oldaldobozjavitott.jpg

kozelet_hataratkelo_widget.jpg

Utolsó kommentek

Kívül tágasabb!

Nincs megjeleníthető elem

Gazdagisztán

Nincs megjeleníthető elem

2016. március 29. 06:43,  Valami eltörött Magyarországon 197 komment

2016. március 29. 06:43 Határátkelő

Valami eltörött Magyarországon

A megélhetés bizonytalansága és a politika is lassan emészti fel az embert – mindkettő oka lehet annak, hogy az elmúlt években oly sokan mentek el Magyarországról és lettek határátkelők, véli Zita, aki maga 50 fölött vágott neki Hollandiának. Mai posztjában egyebek mellett arról is elgondolkodott, vajon milyen példát kapott az elinduláshoz, az újrakezdéshez az őseitől. (Zita korábbi posztjait itt és itt találjátok.) 

magyarorszag_2016_foto_pesti_cetli.jpg(Fotó: Pesti Cetli) 

„Határátkelés, migráció, disszidálás, politikai, háborús- és gazdasági menekült státusz. Megannyi szavunk van már rá, mindegyik hordoz valamit a lényegből, más jelentésbeli árnyalással. Egyre jobban értjük, érezzük már ezeket a nüanszokat.

Leszögezhetjük kiindulásképpen, hogy migráció mindig is volt, van, és lesz is. A migrációkutatás sem most lett önálló kutatási terület. Elevenen élő tárgya a szociológiának és a néprajznak egyaránt.

Három fő ok

Az elvándorlás napjainkban hatalmas mértékű, és hajlamosak vagyunk rosszul megélni, mivel ami tömegméreteket ölt, az mindjárt hordozza magában a félelmetes jelzőt is.  Ha az okokat keressük a magam részéről három fő okot látok.

Egyrészt a felgyorsult világunkban, a technika adta kiváló kommunikációs és információs lehetőségeket kihasználván az ember sokkal jobban informálttá és lényegesen mobilabbá vált.

Másrészt az infrastruktúra rohamos fejlődésével eltűntek a távolságok, az EU létével pedig a kontinensen a határok is. Ez a két dolog pozitív történés, vegyük úgy, bár ismeretesek a hátrányai is.

Harmadrészt szembe kell néznünk egy nagyon negatív tendenciával is. Az emberiség mára eljutott az önfeledt pusztítás korszakába, túlnépesedett, esztelenül kihasználja a földet, idióta vezetőket tűr meg a feje fölött, tonnaszámra dobál ki élelmiszert miközben egy földrésznyi éhezőt számlál, képtelen jól sáfárkodni azzal a kiváló tudással és eszközarzenállal, ami a kezében van, mindent a pénz ural, és még sorolhatnám. Összefoglalva: elkezdte szisztematikusan kiirtani magát. Felerősödött az „ember embernek farkasa” szindróma.

A tudósok, művészek, környezetvédők, békeharcosok, spirituálisok egyre kongatják minden irányból a harangokat, de nem akarjuk meghallani.

Mi a helyzet Magyarországon?

A nagymértékű migrációnak természetesen van sokféle oka. Lehet abszolút egyéni: házasság, tanulás, szerelmi bánat… Van azonban két egyéntől független (ezen is lehet vitatkozni) ok: a megélhetés bizonytalansága és a politika.

Mindkettő megnyomorítja az embert. Csöndben belülről, alattomosan, lassan elemésztve. A társadalom egyharmada depresszióssá és/vagy alkoholistává vált. A migráció eddig nem látott méreteket öltött. Az ország valljuk be, élhetetlenné lett. Ez a szomorú valóság.

A legnagyobb zsákutca pedig ami a megnyomorított fejekben s lelkekben van, vagy már nincs. A menjek vagy maradjak kérdés nehéz döntés, és mindkét opció egyformán tiszta fejet és egész embert követel. Életképesnek maradni egy negatív környezetben, vagy új életet kezdeni egy sokkal inkább konszolidált, de idegen közegben… egyik sem egyszerű mutatvány.

Elkezdjük felcímkézni egymást

A baj csak azzal van, ha elkezdjük felcímkézni egymást. Legyünk már annyira toleránsak, hogy tiszteletben tartjuk a másik döntését! Aki marad, bizonyára oka van rá, aki megy, annak hasonlóképp.

Fogadjuk már el végre, hogy a helyzet adott, mi emberek meg nem vagyunk egyformák, az egyéniségünk, a vérmérsékletünk, a képzettségünk, a nyelvtudásunk, a kockázatviselési hajlandóságunk, kitartásunk, ingerküszöbünk, alkalmazkodó képességünk, mind sok-sok szempont.

A megoldásokat, a döntéseinket éppen ezek a tulajdonságaink teszik, vagy nem teszik sikeressé. De ettől egyikünk se lesz több, se kevesebb. Köpködni meg jó magyar szokás szerint végképp nem kell egymásra.

Éppúgy helytelen a „Te nem vagy igazi magyar, mert elmentél!”- melldöngetés egyes maradóktól, mint a „Hazajöttem nyaralni, megtehetem, megmutatom az új autót.”- hűha, (nem nagy teljesítmény itteni viszonyok között pár hónap alatt megvenni) magamutogatás egyes határátkelőktől.

Azt gondolom ezt is tanulni kell, legalábbis megpróbálni megérteni a másik helyzetét, miértjeit. Egy kis empátia megteszi jótékony hatását. Elsősorban saját magunkban kell rendet tenni, minden itt kezdődik, és itt is ér véget. Ha ezt sikerül elérni, már egyszerű kérdéssé válik a „Menjek vagy maradjak?” is.

Kalandorok vagy bátrak?

Levezetésképpen néhány személyes példával is megvilágítanám a fentebb vázolt gondolatmenetet.

Mióta néhány éve megszületett bennem a döntés, hogy határátkelő leszek, a legnagyobb nehézséget az okozta számomra, mikor elkezdtek címkézni. Először is többen is őrültnek tartottak, hogy az ő szóhasználatukkal fogalmazva képes vagyok fejjel a falnak menni így 50 évesen… mert a fiatalok, az még rendben, de hogy én, aki megélt Magyarországon is... Mi bajom is van nekem? - hiszen nálam sokkal rosszabb a fél országnak…

Ez igaz, de én mindig nyertem, mert amikor nem, abból meg tanultam. Az akkori gyűrődést már nehezen viseltem, most meg jól vagyok. Jól döntöttem a magam szempontjából. Mára már csak ez az egyedüli fontos dolog számomra.

Azután meg 2014. februárjában derék miniszterelnökünk címkézett fel, szerinte „kalandorok” vagyunk mi, határátkelők. Igaz, ő mindig csak a fiatalokról beszél, de ez most mindegy is. Akkor nagyon rosszul esett.

Örömmel olvastam pár héttel ezelőtti eszmefuttatását, melyben már mint „bátrakról” beszél rólunk, akik merik kipróbálni magukat idegenben is, helyre is állt a lelkem mindjárt.  Én nem gondolok mást most sem, mint akkor, ő meg átcímkézett, vicces. Ezt is kipipáltuk.

Valami eltörött

Első évben még ötször voltam Magyarországon, most szeptemberben utoljára, és nem is vágyok menni. A barátaimmal, családommal, napi szinten tudunk egymásról. Már ők jönnek inkább ide. Megfertőzte őket is az amszterdami levegő. Többen közülük komolyan tervezik a határátkelést.

Furcsa megélni velük a reptéri búcsúzkodást, amikor sírnak férfiember létükre, mint a gyerekek, hogy nem akarnak hazamenni. Mert valami eltörött. Nem akarják, nem tudják leélni a hátralévő életüket a kilátástalanságban. Mert élhetetlenné vált az ország számukra is, és mennek.

Ami pedig a hosszúra nyúló éjszakai beszélgetéseinkből egyre világosabban körvonalazódik számomra, az a legmegdöbbentőbb. Már nem a megélhetés a legfontosabb motivációs tényező, hanem sokkal inkább az élhető élet, a nyugodtabb környezet, a toleráns közeg, az elérhetőbb célok. Röviden ennyi.

Szokásos hétköznapi nyelvészkedésemhez most a „Fekete gyémántok” (1870) lesz a mankó. Az irodalom az irodalom. 150 év sem homályosítja el a gondolatok fényét, az író stílusát. A téma a kereset, amiből megélünk, vagy nem.

Hogyan fejezik ki mindezt a különböző nyelvek, és hogyan interpretálja az író?

