oldaldobozjavitott.jpg

kozelet_hataratkelo_widget.jpg

Utolsó kommentek

Kívül tágasabb!

Gazdagisztán

2016. március 15. 06:45,  Mi a helyzet a határátkelők személyijével? 208 komment

2016. március 15. 06:45 Határátkelő

Mi a helyzet a határátkelők személyijével?

Az utóbbi hetekben elég sok téveszme keringett a neten az új személyi igazolvánnyal kapcsolatban, én több helyen is olvastam, hogy a „külföldi cím” feliratot viselő (értelemszerűen a határátkelők esetében elterjedt) változat nem teljes értékű darab, például az EU-n belüli utazásra. (Erről már korábban volt is szó itt.) A mai poszt még ennél is többről szól, hiszen Dorotka a végleges csehországi letelepedés mellett döntött, amihez el kellett intéznie pár ügyet, tapasztalatait pedig szerencsére meg is írta.

magyarorszag_szemelyi_igazolvany_foto_kormany_hu_arvai_karoly.jpg

„Mivel lassan három és fél éve élek Csehországban, és egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a távoli jövőt tekintve is így marad, ezért idén januárban a „végleges külföldi letelepedés” opció mellett döntöttem, így volt egy-két köröm az illetékes hivataloknál.

Az írásom a kijelentkezéssel kapcsolatos tapasztalataimról fog szólni, előrebocsátom azonban, hogy nem útmutatót készülök írni, „elintézendő ügyeink külföldre költözés előtt” témában; egyrészt ehhez nincs sem elegendő információm, sem tapasztalatom, másrészt pedig azt hiszem, a külföldre költözők között meglehetősen speciális eset az enyém, így általánosításra sem kifejezetten alkalmas.

Két oka van annak, hogy megírtam ezt a posztot: az egyik, hogy Határátkelő megkért rá :), a másik pedig, hogy korábban megígértem, hogy utánanézek, mi a helyzet most, 2016-ban a külföldön élő magyar állampolgárok és a személyi igazolványok kérdését illetően.

Állandó lakcímem lett külföldön

Az egész ügy onnan indult, hogy csehországi állandó lakcímet igényeltem pár hónappal ezelőtt.

Erre elsősorban az itteni társadalombiztosítás miatt volt szükség, mivel eddig csak olyan szerződésekkel dolgoztam Csehországban, amiknek értelmében a munkahelyem nem fizette a biztosításom, ezért az elköltözésem után továbbra is Magyarországon voltam biztosított: magyar munkaviszony hiányában havonta fizettem magam után az ún. egészségügyi szolgáltatási járulékot.

Ugyan Csehországban is lehetséges fizetni önmagunk után, akkor is, ha az állandó lakcímünk másik országban van, viszont az így fizetendő összeg sokszorosa annak, amit a cseh lakcímmel rendelkezőknek kell fizetniük.

A cseh állandó lakcím megszerzéséhez két év regisztrált csehországi tartózkodást kellett igazolnom (EU-s állampolgárok esetében ez egyébként öt év, nekem azért volt csak kettő, mert családegyesítés céljából jöttem Csehországba és a férjem cseh állampolgár).

Idén januárban kaptam meg végül az új állandó lakcímemet tartalmazó igazolványt, és rögtön bejelentkeztem az egyik biztosítóhoz is (Csehországban kötelező biztosítottnak lenni, viszont több biztosító közül lehet választani).

Január végén pedig Magyarországra utaztam, hogy megtegyem a bejelentést, miszerint végleges külföldi letelepedés céljából elhagyom az országot. Ezt három irányba kell megtenni: a lakcímnyilvántartás felé (okmányiroda vagy kormányablak), a NAV felé és az OEP felé.

Ami a lakcímnyilvántartást illeti, a kijelentkezés és a végleges külföldi letelepedés bejelentése történhet a külképviseleteken, Magyarországon pedig bármelyik kormányablaknál vagy a lakóhely szerinti okmányirodában.

Visszakaptam a személyimet

Viszonylag egyszerű eljárásról van szó (ha nem számítjuk a kötözködő hivatalnokokat, a keresztkérdéseket, illetve az ügyintézők próbálkozásait, hogy jobb belátásra térítsenek bennünket a költözést illetően): egy egyoldalas nyomtatványt kell kitölteni, amelyben a személyes adatokon kívül az új, külföldi lakcímet kell megadni, majd az ügyintéző elveszi a magyar címet tartalmazó lakcímkártyát és nagyjából 20 perc alatt kiállítja az újat, amin nem szerepel a konkrét lakcím, csupán a „külföldi cím” felirat.

A korábbi jogszabályok értelmében a külföldön élő magyar állampolgároknak nem lehetett személyi igazolványuk, így a kijelentkezés során ezt is elvették és érvénytelenítették, egyben ellenőrizték, hogy az illető rendelkezik-e érvényes útlevéllel.

Ezért lepett meg, hogy az eljárás (és az útlevél meglétének ellenőrzése) után én visszakaptam a személyimet és az ügyintéző közölte, hogy az továbbra is érvényes.

Ezzel kapcsolatban később írtam a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának, ahonnan azt a választ kaptam, hogy változás történt abban a jogszabályban, ami a külföldön élő magyar állampolgárok személyi igazolványra való jogosultságát szabályozta.

Az új rendelet

Az a rendelet, aminek értelmében a végleges külföldi letelepedést választó állampolgároknak nem lehetett személyi igazolványuk, 2016. január 1-jével érvényét vesztette, a jelenleg hatályos szabályozás (414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet) pedig így szól:

7. § (1) Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgárnak, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait az e rendeletben meghatározott okiratokkal igazolja.

18. § (1) Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, azt a kérelemhez be kell mutatnia.

