszervez, ki tudja
csak a sok sikertelenseg okan nehogy gepfegyverrel vegyen elegtetelt

morsels (törölt) 2014.05.27. 00:27:50

@cougarcat:
Ohh, en ott nem voltam, oda a gyerekek mentek :-)
Nekik nem volt kocsijuk, viszont voltak rokonok :-)

Nade ha valami szepet akartok latni a ferjeddel, akkor a Duna deltaba kell menjetek.

Volt egy guide, amolyan B&B-t csinal a felesegevel es ismeri a teruletet. 25 evig volt hataror ott. Azt mondtak a gyerekek, hogy az szenzacios volt. Mondjuk csak hal volt kajanak :-)

morsels (törölt) 2014.05.27. 00:31:25

@Jess G:
Te nem lattad a muhelymunkat? :-))

cougarcat 2014.05.27. 00:32:05

@Jess G: Oh oh :)

@Saman: Gondoltal mar arra hogy elvegzed a UK-ben a BSW programot? Szakosodhatnal community development-re. Vagy csak ideiglenesen vagy kint?

cougarcat 2014.05.27. 00:36:14

@morsels: OK, ezt meg ki kell dolgozni. Valami ejszakai vonat megy Pestrol, halokocsikkal.

Mrs. Clayton 2014.05.27. 00:40:31

@morsels: de lattam, es ilyenkor az jut eszembe, h ur isten, mi van ha a gyerekei is olvassak nem csak a muveket, de meg a hozza fuzott kommenteket is, es ezert inkabb hagytam a csudaba
egyebkent sem ertettem, osszezavart a fel idezojel
@cougarcat: ilyen az en formam
ahhoz hogy itt egyetemre jarjon eloszor is jo sok penz kell, meg IELTS 5-6 szakja valogatja, ez meg lehet neki nem lenne meg

morsels (törölt) 2014.05.27. 00:41:07

@cougarcat:
A gyerekek Debrecenbol mentek Maramaros megyebe (Maramures), Szatmarnemetibe, aztan onnan csorogtak le busszal Szebeny, Kolozsvar, Brasson keresztul Bukarestbe. Onnan meg a Duna delta.

cougarcat 2014.05.27. 00:44:58

@Jess G: Nekem is kellett nyelvvizsga es felvettem diak kolcsont - epphogy kijottem belole, de tul lehetett elni Ha van magyar diplomaja akkor azert a UK-ben is adnak krediteket talan?

@morsels: Ez szep korut...

morsels (törölt) 2014.05.27. 00:50:04

@cougarcat:
Hat, ok elveztek nagyon. A szallasaik is jok, erdekesek voltak :-)
A neten barmit meg lehet talalni, aztan helyben meg a tobbit is :-)

Mrs. Clayton 2014.05.27. 00:50:32

@cougarcat: kozben megneztem es persze nem eleg az IELTS 5,6 mert 7 kell, meg az ilyen messiasok nem tanulni akarnak, hanem megvalto lenni

Mrs. Clayton 2014.05.27. 01:04:16

@cougarcat: ha van diplomaja es nem tagadja le akkor itt megbukott, vagy evi 9000-t kiperkalhat
I already hold an honours degree and want to do another one, how will this affect me?

Your fees will be the same as those above but you will not qualify for any help from the Government for either tuition fees or living costs and you will not qualify for either a National Scholarship or a Kingston Scholarship.

Saman · http://reszvetelidemokracia.blog.hu/ 2014.05.27. 01:28:58

@tucano: "Mondom, nekem a nemet/dan/sved/svajci modell ebben jobban tetszik, nincs allamilag leszabalyozott minimalber, megis mukodik."

Nálam a "minimálbér" kérdés nem feltétlenül állami sztori. Azok az országok, akik az ágazati megállapodások szintjén kezelik ezt a kérdést sokkal sikeresebbek, mint akik egységesítik a minimálbér kérdést.

Magyarországon az Ágazati megállapodás modellhez orbánnak klónoznia kellene önmagát 146 példányban.