„A magyar pénzt „keres”, a német pénzt „érdemel” (geld verdienen), a francia pénzt „nyer” (gagner d`argent), az amerikai pénzt „csinál” (to make money). Tökéletesen jellemző kifejezések. A szegény magyart mintha látná az ember, hogyan keresi a pénzt, melyik bokorban találhatná meg; a jámbor németet, ahogy izzad, dolgozik kézzel-lábbal, míg megérdemli azt a pénzdarabot; a könnyűvérű franciát, ahogy kockáztat és nyer, ha akad egy másikra, aki veszít; míg a nehézvérű jenki ül egyhelyben, s a körmét faragva csinálja a pénzt." (Jókai Mór)

A holland is a geld verdienen-nel fejezi ki ugyanezt. Hozzá tartozik, hogy számára a legnagyobb tabu a megkeresett pénz mennyiségéről beszélni, kérdezni. Lehet, ez is csak azért van, mert itt mindenki megél, és ez nem téma.

Mi meg magyarok mindig erről beszélünk. Mert belénk égett jó mélyen, mert ez nálunk nem természetes, hogy megélünk. Mint minden, ez is csak mentalitás kérdése.

Az ősök tanítása

Legvégül, ha már így visszamentünk az időben, következzen egy kis történelmi, inkább családtörténeti kalandozás. Nevemből még mindig lekövethető, hogy sváb vér csörgedez az ereimben.

Igen, őseim, lévén evangélikus vallású népek a vallásüldözések elől menekülvén úgy 200 éve otthagyták Württemberget. Élhetetlenné vált számukra az ország, és mentek.

Akkor már a Bécsi Udvar felhívásokat tett közzé ezen a vidéken is, földművelő és mesteremberek számára, hogy birodalmának a török idők alatt elnéptelenedett vidékeit telepesekkel népesítse be. Ez a történet teljesen szervezetten zajlott.

Ulm volt a kitelepülők központja. Ott kellett kifizetni az utazás és az engedélyek árát, valamint aki nem volt házas, azok akár ismeretlenül is megejthették a házasságkötést az ulmi templomban, mert a kitelepülés egyik feltétele a családos státusz volt.

Majd hajóra szálltak és lesodródtak az árral a Dunán. A hajó neve Ulmer Schachtel (ulmi skatulya), és valami olyasmi ez a sváboknak, mint az amerikai telepeseknek az ekhós szekér. A hajó ára 200 gulden, maga az utazás 20 gulden volt.

Érdekessége a történetnek, hogy a durván tákolt hajót sodrással felfele már nem vitték vissza, hanem a célállomáson szétszedték, és a faanyagból készültek el az első telepes házak, hiszen az Alföld leginkább pusztaság volt ekkor, és az építkezéshez nagy szükség volt megfelelő faanyagra.

A szükség és az emberi találékonyság jól kiegészítette egymást. Reményekkel érkeztek, beilleszkedtek, új életet kezdtek a nagy semmin. Azután 1946. január 15-én egy belügyminisztériumi rendelettel ugyanezen telepesek leszármazottait a kollektív bűnösség elve alapján megfosztották állampolgárságuktól, és marhavagonokban internálták. Kb. 10%-uk tudott maradni.

Drága nagyapám ezt a korszakot így írta le: „Először a kereszténységemet kellett igazolnom, hogy ne deportáljanak a zsidókkal, utána a svábságomat megtagadnom, nevemet megmagyarosítanom, hogy maradhassak, majd 51 évesen az államosítások kapcsán egy tollvonással kihúzták a talajt a lábam alól, a házam, a vállalkozásom, a megélhetésem, a gyerekeim számára a tanulás lehetősége, minden köddé vált egy perc alatt.” Élhetetlenné vált számára az ország, de maradt. Azután persze talpra állt sok év alatt. Mindent újra kezdett 50-en túl.

Mindig is a példaképem marad. 1994-ben visszavettem a család eredeti nevét, amit azóta is büszkén viselek. A néprajz szakdolgozatom témája a család története volt, némi genealógiával.

Közben határátkelő lettem én is, újra kezdtem, élhetetlenné vált számomra is az ország, és mentem.  Magammal hoztam Hollandiába az őseim céhlevelét, a dédnagyapám kovácsműhelyének emléktábláját, a festett sváb pad támláját, amin a jellegzetes motívumok mellett a mi kis nevünk is rajta van, meg a búcsúajándékomat, a festett menyasszony-ládát, ami ugyan már csak másolat, de a feeling tökéletes.

Ilyen ez. Nincs benne semmi szokatlan. A történelem gyakran ismétli önmagát.”

A moderálási alapelveket itt találod, amennyiben általad sértőnek tartott kommentet olvasol, kérlek, jelezd emailben a konkrét adatok megjelölésével!

Gyere és csatlakozz hozzánk a Facebook-on!
Ha inkább levelet írnál, elmesélnéd a személyes történeted,
azt a következő címen teheted meg: hataratkeloKUKAChotmail.com

Címkék: Magyarország Hollandia

A bejegyzés trackback címe:

https://hataratkelo.blog.hu/api/trackback/id/tr998533746

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

gyászhuszár 2016.03.29. 21:02:26

Itthon mindenki massal a masikkal foglalkozik es neznek, bamulnak az utcan, foleg ha kicsit sotetebb a borod meg ossze is sugnak. Sehol nem ereztem ezt Ausztrian tul. Azt sem tudjak innen nyugatabbra ki a penzugyminiszter csak teszik a dolgukat..nem tolnak le 180nal a belső savban, sorolhatnam. 40-50 a lemarafasunk a fejekben. Itthon csak az marad aki elviseli ezt a valoban furcsa milliot ami itten alakulgatik 90 ota.. Vicc. Aki tud, menjen!

MRN 2016.03.29. 21:02:31

@Határátkelő: Köszönöm, és bocsánat, hogy nem vettem észre a linkeket a korábbi posztokkal. A többit azért fenntartom.

MRN 2016.03.29. 21:02:40

@fhdgy: Én a magam részéről gyakran olvasom a Határátkelőt, bár való igaz, ritkán kommentelek. Éppenséggel nem is tudtam, hogy az Indexen megtalálható a link. Csak erre jártam, olvastam, megírtam a véleményemet. De ha nem találkozik a többségével, akkor úgy látszik, gyanús. Elnézést kérek.

Andy73 2016.03.29. 21:02:53

Elolvastam a poszter korábbi írását. Abból sem derül ki, hogy miből él Hollandiában, csak az, hogy bloggerkedik. Ha ebből meg tud kinn élni, akkor gratulálok hozzá.
Még az derül ki, egy félmondatból, hogy itthon belefutott a svájci frankos hitelbe. Ezzel némiképp érthető, hogy neki élhetetlenné vált az ország, ha tanárként gondjai voltak a megugrott hitelekkel. Nekem is van olyan kollégám, aki ezért (is) ment ki Angliába dolgozni, hogy onnan törlesszen. Erről mindenesetre nem a mostani kormányzat tehet, ők forintosították a hiteleket, jelentős állami pénzeket mozgósítva, hogy kisegítsék a pórul jártakat.
Nekem mindenesetre a holland nyelv nem tetszett, nem tudtam megszeretni Belgiumban, de én nem is terveztem ott hosszú távra, csak tapasztalatot és pénzt szereztem, amit hazahoztam.

fhdgy 2016.03.29. 21:06:13

@MRN: Jó, akkor neked is felteszem a kérdést, amire eddig @bal: nem tudott reagálni.

huisje,boompje,beestje · http://huisjeboomptjebeestje.blogspot.nl/ 2016.03.29. 21:30:30

Sziasztok! Nem kaptam felmentést a kommentelés alól, ma útközben követtem a hozzászólásokat. Nos nem lepett meg egyetlen hozzászólás sem. Nagyjából erre számítottam. Szóval örülök a sok kérdésnek. Utaltam rá, hogy itt tabu az összegeket firtatni, de mivel annyira érdekel benneteket hát jó, legyen. Szinte 0 nyelvtudással jöttem ki. Az első a nyelviskola volt heti 3 nap, majd önkéntes meló egy nap hetente itt ez jól működik, majd egyszer leírom. Most lesz vége az A2-nek s mert stréber vagyok jól haladok, júniustól meló ezerrel, mert venni fogok egy kéglit, hogy nyugdijas éveimben ne kelljen magas lakbért fizetni. Igen, van egy autóm is, ezt is kérdeztétek. És közben építgetem a kis vállalkozásomat, amivel a nyugdíjam majd kipótolom. Amúgy ugyanúgy 10évig fogok még itt is dolgozni mint azt Magyarországon, a különbség csak annyi hogy az ottani nyugdíjamból éhen halnék, az itteniből meg nem fogok. Miből éltem itt eddig? Mint mondtam, felszámoltam mindent mielőtt kijöttem. Beáldoztam a tartalékaimat, hogy új életet kezdjek. Otthon is megéltem, itt is meg fogok. Megterveztem ugyan mindent, és működik. Nem abban a sorrendben mint ahogy elképzeltem. És higgyétek el nem az autótól meg a lakástól vagyok boldog, eddig is volt, lesz is. De ezek csak eszközök.

mik98765 2016.03.29. 22:05:37

@fhdgy: szerinted ha az átlag magyar elégedetlen, az bizonyít valamiféle absztrakciót, hogy az ország élhetetlen? De ki az az átlag magyar? Csak a fizetése definálja, vagy a bankszámlája is? Budapesti vagy vidéki? Létezik egyáltalán ilyen? Nem lehet, hogy ez az egész hülyeség?

fhdgy 2016.03.29. 22:23:36

@mik98765: nem hiszem, hogy valakinek pl. közmunkásként milliói lennének bankszámlán.