(2) Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a kérelmezőnek a kérelemhez be kell mutatnia:

a) doktori cím viselésére irányuló szándék esetén – ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban a doktori címe nem szerepel – a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot, vagy ezek hiteles másolatát,

b) a magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatért magyar állampolgár vagy a külföldön élő magyar állampolgár esetén a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

c) a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetén a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

d) a menekült és az oltalmazott jogállású kérelmező esetén – ha első személyazonosító igazolvánnyal történő ellátására kerül sor – fényképét, amelynek hátoldalán a menekültügyi hatóság feltünteti a kérelmező menekültkénti vagy az oltalmazottkénti elismeréséről szóló hatósági határozatának számát, továbbá a fényképnek a menekültként vagy oltalmazottként elismert személlyel való azonosságát bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.

(3) Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, de a kérelem benyújtásakor rendelkezik a magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonattal és a névviselés megállapítására alkalmas, magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonattal, azt a kérelemhez bemutathatja.

Vagyis idén januártól lakóhelytől függetlenül, minden magyar állampolgárnak lehet személyi igazolványa, így azok is újra igényelhetnek, akiknek korábban – külföldre költözés miatt – le kellett adniuk.

Azt is megtudtam továbbá, hogy az új rendelkezésnek köszönhetően nekem nem is kellett volna külön útlevelet csináltatnom a kijelentkezés miatt. (Más kérdés, hogy amikor az útlevelet előrelátóan megrendeltem már tavaly nyáron, még valószínűleg maguk a törvényhozók sem tudták, hogy ilyen változtatásokat fognak véghezvinni decemberben, ez már csak így megy…)

Útlevélre ezentúl azoknak lesz szüksége, akiknek a célországa csak azt fogadja el. Tapasztalataim szerint Csehországban mind a hatóságok, mind a különböző hivatalok, biztosítók gond nélkül elfogadják a személyit is.

…és akkor az adóhatóság

Az adóhatóságtól való kijelentkezésről sajnos nem tudok általánosságban beszámolni, mint már írtam, az én esetem valószínűleg a ritkábbak közé tartozik. Mivel Magyarországon soha nem volt munkaviszonyom, így adóbevallást sem adtam le soha, adóügyekkel kapcsolatban tehát semmi teendőm nem volt.

Egyedül a már említett egészségügyi szolgáltatási járulék miatt kellett felkeresnem a NAV-ot. A járulék fizetését a 16T1011 űrlap segítségével lehet felfüggeszteni (az űrlap száma évenként változik, mert az első két számjegy mindig az adott évre utal), amit elvileg elektronikus úton is ki lehet tölteni és el lehet küldeni, de én személyesen, az ügyfélszolgálaton adtam le.

Az űrlap mellé be kellett mutatnom a külföldön létrejött biztosításról szóló igazolást, amit a külföldi biztosító állít ki, ennek a neve S041 (megjegyzem, hogy ez a nyomtatvány kell abban az esetben, ha az ember maga után fog külföldön járulékot fizetni, amennyiben viszont külföldi munkahelye és azzal együtt járó biztosítotti jogviszonya van, úgy A1-es nyomtatványra van szükség).

Mi a helyzet az OEP-el?

A fentiek után még egyetlen kérdés maradt bennem: vajon milyen bejelentési kötelezettségem van (lett volna) az OEP felé? Ami információ az OEP-től rendelkezésemre állt (itt érhető el), abból én azt hámoztam ki, hogy a külföldi biztosítás létrejöttét elméletileg be kellene jelentenem, méghozzá ugyanannak a kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó osztályán, ahol a lakcímemről való kijelentkezést is intéztem.

Itt viszont érdekes módon sem az OEP által kért bejelentő lapot nem tudták prezentálni, sem arról nem hallottak, hogy náluk lehetne ezt a bejelentést megtenni, így annyit sikerült ott helyben elérnem, hogy a külföldi biztosításom létrejöttével érvényét vesztett Európai Egészségbiztosítási Kártyámat leadhattam.

A kártyát ők visszajuttatták az OEP-nek és kiállítottak egy igazolást is arról, hogy a külföldi letelepedésem okán nem vagyok már biztosított (de ennek semmi köze nem volt az elvileg kitöltendő űrlaphoz), ezt egy példányban csatolták a leadott kártyához is.

Én ezzel elintézettnek tekintem a dolgot, de megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve, hogy manapság ez a szabályos menete az OEP-től való kijelentkezésnek.

Szívesen venném (és kíváncsian várom) ezért mindazoknak a tapasztalatait, akik nemrég hagyták el véglegesen Magyarországot és már a jelenlegi, kormányablakos rendszerben vitték véghez a kijelentkezést.”

(Fotó: kormany.hu/Árvai Károly)

A moderálási alapelveket itt találod, amennyiben általad sértőnek tartott kommentet olvasol, kérlek, jelezd emailben a konkrét adatok megjelölésével!

Gyere és csatlakozz hozzánk a Facebook-on!
Ha inkább levelet írnál, elmesélnéd a személyes történeted,
azt a következő címen teheted meg: hataratkeloKUKAChotmail.com

Címkék: ügyintézés Magyarország Csehország

A bejegyzés trackback címe:

https://hataratkelo.blog.hu/api/trackback/id/tr618476698

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Shenella 2016.03.15. 17:59:08

Az S041-es ürlap Daniaban nem is letezik, probaltan, de itt teljesen mas a jelzese, azt meg Mo-n nem fogadtak el.

gabors 2016.03.15. 18:15:54

@Zoole[uk]: nagyon nem koveted a dolgokat :-) lehet jobban is teszed. :-)

2016.03.15. 18:27:00

@Ödenburger [Hu/At]: Elgondolkoztato dolgokat irsz.

