oldaldobozjavitott.jpg

kozelet_hataratkelo_widget.jpg

Utolsó kommentek

Kívül tágasabb!

Gazdagisztán

2016. október 04. 06:40,  Veszélyérzetből lehetőség, avagy újrainduló vándorévek 51 komment

2016. október 04. 06:40 Határátkelő

Veszélyérzetből lehetőség, avagy újrainduló vándorévek

Gyakorlatilag véget ér a Magyarország 2.0 pályázat (remélem, senkinek az írása nem maradt ki, ha esetleg mégis, feltétlenül jelezzétek!), a mai poszt már félig ki is lóg belőle, annál is inkább, mert Péternek már jelent meg írása a sorozaton belül. Mégis, részben még ide tartozik, és érdekes kezdeményezés is. A végén m is lehet szavazni, de már versenyen kívül, inkább az érdekesség kedvéért.

ferfi_uton_boronddel_foto_pixabay_com_thedigitalway.jpg

„Mi az, amihez reális esélyünk van hozzányúlni? Ötleteim nekem is vannak, legalábbis amíg a libák élnek, ahogyan a klasszikus vicc szól. De vajon mi az, amihez nem kell hozzá pozíció, tőke, apparátus, hatalmi befolyás? 

Mi az, amihez erkölcsi jogunk van hozzászólni, akár Magyarországon élünk, akár nem; szóval mi az, amihez az is joggal szólhat hozzá, aki jelenleg nem ott adózik, nem ott fizeti a társadalombiztosítást – sőt esetleg egyike azoknak, akiknek a külföldre költözése otthon a szakértelem-hiányt növeli? 

Mi az, amihez kellő ismeretünk van hozzászólni, akkor is, ha nem követjük a magyarországi politikai, gazdasági és más híreket? 

Mi az, ami valamennyi fenti feltételnek megfelel, ugyanakkor elegendően jelentős ahhoz, hogy érdemes legyen foglalkozni vele? Sőt ha már lúd, legyen kövér: van-e a marionettnek olyan szála, amelynek meghatározó szerepe lehet a magyarországi eseményekben, az ország jövőjében, miközben a fentebbi három feltétel mindegyikének megfelel? 

Nyilván kitalálható: ha nem úgy gondolnám, hogy van ilyen, akkor nem írnám ezt a posztot. 

Ez a poszt nemcsak poszt, hanem egyben javaslat, együttműködési felhívás. Itt leírom a lényegét; a részleteit pedig feltettem a saját honlapomra. 

Exhibicionista vagyok és elismerésre vágyó, mint minden igazi tanár és egyéb színészek, akiknek számára a munkájuk eredménye mások tudása, gondolkodása változásaiban jelenik meg; de most egyáltalán nem az érdekel elsősorban, hogy kinek fog tetszeni ez a poszt és hányan szavaznak rá a pályázat keretében. 

Az érdekel elsősorban, hogy lehet-e ez a poszt, ez a javaslatom az egyike azoknak a kis irritáló szennyeződéseknek, amelyek köré a kagyló az igazgyöngyöt izzadja. Ha igen: melléállok a nevemmel (a nevemet és tényleges adataimat tartalmazó honlapommal) és mindennel, amit eddig az életemben létrehoztam. 

Az alapgondolatok, amelyekből a kirakósjáték összeáll: 

Az egész civilizációnk átalakul 

A korábbi nemzedékektől átvehető ismeretek devalválódnak. Amikor régi pilóta-ismerősöm pilóta lett, a nagymamája azt mondta neki: „Aztán, kisunokám, csak lassan és alacsonyan repülj!” – amivel persze nyilván azt akarta kifejezni, hogy kisunokám, ne vagánykodj: első a biztonságod. 

Még nincs meg a kultúrája annak, hogy ne a konkrét cselekvést, hanem az értékeket adjuk és vegyük át: ez teljes tanácstalanságban, értékvesztésben nyilvánul meg. 

Népvándorlás 

Közben új, megállíthatatlannak látszó népvándorlás zajlik, amely a jelenlegi kaotikus formájában kiszámíthatatlan zavart kelt, a befogadó számára veszélyes és a „vándor” számára sem hozza meg a remélt eredményt (biztonságot, jobb életet). Ez tovább növeli az értékek közti zavart. 

Kultúraközi hatások 

Ez ráadásul gátolja a pozitív kultúraközi hatásokat: az új népvándorlás gazdasági, kulturális és közbiztonsági kockázatait kivédeni törekvő korlátozások nyilván nem a szerencsevadászokat tartják vissza és a rossz szándékkal érkező sem fog visszafordulni azért, mert a befogadás hivatalos szabályai szigorodnak. 

A szigorítások éppen a színvonalas kultúra-közvetítést nehezítik, mert akit már a szigorítások puszta előzetes híre is visszatart, az nem a segélyre ácsingózó család vagy az ügyeskedő életművész, hanem a bolgár matematikus, a román szociális munkás, a magyar pedagógus. 

A walzung 

Pedig pár nemzedéknyi idővel ezelőtt semmi céh tagja nem lehetett az, aki mögött nem állt nemzetközi tapasztalat. A vándorévek („walzung”) bizonyítványait be kellett mutatni ahhoz, hogy a céhlegény „letehesse a remeket”. Most meg lehet valaki közgazdász, informatikus, nyelvész vagy bármi anélkül, hogy kikukucskálna a világba?

Pedig nemcsak a másutt megszerzett szakmai tapasztalatokat hozná, hanem a munkakultúra, a vezetési stílus, és általánosságban: a kultúra teljes egészében az ilyen kitekintések révén többet fejlődhet, mint száz tanulmányúttal és ezer megírt vagy lefordított tanulmánnyal.