Azért lenne jó nem az elégedetlenséget nézni, mert az bárkinek lehet, ellenben az elégedettséggel. Ha egy átlag magyar semmivel sem lehet elégett, akkor az már mutat valamit.

Ha csak a jövedelmet nézzük, akkor érezhetően felette vagyok annak jövedelemnek, amit határként megadtam. Ennek ellenére nincs szinte semmi, ami elégedettséggel tölthetne el.

Ja, bocs, ma mégis volt valami: szépen énekeltek a rigók!

pappito · http://pappito.com 2016.03.29. 22:36:26

@danpress: "nem értem. én ha valahol jól érzem magam, eszembe sem jut ezt ok nélkül közölni másokkal, főleg vadidegenekkel"

még nem hallottál a social meda szájtokról úgy látszik :) facebook?
tök érdekes, próbáld ki :)

2016.03.29. 22:38:35

@jet set: "Sohasem értettem, hogy az emberek miért a politikától teszik függővé az életüket."

A panaszkodóknak mindig azt mondtam, hogy úgy kell élni, hogy ne számítson ki van kormányon.
Aztán jött a fidesz.

@Andy73: "Erről mindenesetre nem a mostani kormányzat tehet, ők forintosították a hiteleket, jelentős állami pénzeket mozgósítva, hogy kisegítsék a pórul jártakat."

Ezt te tényleg így látod? Mármint a kisegítsék részt?
Ugye tisztában vagy azzal, hogy akiknek igazából segítettek, azok azok, akiknek erre szükségük sem volt, mert egy összegben tudtak törleszteni? Ugye tisztában vagy azzal, hogy a fidesz alatt és miatt megborult forint árfolyam miatt a devizahitelesek törlesztője minden korábbinál magasabb lett? Ugye tudod, hogy ezt a magasabb törlesztőt évekig kellett nyögniük, mert a fidesz kurvára nem akarta megoldani a helyzetet, hiszen akkor egy jelentős tömeg tűnt volna el, akikre hivatkozva gyűlöltetni lehet az előző kormányt?Ugye tudod, hogy a végül tető alá hozott forintosítás olyan "jól sikerült", hogy a beharangozott átváltási árfolyamnál jóval magasabb árfolyamon forintosítottak, aminek az eredményeképp az MNB százmilliárdos nagyságrendű nyereségre tett szert? Ugye tudod, hogy végig azt szajkózták, hogy a devizahitelek mögött nincs is deviza és valahogy a forintosításhoz mégis az MNB devizatartalékára volt szükség? Ugye tudod, hogy egyike vagy a politika által agymosott idiótáknak, akik miatt szar ebben az országban élni?

siriq111 2016.03.29. 22:38:42

@Csaba Szikora: Ez a kerdes mehet a kormanynak es nem az EU-nak. AMig itthon fillereket keres az ember es megbolondul a sok baromsagtol ami itthon folyik a politikaban a helyzet nem fog megvaltozni. En lenyomtam 15 evet kulfoldon. Most megint megyek de vissza mar soha.

Pöff 2016.03.29. 22:57:16

Hát ez elég ütősre sikeredett.

Nem csodálkoznék, ha most páran a bőröndöt vennék elő.

OKé hollandiában pont nem laknék...(konkrétan egy túlzsúfolt alföld, szar időjárással )

De páran itt próbálják megmásítani a dolgot..hogy a magyarok panaszkodnak...meg ott sincs kolbászból a kerítés meg miből tarja fenn nyugdíjasként magát...blablabla süketelés...nah ez a magyaros.

Az olasz francia német angol ugyan úgy panaszkodik (l se jutott volna arra szintre, ha nem háborodik fel a fizetésen az életkörülméányein stb)
És ha hozzá vesszük, hogy az Audiban éppen most akarnak sztájkolni mert a szlovákoknak is már többet fizetnek...akkor talán lehet némi jog alapja a panaszkodásnak mikor 100-150-200e Ft-ból próbálunk megélni nincs egészségügy, az oktatás egy nagy nulla, 10millióért örülj ha garzont kapsz, értelmesebb lakás 20 milliónál kezdődik.
nyugdíjrendszernek van 5-8 éve és KO
Emellé a vállalkozóknak és az újgazdagéknak habzsidőzsi van

Magyarországon nincs élettér, a legtöbb szociális dolog az utolsókat rúgja, az emberek mentalitása egészsége valami nagyon súlyos kórképet mutat, leplezetlen korrupció, nulla előre jutás. Ennyi.

És akkor még a nyugati munkavállalási dolgokról még nem is beszéltünk. Egyesek túlértékelik a hatékonyságukat....idejönnének Magyarországra ugyan azt a munkát végezni nagyon gyorsan végük lenne..
Lényegi munkát nem tudnak végezni, sajnos tanúja vagyok/voltam.

Csodabogár 2016.03.29. 22:59:30

@Ylim: Most már csak azt szeretném tudni, hogy ki kényszerítette az embereket a devizahitel felvételére?
Akkoriban nem éltem itthon, volt valami nyomás gyakorlás vagy kényszer???

sellőlány 2016.03.29. 23:02:54

@huisje,boompje,beestje: Szia Zita, ez mind nagyon szép és részemről drukkolok, hogy így legyen. De nem árt, ha tudod, hogyha bármilyen vállalkozást viszel Hollandiában, nem részesülsz állami nyugdíjban (ami akkor sem lenne jelentős, ha 50 évet -a maximumot- ledolgoztál volna ott). Ha pl. egyéni vállalkozást viszel alkalmazott nélkül (zzp) talán ez jár a legkevesebb fenntartási költséggel, de a bevételeid kb. felé elmegy majd a vállalkozásra és az adókra, a maradékból fizetned kell a tb-t, saját magánnyugdíjadat, különböző biztosításokat. A profitból adózás előtti levonható egy csomó költség, pl. lakáshitel, saját autó költségei, vagy buszbérlet, amortizáció, ami egy vállalkozásbarát gesztus a kormány részéről, de igencsak jól kell ahhoz teljesíteni, hogy maradjon annyi, amennyiből megtudsz élni. Egy kétszobás lakás - maradjunk Amszterdam 50 km-es körzetében, nem kiemelt jelentőségű településen 150 K euró +20% birtokbavételi költség alatt nem nagyon kapható. Úgyhogy ha ezt simán kipengeted a tartalékokból, akkor nem mondható, hogy olyan rossz helyzetből mentél el itthon. Ha ezzel viszont nem rendelkezel, egyéni vállalkozóként nem biztos, hogy kapsz hitelt. Szóval az a tuti, ha előbb lesz egy jó állásod és emellett vállalkozol is, amit próbálsz jó bevételek mellett nyereségesen tartani. Akkor majd valóban lehet fityiszt mutatni Magyarországnak és Arubából képeslapot küldeni az irigykedő, itthon ragadt rokonoknak. De a nagy büdös holland valóság nem ez. Egy közeli holland barátunk 2 év ottani vállalkozósdi után most ment vissza középvezetők egy német céghez, ahol jobban keresett, mint előtte-utána Hollandiában.

2016.03.29. 23:20:23

@sellőlány: "Egy közeli holland barátunk 2 év ottani vállalkozósdi után most ment vissza középvezetők egy német céghez, ahol jobban keresett, mint előtte-utána Hollandiában."