SzZoole 2016.03.15. 18:32:23

@gabors: nem igazan,neha belefutok hirekbe,meg hat innen a blogrol mindent meg tud az ember:)
Tiszta Baratok kozt:)

2016.03.15. 18:43:05

@Ödenburger [Hu/At]: Ez egy érdekes ellentmondás. Ne foglalkozz a kormánnyal, és így legalább megmarad a jókedved versus igenis foglalkozzál a politikával, hiszen a magyarok már boldogok, ha van kenyér meg cirkusz, tehát legalább te legyél az a kisebbség, akit legalább bosszant, hogy mit művelnek a politikusok.... :)

Amúgy biztos vagyok benne, hogy a többséget bosszantja, de ők is azon az állásponton lehetnek, hogy nem tudnak változtatni. Így élik tovább az életüket itthon, vagy dobbantanak külföldre. És ha belegondolsz, min is tudnál változtatni? Mármint egyedül. A saját jóléteden kívül kb. semmin.

SzZoole 2016.03.15. 18:44:05

Nalunk Meg jart a husveti nyul.

kepkezelo.com/images/x5ms8a2a9rc39sywibod.jpeg

Kar,hogy az illatot nem lehet belinkelni.

Gyorsan vegig is kostoltam,hogy nem e romlott meg.
A hazi mirkat-om rogton figyelo allasba helyezte magat,hogy a hienak nem e jarnak erre.

kepkezelo.com/images/y4ywrb4rrshjpkdbjt44.jpeg

Digger,nem jarsz erre?:)))

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2016.03.15. 19:01:36

@Zoole[uk]:
Haggyadmá…
Napi 12 órát dolgozok heti 6szor.

Csodabogár 2016.03.15. 19:04:13

@Ödenburger [Hu/At]: Magam is ezt ismételgetem mindig. El kell menni szavazni. Egy demokráciában ez az egyetlen lehetőség a változtatásra. Az, hogy szépen otthon maradok, mert lusta vagyok elmenni, utána pedig tele morgom, káromkodom és sírom a facebookot és társait, a következő 4 évben is, nem megoldás.

SzZoole 2016.03.15. 19:04:45

@diggerdriver: ez pedig kigyogyitana a faradsagbol:)))
Hetvegere is marad,talan

SzZoole 2016.03.15. 19:08:45

@diggerdriver: akkor mire varsz,tinora fel:)))

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2016.03.15. 19:13:44

@Zoole[uk]:
Köszönöm de még dolgozok.
Mostantól semmire nincs időm.

2016.03.15. 19:21:56

@Csodabogár: Ezt most úgy mondod, mintha lenne értelmes választás. :)

Muscari 2016.03.15. 19:28:27

@tsabus [UK]: tudtam, hogy valami nem stimmel, miert is csinalnak a dolgokat egyforman...

puhacica 2016.03.15. 20:28:14

@Muscari: tudod mikor mutogatnam a navnak a munkaszerzodesem... mi kozuk hozza? es a "kiiratkozasnal" is, hogy meg kell adnom a cimem. minek az nekik? en ezeken total ki birok akadni. :(

tanato 2016.03.15. 20:33:39

@Ödenburger [Hu/At]: Különleges jogrendet és különleges vészhelyzetet hirdetnek a nemlétező migráncsok miatt.

www.webdoki.hu/forumkepek/2016_03/1937045_10153962650269556_7102523185028870935_n.jpg

BircaHang Média · http://bircahang.org 2016.03.15. 20:34:14

@Philosoraptor HÁ Bokszzsák/Sztár/Megmondóembör:

3 fő irányzat van Mo-on, azaz egyáltalán nem mindegy kire szavazol.

puhacica 2016.03.15. 20:39:14

egyebkent mi december elejen adtuk be a kijelentos papirjainkat az oephez Esztergomban, aztan az enyemet atkuldtek a teruletileg illetekes kirendeltsegre. Egomban magyaraztak vmi nyomtatvanyrol, hogy innen kell kikerni, de ezzel nem foglalkoztunk. aztan mintha jott is volna level rola, hogy minden ok. navnal nem voltunk. (majusban meg egyebkent is adoznunk kell otthon.) most neztem az ugyfelkapun, a tajszamom januartol ervenytelen. igy en elintezettnek tekintem az ugyet.

Kövérmadár [swe] · http://fettfagel.blogspot.se/ 2016.03.15. 20:50:44

@puhacica:
En is kuldtem nekik levelet, de nem jott valasz sehonnan.
A nav a kovetkezo evben kuldott valamit, hogy adjak szamlaszamot, ahova utalhatnak vissza adot, par ezer ftot, de nem foglalkoztam vele.
Gondolom minden ok, nem jott meg ertem a tek :D

Kövérmadár [swe] · http://fettfagel.blogspot.se/ 2016.03.15. 20:54:52

@BircaHang Média:
Igy van.
Az egyik, a turoscsusza tepetrovel. A masik, amikor edes a turoscsusza. A harmadik most nem ugrik be.

Abban is igazad van, hogy ezt lakhelytol fuggetlenul komolyan kell venni, mert nincs is annal rosszabb, mint egy rosszul megvalasztatott turoscsusza, ugyhogy a kovetkezo valasztasra mindenkeppen elmegyek es bejelolom, hogy en tepertovel szeretem.
Nem lenne jo, ha mas gasztro-ideologia menten haladna az orszag tovabb.

2016.03.15. 21:20:32

@nemor: Lesz? Muhahaha. :)

2016.03.15. 21:21:30

@BircaHang Média: Teljesen mindegy. Fő irányvonal a lopás, meg a haverok kitömése.