A társadalom, amely ettől elzárkózik, az elszigetelődik – azaz kiesik a vérkeringésből. A vérkeringésből kiesni pedig… az ismert, nem túl ízléses vicc poénjával szólva: nem kell amputálni, hiszen úgyis leesik magától.

Ne számítsunk a politikára…

A politikusok ezt nem fogják megoldani. Ahhoz, hogy valaki a politikai döntéshozatal felső szintjeire jusson, olyan utat kell végigjárnia, amelyhez elemző gondolkodás, a meglévő megoldási sémák gyors alkalmazásának képessége kell és az a képesség, hogy az adott pillanatnyi problémákat megoldja: ha ezzel új problémát időz elő, azt majd megoldja legközelebb.

Ráadásul az úgynevezett demokráciákban (amelyeknek persze alig van távoli közük a klasszikus ógörög demokráciához, amelyre az elnevezés utal vagy akár a „társadalmi szerződés” felvilágosodás-korabeli tételéhez) úgy működik a vezetők kiválasztódása, mint ha abból a színészből lenne színházigazgató, aki a legnagyobb tapsot kapja és az a menza-szakács lehetne az iskolai étterem-igazgató, akinek a menüjét a legtöbb iskolás szereti.

Nem kellene csodálkoznunk, ha ilyen esetben a színházból kabarészínpad lesz és az iskolai menzán rágógumi lesz a főfogás – és csak véletlen szerencse lehet, ha néha egy-egy olyan megszállott kerül a vezetői helyre, aki felkészült is, felelősséget is érez, és mindezek szolgálatába képes állítani a tapsot… amíg bele nem pusztul.

…se a gazdasági vezetőkre!

A gazdaság vezető szereplői sem fogják mindezt megoldani, mert csak együtt, összehangolva tehetnék: ha egyikük olyan többletterheket, többlet-feltételeket vállal, amelyet a többiek nem, akkor hiába reménykedik a távlati előnyben: azt a távlatot már nem fogja vezető gazdasági szereplőként megélni, mert a pillanatnyi hátrányok kivégzik.

A két fenti pontot látom a fő oknak az „új népvándorlás”-on kívül a két hatalmas alrendszer: az oktatás és az egészségügy jelenlegi állapota kulcsának. Mind a rövid távú politikai siker (azaz népszerűség, azaz szavazat), mind a rövid távú gazdasági siker (azaz azonnali profit) szempontjából veszít, mert a versenytársakkal szemben lemarad az, aki ezekbe a területekbe többet fektet, mint amennyi az adott pillanatban elkerülhetetlen.

A civilek

A társadalomért felelősséget érző „civilek” sok marionettszálhoz hozzáférhetnek. „Meghatározó” marionett-szál is sok lehet; de ha valamelyiküknek a megérintése akár csak gyanút kelt aktuális pillanatnyi politikai és/vagy gazdasági folyamatok befolyásolására, azt azonnal támadás éri, bármit is akar – mert a hierarchikus vezetési rendszerek nem ismerik az együttműködést, a nyer-nyer játékot: itt minden újonnan felbukkanó arc riválist jelent. Tehát csakis olyan terület jöhet szóba, amely „radar alatt” fejlődhet addig, amíg elegendően naggyá nem válik ahhoz, hogy már támadhatatlan legyen.

Egy területre koncentrálni

És csak egyetlen, szűk terület célozható meg, mert a „civil világnak” sem tőkéje, sem emberi és eszközbeli kapacitása (rendszerint: sem kitartása, türelme) nincs „nagy rendszerek” hosszabb távú működtetésére.

De ennek az egyetlen, szűk területnek elegendően összetettnek kell lennie ahhoz, hogy ne lehessen egy politikai vagy gazdasági légycsapóval egyből agyonvágni, hanem olyasmi kelljen a tönkretételéhez, ami a fentebbiek szerinti politikai és gazdasági vezetésből egyaránt hiányzik: együttműködés.

Szóval valahogyan az új népvándorlás, az oktatás és az egészségügy közös határterületén kell „fogást találni”.

Eddig két és fél oldal: ez volt a bevezetés. A hátralévő szűk másfél oldal a javaslatom.

Az oktatás ügye

Tanár vagyok: az oktatás az, amihez értek. (Pardon: ez az a terület, ahol a legkevésbé érzem hiányosnak a hozzáértésemet.)

Erről az oldalról indulok, mint a másik alapviccben, ahol a legalacsonyabb árajánlatot tevőtől megkérdezik, hogyan vállalhatja az alagutat ennyire olcsón. Hát kérem, nekiállok a fiammal a hegy egyik oldalán, a barátom nekiáll a fiával a túloldalon, aztán középütt találkozunk. És mi lesz, ha eltévesztik és nem találkoznak középen – hangzik a kérdés. Hát akkor legfeljebb két alagutat fúrunk…

Az oktatás oldaláról kezdem tehát, arrafelé jelezve a kapcsolódási felületeket, ahonnan a más területek együttműködői (remélem) érkeznek majd; és várom a találkozást a többi irányból érkező megközelítésekkel.

Szóval: indítsuk újra a walzungot, a szakmai vándorévek régi gyakorlatát: a kifejezetten tapasztalat- és kultúraközvetítő vándorlást.

A képzettek vándorlása, amelyet ma a politika, a gazdaság és a közvélemény is veszélyként érzékel, legyen izgalmas lehetőség: milyen ismeretet, ötletet, módszert, ismeretséget, ajánlatot, megrendelést, kapcsolatot, szellemi vagy anyagi tőkét hoz vagy küld haza az a szakember, aki „világot látni” indult hosszabb vagy rövidebb időre.