Ez hogyan lehetséges? Mi a f@sz értelme van akkor vállalkozni? :D

@flash.gordon: Ki nem állhatom, egy igazi köpönyegforgató féreg (hiszen politikus, mit is várnánk), de azért az már szürreális, amikor minden problémáért egy ilyen véglényt tesznek felelőssé. Amiért jogosan lehet támadni a személyét, az az, hogy meg volt a hatalma arra, hogy valami jót v. jobbat csináljon az országgal. De hát sajnos ez nem jött össze. Szerintem, ha Bajnai v. Gyurcsány lenne kormányon, akkor is egyre nagyobb lenne a kivándorlás. Egyszerűen az embereknek már kurvára elege van az itteni életből. Jöhet bármelyik párt, a kivándorlás nem fog megállni. Legalábbis addig biztos nem, amíg a jelenlegi EU megmarad.

fhdgy 2016.03.29. 23:22:08

@MRN: amit @bal:-nak is feltettem!

fhdgy 2016.03.29. 23:30:12

@Philosoraptor HÁ Bokszzsák/Sztár/Megmondóembör: én pl. azért vállakoztam, mert 58 évesen a munkaerőpiacon már nem rughattam labdába.

flash.gordon · http://kulhonban.blogspot.co.at 2016.03.29. 23:46:26

@Philosoraptor HÁ Bokszzsák/Sztár/Megmondóembör: Ez pontosan így van. Sajnos a a 20-25 év a rendszerváltás után már annyi idő, ami után nem érdemes tovább várni v. hitegetni magunkat, hogy majd jobb lesz. Illetve sok embernél már elérte a megélhetés azt a minimumot, ami alapvetően semmit nem fedez.

sellőlány 2016.03.29. 23:57:25

@Philosoraptor HÁ Bokszzsák/Sztár/Megmondóembör: Látod, ezt mi sem tudjuk igazán, már akkor sem értettük, amikor belevágott. Logisztikai szakember 25+ év tapasztalattal, egy hasonszőrű fickóval állt össze egy saját logisztikai céghez. Gondolom, túl sok meló se hozott annyit adózás után, amennyiért megérte hajtani. Mivel ő is az 50 éveihez közeledik, inkább már a nyugodt nyugdíjas éveire hajt. :-)

2016.03.30. 00:04:43

@fhdgy: Igen, ez teljesen igaz.

2016.03.30. 00:15:00

@Philosoraptor HÁ Bokszzsák/Sztár/Megmondóembör: Pontosan, rohejes a duma a 'tomeges' kivandorlasrol.

Május 40. 2016.03.30. 00:19:08

Szerintem a világ mind a hétmilliárd lakójának Nyugat-Európába kellene költöznie.

danpress 2016.03.30. 00:19:08

akkor máshogy kérdezem. azokkal az emberekkel, akik miatt élhetetlen lett az ország, miért beszélget még bárki is, aki kint van? miért nem a kintiekkel, akik jó országot építenek, jó fejek?

2016.03.30. 00:19:08

@sellőlány: „Holott Hollandiában sincs kolbászból a kerítés.”

Szerintem sehol sincs. Sok ember nagy dérrel-dúrral elhagyja az országot egy jobb élet reményében, és nyilván jó ideig elkendőzi a valóságot az új, az izgalmas ismeretlen felfedezése, a beilleszkedés, a környezet, és a szokások megismerése. Aztán kis idő után kiderül, ott is csak hitvány kétlábú emberi lények laknak, és a szaros kis társadalmi problémák is megvannak. Talán nem pont ugyanazok, mint magyarországon a magyarnak, de vannak.

„A hollandok óriási többségének nincs nemzeti identitása”

Hát, annak a magyar is híján van. A magyar lépten nyomon leköp mindent ami magyar. Beleértve nemzeti tudattal rendelkező honfitársát is. Majd elcsodálkozik, hogy ebben az országban minden szar, semmi nem akar változni, és elindul új hazát keresni. Pedig paradox módon, a nemzeti öntudat, a kultúra, és hagyományok örzése alappillér a sikerhez.

pappito · http://pappito.com 2016.03.30. 01:24:34

@Jankove: "Pedig paradox módon, a nemzeti öntudat, a kultúra, és hagyományok örzése alappillér a sikerhez."

ennek ellentmondani látszik pl. hollandia, amely sikeresebb ország, mint Mo, pedig ahogy olvasom pont nekik nincs nemzeti identitása :)

nem lehet, hogy a hangzatos ám üres közhelyek mégiscsak üres közhelyek ? :)

2016.03.30. 07:03:28

@fhdgy: Az "más". Mármint kényszerből vállalkozni.

@flash.gordon: Tudod, az az igazság, hogy én mindig is olyan emberek környezetében mozogtam, akiket sosem fizettek túl. Azonban az a mai napig is rejtély számomra, hogy aki nettó 100 ezer forintot visz haza havonta, az mégis mit vár, vagy inkább mire vár.

@Mirjam2: Persze. Hisztéria keltésről szól az egész.

@sellőlány: Úgy értettem, hogyha az adózás mértéke teljesen értelmetlenné teszi magát a vállalkozást, akkor mi értelme van csinálni. Mo.-n a gatyádat is leadózod, ha mindent tisztességesen befizetsz (és valószínűleg tönkre is mész). Azt gondolná az ember, hogy mondjuk egy Hollandia van annyira fejlett szinten, hogy tisztában vannak azzal, hogy ne nézzék fejőstehénnek a vállalkozót.

Sanyi9 2016.03.30. 07:12:22

@danpress: altalaban jo fej kintiek beszelgetnek ezen a blogon. Te nem tudom hogy kerultel ide.

anyo05 2016.03.30. 07:13:11

Ja, eltört, de már majdnem 100 éve:((((( És még mindig törik!!!! Viszont a disznóhús már olcsóbb:))))

2016.03.30. 07:18:04

@pappito: Az üres közhelyek tökéletesen jók arra, hogy ÉN miért ne csináljak valamit. Lásd, nem hagyom el az országomat, nekem itt kell élnem és halnom, aki elmegy, az egy utolsó szar szemét alak. Legalább van még csoport, akit lehet utálni, meg hibáztatni, hogy miért szar az életem. A legszörnyűbb az egészben az, hogy általában két véglet van: az egyik azt mondja, hogy vissza se nézzél, jól tetted; a másik véglet pedig az, aki azt mondja, hogy egy életre szóló hibát követtél el azáltal, hogy el merted hagyni a szerelmet. Van még a középső lehetőség is, amikor csak addigra mész ki, amíg összespórolod egy itthoni lakás árát, aztán visszamászol csendben a küszöb alatt. Mert akkor legalább te is újra szopsz a többiekkel. És az milyen jó már... :))))

sellőlány 2016.03.30. 07:22:11

@Jankove: Az első pontot illetően részben egyetértek, csak azért nem fogalmaztam globális értelemben, mert a posztban Hollandiáról volt szó. És csak azért részben, mert sokan vannak, akik 10-20-30 év alatt tényleg fel tudnak építeni külföldön egy helyiekhez hasonló egzisztenciát, egyúttal jól/jobban érzik ott magukat, mint itthon. Sok példát lehet már itt a HÁ-n is erről olvasni. De 50 éves kor felett ebből a szempontból szerintem sehol nincs könnyű dolga a határátkelőnek, főleg nem Hollandiában.
Nemzeti öntudat kérdéskör. Nem állítottam, hogy ez bármi módon előbbre viszi vagy hátráltatja egy nemzet mibenlétét, sokkal inkább csak meghatározza. Egy átlag magyar számára még mindig vörös posztó Trianon, de ha nem is, azért tisztában van azzal, hogy mit jelent. (Most abba ne menjünk bele, hogy erre aztán milyen elfajult szemléketek épültek rá nemzeti öntudat cím alatt). Egy átlag holland nincs azzal tisztában, hogy a jelenlegi belgiumi valaha holland tartományokkal ez mikor és hogyan történt, illetve semmiféle érzésekkel nem viseltet a téma iránt (ahogy a gyarmatok megszerzéséről és elvesztéséről, vagy akár New York alapítása iránt sem). A férjem azt mondja, hogy jelenleg már nem is tanítanak igazán történelmet az iskolákban, ahogy földrajzot se igazán.

sellőlány 2016.03.30. 07:33:34

@Philosoraptor HÁ Bokszzsák/Sztár/Megmondóembör: Inkább úgy közelíteném még a kérdést, hogy nem megfejik vállalkozót (de egyébként igen, a saját érdekében megteszik), hanem arra kötelezik, hogy biztosítsa a jövőjét. Ezért fizettetik a különböző biztosításokat, hogyha esetleg történne veled valami, ne nincstelenedj el egyik napról a másikra és legyen pl. nyugdíjad. Az adózás mértéke egyébként sávos, bevételi határértéktől függően 30 valahány és 52% közötti, és abban különbözik az ittenitől, hogyha mindent befizették, akkor senki nem jár a nyakadra a maradékért és talál ki nyakatekert szályokat, hogy ellehetetlenítse a vállalkozásodat. A férjemnek ettől függetlenül kint eszébe nem jutott volna céget alapítani, míg itt simán, mert bármilyen kaotikus is a rendszer, a mondvacsinált minimálbéres viszonyok között bőven el lehet bűntetlenül evickélni egy céggel (ezt a műfajt ugyan nem próbálta ki és szerintem nem is fogja), míg odakint erre nincs lehetőséged.