M. Péter 2016.03.15. 21:42:39

@BircaHang Média: Az EU-tagság miatt nem kellett szigorítani. Az EU csak azt írja elő, hogy a többi uniós tagország polgárai is szavazhatnak a helyi választásokon, azt nem tiltja, hogy másoknak is legyen választójoga. Svédországban az izlandi és norvég állampolgárok is szavazhatnak a helyi választásokon, és a letelepedési engedéllyel rendelkező külföldiek is, ha már legalább 3 éve Svédországban laknak.

puhacica 2016.03.15. 21:54:53

@Kövérmadár [swe]: hugomra vadasznak, haromhavonta kuldozgetik a leveleiket, mindig magasabb befizetnivaloval. most olyan felmillio korul jar. mar nem foglalkozik vele. evekkel ezelott innen oda kuldtek, onnan ide, vegul mayvedet fogadtunk, mert mindenki ossze-vissza dumalt. de ugy latszik, az se tudta a dolgat, mert a csekkek csak jonnek, jonnek. a teket meg varjuk. :)

nemor 2016.03.15. 22:00:20

@Philosoraptor HÁ Bokszzsák/Sztár/Megmondóembör: nem mondom, hogy lesz, csak próbálok optimista lenni. De nevetni nincs kedvem azért :S

DorotkaB 2016.03.15. 22:04:01

@PannonBoy: Én is így tudtam, ahogy írtad, ebből az következett volna, hogy mivel én a NAVnak fizettem, ezért csak náluk kell kijelentkezni. Csak az OEP-es tájékoztatóban meg az volt, hogy mindenki, akinek van magyar TAJ-száma és külföldi biztosítása, annak ki kell jelentkezni az OEP-től is. Bár az lenne a logikus, ha azt írták volna, hogy TAJ-szám, külföldi biztosítás ÉS magyar állandó lakcím. Mert hát elvileg onnantól fogva, hogy megszűnt a magyar állandó lakcímem, automatikusan érvénytelen lett a TAJ-számom is és nem is lehetek csak úgy biztosított Mo-n. Na mindegy, azért nem aggódom rajta túlságosan :)

Azért kellett amúgy a lakcímváltás, mivel két állandó lakcíme nem lehet az embernek (más kérdés, hogy nekem se ellenőrzött senki semmit, úgyhogy ha akarnám, simán lehetne kettő, vagy akár egy se...). A cseh állandóra szükség volt, hogy a csehekkel azonos feltételekkel fizethessem a biztosítást. Meg egyébként is eléggé biztos vagyok benne, hogy már nem költözöm vissza, úgyhogy csak felesleges komplikáció lett volna megtartani a magyar címem.

@Th's child: Hát, ilyenekre gondolok (ezeket szó szerint így hallottam): "Biztos benne, hogy véglegesen? De miért? Soha többé nem jön vissza? Jaj, de kár! De azért meggondolhatja még ám... maga még olyan fiatal... ez egy olyan szép ország, ez a hazája, nem?"

M. Péter 2016.03.15. 22:10:11

@adg: A magyar külpolitika még Ausztráliában is érinthet. Ha holnap OV hadat üzen Ausztráliának, akkor kiebrudalnak onnan, vagy internálnak valahol a sivatagban.

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.03.15. 22:14:54

Hej, svájci kiküldöttek!
Mennyire számít sz@rrágásnak ilyenért sorba állni, esetleg akár 10-20 percig is?

www.portfolio.hu/gazdasag/igy_osztanak_szet_majdnem_3_millio_forintot_a_svajci_utcakon.3.228677.html

Nem-e lehet-e-é-e, hogy ha az átlag bevételű svájci ha a munkájával foglalkozik ennyit, akkor többet keres?
:-))))))))

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.03.15. 22:15:54

@Zoole[uk]: Valahol akciós volt a flanel ing... :D

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.03.15. 22:20:15

@Zoole[uk]: Ejnye, és rögtön le is vágtad?
:D
Nyami, finom lájt-szalonka.A tepertőt(?) azt nem nagyon eszem, max ilyen krém-kiszerelésben.Késünk meg pont ugyanilyen van... :D

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.03.15. 22:24:56

@puhacica: Ezen én is meglepődtem.Én se akartam, hogy a derék magyar állam utólérjen bármi jogtalan, szemét fassággal. De aztán csak megadtam a régi címünket, egy ideig van még utánküldés az újra, aztán meg úgyis faresz.De nem sokkal rá, hogy kijelentkeztünk, jött egy írásbeli határozat, ami ezt megerősíti.Lehet nektek/másnak is csak ezért kérik a kinti címet...

SzZoole 2016.03.15. 22:25:53

@geegee: a bal oldali sonkadarab a jobb meg olyan igazi 4 ujjnyi szalonna,igazi hazi perzselt diszno.
A kes meg egy bambusznyelu santoku chef kes:)

2016.03.15. 22:29:55

@nemor: Kik lennének azok? :)

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.03.15. 22:30:58

@Zoole[uk]: Pedig aszittem, nyúlhús... :D
A késre nem emléxem milyen (nem tom' mi az a santoku...), asszem valami 3 v 5 darabos készletben vettük, nem volt nagyon drága.Persze lehet, a mienk csak valami "replika"... :D

Nagy kámpics · http://akinemlepegyszerre.blog.hu 2016.03.15. 22:35:18

@DorotkaB:

Aha, értem, köszi.

Én a kis bétémet szüntettem meg, és szokták kérdezni az ügyintézők, hogy miért, meg persze az ember az orvosának is elmondja, hogy nem biztos, hogy legközelebb is jön még, és bár még senki nem próbált győzködni, úgy el tudnak kámpicsorodni szegények, tisztára lelkiismeret-furdalásom lesz tőle.