Hozzuk létre ennek a segítő hátterét azok számára, akik nem szerencsét próbálni (és főképpen nem ügyeskedni) indulnának, hanem tervezve, felkészülve vágnak neki a mindenki számára hasznos tapasztalatszerzésnek.

Ez tehát nem szakismeretekről szól, hanem tervezésről, kalkulációról, gyakorlati felkészülésről a lakóhely, az életmód, a napi élet változásai területén. A honlapomon „útbaIGAZító” címen teszek részletesebb javaslatot.

Hozzuk létre a „magántanulók iskoláját”, amely segítő háttér a tanulóknak és szüleiknek, családjuknak, korrepetáló tanáraiknak, a háttérben egy megfelelően biztonságos jogi alappal rendelkező iskolával, amely a szükséges más szolgáltatásokon felül az érvényes vizsgáztatást nyújtja.

Hozzuk létre ennek a felnőttképzési ágát, elsősorban azokra az oktatási és egészségügyi szakismeretekre koncentrálva, amelyek a Magyarországon „feleslegessé váló”, de a fogadó országokban is szívesen látott szakterületekhez tartoznak. (Például: felkészítés hazai végzettségek külföldi elfogadtatásának „különbözeti vizsgáira”.) A cél az, hogy egyes tantárgyak a velünk megállapodó intézményekben elfogadottak legyenek, kreditpontot érjenek.

És mindezek közösségi finanszírozásához (IndieGoGo, KickStarter, Virgin, Visegrádi Alap vagy akár Mideas, Norvég Alap – és féltucatnyit tudnék még mondani) pályázzunk – és kellően biztonságos szervezeti háttérrel lássunk munkához.

Az elsőként kidolgozott anyagokkal az erre alkalmas fórumokon (Udemy, Khan Academy, Coursera, WiZiQ, Kindle vagy akár WEBuni – és féltucatnyit tudnék még mondani) máris jelenjünk meg és tegyük, amennyire csak lehet, közismertté az anyagokat és a céljaikat.

Ha ezt megtesszük, az nemcsak kézzelfogható eredmény, hanem egy jobbító szemlélet, „működésmód”, sőt jobbító, együttműködő kultúra felmutatása. Működő és alkalmazható modell, a puszta létezésével is a lehetőséget bizonyító példa. Csattanós tromf azoknak, akik kórusban mondják, hogy „mit tehetnék én egyedül”.

Mindezekhez a magam részérő a személyes közreműködésemen felül az „Élethelyzethez Igazított Tanulás” módszertant és annak két egyetemi kutatócsoportját ajánlom fel oktatás- és tananyagfejlesztés-módszertani háttérként és egy közösségfejlesztő alapítványt tanácsadó, közreműködő, adott esetben (egyik) szervezeti háttérként.

Szívesen vállalom ennek az elindítását és – élemedett koromra tekintettel – hamarosan az átadását; de szívesen fogadok társakat az indításban. Van is sejtésem, hogy kiknek a megjelenésére számíthatok már a poszt megjelenése utáni órákban...

Tisztelettel javaslom, hogy a poszttal, annak stílusával, ideillő voltával kapcsolatos hozzászólások ide érkezzenek; a konkrét javaslattal kapcsolatban a honlapon külön fórumot hoztam létre.

Szabad egyetérteni és nem egyetérteni; szabad bekapcsolódni és nem bekapcsolódni; szabad létrehozni más kezdeményezéseket is. Szabad, de nem célszerű: cikiződni, rivalizálni, károgni.

Végezetül megismétlem a több posztomban idézett bölcs szabályt, amelyet néhai mentoromtól tanultam: a jó vitát arról lehet felismerni, hogy a hozzászólások a vita tárgyáról szólnak, nem pedig a többi hozzászólóról.

Lectori salutem – üdvözlöm az olvasót, aki eddig a befejező sorig eljutott!”

HÍRMONDÓ

Magyarok a brüsszeli no-go zónában

A magyar kormány szerint Brüsszel egyik kerülete, Molenbeek egyike azoknak a helyeknek, ahol a bevándorlók már annyira átvették a hatalmat, hogy a rendőrség sem meri betenni a lábát. Nézd meg!

Ha tíz éve megbecsültük volna őket, nem mennek el

„Ha tíz éve megbecsültük volna a szakácsokat, akkor most nem ment volna ki mindenki külföldre dolgozni, és nem keresnénk a szakembereket. Még aki csak fél szak­ember, az is irreális pénzt kér el a munkájáért, és így kell megoldanunk a napi munkánkat.” Jó reggelt!

Folyamatos az elvándorlás az országból

Ha már a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács első előrehaladási jelentése sem fest túl hízelgő képet az ország helyzetéről, akkor tényleg vannak gondok. A testület elnöke ugyanis Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Nézzük, mit is mond a dokumentum!

(Fotó: pixabay.com/TheDigitalWay)

A moderálási alapelveket itt találod, amennyiben általad sértőnek tartott kommentet olvasol, kérlek, jelezd emailben a konkrét adatok megjelölésével!

Gyere és csatlakozz hozzánk a Facebook-on!
Ha inkább levelet írnál, elmesélnéd a személyes történeted,
azt a következő címen teheted meg: hataratkeloKUKAChotmail.com

Címkék: pályázat Magyarország Magyarország 2.0

A bejegyzés trackback címe:

https://hataratkelo.blog.hu/api/trackback/id/tr9211764239

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2016.10.04. 07:59:26

Nekem az egész poszt magas volt mint tyúknak az abc, de a lényeget talán leszűrtem.
Legyenek megint vándor mesterlegények.
Egy biztos. A mai kornál alkalmasabb kor nem létezik erre. Minden adott hozzá, mindössze a logisztika hiányzik.
Ehhez viszont civil szerveződés kevés. Meg lehetne csinálni mecénások támogatásával, kormányzati segítséggel.
Na de kinek az éedeke???

kardio1 2016.10.04. 08:32:26

A molenbeeki riporthoz :
A hölgy természetesen csak a bevandorlok kultúrájának a tisztelete miatt nem megy be az arab kávézóba, nem azért, mert azonnal kineznek a férfiak maguk közül... Ezt hívják oncenzuranak. :-(

Hari Seldon 2 2016.10.04. 09:34:49

@kardio1:
Persze. Mindig van önigazolás mindenre.