A jelenelgi döntés előkészítési modellhez képest, ez már kész forradalmi váltás.

pappito · http://pappito.com 2014.05.27. 04:16:24

@morsels: "Utanna abbahagytam a posztjai olvasasat, mert ha lebontod a nagyivu gondolatokat, akkor igazabol nem mond semmi ujat."

az nem lenne baj, de nem csak újat nem mond, hanem semmit sem. De azt legalább hosszan és mindezt gazdagon díszíti értelmetlen buzzwördökkel, amelyeket vagy nem ért, vagy egyszerűen nem jelentenek semmit. Keretalkotó sikeresség.

Ami optimizmusra ad okot az az, hogy egy félművelt, önjelölt szociál-világmegváltó ott van, ahol a társadalom értékítélete szerint tartozik, ahova beárazták - mosogat egy konyhán. Szóval mégsincs minden veszve.

A bicskanyitogatóan ostoba álértelmiségi fejtegetések ellenére egyvalamiben száz százalékig biztos vagyok (az elmúlt idők sámáposztjai után) ez a csávó - a valóságtól fényévekre élve is - jót akar.

pappito · http://pappito.com 2014.05.27. 04:35:28

@cougarcat: "a kanadai az az amerikai, akinek van allami egeszsegbiztositasa es nincs lofegyvere."

hát ahogy nézem azért Kanadában is annak van fegyvere aki akar, bár szigorúbbak a szabályok, mint az usa legmegengedőbb államaiban. De emellett a hosszú lőfegyverre már nincs regisztrációs kötelezettség sem, szabadon lehet adni-venni a lőfegyvereket és nincs mennyiségi korlátozás, a szigorúság kimerül a központi gyújtású félautomaták tárlimitjében...

szóval kicsit okosabb, mint az usa szabályozás, de még mindig sokkal megengedőbb, mint Európa posztkom felén...

Ugyandehogy (törölt) 2014.05.27. 06:21:25

@Jess G: en is szeretnem,ha lenne ido a belemyedesre. igy kozombos. ertsd, nem ranongok ugy, mint ahogy akkor,amikor pl. a becsi veteli egyezmenyt olvastam (csak egy legutobbi pelda)

2014.05.27. 06:30:28

@cougarcat: Úgy különösképpen szánalmas, hogy Mo.-n is rengeteg a kövér ember. Ha mi lennénk a 10 millió fitnessz Jóska és Julcsi országa, és az emberek nem pusztítanák önmagukat, akkor esetleg lehetne verni a tam-tamot. De még talán akkor sem kellene mások felett ítélkezni.

cougarcat 2014.05.27. 06:41:59

@pappito: A problema az nalunk hogy leginkabb illegalisan jutnak automata lofegyverekhez egyes emberek, amiket aztan gyilkossagokra hasznalnak vagy mas bunozo tevekenysegre (drug trade, extortion) - ez egyre terjed. Az nem jellemzo, mint az USA-ban, hogy a szomszedsagban a polgarok kezifegyvert tartanak otthon - ezek korlatozva vannak, de leginkabb nem szokas, hogy legyen. A vadaszfegyverek tartasanak viszont nagy hagyomanya van, foleg a "vad" Nyugaton, pl. BC belsejeben, ahol a vadaszat meg "way of life". Probaltak ezeknek a regisztraciojat, de nagy volt az ellenallas, a vegen feladtak (elobb azert elkoltottek ra egy valag penzt).

pappito · http://pappito.com 2014.05.27. 06:58:32

@cougarcat: az illegális fegyverek a szabályozáson kívül léteznek aki ilyet szerez az amúgy is szarik bele mindenféle szabályba. A lényeg, hogy nincs lefegyverezve a lakosság és van némi fegyverszerzési procedúra is (ez nem tudom a gyakorlatban mennyire komoly) tehát nem sétálhat be minden idióta a fegyverboltba csak úgy fegyvert venni és vannak restricted meg prohibited kategóriák is. Aki vadászik vagy korongozik vagy célbalő vagy csak civil-hobbizik a fegyverrel az meg úgyis szabálykövető mert nem bűnözésre kell neki a fegyver - nem is tekinti az állam az ilyet önveszélyes, nyáladzó idiótának. Én ésszerű szabályozás-párti vagyok.