Azt most nem tudom, hogy azért, mert a nemzetet sajnálják, vagy azért, mert magukat, hogy maradniuk kell, mindenesetre én szoktam magamtól hozzátenni, hogy "ó, azért még nem biztos, hogy végleges, olyan kis fiatal vagyok, még akármi lehet".

puhacica 2016.03.15. 22:36:06

@geegee: köbükiül (ùjmagyarul) van :D

SzZoole 2016.03.15. 22:36:16

@geegee: nekem egy negyreszbol allo keszlet van es nem volt olcso

nemor 2016.03.15. 22:39:16

@geegee: azok, akiknek serelme van es ez mar nagyon sok kulonbozo csoport

Pernilla 2016.03.15. 22:39:27

@DorotkaB: @Th's child: ez furcsa, nekem mindig azt szokták mondani, hogy "ne is jöjjön vissza" :-)

nemor 2016.03.15. 22:41:43

@nemor: bocs rossz helyre ment

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.03.15. 22:45:27

@Zoole[uk]: Amúgy az alsó zsák tartalmát gondoltam tepertőnek...Az sem az?

SzZoole 2016.03.15. 22:48:50

@geegee: dehogynem az,van kozte 1-2 börös is papirvekony es jo ropogos:)))

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.03.15. 22:50:07

@Zoole[uk]: Ez a mienk csak annyi, hogy Japan Design, mer pár ottani krixkrax...És a nyele is csak sima fa maximum.Bár már lassan annak is örülni kell, hogy nincs minden műanyagból...

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2016.03.15. 22:54:08

@Zoole[uk]:
Jaaa.
Azt a késfajtát ismerem. San-to-ku A családfő találta ki a technológiát. A lényege az hogy a fiának San-ta-tö-kü-nek meghatározott számmal kell beleszarni egy zománcozatlan bilibe és aztán azt beolvasztva a lányának, szük-min-dzso-nak a vizeletében edzve kovácsolják extra keményre hogy a meleg vizet is szeletelni lehet vele. Múltkor az egyik carbootson akartak adni egy készletet három pennyért de drágállottam.
:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.03.15. 22:54:14

@Zoole[uk]: Na látod, hát tudom én... :-)
Megyek is át a csetposztra, ott van az elején az a döbbenetes disznóvágós tál, azon mindig elidőzöm kicsit... :D

Ezzel kéne ezt a sok nyavajás ál-menekült migrit revolverezni, hogy baz+, vagy eszel hurkát-kolbászt-szalonkát-lila hagymát, ha maradni akarsz; vagy fel is út meg le is...
:-))))))

Csodabogár 2016.03.15. 22:57:36

@Philosoraptor HÁ Bokszzsák/Sztár/Megmondóembör: Mindig van valamilyen választás. Mondjuk Kádár idejében csak a népfront volt, de az már rég elmult. El kell menni és leadni a voksot valamire. Ha nem megyek, az azt jelenti, hogy támogatom azt ami éppen van. Így született a kétharmad.

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2016.03.15. 23:03:26

@Zoole[uk]:
Nem érdekes...
Ott árulnak mindenféle biliacélt.
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

SzZoole 2016.03.15. 23:04:38

@geegee: nem szabad igy beszelni roluk,van akinek serti a gyenge lelkivilagat

SzZoole 2016.03.15. 23:06:29

@diggerdriver: nem sokara nyilik itt is,mikor josz?

FutureFry 2016.03.15. 23:11:21

@tsabus [UK]: @pappito: @Mirjam2: @puhacica:
Már egyszer leírtam itt: Én is kiiratkoztam (akarom mondani kiírtak) amikor egyszer nagyon régen valahogy megtaláltak. Talán az OEP-től vagy az APEH-től jött egy fenyegető levél egy régi magyarországi címre, hogy nem fizetek valamit (TB-t?). A kiiratkozáshoz egyszerűen le lett nekik írva (mert rákérdeztek), hogy van-e (és mióta) egészségügyi biztosításom és hol. Nem igazán értem miért érdekelte őket, de amennyire emlékeztem beírtam egy kb. dátumot (múlt évezred), meg az országot. Címet, számot, stb. ha kértek volna se adtam volna meg: Egyrészt semmi közük hozzá, másrészt az itteni “TB” szám (SSN) igazából egész mást takar. (Nekem itt - ha nagy ritkán valami egészségügyi ellátásra van/volt szükségem orvosnál/kórházban - sem szokásom megadni).

DorotkaB 2016.03.15. 23:12:48

@Pernilla: Az se rossz :) Mondjuk nekem lehet, hogy jobban bejött volna... Nem vagyok sajnos az a kitárulkozós-csevegős típus, úgyhogy már az is bőven trauma volt, hogy a külföldi lakcímemet meg kellett adnom :) A kérdéseiket hallva meg már a nyelvem hegyén volt, hogy "mégis mi a fene közük van hozzá, hogy miért megyek el és mennyi időre..." De aztán persze csak hallgattam és igyekeztem nem túl idegesnek látszani.

blackhairlady 2016.03.15. 23:22:44

@pappito: en megadtam a social security numberemet es elfogadtak. Nalatok nincs ilyesmi?

blackhairlady 2016.03.15. 23:26:37

@pappito: csak tovabb kellett volna olvasnom :)

adg 2016.03.15. 23:59:29

@M. Péter: talan ez nem valoszinu. :) Amugy a sivatag nagyon szep ejjel, valamint eso utan.
Ha még egy fel evet kibir ov haduzenet nelkul, akkor mar nem fognak szerintem kirakni. Mar most is pr vagyok, hatha ez jelent valamit. Fingers crossed. :)

FutureFry 2016.03.16. 00:35:31

@pappito: Ezek szerint ott "jury duty"-ra (esküdtszéki "szolgálatra") is behívhatnak, akkor is ha még nem vagy állampolgár? Ha igen, akkor tudtommal az egyetlen olyan ország ahol ez így van. (Kaliforniában is próbálkoztak pár éve hasonlóval, de elkaszálták az ötletet)

blackhairlady 2016.03.16. 00:46:53

@FutureFry: es ilyet lehet? Marmint hogy nem adod meg a ssnt??