Bal 2016.03.30. 08:34:20

@fhdgy: itt Angliában sem elégedett az átlag semmivel. Magasak a lakásárak (medián fizetés = Anglia / Wales területének 91%-án nem lesz lakásod, lásd www.theguardian.com/society/ng-interactive/2015/sep/02/unaffordable-country-where-can-you-afford-to-buy-a-house), szar az eü, zéró nyugdíj, szemét politikusok és még a rohadt bevándorlók is. Nézd meg a gyűlölködő, kivándorlással fenyegető kommentek hadát bármelyik Guardian cikk vagy facebookos help to buy kormányhirdetés alatt.

A magyarok mégis özönlenek ide, minimálbérért is. Nem lehet, hogy nincs ilyen általános igazság, hogy egyik ország fekete, másik fehér?

sellőlány 2016.03.30. 08:42:51

@sellőlány: büntetlenül (vagy akár bűntelenül). Telefononról nyomom, az autocorrecteket nem mindig veszem észre.

fhdgy 2016.03.30. 08:50:12

@Bal: Szerintem egyértelműen fogalmaztam. Azt kértem, hogy mondj olyan dolgokat, amikkel egy MAGYAR MAGYARORSZÁGON elégedett lehet.

Erre nem válasz, hogy Albionban az angolok mikkel elégedetlenek.

petivagyok innen 2016.03.30. 09:04:19

@Csodabogár: Akkor igyekezz kihasználni a lehetőséget, még mielőtt eltörlik.

sellőlány 2016.03.30. 09:10:00

@fhdgy: Figyelj főhadnagy, szerintem ne rugózz ezen. Magyarország főképp azoknak jó, akik jól vagy a létük fenntartásához megfelelő módon keresnek (most a politikai környezetről ne beszéljünk). Azt az arcot azért látnod kellett volna, amikor mondtam az eu-s 65+ rokonainknak és vendégeinknek, hogy itt ingyen tömegközlekedhetnek. Először azt hitték, viccelek, aztán meg ámuldoztak, hogy ez milyen jó.

Bal 2016.03.30. 09:20:45

@fhdgy: ja akkor most nem az átlagról beszélünk? Az én magyar ismerőseim köszönik, jól vannak. Jól keresnek, van szép házuk, tudnak gyerekeket nevelni. Elégedettek.

Van gáláns családtámogatás például, ami fizetésekhez viszonyítva az egyik legjobb a világon, nemrég volt róla tucatnyi cikk. A nyugdíjak a reálkeresethez viszonyítva az egyik, ha nem a legmagasabbak euban. Másban meg az ország a legrosszabb, de ez is területfüggő.

Irbisz 2016.03.30. 09:22:06

Talalo poszt, megertem a poszter erzeseit, amit irt annak jelentös szerepe volt abban hogy mi is leptünk, igaz nem 50 felett, de azert joval tul a 40-en.
Es a döntesben nem csak a ma, hanem a holnap, a realisan varhato jövö meg nagyobb szerepet jatszott, beleertve a gyerekek lehetösegeit, jövöjet.
Mert ugyan a ma is eleg tre otthon, de ami igazan katasztrofalis, az az, ami az orszagra var- azt meg minek megvarni migtenyleg fenntarthatatlan/elhetetlen lesz az orszag?

fhdgy 2016.03.30. 09:32:50

@sellőlány: Értem, hogy ez már tényleg rugózás.

Viszont vannak jópáran, akik lekicsinylően beszélnek azon magyarokról, akik egy valamirevaló élet reményében elhúznak.

@bal is erős kétségeinek adott hangot, hogy a poszterina megtalálhatja-e a jobb életet Hollandiában.

Az volt az érzésem, hogy szerinte a poszterinának maradnia kellett volna a seggén, mert csak elégedetlenkedett, nem látja, nem érzi, hogy milyen jó is Magyarországon, de Hollandiában majd rájön, hogy Magyarország maga a Kánaán.

Ha azt próbálnánk sok embernek magyarázni, hogy egy átlagembernek miért nem tetszik itt, akkor egyből jön a mindent elsőprő, megfellebezhetetlen ítélet, hogy mi köpködjük Magyarországot, a hazánkat, amit imádni kéne és nem köpködni.

Erre találtam ki, hogy az ilyen ítészek lába alól kihúzom a talajt azzal, hogy felkínálom nekik, hogy ők mondják el, hogy Magyarország miért a létező világok legjobbika.

Nos, erre jött a dadogás, hápogás, nyökögés.

Aztán még egy dolog, amin tényleg rugózok: @bal kiosztotta a poszterinát, hogy miért ment el Hollandiába, aztán ma reggel azt írja nekem, hogy "... itt Angliában sem elégedett az átlag semmivel...".

Mi van??? Bort iszunk és vizet prédikálunk???!!!

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed erről.

Evain 2016.03.30. 09:40:27

@sellőlány: meh, pont nem értem rá olvasgatni a kommenteket tegnap. Na igen, 8 év elteltével meg két iskolás gyerekkel van némi rálátásom a részletekre. :)
Nekem Zita eléggé a nászutas kategória, amiből akár egy jó házasság is lehet. Vagy nem. Ezt nem lehet előre megmondani.

A rákényszerített toleranciával viszont nagyon egyetértek.

sellőlány 2016.03.30. 09:55:32

@fhdgy: Hát kedves főhadnagy, kettős érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Részben teljesen megértem, ha valaki úgy dönt, külföldre költözik a jobb boldogulás reményében. Másrészt kicsit értetlenül állok az ilyen érzelmi eszmefuttatások előtt, mint ami a posztban olvasható, immár harmadjára körbejárva témát, ugyanarról a sztoriról. Amikor megláttam a címet és a fotót, reménykedtem, hogy HÁ vagy egy független blogger írt valami összefogó posztot arról a jelenségről, ami itt egy jó ideje már történik. Aztán most már harmadjára megszólaltam, hogy bemutassak egy olyan Hollandiát, ami szintén létezik. És speciel az általunk ismert, itt és a világban élő hollandokbak elegük lett. Ettől függetlenül nem érzem úgy, hogy bárkinek meg kellene mondanom a frankót, bármelyik oldalon is áll. Legyen boldog ott, ahol él, de közben lehetőleg ne csináljon s....t a szájából. Imádom azokat a sztorikat, amelyek tényekből állnak össze, és bármi is a sztori vége (ottmaradás vagy hazajövetel terve), az egyén fejlődését mutatja be, mindenféle hátraköpködés nélkül. Ezek engem jobban érdekelnek, mint valami ködös-indulatos filozofálgatás és politizálás.

sellőlány 2016.03.30. 09:58:25

@Evain: Hello, jó hogy benéztél :-) Itt már kifutott közben a téma, de engem nagyon is érdekelne, hogyan látod falakon belülről a helyzetet. Nem tervezel egy újabb posztot?

flash.gordon · http://kulhonban.blogspot.co.at 2016.03.30. 10:03:33

@Philosoraptor HÁ Bokszzsák/Sztár/Megmondóembör: Hát elvileg magyar embernek otthon a helye és azért még mindig többen vannak otthon mint határon túl. Mèg az is elképzelhetö, hogy a 100 ezer forintból se nyelvet tanulni sem mozdulni nem lehet.

pappito · http://pappito.com 2016.03.30. 10:06:16

@sellőlány: "az eu-s 65+ rokonainknak és vendégeinknek, hogy itt ingyen tömegközlekedhetnek. Először azt hitték, viccelek, aztán meg ámuldoztak, hogy ez milyen jó."

hát egyrészt nem ingyen, másrészt az ilyen ingyennél nincs drágább

Evain 2016.03.30. 10:10:31

@sellőlány: kedves vagy, de nem igazán terveztem. :) Mostanában annyira sok holland poszt volt, emellé én csak egy nagyon szubjektívet tudnék írni, annak meg sok értelme nincs, ráadásul túl sok privát részletet kéne akkor megosztanom az életünkről, ahhoz meg annyira nem fűlik a fogam :)

Annyit gond nélkül tudok írni, hogy a múlt heti robbantás ránk annyi hatással volt, hogy a városban, ahol dolgozom, aznap lezárták több órára a vasútállomást, mert ez az utolsó megálló a reptér előtt, és lekapcsoltak egy brüsszeli vonatot, mivel gyanakodtak, hogy valami van rajta. A környék tele volt rohamrendőrökkel, az utasok feltett kézzel szálltak le a vonatról. Átvizsgálták, nem találtak semmit, délutánra visszaállt a rend. Valami elmebeteg jó poénnak tarthatta, hogy bombariadót tartott a szomszédos irodaépületben, ugyanis azt is evakuálták pár órára.

sellőlány 2016.03.30. 10:10:44

@pappito: A propaganda mindig drága. Egy holland nyugdíjas addig is vigyorogva mutogatja az útlevelét a bkv (bkk) ellenőröknek. Bár a 78 évesnek már azt sem kell, pofára beengedik. :-)

pappito · http://pappito.com 2016.03.30. 10:12:55

@sellőlány: ez nem propaganda, hanem szavazatvásárlás más pénzén
de persze öröm és bologság, hogy a holland nyugdíjas boldog a villamoson. így mégis másképp nézi az ember a negyven éves buszokat meg a kigyulladó metrót

de hát én persze csak a partvonalról mondom, már nem finanszírozom azt az ámokfutást

fhdgy 2016.03.30. 10:14:50

@sellőlány: az érzelmi eszmefuttatásról, amiről írtál:

Volt egy posztom a "Magyarország és én" témában, ha jól emlékszem a sorozat címére. Nekem is volt benne egy posztom.