Golf2 2016.10.04. 10:34:38

rossz állapotban van a nemzeti erőforrások többsége...Embert nehez lett volna mondani koverdisznonak.

fhdgy 2016.10.04. 12:39:57

@diggerdriver: Teljesen egyetértek!

Sem a posztból, sem a posztoló honlapjából, nem látszik, hogy mit és hogyan kellene csinálni.

Túl absztrakt a dolog. Ebből az átlag ember nem lát semmit, ilyen "láthatatlan" dologra nem lehet az embereket mozgósítani.

Kellő számú ember mozgósítása nélkül pedig nem lehet eredményre számítani.

Aki nem tudná: Lenin 1902-ben írt egy brossúrát "Что делать?" ( Mi a tendő? ) címen. Ezt ma már uszító brossúrának tartják, de mutatja, hogy a tömegek számára egyszerűen, érthetően kell elmondani, elmagyarázni, hogy mit, miért, és főleg hogyan akar valaki valamit megváltoztatni.

A cél lehet nemes ( Magyarország 2.0 ) vagy elítélendő ( pl. egy bolsevik forradalom ), de a módszer akkor is adott, és nem is arról van szó, hogy a cél szentesítené az eszközt.

Nem akarok senkit megsérteni, de úgy kell előadni a dolgokat, hogy a hülye is megértse!!!

DieNanny CH 2016.10.04. 12:53:55

Azt hiszem, nekem ehhez ma nincs agyam...
Szóval: mi az, amibe mi is beleszólhatunk? Kisegít valaki?

Hobbiszakács · http://hobbiszakacs.blog.hu 2016.10.04. 12:57:20

A posztoló „Élethelyzethez igazított tanulás” című tankönyve bevezetőjéből idézek:

„Tehetetlen vagyok, hiszen velem is előfordul, hogy olyan környezetben dolgozom, ahol az üzleti verseny arra csábít, hogy időnként feláldozzuk az alaposságot a gyorsaságért, a lelkiismeretességet a könnyedségért, a társadalmi előnyt az üzleti sikerért, a tényleges szükségletek kielégítését az önérvényesítésért – pedig, bár a mi szakterületünkön nem folyik a vér, a sebek, amelyeket okozni tudunk, semmivel nem kisebbek.”

Mire a mondat végére értem, elvesztettem a fonalat. Többször nekiveselkedtem, ugyanazzal az eredménnyel. A csűrés-csavarás a tanári szakma ártalma lenne? Meglehet. A tanév hosszú, és ha a tanár rövidre fogja, akkor idő előtt végez a tananyaggal. Arról nem szólva, hogy élőszóban még elmegy, de írásban zavaróan hatnak a töltelékszavak – hiszen, is, pedig, bár - és a közhelyek.

Tiszteletem a két életműnek is beillő munkásságért. Csakhogy időközben Valaki Odafent megnyomta a FF>> gombot. Manapság egy A4-es oldalnál többet ritkán olvasnak el. Pláne azok, akikhez segítségért folyamodunk.

Bőven elég annyi, amennyi egy T-shirtre ráfér.

firg_firg 2016.10.04. 13:56:05

Ez a Hataratkelo blog?

kardio1 2016.10.04. 14:06:10

Nekem nem okozott különösebb nehézséget megérteni, miről szólt az írás, legalábbis tudni vélem.
A probléma az összes Magyarország 2.0-t vizionalo elképzeléssel az, hogy kívülről, mintegy élcsapatként nem lehet a társadalommal elfogadtatni. Egyébként annak van értelme ezzel foglalkozni, aki haza akar költözni záros határidőn belül, és haza akar vinni ötleteket. Aki kint akar berendezkedni, nem kell ezzel foglalkozni. Szerintem.

DieNanny CH 2016.10.04. 14:07:09

@firg_firg:

Úgy látszik, ma nem...
:-)

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2016.10.04. 14:10:55

@fhdgy:
Teljesen egyetértek. Lásd a tegnapi posztot...
:))))))))))))))))))

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2016.10.04. 14:13:19

@Hobbiszakács:
Egyébként a posztíró élőszóban egy kiemelkedően kellemes beszélgetőpartner.

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2016.10.04. 14:20:50

Mivel volt szerencsém találkozni Péterrel akkor ha egy szóban kéne jellemeznem őt, azt mondanám kultúrember.

Persze ez nem zárja ki hogy ha időnként kiör belőle az EGYETEMI tanár akkor ilyenek kerülnek ki a tolla alól. Hangsúlyoznám az EGYETEMI jelzőt. Ő az a szint, azon a szinten tanít, nekem ez kevésbé érthető.
Egyébként nem az az ember aki ezt zokon venné, elfogadja a kritikát.