FutureFry 2016.03.16. 01:07:06

@ladyamerica: Lehet (bár van/volt ahol egy kicsit akadékoskod[n|t]ak). De végül is az egészségügy biztosítód által adott kártya (vagyis a náluk lévő ügyfélszám) az ami számít. És manapság már nagyon ritka, hogy az az SSN lenne.

pappito · http://pappito.com 2016.03.16. 01:22:29

@Mirjam2: rebesgetik, hogy idén vagy legkésőbb jövőre nálunk is bevezetik, de egyelőre csak pletykákat hallani :)))

pappito · http://pappito.com 2016.03.16. 01:24:03

@Ödenburger [Hu/At]: "Szoval lehet cikizni, de semmi uj nem tortenik, csak a gyerek ovodaja es iskolaja miatt lassan lepni kell"

nem hinném, hogy emiatt cikizne bárki

pappito · http://pappito.com 2016.03.16. 01:27:28

@Mirjam2: ja, hát úgy könnyű, hogy van hova bemenni :)

már március fele eltelt de még mindig nem hallottam semmit a magyar nagykövetségről, amelyet állítólag idén márciusban nyitnak meg itt

pappito · http://pappito.com 2016.03.16. 01:32:12

@geegee: nekünk kellett nyilatkozni valami konzuli izén útlevélügyben, hogy mi az állandó lakcímünk itt. Nyilatkoztunk, úgyhogy innen engem nem érdekel az egész, pláne, hogy tudom, a magyar állam nem áll szóba saját magával. Hivatalosan tudják, hogy itt lakom, részemről ennyi. (rözisztansz! :)

pappito · http://pappito.com 2016.03.16. 01:34:07

@geegee: "Bár már lassan annak is örülni kell, hogy nincs minden műanyagból..."

a műanyagot lehet igazán tisztán tartani szóval a fa leginkább szép :)

pappito · http://pappito.com 2016.03.16. 01:36:26

@adg: fél év múlva ausztrálok lesztek? az egész klán?

pappito · http://pappito.com 2016.03.16. 01:44:59

@FutureFry: igen, behívhatnak. Mindenkit hívhatnak, vagyis a permanent resident státusz már elegendő, nem szükséges helyi állampolgárság hozzá. (If you're enrolled to vote, you can be asked to be on a jury once every 2 years.)

Mindenki alkalmas, kivéve az eszelősöket, rendőröket és a parlament tagjait :)

Még sose hívtak, remélem nem kerül rá sor, de ki tudja. Bár kevés unalmasabb dolgot tudok elképzelni ennél, de hát ha muszáj, muszáj.

FutureFry 2016.03.16. 01:53:04

@pappito: Akkor tényleg lehet, hogy unalmas, ha polgári peres ügyről van szó - bár tudtommal csak Amerikában van esküdtszék ilyen ügyekben.

pappito · http://pappito.com 2016.03.16. 02:07:51

@FutureFry: nem tudom hogy megy ez, sose voltam, különösebben kíváncsi se vagyok rá.

blackhairlady 2016.03.16. 02:08:33

@FutureFry: en megvoltam eddig gyozodve arrol, hogy ez kotelezo. De igazad lehet, hisz a biztositasi adatok a lenyeg. Na legkozelebb lecsekkolom.

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.03.16. 02:42:37

@Zoole[uk]: Már kifejtettem, a carboots az az autócsizma, vagyis a gumiabroncs angolul... :D

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.03.16. 02:46:00

@pappito: Nemtom, a konyhai műanyagok elég hamar szoktak egy ocsmány nyálkás, lemoshatatlan trutyiréteget kapni, pár hónap, max egy év után.A legtöbb esetben csak kidobni lehet, illetve száműzni a konyhából.Jó, persze a fa meg korhad, az is igaz.
Vagy csak mi csinálunk valamit rosszul...?

pappito · http://pappito.com 2016.03.16. 02:58:22

@geegee: hát én azt nem tudom, hogy ti mit csináltok, de a becsületes kitchen-grade cuccok nyelei nem csinálnak semmit soksok évig. Az olcsó bigyók meg általában amúgy is használhatatlanok, és/vagy élezhetetlenek, szóval nem kár értük.

Persze rendes ember nem rakja a drága késeit a mosogatógépbe soha, hanem szépen alaposan elmosogatja őket kézzel :)

Nekem victorinox, furi és cold steel késeim vannak a konyhában, azoknak a nyele olyan, mint volt. Ja, a furi-k egyikéről lemállott az a gumiszerű bevonat, az ment is a kukába, nagy csalódás volt, mert emúgy a kés jó (volt).
Ja, meg a grapefruit késem az valami pár dolláros noném bigyó, de az is bírja, pedig az egyetlen amit mosogatógépbe rakok :)

adg 2016.03.16. 05:04:28

@pappito: novemberben beadhatjuk a kerelmet elvileg. Ha minden igaz, ebbol jovo Australia Dayre lenne certificate, ugy szoktak. Az jan 26.
Olyan borzasztoan nem neztem utana a dolognak meg, nem lenyges annyira, hacsak nem uzen viktor hadat malcolmnak. De hatha nem. :)

pappito · http://pappito.com 2016.03.16. 05:23:59

@adg: csak mondom, hogy a magyar gripenek rendelkeznek légi utántöltési lehetőséggel, ha egyszer elindulnak, meg se kell állniuk tankolni, pikpakk ott vannak

(szóval pucoljátok le a futópályát, hogy le tudjanak szállni menedékjogot kérni :)

adg 2016.03.16. 05:35:24

@pappito: Jo. Szolok a fiuknak, hogy kotorjak le a havat.
Amugy itt van a fel amerikai hadsereg darwinban. Sot, maga a repter is a katonake, a polgariak csak berlik toluk. Ennek eredmenyekeppen a darwini az orszag leghosszabb polgari kifutopalyaja, nincs ami ne tudna leszallni itt.
Egyszer egy A380 is leszallt egy utas szivrohama miatt, szoval gondolom a grippeneknek is eleg lenne.