Én arról elmélkedtem, hogy számomra három Magyarország létezik:

1. A szülőföldem
2. Annak a népnek az országa, akikhez tartozom
3. Az az államhatalom, amit a hazugságai miatt sem elfogadni, sem szeretni nem tudok

Az első kettő Magyarországot szeretem.

A harmadikat útálom.

Számomra nem arról van szó, hogy a harmadik nem tökéletes, inkább arról, hogy a harmadikban semmi jót nem tudok találni, hiába erőlködöm.

Ez az én konfliktusom.

Az első kettőt megtartom, a harmadiktól megszabadulok, azzal, hogy elmegyek, mert változtatni nem tudok, de elviselni sem.

Marad a menekülés.

sellőlány 2016.03.30. 10:18:39

@Evain: Igen, erről a sógor is mesélt, hogy nagy volt a para mindenhol. Őt konkétan Drenthe alsóról pár napra a belga határhoz vezényelték a rendfenntartókhoz. Az ilyen készenlétekben az események biztosítása adott, és az jól is működik... amíg. Sajnos Hollandia is potenciális célpont. Na, azért gondolkozz a poszton. Londonról is minden héten olvasni. ;-)

sellőlány 2016.03.30. 10:21:52

@pappito: Ne értsd félre, amit írtam, elvi szinten totál egyetértek veled. De abban azért tegyük tisztába a tényeket, hogy a nyugdíhasutaztatás megspórolásából még nem állna helyre a bkk. Egy csak egy szög a koporsójában. Na, már én is unom magam a témában. :-))) folyt köv egy másik posztnál :-)

adg 2016.03.30. 10:22:55

@pappito: szavazatmegtartas pontosabban. Ez a hulyeseg mar ezer evek ota van. Aki kivezetne, az valoszinuleg egy generacion keresztul nem jutna a hatalom kozelebe ujra.

Nem tudom, hogy van-e valami statisztika, hogy mennyibe kerul a nyugdijasok jegye. Mindegy...

Amugy gratulalok! Most mondta a radio, hogy atvettetek tolunk a vezetest a borrakstatisztikaban. Well done mate.

Andy73 2016.03.30. 10:24:54

@Ylim: Komolyan gondolod, hogy a Fidesz tehet arról, hogy a svájci frank így megerősödött, hogy már majdnem egy szinten van az euróval? És szerinted a Fidesz tehet arról, ha valaki svájci frankos hitelt vett fel, amikor forinthitelt is felvehetett volna, árfolyamkockázat nélkül? Mi forinthitelt vettünk fel, fix kamatozással, nem is volt gondunk a törlesztéssel. De nyilván csak azért, mert Fidesz-fan vagyok.
Szerintem inkább azért tart itt az ország, mert sokan másokra kenik a saját hibájukat, például a politikusokra, akiket ők választottak. Ahelyett, hogy gondolkoznának és felelősséget vállalnának a saját életükért.
Ettől persze még továbbra is nyitottak a határok, az EU tagjai vagyunk, mindenki ott vállal munkát, ahol akar és tud. Csak baromira visszataszító, ha valaki a szülőhazáját szapulja, amiért nem képes itthon boldogulni. Sokan tudnak itthon is, és nyugaton sem mindenki, ott is vannak szegények, munkanélküliek és hajléktalanok bőven.

sellőlány 2016.03.30. 10:25:16

@fhdgy: Kívánom, hogy megtaláld a lelki békéd a választásodban. Az előnyöd annyi másokhoz képest, hogy egyszer már kipróbáltad, így nem mész neki az ismeretlennek. És ha már elindultál, mindenképp írj majd egy beszámolót. :-)

@ndtomas 2016.03.30. 10:25:26

"Sok urunk nem volt rest, se kába,
birtokát óvni ellenünk
s kitántorgott Amerikába
másfél millió emberünk.

Szíve szorult, rezgett a lába,
acsargó habon tovatűnt,
emlékezően és okádva,
mint aki borba fojt be bűnt"

József Attila - Hazám

pappito · http://pappito.com 2016.03.30. 10:25:38

@sellőlány: igaz, csak egy szög, és nem is új szög, de ettől még faszság, nem elsősorban a megspórolható pénz miatt, hanem az általa hordozott jelentés miatt

pappito · http://pappito.com 2016.03.30. 10:26:58

@adg: Cheers, bro.
Mondjuk igyekszünk egy ideje, direkt van saját ózonlikunk, hogy mindenkinek jusson melanoma :(

sellőlány 2016.03.30. 10:34:40

@pappito: Na még egy utolsó. ;-) Mi vegyesen autóval és bkk-val is közeledünk, igaz utóbbival ritkábban. Mindig veszünk egy 10-es jegyet (aminek az ára évek óta változatlan, 3000 Ft) és minden felszálláskor érvényesítünk egyet (kivéve metrós átszálláskor). Mielőtt elfogynának a jegyek, veszünk egy újabb 10-est. Kb 3-4 csomaggal kihúzunk egy évet. Szóval mi nem befolyásoljuk nagyon a bkk jövőjét. Édesanyám hetente 1-2 nap utazik bkk-val és nem vágná földhöz, ha ki kellene fizetnie a nyugdíjas bérletet, egyúttal az ingyenség nem ösztönzi felesleges körutakra. Pl. hogy egy budafoki kisabc-ben 10 Forinttal megvehessen vmit olcsóbban, mint itt a sarkon. A többi nyugdíjas rokonunk is hasonlóan létezik, hacsak nem vidéki. Mert ők inkább bringáznak. :-D

fhdgy 2016.03.30. 10:52:31

@sellőlány: Van még egy "előnyöm". Már nyugdíjas vagyok, nem kell munka után kajtatnom, csak élvezni az életet.

Persze, ez egyben hátrány is, hisz már nyugdíjas vagyok. :-(

Csendben azért megjegyzem, hogy nem így képzeltem a nyugdíjas éveimet. Haza akartam térni szép Somogyországba és csendben élni távol a világ zajától, egy erdőben, ahol hatvan évvel ezelőtt kis gyerekként már éltem egy erdészházban, mert apám erdész volt.

Evain 2016.03.30. 10:56:25

@sellőlány: Úristen, eljött a nap, hogy valaki tőlem vágyik posztot olvasni :D

Akkor még elmesélem a szerencsétlen belenyúlásomat. A webes ügynökségünk egy antwerpeni székhelyű cég. Pénteken volt velük egy telefonkonferenciám, és rákérdeztem, hogy mi a helyzet feléjük. A válasz az volt, hogy a cég CEO-ja, akivel én is rendszeresen értekezem, speciel pont a reptéren tartózkodott a robbantás idején. Szerencsére ő megúszta. Hát rég éreztem magam ennyire kellemetlenül, mint akkor. :(

sellőlány 2016.03.30. 11:11:19

@fhdgy: Most kicsit elszomorítottál. Ha már ember megéri a nyugdíjat, tényleg jó lenne, ha élvezhetné. (Mi is sok örömünket leljük a természetben, fővárosiként különösen. Most építgetem épp a raklap ágyásaimat, hajtanak a palánták, túl vagyunk a metszéseken, ültetéseken.)

sellőlány 2016.03.30. 11:15:56

@Evain: Igen, el kell ismernem, hogy kedvelem azt a fajta cinizmust és humort, amivel a dolgokat szemléled. Sajnos nekünk az egy fekete nap. Ugyan senki nem érintett a robbantásban, de egy ottani családi barátunk lánya aznap lett öngyilkos. A látszólagos jólét, két cuki kisgyerek és egy nagyszerű férj mellett. Depresszió. :-(

fhdgy 2016.03.30. 12:02:52

@sellőlány: Igen, megpróbálom élvezni, bár az eredeti terveimhez képest másképp.

Amíg bírom magam, az Adria a célom. Utána majd meglátom.