P.Elliot 2016.10.04. 14:39:54

3x olvastam at, vagyis atragtam magamat a nyakatekert mondatokon, elso javaslatom a posztolonak hogy ha barmit indit errol a nyelvezetrol szokjon le mert az ember elkedvetlenedik tole, homalyosnak erzi, a legtobb ember szereti az egyenes beszedet, tanarembertol meg plane elvarja az ember hogy vilagos, egyszeru szavakkal fogalmazzon. Pont olyannak erzem mint amikor a ferjem valami bonyolult vagy nem is bonyolult dolgot akar megmagyarazni valakinek amit az nem ert hogy olyan nyakatekerten fogalmaz, adja at az ismereteit hogy 2 perc mulva mar bele is zavarodott a hallgato es nem hiszi amikor mondom hogy nagyon rossz tanar lett volna beloled mert a vilagos, egyszeru beszedu, osszefoglalasu beszed nelkul nincs jo tanar.
Visszaterve a poszthoz, igen ha jol ertettem, kepezzunk kulfoldon jo szakembereket minden agban. Tenyleg jol ertettem? Negyedszerre nem vagyok hajlando elolvasni...
Teljesen felesleges. A fiatal ha van ra erdeklodese ugyis mehet tovabbfejleszteni magat, rengeteg osztondij van a vilagon csak utana kell nezni, inkabb azon kellene munkalkodni hogy legyen neki olyan allasa otthon ahol fel is tudja hasznalni es megeri neki otthon maradni. Vagy a tanulas utan hazajonni.
Egyaltalan, szerintem egy orszag felfuttatasat azzal kell kezdeni hogy alul nezzuk meg a baj gyokereit. Es egyszerre probaljunk mindent, agakra bontani mint Monikanak irtam es azzal foglalkozni intenziven. Valami eredmenyt felmutatni hogy mar el tudtunk erni valamit. Abbol aztan a tomegeket arra is lehet buzditani hogy fejlesszuk tovabb, olyan elnokot valasszunk aki szinten sziven viseli az orszag dolgat es nem lop. Ha lop vagy nem erdekli az orszag dolga akkor kihajtani a parlamentbol. Nem igaz hogy becsuletes, erdeklodo emberek nincsenek akik nem alkalmasak orszag vezetesre. Legyen egy "Dozse" es a Tizek Tanacsa uljon a nyakara hogy rendesen csinalja a dolgat. Ellenorzes kerdese csupan. Persze nem lehet egyik naprol a masikra de a lassu de megis biztos haladast azert tudna ertekelni mindenki. Nem igaz hogy szemeteseknek kell lenni az utcaknak, gyerunk kivinni a rabokat takaritani. Ha valaki meglog, 3x tobb buntetest kell leulnie, majd gondolkozik hogy megeri-e neki. New Yorkban lattam parban jaro, senki altal nem ellenorzott rabokat, egyszeru sotet formaruhaban, hatukon a felirat kozolte hogy kicsodak, senki nem torodott veluk csak a szemek sarkabol villant rajuk tapintatosan a tekintet, soportek, a kikopott ragogumit kapartak fel az utrol es vidaman beszelgettek egymassal, nem voltak megbilincselve, or sem volt veluk, szemmel lathatoleg jol ereztek magukat odakinnt. Otthon miert nem lehetne? Itt a varosunkban meg jeget torni is lattam rabokat, azok sem voltak megbilincselve de rendor vigyazott rajuk, illetve kiserte oket.
Aztan miert olyan megengedhetetlen hogy sok-sok kis vallalkozas legyen elerheto es nem megnyomorito ado aran? Hiszen aki mar el tudja tartani magat belole azt meg kell tapsolni hogy nincs a kozosseg nyakan, nem kerul penzbe. Mi az hogy szamlat kell adni az arusnak a piacon? Valaha nem volt igy, nem is volt panasz, a ferfi dolgozott a no meg sokszor faluhelyen arulta a kis termenyeit, megvoltak. Ferjem nagybatyja meg ebbol elt. Volt valami ket holdja meg haztaji, disznokat nevelt, feldolgozta, eladta, feleseg piacolt, milyen szep hazban laktak, azok aztan nem eltek az allam nyakan, befizettek amit kellett de megvoltak.
Annyi sok apro kis csaladot ellato biznisz lehetne ha hagynak es nem olne oket az ado.
Szerintem mindent lennt kell kezdeni eloszor es ugy menni felfele.
Maga a javaslat a posztolotol teszik hogy tegyunk valamit de nem igy ahogy irja szerintem. Gyokerekben kell valtozni eloszor, vagyis valtoztatni...

nyuszigonosz 2016.10.04. 14:58:20

Szerintem ez az írás nem erre a felületre való.

És nem azért, mert nem lenne érthetö. De az,
Viszont a célcsoport, akiket esetleg érint, azok Magyarországon vannak. Viszont célcsoportról is csak akkor lehet beszélni, ha valamilyen konkrétumot is tartalmaz egy szöveg.
Ebben az írásban nincs konkrétum. Csak felvetések.

A posztíró könyve, amiröl írása fö részében ír, és ami még 2008 -ban jelent meg, és
Élethelyzethez Igazított Tanulás a címe, egy módszertani könyv, lényegében egy kutatócsoport munkája.

Itt hiányolom azt, hogy nincs egyetlen gyakorlati - a könyv használatából eredö - példa.

Péter Londonból 2016.10.04. 15:08:41

Köszönöm a hozzászólásokat - a kritikát is, az értetlenséget is, mert (tanárként) az a véleményem, hogy ha nem világos, amit írni akartam, az az én hibám.

A vándorlás (walzung) lényege az, hogy valaki, aki valamilyen szakterületet már megismert, "elvándorol" máshová, más körülmények közé, de nem azért, hogy ottragadjon, hanem hogy tapasztalatot, kitekintést szerezzen - és azután azt hazavigye.

Ez a dolog lényege.

Amit pedig javasolni akartam, az annyi, hogy segítsük azt, aki erre adja a fejét: tájékoztatással, tanácsadással - elsősorban olyasmivel, amiről tudjuk, hogy nekünk magunknak is jól jött volna annakidején.