tanato 2014.05.27. 07:51:38

@tableno: Most olvastam hosszú okfejtésedet,egyetértek vele,legfeljebb a végével nem.Talán azért annyira nem szédült,idióta egyetlen európai vezető sem hogy háborút robbantson ki a mai nagy pusztító erejű fegyverrendszerek világában.Mert annyi esze azért neki is van, legyen akármilyen balfék,hogy neki is vége meg a népének.

csőcsere 2014.05.27. 07:55:26

@Zka: ez nem teljesen igaz. Kapitalista, pragmatikus gondolkodású vagyok és pl. én szuper-mega-gigantikusat fejlődtem az 5-10-20 évvel ezelőtti önmagamhoz képes. És én is a nép része vagyok. :-)
Értem, mit akarsz mondani. Ezért is olvasom ezt a blogot és ezért is jó szerintem, hogy sokan külföldön vannak, mert az országnak a tőkénél is nagyobb szüksége van a friss gondolatokra.

Sütemény1975 2014.05.27. 07:55:34

@Philosoraptor: nem a jogos kritikaval van bajom. azt is fogalmaznak itt meg paran.

csőcsere 2014.05.27. 07:57:22

@Philosoraptor: ez olyan, mint a "harcoljunk a békéért!", vagy "dugjunk a szüzességért!".

csőcsere 2014.05.27. 08:04:19

@bpetya75: szerintem is, a minap olvastam Eric Hoffer: The True Believer könyvében és sokat gondolkoztam rajta. A könyv egyébként arról is szól, hogy hogyan tudták pl diktátotorok (Hitler, Sztálin) ilyen szinten manipulálni a tömegeket. A manipulálásban kiemelt szerepe volt a gyűlöletnek. A gyűlölettel valahogy eggyé válik a gyűlölet tárgyával a tömeg. Továbbélteti a gyűlölet tárgyát és a tömegmozgalmat is, ami a gyűlöletet elhintette, továbbélteti.

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.05.27. 08:29:38

@csőcsere:

Sztálinnál gyűlölet? Nemigen volt ilyesmi.

2014.05.27. 08:32:58

@QUERCUS(a favágó):

Tudhatnád, a jobboldal csak hazudik. A vegytiszta igazság a liberálisoknál van.
Szerintem ezekről a dolgokról inkább a blogodon értekezzél. Meg fogják találni azok, akiket ezek a témák érdekelnek. Persze meg fogják találni az idióták is. Velük nem kell foglalkozni.

tucano 2014.05.27. 09:08:50

@bpetya75: életveszélyes fenyegetéseket kapott, nem keveset. Több félkatonai csoporttól is. Ez már bőven elég.

tucano 2014.05.27. 09:09:47

@Saman: igen, ezt írtam feljebb, hogy Svájcban is ágazati minimálbér megállapodásokkal mozog az ország és sikeresen.

Hari Seldon 2 2014.05.27. 09:13:27

@bpetya75:
Most már sokkal jobb a helyzet, de tényleg... A kis piros kapszulát sem kell bevennem mint a Mátrix-ban... :-)
A múltkor már én (is) próbáltam nyugtatni a shaki rom-ot a választás után. Csak amikor hallok valami iszonyatos baromságot, akkor felhúzom magam, hogy ennyi a hülye.
(Az öcsém szokta mondani: neked könnyű, te már a kerítésen kívül nézed a dolgokat. - és tényleg sokkal könnyebb, mint volt mondjuk egy éve.)

M. Péter 2014.05.27. 09:50:55

@pappito: Csehországban határozottan engedékeny a szabályozás.

tableno 2014.05.27. 10:05:14

@maxval a gondolkodó birca: dehogynem, a "nép ellensége" kifejezés, amit a politikai foglyokra használtak is a gyűlölet kifejezése.