A somogyi bírtok egy 72 hektáros egybefüggő terület, idegen test nélkül, erdő, rét, legelő, szántó, mocsár.

Most azon munkálkodom, hogy a mardék kb. 16 hektárt is kiadom bérbe. Talán jelent egy kis plusz bevételt is és rendbe is lesz tartva.

Gerusz · http://gerusz.blogspot.com 2016.03.30. 12:03:15

@Andy73: Devizahitelről csak annyit, hogy:

1. Az első orbán-kormány engedélyezte,
2. Azért volt népszerű, mert jóval alacsonyabb volt a kamata a forinthitelénél, köszönhetően többek között a Járai Zsigmond (első orbán-kormány alatt bebetonozott jegybankelnök) által magasan tartott alapkamatnak,
3. A magas alapkamat másik következménye volt a mesterségesen erős forint, amikor ez a kamat lecsökkent, a forintlufi kipukkadt, és ez baszott be jelentősen a hiteleseknek. Az erős forint emellett az exportáló cégeknek is betett. Az importárak persze alacsonyabbak voltak, ezért vettek pl. sokan új autót... devizahitelből.

Persze senkinek se tartották a pisztolyt a fejéhez, hogy vegyen fel devizahitelt, a magyar lakosság nagy része pénzügyileg analfabéta és nem fogta fel, hogy tulajdonképp devizában spekulál. Csak azért inkább tisztáznám, hogy a harmadik orbán-kormány olyan problémát "oldott meg", ami az első nélkül létre se jött volna.

fhdgy 2016.03.30. 12:11:20

@Gerusz: Akkor a fidesz kormányok olyanok mint a házasság.

Napóleon azt mondta, hogy a házasság olyan problémák megoldására jó, amik a házasság nélkül nem is léteznének.

Evain 2016.03.30. 12:51:18

@sellőlány: nos, a cinizmus és az önirónia kiváló önvédelmi fegyverek, humor nélkül meg nem élet az élet.

Hát ezt tényleg nagyon sajnálom. A depresszió különféle formájával épp elég gyakran találkoztam az utóbbi években, hogy komolyan vegyem...

sellőlány 2016.03.30. 13:30:32

@Evain: Volt itt egy poszt anno a depresszióról, meg arról, hogy mennyire általános lett mindenhol a jóléti államokban. Engem is meglepett, hogy a közeli-távolabbi hollandiai köreinkben szinte mindenki pszichológushoz jár. Talán még a pszichológus is. (De járjanak csak, ez még mindig jobb, mint az itthoni kétkézzel anyázás és masszív alkoholizmus.) Szóval igen, az első jelektől kezdve komolyan kell venni. Őt kezelték is, ha jól tudom már pszichiátriai szinten. Aztán egy látszólagos jobb hullámkor úgy döntött, hogy kiszáll.

Evain 2016.03.30. 13:58:46

@sellőlány: Igen, én is meglepődtem ezen, bár lassan kezdem látni, hogy miért.
Felénk első körben a közvetlen szomszédunk volt kényszerpihenőn a munkájából, ráadásul emellé a felesége még frissen diagnosztizált ADHD-s is, a fiuk meg Asperger gyanús. Egyébként kimondottan jó viszonyban vagyunk, de így elsőre meg nem mondtam volna, hogy rászorulna.

sellőlány 2016.03.30. 14:06:44

@Evain: Na igen, a címkézés a mi kinti családunkban is megtörtént. Nekem is meg van a teóriám az okokról. Folytatjuk privátban?

Andy73 2016.03.30. 14:19:10

@Gerusz: Bár ez az oldal nem erről szól, az első Orbán-kormány vezette be az államilag támogatott lakáshiteleket is, fix kamatozású forinthitelekkel. Akkor inkább azt vették fel az emberek, csakhogy azt a a szocialisták megszüntették. Ezért vették fel utána az emberek a devizahiteleket, a szocik alatt, mert azoknak így már alacsonyabb volt a kamata. Csak annak árfolyamkockázata is volt, ami sok embert nem érdekelt. Arra azért tényleg nem lehetett számítani, hogy a svájci frank így megugrik, az euróhoz és a dollárhoz képest is.
De mindegy, a blog nem erről szól, csak ha már tisztázni akarod, akkor korrekten.

Evain 2016.03.30. 15:10:57

@sellőlány: kénytelenek leszünk, ugyanis csak az irodában olvasgatom HA-t, és holnaptól hétfőig nem vagyok. :) ha írsz a regisztrált mailemre, akkor tudok válaszolni.

huisje,boompje,beestje · http://huisjeboomptjebeestje.blogspot.nl/ 2016.03.30. 16:20:21

@Evain: Tetszik a hasonlatod! Bár nászúton sose voltam, de most bevizuáltam a képet. És mennyire igazad van! Tudod, az évek, meg a rutin, meg a tolerancia, meg az egyéniséged... a posztban is soroltam jó párat. Meg az előzőekben is... Meg amikor csak tehetem, hogy minden rajtunk múlik. A nászút meg a házasság, na az épp lehet kivétel, mert abban a projektben ketten vannak.

blackhairlady 2016.03.30. 17:34:06

@fhdgy: hol van a folded Somogyon belul?

fhdgy 2016.03.30. 17:48:40

@blackhairlady: Somogyország kellős közepén, Segesden.

DieNanny CH 2016.03.30. 18:31:17

@pappito:

Még anyukám is - aki tavaly óta ingyen utazhat - is ellene van az ingyenességnek. Szerinte nyugodtan lehetne 50%-ot fizetni.

10 év múlva már elég sok 65 év feletti lesz. Fizetős meg egyre kevesebb.

blackhairlady 2016.03.30. 19:21:36

@fhdgy: Majd ha otthon leszek egyszer, osszefuthatunk feluton Kaposvaron :)

2016.03.30. 19:47:37

@Bal: "A nyugdíjak a reálkeresethez viszonyítva az egyik, ha nem a legmagasabbak euban."

Nem fog ez a végtelenségig tartani. Pontosan ezért nem halad sehova az ország. Az egyiktől elveszem, hogy a másiknak odaadjam.

2016.03.30. 19:49:28

@flash.gordon: Lehetek demagóg? Ha van cigire pénz, lenne ott nyelvtanárra is. :)

2016.03.30. 19:50:02

@pappito: Úgy "ingyenes", hogy más fizeti helyetted. Hát köszi. :D

fhdgy 2016.03.30. 22:01:40

@blackhairlady: kell majd hozzá egy kis egyeztetés, mert bár már nem sokáig, de még Szolnokon lakom.

Bal 2016.03.30. 22:55:43

@fhdgy: semmi semmit sem értettél meg abból, amit írtam, és olyan oltári nagy marhaságokat adtál a számba, hogy reagálnom sem érdemes. Logikai - racionális vonalon nyilvánvalóan nem vagyunk egy súlycsoportban, kognitív torzításaid javítgatására nekem nincs időm. Hadakozz tovább nyugodtan a szalmabábjaiddal egyedül. Biztonságos játék, mindig győzni fogsz.

blackhairlady 2016.03.31. 03:21:04

@fhdgy: hat en sem mostanaban megyek haza ha csak nem sikerul vegre eladni a hazamat. Szoval lesz idonk egyeztetni:D

Sanyi9 2016.03.31. 07:36:08

@Bal: ha logikailag nem vagytok egy sulycsoportban, probalj fejlodni es majd felersz az o szintjere.

MRN 2016.03.31. 08:18:31

@fhdgy:
Nem értem rá, de most utánanéztem, milyen kérdést is tettél fel.
"lennél kedves néhány dolgot mondani, amivel egy átlag magyar ( úgy 100-150 nettóval ) kb. elégedett lehet? "

Ez lenne az?

Nem tudom, egy átlag magyar ennyi keresettel (már ha tényleg ez az átlag) mivel lehet elégedett, hiszen ez egy nagyon szubjektív kérdés. Mármint hogy ki, mitől lesz elégedett. Van, aki attól, ha jut elég cigire, piára, van, aki attól, ha ki tudja fizetni a rezsit, van, aki attól, ha művelheti a hobbiját, és még rengeteg dolog járulhat hozzá, hogy az ember jól érezze magát. Igények kérdése. Van, aki a 100-150 nettóval is jól érzi magát, van, aki a többszörösével sem.
Aztán az se mindegy, hogy egyedüli kereső, vagy a mondjuk a párja is hazavisz ugyanennyit.
Csak a magam nevében nyilatkozhatok. Van munkám, az átlagtól nem sokkal jobb fizetéssel. A páromnak szintén. A gyerekeinket nevelgetjük, apránként próbáljuk elérni a céljainkat. Van amit sikerül, van, amit nem. A 13 éve felvett forinthitelünket törlesztgetjük, így élünk egy vidéki kis házban, nyugodt, barátságos környezetben. Komoly betegségemet meglehetős sikerrel gyógyították, ezért szerencsésnek mondanám magam. A gyerekek tanulnak, mindenki teszi a dolgát. Így jelen pillanatban nagyjából elégedett vagyok, bár nem mondom, hogy nem lehetne jobb is, sőt, lehet, hogy a jövőben elégedetlenebb leszek.