Ennyi az egész. Ez viszont olyasmi, amire képesek vagyunk; amire senki nem mondhatja, hogy miért szólunk bele; és ami - véleményem szerint - előrevivő lehet azokban az intézményekben, lakóhelyeken, környezetekben, ahová a vándorévek után a szakember visszatér. (Feltételezve azt, ami nem a mi "hatáskörünk": hogy van hová, hogyan és miért visszatérnie.)

wien74 2016.10.04. 15:20:52

Nehézkes, nyakatekert, száraz. Ezen a borús napon nem kaphattunk volna valami könnyedebb olvasmányt?
ui: a vándorévekkel egyébként teljesen egyetértek. Ennyi átjött.

blackhairlady 2016.10.04. 15:37:53

@wien74: En egy felhot sem latok az egen, csodasan sut a nap, es mar most, reggel fel 9-kor 21 fok van :))

blackhairlady 2016.10.04. 15:44:49

@Péter Londonból: Sajnos tenyleg at kell szokni a rovid, frappans irasokra, a a tweet(ter) korszakaban a karakterekkel valo sporolas egy sport lett, eleg, ha 2 mondatban osszefoglalod amit mondani akarsz mint ahogy a fenti kommentedben tetted, egyebkent nem olvassak el az emberek.

fhdgy 2016.10.04. 15:50:55

@wien74: Szerintem a vándorévekkel önmagában nincs gond. Több százezer magyar ment "vándorlásra", sokan hazajöttek, haza is "hozták" a tudásukat, mi lett az eredmény?

Magyarországon egy világlátott ember nem érték. Ezt a saját bőrömön is tapasztaltam! Aki hazajött, az már eleve gyanus. Ráadásul a "rohadékja" még "okoskodik" is.

Mit lát ebből azok nagy része, akik itthon maradtak?

Elment valaki, de helyette visszajött egy nagypofájú, okoskodó, majd én megmondom a tutit alak.

Ez sajnos, saját tapasztalat. Hazajövetelem után dolgoztam itthon egy kft.-nek. Nem tudtam olyan finoman, szépen megfogalmazni a szakmai javaslataimat, hogy ne kapjam meg a fenti jelzőket.

Lett egy nagy örömük, megmondták, hogy ne okoskodjak. Ebben győztek!

Igaz, hogy a kft. tönkrement, megszünt, nagy kaland, de akkor is ők győztek!

firg_firg 2016.10.04. 15:59:16

@fhdgy: hat mer aki hazajon a nyugati joletbol ebbe a posvanyba annak nincsen ki a negy kereke, azzal valami nem stimmel, gyanus, plane ha meg okoskodik is!

nyuszigonosz 2016.10.04. 16:00:56

@Péter Londonból: Kijavítanám azt a "walzung" szóhasználatot.
Mert az nem azt jelenti, amire te itt felhasználtad.

A vándorévek, vándorlás egy már a középkorból ismert dolog, mikor ha valaki kitanult egy szakmát, ha mester szeretett volna lenni, bizony útnak kellett indulnia és még jópár évet a világban mindenfelé a szakmájában dolgoznia, ezzel is tudását gyarapítani míg mint mester térhetett vissza.
Manapság ugyan azonnal a szakma alap elvégzése után a mesterképzést is kezdeni lehet, nem kell ehhez vándorolva dolgozni: auf die Walz gehen.
Németországban még mindig létezik: ezévben is kb. 500-600 fiatal járja az országot, különbözö szakmát gyakorolva, a legtöbbjük tán ács és asztalos, de az ékszerésztöl kezdve a pékig majd minden szakma megtalálható azok között, akik veszik a vándorbotot és elindulnak.

Szóval, ha már magyar helyett német szóhasználat, akkor: Die Walz.

fhdgy 2016.10.04. 16:06:50

@firg_firg: Pontosan. Én is komplett bolond voltam, hogy hazajöttem.

DieNanny CH 2016.10.04. 16:27:04

@Péter Londonból:

"Amit pedig javasolni akartam, az annyi, hogy segítsük azt, aki erre adja a fejét: tájékoztatással, tanácsadással - elsősorban olyasmivel, amiről tudjuk, hogy nekünk magunknak is jól jött volna annakidején."

Igen, ahogy korábban egy kommentelő írta, ez nem az a platform.
Amikor saját családtagjaimtól megkapom, hogy: Ezt itt nem lehet megcsinálni, nem érted, hogy nem Svájcban vagy? - szóval, akinek meg kellene változnia, az az emberek tízezre. Hogy ha valaki külfölddel példálózik, akkor ne makacskodjon, hanem gondolkodjon el. De akik otthon élnek, azoknak nagyon kis százaléka jön erre a blogra, hogy ezt az írást olvashassa.

DieNanny CH 2016.10.04. 16:28:23

@wien74:

Itt hétágról süt a nap.
:-)

DieNanny CH 2016.10.04. 16:29:06

@blackhairlady:

Nálam reggel fél 9-kor 7 fok volt. HÉT!