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.05.27. 10:08:41

@tableno:

Senki sem gyűlölte ezeket az embereket. Ez a megnevezés semmi egyéb nem volt, mint büntetőjogi kategória.

Semmi párhuzam nem lehet Hitlerrel és a zsidókkal.

morsels (törölt) 2014.05.27. 11:25:41

@pappito:
Hat, en sem tudom pontosan a szabalyozast, de a vadaszfegyereket viszonylag konnyu beszerezni, bar ahhoz is engedely kell. Raadasul kell zarhato pancelszekreny, meg jopar mas dolog.

A tobbi lofegyver nagyon szigoruan van szabalyozva, gyakorlatilag csak akkor kap valaki engedelyt egy pisztolyra, ha egy sportklub tagja es a fegyver tartasara, szallitasara nagyon komoly szabalyok vannak. Az, hogy valaki az oldalan hordja a fegyvert, arra engedelyt kapni gyakorlatilag lehetetlen az egyszeru halandonak. Szoval olyan nincs itt, hogy bemesz egy fegyverboltba es veszel egy Glockot. A tobbirol nem is beszelve.

Saman · http://reszvetelidemokracia.blog.hu/ 2014.05.27. 11:32:51

@pappito: " ott van, ahol a társadalom értékítélete szerint tartozik, ahova beárazták - mosogat egy konyhán. Szóval mégsincs minden veszve."

Nagyon kedves kis fantázia arról hogy mit csinálok.

Ki kell ábrándítsalak. Jelenleg egy 5 csillagos szálloda teamjében vagyok séf.

pappito · http://pappito.com 2014.05.27. 11:35:19

@M. Péter: sőt, a szlovákoknál is, úgy tűnik a cseh meg szlovák állam nem tekinti nyáladzó, cselekvőképtelen idiótáknak a polgárait

pappito · http://pappito.com 2014.05.27. 11:36:05

@morsels: nu, hát ezt mondom, okosabb a szabályozás, mint az usákoknál

pappito · http://pappito.com 2014.05.27. 11:37:57

@Saman: nincs olyasmi amiből te ki tudnál engem ábrándítani.

mellesleg az, hogy séf vagy az tökmindegy, az állításom továbbra is igaz a beárazásodról, mint önjelölt szociológ-világmegváltó

főzzél sok finomat

sőt, ha a munkádról írnál el is olvasnám szivesen

2014.05.27. 12:00:47

elkezdtem olvasni a cikket (jo szokasomhoz hiven kihagyva a bevezetot), aztan a szakacs-szociologus szavaknal gyanakodtam, hogy Samanrol lehet szo. Es lam... Kar, igy mar nincs kedvem elolvasni.

McZozo 2014.05.27. 14:12:15

En nem latom ilyen pozitivan a jovot sajnos. MAgyarorszag Szerintem menthetetlen sajnos meg 4 ev Orban terror visszafordithatatlan lemaradasba fogja taszitani az orszagot arrol nem is beszelve hogy utanuk majd a Jobbik jon ami tovabbi oruletet jelent. Es abba mar bele se merek gondolni hogy az hova fog vezetni.

De ezzel egyutt azt mondanam ha ezx egyedi jelenseg lenne hogy hat pech, ez van de a vilag kereke forog tovabb. Viszont sajnalatosan azt latom hogy egesz europa tendal efele. Soksok orszagban kezdtek tanulni Orbantol es kezdenek demagog politikat folytatni annka erdekeben hogy rovidebb h osszabb tavon megszilarditsak a hatalmukat. Ezen felul meg megerosodnek olyan partok akik meg erre licitalnak.