Nyilván nem állítom, hogy Magyarország a Kánaán, de a másik véglet sem igaz szerintem, hogy élhetetlen.
Úgy érzem, valamiért támadásnak fogtad fel, hogy egy ritkán kommentelő, mint én, kritikát gyakorolt a poszttal kapcsolatban. Attól, hogy valaki nem lóg folyton itt, vagy nem határátkelő, még lehet talán olykor véleménye - feltéve, hogy nem utálják ki ezért.

Saman · http://reszvetelidemokracia.blog.hu/ 2016.03.31. 10:34:31

Jó cikk. A néprajzi, a politikai, az egyéni sors szemopnt mindegyik nagyon is ide való. Az is jó kérdés, hogy hazai vagy nagyobb nagy trendről van szó.

Jó sok Mezopotámiai átvonult most rajtunk. Megy a migráncsozás.

Rengeteg magyar elment Magyarországról. diszidánsból megélhetési menekültekké váltunk

A nyugati országokban hihetetlenül sok a most betelepült.

Az internet miatt sokminden megváltozott a világban. A hazugságok sokkal hamarabb szétporladnak.

Az "egy gyökerű" nemzeti identitás képpel szemben megjelenik egy szivárvány szinű makramé. Egy olyan nemzeti múlt kép, ami színről színre lát. A világ elkezdi látni a hazugságait. Legalalább is a tudományos vita szélén nagy a sürgés forgás.

Az utóbbi időben nézegetem a neten az alternatív történészek őstörténet elképzeléseit, amelyek elképesztően kitágítják a "rokoni körünket".

Jópár Mezopotámiai népet, ma élőket is, közeli rokonokként azonosítanak be. Van egy kör, aki a "300 évet bele hazudtak az európai történelem könyvekbe" téma kapcsán magyar krónikák időszámításait elemzi, és arra a következtetésre jut, hogy van a krónikáinkban egy 44 éves plusz, egy 328 éves plusz és egy 78 éves plusz a Krisztusi időszámításhoz képest, plusz megjelenik még egy idővonal, ami már 5000 éves időszáímtást használ abban a korban. A 78 éves plusz egy indiai időszámítás, amit azért logikus hogy használnak a krónikáinkban mert ez az Attila - Árpád féle királyi ház - az egyik őse haláltól kezdte el használni ezt az időegyenest. Nem csoda ha ugyan az a nép azt használatban tartotta.

A 44 éves egy római a 328 éves az egy Nagy Sándor haláltól számított időegyenes amit a Mezopotámiai népek használtak akkor.. Egy kutató szerint, amikor 600 körül ezt egységesítgeni akarták, akkor nem átszámolták - össze illesztették a számokat, hanem csak oda írtak egy Anno Domini jelet és ettől előállt a krónikák vicces kavarodása.

A magyar krónikák ugye Attila és Marokkói szultán harcáról beszámolnak Spanyolországban és Észak Afrikában miközben a történészek szerint Attila 440 Mohamed születése meg 600.

Ha komolyan vesszük és megértjük a magyar krónikákat, akkor az a kép áll össze, hogy Attila egy új Európát rakott össze. Olyat ami szinte máig úgy maradt.

Eszerint a történészi vonal szerint a baszkokat akkor hagyta ott észak - spanok földjén a hun sereg. Innen logikus a Svájci hunok sztorija. Innen logikus, hogy a Nagy Károlynak átkeresztelt figura miért viseli a Szent Koronát a fején róla készült festményen. Konkrétan az időproblémával foglalkozó kör azt is felveti, hogy a Szászok megjelenése az Angol szigeten vagy a Németrómai császárság születése hun döntés. Akkori kulturális - politikai innováció. Az Angol egység hun sztori.

Konkrétan a németeket ez a kör a hun sztori részének tartja. Az Aladár vs. Csaba polgárháború további fejezeteit látják abban, hogy miért van jósok háború a két hatalmi centrum között az Árpád házi királyok idejében is.

Azért hozom ez fel ennyire részletesen, mert mind az európaiaknak mind pedig a magyaroknak újra kellene gombolniuk a nacionalista hamisított történelem felfogásukat.

Ezek az alternatív történészek mind mind brutális adatmennyiséggel dobálóznak. Aki feltárta a magyar történelem Észak Indiai korszakát, Aradi Éva, egyszerűen kiollózta az ottani történelem könyvekből, elment és beszélt az ottani rokonaink leszármazottaival. Kismillió adat van. Régészeti és néprajzi is.

A németekkel a Kaszpi tengernél éltünk együtt egy ideig, majd Attilától az Erdélyi Szászok betelepüléséig van egy szoros együttműködés korszak, és van ez a Habbsburg korszakunk, ami egy sötét fejezete a német- magyar együttélésnek. Kezdve egy komoly genocidiummal a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén.

A nacionalista nézőpont inkább a háborúkat és a sérelmeket hangsúlyozná és kiradírozná a közös múlt homonómia korszakait.. De megjelent egy olyan történelem vagy méginkább kulturtörténet kép, amely a közös gyökerekre is rálát.

huisje,boompje,beestje · http://huisjeboomptjebeestje.blogspot.nl/ 2016.03.31. 11:53:05

@Saman: Szoktuk volt mondani, éljünk a mostjainkban, a múltat meg igyekezzünk értékelni. Azért a megértéshez tényleg nem árt tudatosítani magunkban, hogy ami van, az egy hosszú folyamat eredménye, és hogy amit újnak élünk meg, pl. migránsozunk, annak ugye van nem kis hagyománya ezen a bolygón. és mikor modern migrációról beszélünk, akkor sincsen sok új a nap alatt.
Nade nem trendi manapság ilyen mélységekig leásni. Trendi vagy nem trendi, azért teszik, tesszük, és itt ez a remek internet, mint eszköz a kezünkben, hogy legalább is elgondolkodtassuk egymást ilyesféle dolgokon is.

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.03.31. 22:47:51

@fhdgy: Nagyon jó ez a kérdésed.Bár nem nekem szólt, sokat gondolkodtam rajta, és egy dolog jutott csak eszembe: migrimentesség.
Egyelőre.Illetve kérdés, hogy milyen áron...Majd kiderül, 15-20 év múlva már okosabbak leszünk...

©________ 2016.04.01. 08:59:12

@Philosoraptor HÁ Bokszzsák/Sztár/Megmondóembör: ugy lehetseges, hogy o latott egy ilyet, es akkor ez mindenkinel igy van, es slusszpassz.

©________ 2016.04.01. 09:02:48

@sellőlány: akkor az atlag belgak okosabbak, mert nekem hosszan meseltek a holland-belga-flamand-vallon nepsegrol:-)

sellőlány 2016.04.01. 18:00:39

@Babette: Bizonyára kifogtál egy tanultabbat. De a belga már csak a nemzeti összetettsége miatt sem egy kaptafa a hollandokkal. ;-) Tegnap a Deákon a Prímában állt előttem a hűtőpultnál két holland kislány és azon tanakodtak mit egyenek, de azért csinosak voltak a 20 fokhoz öltözve, combshortban, ujjatlan felsőben. Nagyon nagy problémának tűnt ez a döntés, mert kész kaját nem találtak, aztán végül vettek ketten egy tálca málnát. Szerintem fogas kérdés lett volna nekik, ha rákérdeztem volna, hol élnek a vallonok.

sellőlány 2016.04.01. 18:01:52

@Babette©: lemaradt feljebb a neved vége

fasor6 2016.04.03. 09:29:48

@monddazigazatmar: 53 evesen mentem ki Angliaba 3,5 eve. 6 het mulva lett autom, 2016 ev vegere lesz lakasom.

Legyél te is országfelelős!

Ahol már ott vagyunk: Ausztria, Ausztrália, Belgium, Brazília, Brunei, Ciprus, Chile, Csehország, Dánia, Egyesült Államok, Franciaország, Hollandia, India, Izland, Izrael, Japán, Kambodzsa, Kanada, Kanári-szigetek, Málta, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Omán, Spanyolország, Srí Lanka, Svájc, Svédország, Szingapúr, Törökország és Új-Zéland.

Jelentkezni (valamint az országfelelősökkel a kapcsolatot felvenni) a hataratkeloKUKAChotmail.com címen lehet.

süti beállítások módosítása