©________ 2016.03.16. 06:26:59

@puhacica: vegrehajtot fognak kuldeni.

Muscari 2016.03.16. 07:43:56

@puhacica: szerencséd volt :-) Férjemet egy évvel a kijelentkezős papír leadása után kínálta meg a NAV 12 db csekkel
Azt mondta az OEP - es nő, hogy van, aki minden évben jön újra kijelentkezni :-))

sellőlány 2016.03.16. 08:30:37

@DorotkaB: Szia Dorotka, lehet, hogy már felmerült ez a kérdés, de most nincs időm minden kommentet végigolvasni... Mennyire ideig tartózkodtál az eu tb kártyával külföldön? Kellett használnod? Nem volt ebből gond se ott, se itthon?

DorotkaB 2016.03.16. 09:33:58

@sellőlány: Szia! Kb. három és fél évig. Nem kellett használnom szerencsére, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire körülményes a használata, de úgy tudom, hogy viszonylag szűk a felhasználási köre (csak orvosilag indokolt kezeléseknél fogadják el, de hogy ez mit takar...)

sellőlány 2016.03.16. 09:49:11

@DorotkaB: Igen, én sem találtam konkrétumokat sehol, csak ezt: "Ha Ön valamelyik EU-tagország állampolgáraként egy másik uniós országban, ideiglenes (üdülési, üzleti vagy tanulmányi célú) ott-tartózkodás alatt váratlanul megbetegszik, Ön jogosult minden olyan orvosi ellátásra, amely nem várhat addig, míg hazatér saját országába. Ön ugyanolyan egészségügyi ellátásra jogosult, mint az adott ország egészségbiztosítási rendszerébe tartozó személyek." Kérdés, hogy van-e egy maximalizált időperiódus, hiszen éveket mégsem lehet ideiglenesnek tekinteni, a váratlan betegség meg enyhén szólva nagyvonalú ilyen esetben. Rendben, hogy Bécsből, Prágából bármikor hazaugrik az ember egy kivizsgálásra, de Norvégiából vagy Portugáliából mert nem tud hazajönni olyan könnyen.

DorotkaB 2016.03.16. 10:08:46

Hát igen, ez kérdés. Mondjuk azt, hogy ki, milyen céllal és mennyi ideje van EU-s állampolgárként egy másik EU-s országban, szinte lehetetlen ellenőrizni. Ha van munkaviszonya, akkor igen, de abban az esetben nem is szorul az EU-s kártyára. Viszont az én esetemben, azaz ha nincs munkaviszonya az embernek (vagy pl. alkalmi munkái vannak csak), akkor gyakorlatilag a következő lehetőségei vannak:

1. marad biztosított az eredeti országában, ahol az állandó lakcíme is van (ami ugye elég problémás, ha mondjuk Portugáliában lakik)

2. maga után fizet az új országban, ami rengeteg pénzbe kerül és előfordul, hogy eleinte nem is veheti igénybe a szolgáltatást

3. megvárja, amíg kérhet állandó lakcímet, ez viszont a legjobb esetben is évekbe telik.

Nyilván az én helyzetem speciális, mert egyébként ki az, aki munka nélkül lehúzna éveket egy másik országban, ált. aki külföldre megy, annak vagy már van előre megszervezett munkája, vagy viszonylag rövid időn belül elhelyezkedik. Szóval a családegyesítés egy ilyen, nem teljesen tisztázott helyzet, természeténél fogva nem lehet ideiglenes tartózkodás, viszont nem tudok róla, hogy a tb terén járna hozzá valami könnyítés (legalábbis itt Csehországban), annyi járt hozzá, hogy öt helyett csak két évet kellett várnom az állandó lakcímre.

sellőlány 2016.03.16. 10:43:11

@DorotkaB: Egyet kell értenem Veled (sajnos). Az én férjem holland, és volt egy rövid időszak még a kapcsolatunk legelején, amikor ott éltünk. Egyszer volt szükségem orvosra egy bőrgyógyászati ok miatt, hát az EU tb kártyámmal semmire se mentem. A telefonos vizit-recept (tudtam milyen krém kell, így nem kellett bemennem a rendelésre) 30 EUR volt és további 40 EUR a krém (nem támogatott - itthon feleennyi sincs). Aztán amikor ideköltöztünk Bp-re ő maradt a kinti cég alkalmazottja, a szűrővizsgálatokra, fogászati vizsgálatokra mindig kiutazott (ezeket összekötve céges ügyekkel persze). De mindig ott volt a félsz, mi lesz, ha valami baleset vagy váratlan fertőzést kap itt el, milyen jogcímen kapna itt ellátást. Szerencsére nem történt vele semmi az évek alatt, a náthákból kigyógyítottam én, ha pedig vmi miatt mégis kellett egy szakorvos, magánrendelésre mentünk. 5 éve viszont egy már egy nemzetközi-magyar cégnél dolgozik, azóta rendeződött ez a kérdés is. Persze - mert minek is kéne, ugye - elfelejtettük (inkább elodáztuk) az EU tb-je kiváltását, mert van céges utasbiztosítása a külföldi esetekre. Így mikor is kellett volna, ha nem a szlovéniai nyaralás alatt, amikor egyik óráról a másikra feldagadt a lábujja és menni sem bírt. Szóval kiperkáltuk a 25 EUR vizitdíjat és további 20-at az antibiotikumra. Na, azóta van EU-s tb kártyája is. :-)