Lasd angliat peldaul ahol tavaj meg azt hittem hogy hat a jelenlegi kormany meg fog bukni es jonnek a munkaspartiak ujra es lesz majd egy kisebb szelsoseges ero is. Erre a vilag megfordult es lass csodat a hetvegi valasztasokon ez a szelsoseges ero tarolt. Lehet azt mondani hogy alacsony reszvetel meg szonyeg ala soporjuk a dolgokat, De velemenyem szerint ez ilyeszto es elore vetiti hogy a kovetkezo valasztasokon ez a szelsoseges ero akar nyerhet is de ha nem is nyer akkor is jelentos erot fog kepviselni.

Nem tudom ebbol mi lehetne a kiut, de abban biztos vagyok hogy a jelenlegi hozzaallas nem az es elobb utobb totalis szelsosegekbe fogja taszitani europat ha valami radikalis reform nem kovetkezik be 5-10 even belul.

En szemely szerint valami olyasmibe gondolkodnek, hogy az egyetlen lehetoseg ha huznanak egy vonalat es innentol tiszta lappal ujrakezdenenek mindent. Ugyanis sajnso nem hiszem hogy megoldana a problemat hogy zsakszamra ontik a penzt az olyan ooorszagokba is mint Gorogorszag. Ez csak elodazza a problemat de meg nem oldja. Ugyanis nem hiszem hogy onerobol meg tudnak ezt forditani, igy pedig csak ido kerdese hogy mikor borul meg ott is a rendszer vegkepp.

Szoval az egyetlen megoldas az lenne velemenyem szerint hogy eloszoris egyseges politikai es gazdasagi iranyitast kene adni europanak, akik uigyanugy kezelik a gorog valasztot mint a nemetet, es emelett azt mondani hogy mostantol nem tartozik senki senkinek. Kulonben csak egyre melyebben es melyebben fogunk belefordulni az adossagorvenybe, amely elobb utobb be fogja boritani egesz europat.

csőcsere 2014.05.27. 15:01:52

@maxval a gondolkodó birca: igen, tényleg így lehetett, Sztálin alatt a szovjetek keblükre ölelték az amerikaiakat és a kapitalizmust. Országszerte táblák hirdették: Isten éltesse Truman elnököt! A nép kólát ivott és kisvállalkozások indultak.

tableno 2014.05.27. 15:11:22

@maxval a gondolkodó birca: Azt, hogy a sztálinizmusban nem játszott szerepet a gyűlölet. Dehogynem. Csak nem faji, hanem osztály-alapon gyűlölködtek. Olvass Orwellt, az 1984-ben remekül le van írva a jelenség. De még a magyar ÁVO-börtönökben is ott volt a jelmondat: "ne csak őrizd, gyűlöld is!".

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.05.27. 15:14:10

@tableno:

Az eredeti állítás ez volt: "A manipulálásban kiemelt szerepe volt a gyűlöletnek." - ezt cáfoltam.

tableno 2014.05.27. 15:14:24

@bpetya75: "Ezért a katasztrófa elkerülésének egyetlen lehetősége a visszatérés egyfajta posztmodern félfeudális rendhez"

Ez a Te véleményed, vagy a kormányunk elképzelése szerinted?" - az Orbán-kormányé, természetesen.

"Ahhoz az összefogáshoz, amiről írsz és amit én is a tálélésünk zálogának tartok, szerintem szükségünk lenne egy idegen értelem felbukkanására. Anélkül nem elég erős a motiváció, attól tartok." - hát ez eléggé hasonló vélemény ahhoz, aki szerint Magyarországnak gyarmattá kell lennine, mert nem képes magát önállóan kormányozni...

tableno 2014.05.27. 15:15:25

@maxval a gondolkodó birca: cáfoltad a fenét. Azt mondtad, hogy ez nem igaz, mindenfajta indoklás nélkül. Mondjuk ezt tőled már megszoktuk.