KennyOMG · http://etkt.blog.hu 2016.10.04. 18:32:17

Dolgoztam "nyugaton" amolyan kft kaliberu cegben. A fonok/tulaj folyamatosan arra biztatott engem is, masokat is, hogy ha valami otletunk, problemank, fenntartasunk van, akkor vissza ne tartsuk. Mi vegezzuk az erdemi munkat, jobban ralatunk arra a reszere, mint o. Es mondtam/~tuk is. Volt belole persze konfliktus, nem is ritkan, amibe az ember vagy beleall, vagy nem. Volt egok csattanasara is pelda. Esetek egyik reszeben igaza volt, maskor mi lattuk jol. Volt olyan is, mint utolag kiderult, amikor egyikonk sem volt valojaban kepben. Ami (_nagyon keves_ kivetellel) soha nem fordult elo, az a "megmondtam" tipusu hulyenek nezes az eredmeny lattan, minden esetben az volt az elsodleges, hogy mi, mit, miert, es ebbol hogy lesz tobb penz (leegyszerusitve).Nem "megmondtam"/"huylevagy"/"miert csionaltad/mondtad/kutyafule", hanem "fu bakker, ilyet tobbet soha"/"legkozelebb is igy!".

Szerintem aki mar kiment, es beleszocializalodott egy sokkal emberibb, legalabbis a munkast emberszamba vevobb kulturaba, az minek menne haza? Amirol te beszelsz, Peter (bocsass meg, hogy tegezlek, de internet), az mukodne, ha itthon ugyanolyan, de legalabbis hasonlo kulturalis kozeg lenne. Vagy legalabb nyitottsag az uj dolgok iranyt.

Szivesen hazavinnem es megosztanam a fent leirt latasmodot nehany otthoni ceggel is, de... Kell tovabb mondanom?

blackhairlady 2016.10.04. 18:40:54

@DieNanny *ISTJ* [SZ,CH]: koltozni tudni kell:))))))))) (csak vicc vot
©Z)

Herr Géza 2016.10.04. 20:07:28

@nyuszigonosz: Most te előztél meg. :) Azonnal felkaptam a fejem a szóra én is, ebben a formában sose hallottam ebben az értelemben. Az "auf die Walz gehen" a szokványos, így igaz...
Ráadásul igazából a Péter által javasolt nemzetközi tapasztalatcseréhez is csak nagyon áttételesen passzol ez a hagyomány, mivel ez itt elsősorban belföldi vándorlást jelentett, már csak a nyelvtudás hiánya miatt is, és kvázi a szakmunkásból mesterré válás elengedhetetlen része volt valaha.

fhdgy 2016.10.04. 20:24:24

@Herr Géza: Azért már a régi Magyarországon is "divat" volt, hogy a legények külföldön tettek szakmai kirándulást. Ezzel az 1500-as évekig is vissza lehet menni. Pl., ha igaz, Gauß anyja is magyar származású volt, egy Bence nevű zalai kőfaragó lánya volt. Igaz ez már a 18. századra esik. Aminek ismertebbnek kellene lennie, hogy Bólyai János apja, Bólyai Farkas is Göttingenben tanult és jó barátság fűzte Gauß-hoz, amíg az Bólyai János miatt el nem romlott, ez persze már egy másik történet.

fhdgy 2016.10.04. 20:41:39

@Herr Géza: Még egy gondolat: A szakmát tanult magyar legények között szerintem nem lehetett rossz a német nyelvtudás.

Ehhez vegyük figyelembe, hogy a középkori Magyarországon ( és később is ) nagyon sok német mester dolgozott, az elején szinte csak ők. Ha felvett egy magyar inast, annak meg kellett tanulnia németül. Nem lehet véletlen, hogy a szerszámnevek meg hasonlók még ma is élnek a magyar nyelvben.

Csak például, amiket én tudtam gyerekkoromban: hóbli, fándli, spájszervas, dórni, sróf, subler, muter, vinkli, förhinc, istráng stb. stb. Pedig magyar faluban születtem és ott is nőttem fel.

Hobbiszakács · http://hobbiszakacs.blog.hu 2016.10.04. 20:57:44

@fhdgy: lajtorja, colstock, tipli, smirgli, dűzni... :-)

Bredpitt Monika 2016.10.04. 20:59:02

Koszonom, hogy udvozoltel,
sajnos kozvetlenul az udvozles alatt, ott van a szavazas eredmenye is, dobbenet.

Lattamx hogy valaszoltal.
A posztodhoz inkabb szemelyesen szolnek hozza.
KOSZONJUK.

DieNanny CH 2016.10.04. 20:59:48

@fhdgy:

A nyelvtudásról: A dédnagymamám a századforduló utáni évtizedben Bécsben volt cselédlány, és kitűnően beszélt németül. Pedig egy kis magyar faluból származott, jó messze a határtól.

Szerintem inkább a magyarok voltak azok, akik a nyelvet tanulták, minthogy a német, francia inasok keletebbre jöttek volna. (És most nem a felsőbbrendűség beszél belőlem.)

Herr Géza 2016.10.04. 21:10:14

@fhdgy: Ez mind stimmel is, de magához a Walz-hoz nincs köze. Más világ, más idők.... :)))

Herr Géza 2016.10.04. 21:18:02

@fhdgy: "Spájszervas"?? WTF? Szerintem összeházasítottad a speijz és a pajszer (pájszer) szavakat, nem?? :)))))

fhdgy 2016.10.04. 21:36:32

@Herr Géza: Én nem németektől tanultam, a magyarok meg nagyon ki tudják forgatni.

Shanarey 2016.10.04. 21:41:30

Erre szokták mondani, aki öt mondatnál többet ír amikor magyaráz valamit, az más gazemberségekre is képes?

Ez a poszt finoman fogalmazva nem ide való.

Mellesleg van néhány probléma.