DorotkaB 2016.03.16. 11:16:24

@sellőlány: Húha, az is érdekes szituáció! Ha Hollandiában volt munkaviszonya és biztosítása, akkor elvileg Magyarországon élve semmilyen útja-módja nem volt magyar tb-t fizetni, nem? Vagy hogy szokták ezt csinálni, amikor valaki a gyakorlatban nem abban az országban él, ahonnan a fizetését kapja?

sellőlány 2016.03.16. 11:44:45

@DorotkaB: Ezt senki nem tudta egyértelműen megmondani. Pedig itt érvényes tartózkodási engedélye volt, ideiglenes lakcímmel. Hollandiában is azt mondták, ha bármi komolyabb baja lenne, inkább tegyem fel egy repülőre. :-) Szóval a megoldás az lett, hogy kötöttek rá egy magas kockázatú baleset és életbiztosítást (vicces módon ez kiterjedt minden ingóságára is, tehát lopás, kár stb.), így egy-egy eset finanszírozása meg lett volna oldva. De tényleg fogalmunk nem volt arról, hogyha pl. belelép egy szögbe, akkor mi a teendő (nyilván lássa orvos, de pl. tetanusz elleni injekciót milyen jogcímen kaphat).

DorotkaB 2016.03.16. 12:24:36

Hát ez milyen már... Azt gondolná az ember, hogy ma már rengetegen dolgoznak mindenféle kiküldetésben, egyáltalán nem ritkaság, hogy valaki nem ott él, ahol hivatalosan dolgozik és mégsincs erre az esetre egyértelmű megoldás, pláne EU-n belül... Fura.

VT Man 2016.03.16. 13:27:20

OEP-ez a NEU.70.K kell, ha nem valtozott.

Bejelentő lap - Országos Egészségbiztosítási Pénztár
oep.hu/data/cms985173/NEU.70.K.pdf

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2016.03.16. 16:00:36

@pappito:Én itt a műanyag edényekről (mindenféle bilik) próbálok általánosítani a műanyagra, cuzámmen, persze lehet, hogy nem jól teszem.De amúgy a jobb késeket, ha lennének nekünk, én se raknám a mosogatógépbe.
A grépfrútos kést azt olvastam alighanem nálad, vennék én is olyat, de nem láttam még itt...

sellőlány 2016.03.16. 16:34:59

@VT Man: Külföldieknek is ugyanez? Az OEP-nél hülyék ehhez. 1 hónapja mentem el megkérdezni, mi a helyzet egy 1,5 éves brit állampolgárral, akinek az anyukája a UK-ben élő magyar állampolgár és ott is biztosított, ahogy a gyerek is. Viszont pár vizsgálatot itt kellene Bp-en elvégezni, de az orvosok szerint kéne hozzá magyar TAJ szám. Hát az OEP passzolta a kérdést. Az okmányiroda meg így kezdte: itt gyerek anyakönyvezése (magyarul kettős álkampolgársági kérelem elindítása), regisztráció, lakcím, ott kijelentkezés, OEP-nél TAJ kártya igénylés, NAV-nál csekkigénylés. Nooooormális???
@DorotkaB: na, igen nagyon béna, lásd a fenti esetet. :-S

M. Péter 2016.03.16. 17:03:22

@DorotkaB: A főszabály az, hogy mindenki ott fizet tb-t, és ott jogosult ellátásra, ahol dolgozik, függetlenül attól, hogy a munkáltatója hol van. Arra is vannak szabályok, hogy mi van, ha valaki több országban is dolgozik. Más országba küldött kiküldöttek 2 évig maradnak az eredeti tb rendszerben.

Vaki Vaki 2016.08.31. 18:58:28

@©________: "miert akarna szavazni, ha vegleg elkoltozott?"

1./ magyar állampolgárként magyar joghatóság alatt áll, vagyis nem érdeke, hogy idióta politikusok idióta törvényeket hozzanak (csak példaként, állampolgári alapú fejadó, ami tartózkodási helytől függetlenül minden állampolgárra vonatkozik).
2./ ha nem adja le az állampolgárságát akkor valamikor a jövőben (pl. nyugdíjas éveire) visszatérhet. "Soha ne mond hogy soha",
Azért nem lenne rossz, ha nem "csesznék szét teljesen" az országot a regnálók... ha többel nem, de a szavazatával tehet valamit a *hazájáért*.
3./ közelebbi vagy távolabbi rokonai, barátai élnek itt, én emberség okán a kötelességemnek érezném a támogatásukat a "jó szavazattal".
4./ jelenlegi vagyontárgyaik vagy később örökségük okán lehet közvetlen anyagi érdekük az ország europainak megtartására.

Legyél te is országfelelős!

Ahol már ott vagyunk: Ausztria, Ausztrália, Belgium, Brazília, Brunei, Ciprus, Chile, Csehország, Dánia, Egyesült Államok, Franciaország, Hollandia, India, Izland, Izrael, Japán, Kambodzsa, Kanada, Kanári-szigetek, Málta, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Omán, Spanyolország, Srí Lanka, Svájc, Svédország, Szingapúr, Törökország és Új-Zéland.

Jelentkezni (valamint az országfelelősökkel a kapcsolatot felvenni) a hataratkeloKUKAChotmail.com címen lehet.

süti beállítások módosítása