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.05.27. 15:28:26

@tableno:

Azt cáfoltam: nem a gyűlölet volt Sztálin uralmának az alapja, azaz egész más, mint Hitler.

blackhairlady 2014.05.27. 15:40:51

@charlieharper: En a testveremnek adtam teljeskoru meghatalmazast. Nem kozjegyzo elott, hanem csak mi irtuk. A kozjegyzo mondta, hogy nem kell hozza o, ez pont annyira hivtalos mintha o elotte csinalnank. Apukam hagyateki targyalasara irtuk eloszor, akkor felhivtam a korzetunkhoz tartozot, es o mondta, hogy legyen benne, hogy mire adjuk (ha mindenre akkor az, hogy mindennemu ugyintezesre), irjuk ala mindketten, szemelyi szam, szemelyi igazolvany vagy utlevel szam, anyja neve. Ket tanu is kell, ugyanezzel az adatokkal.
Eddig nem volt gond, o intezi a kozmu dolgokat, apostan a hivatalos levelek pez felvetelet, az ingatlan ugynokkel o egyeztet, szoval mindent ezzel a meghatalmazassal vegez.

blackhairlady 2014.05.27. 16:23:45

@diggerdriver: "de legalább mondjon valami biztatót! - Hajrá, Suka! - volt Major válasza."

Mondj valami szepet! - meztelen no
Mondj valami biztatot!- korbacs
:))

bpetya75 2014.05.27. 19:40:43

@tableno:

"hát ez eléggé hasonló vélemény ahhoz, aki szerint Magyarországnak gyarmattá kell lennine, mert nem képes magát önállóan kormányozni... "

Félreértesz. Nem arra gondoltam, hogy majd jönnek a bölcs idegenek, és megmentenek minket magunktól, hanem arra, hogy ha egyértelmű jelére bukkannánk a létezésüknek, akkor lenne motiváció a fejlődésünk felgyorsítása érdekében intenzívebben szorgalmazni a legszélesebbkörű összefogást.

mommmmo 2014.05.27. 21:05:32

@bpetya75: szerintem a nemzetkozi nagypolitikaban nagyobb az osszefogas, mint ahogy neked lejon Magyarorszagrol nezve. A nemzeti erdekekert folyo pszeudo harcok tenyleg csak a belfoldi porondokra szant musor reszet kepezik. A politikai es gazdasagi hatalom valoban osszefonodik, es a multi nagyvallalatok elemi erdeke a nemzetkozi stabilitas es a globalizacio. Amely feltetelezi az osszefogast is.

bpetya75 2014.05.27. 21:27:21

@mommmmo:

Ez nem kielégítő. Ez a fajta összefonódás már évtizedek óta megvan véleményem szerint, a pozitív hatása meg qrvára nem látszik az össztársadalmat nézve. Bocs a sámánkodásért, de ez a keretalkotó véleményem :-P

Badeni_lakos 2014.05.27. 22:14:41

Pongyola írás.

Ezt a cikket csak egy laikus ember írhatta, aki egyetlen szociológia előadáson / szemináriumon se vett részt, de lehet h a felsőoktatást se látta életében. Ha látta, akkor pedig teljesen dilettáns.

Tisztázatlan Fél-igazságok,
se nem logikus, koherencia sincs a témák között,
(vad váltások gazd.történeti, szervezeti magatartás, hol elmélet történeti megközelítés között) se nem konzekvens az egyedi észrevételi alapos ok-okozati kifejtésekor. Rengeteg egyéni torzítással fűszerezve.

Egy csapongó összemosott katyvasz az egész cikk.

morsels (törölt) 2014.05.28. 00:22:35

@Badeni_lakos:
Az.
Vagy legalabbis a regebbiek ilyenek voltak, az utolso harom irasat mar nem is olvastam el :-).

Saman · http://reszvetelidemokracia.blog.hu/ 2014.05.28. 08:24:20

Az ország 70%-a hisz a Putyin féle rabló maffia állam modellben.

Ezzel a politikai szocializációs háttérrel muszály valamit mondani egy olyan cikkre, amely azt feszegeti, hogy a munkahely pusztítás, a piacok elrablása és a bér csökkentése ártalmas.

A legegyszerűbb megoldás szublimálni a történetet és mágikus gantáziával elvarázsolni. Azt állítani, hogy nem is hangzott el semmi.