Első: Van Magyarországon egy csodás mondás erre:

"Messziről jött ember azt mond amit akar"
Második: Mint többen jelezték Magyarországon nem igazán akceptálják ha valaki külföldről visszatérve okosabb náluk, vagy legalábbis vannak jobb ötletei.
A harmadik, és a legfontosabb probléma, akiknek ezt valójában olvasni kellene, azok ezt sosem fogják látni, megérteni pedig főleg nem. Nem beszélve arról, hogy az itt felvetett ötletek javaslatok megértésében, elfogadásában, az aktuális Magyar kormány éppen ellen érdekelt. A jelenlegi oktatási rendszeren is látszik a kormány célja, vagyis ami nekik kell az egy kétbites szavazóbázis, nem pedig okos értelmes gondolkodó tömeg.

fhdgy 2016.10.04. 21:46:32

@Herr Géza: A Walz-hoz csak azért írtam a nyelvi eszmefuttatásomat, mert írtad, hogy a nyelvtudás hiánya gondot okoz, akkor ez nem volt akkora probléma. Azt se felejtsük el, hogy nagyon sok magyar férfi katonáskodott az osztrákoknál, ha akart ha nem. Az I. Vh.-ig nem volt nyelvi téren akkora korlát, mint a II. Vh. után. Ugyan volt orosz, de minek!

Péter Londonból 2016.10.04. 23:32:06

@Bredpitt Monika: Meg szoktad kapni, amikor a nevedre kattintva személyes üzenetet küldök?

pappito · http://pappito.com 2016.10.05. 03:55:49

„Aztán, kisunokám, csak lassan és alacsonyan repülj!”

hát azért nem illik sajátként elcsattintani ezt, amikor már Moldova is valszeg csórta anno.

is 2016.10.05. 06:11:56

Az itthon maradt ertelmiseg nagy resze is ilyen sajnos: abban eli ki magat, hogy jokat beszelget a vilag jobbitasarol. Konkretan tenni: fel sem merul a fejukben, sot, ha valaki ra akarja birni oket, azonnal beguboznak, felrehuzodnak, megmerevednek. A fotelbeszelgetes az o vilaguk.

2016.10.05. 07:33:07

amerikában éltem, ott fizettem adót és nem is éreztem, hogy jogom lenne beleszólni, hogy min kéne változtatni itthon.
aki nem itt adózik, az nem szólhat bele mire menjen az ország pénze.

szsuzsanna 2016.10.05. 09:03:31

@Péter Londonból:
-"segítsük a "vándorlást"-: -ühüm, ez nagyon FONTOS (lenne), -DE, ehhez, "vándorolni akaró" ifjak is, kellenének!
A férjemék tanszéke egy csomó, jobbnál-jobb külföldi egyetemre "kevert", -sok-sok munkával, ösztöndíjakat a kedves hallgatóknak... -(majdnem azt írtam, a "kisdrágáknak", bocs.)...
-ehhez képest, sajnos, csak nagyon kevesen vették, veszik igénybe...
az okok:
-"használható" nyelvtudás hiánya...
-DE, főleg, a "komfortzóna" elhagyása...
-magyarul, a LUSTASÁG, a fő ok...
-a legszomorúbb, hogy informatikus hallgatókról van szó, egy "jónevű" egyetemen...

Péter Londonból 2016.10.05. 12:00:18

@pappito: Hoppá! Nekem valóban egy pilóta ismerős mondta, mint saját történetet, valami 6-8 évvel ezelőtt! Mástól, másutt sohasem találkoztam vele. Nagyon kínos. Eszerint Moldova az eredeti forrás? Hol, milyen írásban?

pappito · http://pappito.com 2016.10.05. 12:43:52

@Péter Londonból: gondolom az Égi Szekérben van, de minden repüléssel kapcsolatos helyen fellelhető, innen gondolom, hogy Moldova is repülőstől halotta. Urban legend eléggé :)

Bredpitt Monika 2016.10.05. 17:23:54

@Péter Londonból: nem kaptam semmit , de majd kereslek en akkor,
ha az ember elete soran csak minden szaz emberbol egy ertekeset talal es megismer ezer embert, maris van tiz jo baratja, remelem te vagy az egyik

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.10.06. 17:24:30

Éppen jó, hogy véget ér ez a sorozat...Bocs bloggazdák, és poszt-tolók.... :D

Rájöttem, tök fölösleges nekünk kintieknek bármit is javasolni, ötletet hazavinni, kipróbálni.
Hisz nagyjából mindig az a duma, hogy te ott kint ne ugassál bele abba, hogy idehaza mi folyik; vagy te ott kint ne gondold már magad okosabbnak, meg úgysem értheted ezt; netán te ott kint szintén csak egy magyar vagy, aki nem különb a deákné vásznánál...

A molenbeeki no-go zóna is egy álszent dolog, kéváncsi lettem volna mit mondana a riporter, ha szőke nő volna és este, éjjel ment volna végig azon a városrészen.

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.10.06. 17:25:43

Illetve a magyarok is azért vesznek ott Molenbeekben lakást mert ott tudják jó eséllyel megfizetni a négyzetméterárakat.Nem azért, mert hú de milyen biztonságos, meg jó ott lakni.Ne etessenek ilyen hülyeséggel senkit... :D

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.10.06. 17:55:11

Hehh, a többi kommentet is elolvasva, már látom, hogy mások is pont ezt írták, amit én, a külföldön szerzett ötletek ügyében...ebből is látszik, hogy igaz a dolog... :-)

Legyél te is országfelelős!

Ahol már ott vagyunk: Ausztria, Ausztrália, Belgium, Brazília, Brunei, Ciprus, Chile, Csehország, Dánia, Egyesült Államok, Franciaország, Hollandia, India, Izland, Izrael, Japán, Kambodzsa, Kanada, Kanári-szigetek, Málta, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Omán, Spanyolország, Srí Lanka, Svájc, Svédország, Szingapúr, Törökország és Új-Zéland.

Jelentkezni (valamint az országfelelősökkel a kapcsolatot felvenni) a hataratkeloKUKAChotmail.com címen lehet.

süti beállítások módosítása