Amikor a közvéleménykutatók arról szokták kérdezni az embereket, hogy melyek a legfontosabb megoldandó ügyeink, akkor 2 téma szokta megnyerni a versenyt. Hol az egyik, hol a másik kerül az élre.

Az egyik a munkanélküliség, a másik a korrupció.

Ez a modell ok okozati sorrendbe állítja a sztorit.

A ragadozó modell tömeges nyomort és munkanélküliséget teremt.

Erre kitűnő esetpélda az orosz, az ukrán, a magyar, a román, az örmény, a moldovai etc.

Lehet azt mondani hogy ez az ügy nem fontos, de sajna az embereknek ez fáj. Még a FIDESZ hívőknek is. :(

Azért turbóztassák csak az elfojtókájukat nyugodtan.

mommmmo 2014.05.28. 12:52:03

@bpetya75: te most Magyarorszagrol beszelsz vagy Europarol? Miert nem latszik Europaban az osszefogas? Az Euro, amely egy elegge balfek koncepcio kereteben lett bevezetve (kozos gazdasagpolitika hianya) tulelt egy sulyos gazdasagi valsagot. Szerintem ez egy kezzelfoghato eredmeny. A szethuzas pedig leginkabb csak a szovegeles es hepajkodas kereteben nyilvanul meg, cirkusz a nepnek.

Ha a magyar helyett valamelyik szinvonalasabb nemzetkozi median keresztul figyelned az esemenyeket, kevesbe tunnenek hulyenek az emberek. Szerintem.

bpetya75 2014.05.28. 16:58:00

@mommmmo:

Ebben a gondolatmenetben az emberi fajról beszélek.

Blogovics 2014.05.28. 18:20:54

vicces, sőt ostoba dolog a nemzeti jellegzetességekből fakadó sajátosságokat ostorozni amikor Európában minden más nemzet vakon ragaszkodik nemzeti sajátosságaihoz. Nem kell senkihez sem idomulni, mindenki járja a maga sajátos útját. Mi a baj Ázsiával? Ne gondolkozz mert fárasztó!

Badeni_lakos 2014.05.29. 20:41:13

"szocializációs háttérrel muszály valamit mondani"

a cikk szerzőjének: Könyörgöm a muszáJ az pontos "J" !

jó, jó, van benne valami, amiről írsz, h ezek a balkáni állapotok, stb. stb. stb. de erről már sokan írtak, h senki se hajlandó áldozatokat hozni. hogy a strukturális reformokba senki se mer belevágni, stb stb stb.
valahogy mégse tüntetnek ellene. se a hazaiak, se a külföldön dolgozók nem szerveződnek össze, nem állnak ki a közösségükért.

Én sem értem miért, és már unom ezt az egészet.

továbbá nem vitatkozom.

Saman · http://reszvetelidemokracia.blog.hu/ 2015.08.27. 10:14:06

Ennek a cikknek volt egy második része, ami csak angolul jelent meg a blogomban. Ez a cikk a Félázsiai Unióról szól, a második fele az "úgynevezett" európai unióról szóló az nem jelent meg ezzel együtt a 10 éves évfordulónkra! Lassan ennek másfél éve lesz.

Sajnálom, hogy itt nem jelent meg magyarul.

reszvetelidemokracia.blog.hu/2014/05/06/hungary_has_been_10_years_in_the_european_union

Legyél te is országfelelős!

Ahol már ott vagyunk: Ausztria, Ausztrália, Belgium, Brazília, Brunei, Ciprus, Chile, Csehország, Dánia, Egyesült Államok, Franciaország, Hollandia, India, Izland, Izrael, Japán, Kambodzsa, Kanada, Kanári-szigetek, Málta, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Omán, Spanyolország, Srí Lanka, Svájc, Svédország, Szingapúr, Törökország és Új-Zéland.

Jelentkezni (valamint az országfelelősökkel a kapcsolatot felvenni) a hataratkeloKUKAChotmail.com címen lehet.

süti beállítások módosítása