2014. február 10. 06:44,  Az angliai iskola rejtelmei 215 komment

2014. február 10. 06:44 Határátkelő

Az angliai iskola rejtelmei

Aki gyerekkel vág neki a határátkelésnek, annak az egyik legfontosabb kérdés a beiskolázás. Ez nem mindig egyszerű kérdés, különösen érdekes kihívásokat tartogat egy, a magyartól annyira eltérő rendszer, mint az angol. Ebben vág rendet Judit mai, szerintem rengeteg hasznos információt tartalmazó írása.

Anglia, iskola.jpg

„Mivel három különböző korú gyerekkel élek Angliában immár három éve, meglehetősen sok tapasztalatot szereztem az angol (de nem brit – érzésem szerint Skóciában és talán Walesben is mások a szabályok) iskolarendszert illetően.

A kiutazásunk előtt rengeteg energiát öltem abba, hogy a helyi iskolákról és a beiratkozási lehetőségekről tájékozódjam. Ennek ellenére visszatekintve úgy gondolom, hogy az azóta összegyűjtött tapasztalat birtokában ma már jóval ügyesebben választanánk.

Remélem, hogy a kiutazást fontolgató vagy frissen ideérkezett szülők hasznosnak találnának egy rövid iskola összefoglalót, úgyhogy íme. Előre szólok, hogy kicsit hosszú, illetve hogy én csak azt tudom leírni, amit én láttam/hallottam/olvastam, ha valamiben tévednék, előre is elnézést kérek.

Más a megközelítés

Az angol állami iskoláknak világszerte nincs túl jó híre, és a helyi emberek egy részét elnézve ennek van is némi alapja. A magániskolák persze más tészta – mi azonban anyagi okokból ezt a lehetőséget fontolóra sem vettük (bár úgy hallom, oda is lehet ilyen-olyan indokokkal ösztöndíjat szerezni, ha valakinek mindenképpen ez az álma).

Saját tapasztalatom szerint az angol iskola két ponton különbözik gyökeresen a magyartól - a tantárgyak megközelítését és a gyerekek tanulásra való ösztönzését illetően.

Az első azt jelenti, hogy sok tárgyat itt egészen másképp tanítanak – a földrajz inkább a környezet és az ember együttéléséről szól, nem pedig arról, mi hol található a világban, így aztán nem csoda, hogy sokan azt sem tudják, hogy Afrika város-e vagy földrész.

Történelemből nem veszik végig a fontosabb eseményeket az őskortól napjainkig, inkább egy-egy kiragadott korszakot tanulmányoznak mélyebben, általában a források értelmezésére koncentrálva. Így aztán előfordulhat, hogy gyermekünk mindent tudni fog I. Erzsébet uralkodásáról, de mondjuk Nagy Sándornak a létezéséről sem hallott.

Nyelvtant egyáltalán nem tanítanak, angolórán inkább olvasnak, szöveget értelmeznek. Itt sem próbálják végigvenni a világirodalmat, inkább egy-egy könyvet vagy színművet elemeznek jó sokáig.

Összességében nekem szimpatikus, hogy inkább az adott anyag alapos és kritikus megismerésére koncentrálnak, és nem próbálnak túl sok felesleges enciklopédikus ismeretet gyömöszölni a gyerekek fejébe.

Viszont a tanulmányozott témák kiválasztása kissé esetlegesnek tűnik, és fehér foltokat hagy a gyerkőcök műveltségében, melyeket maximum magánszorgalomból fog (ha fog) pótolni, aki akar.

Kerülik a stresszt

Ami a tanulásra való ösztönzést illeti, úgy veszem észre, az angol iskola nagyon, talán túlságosan is igyekszik elkerülni, hogy stresszelje a gyerekeket, akiket teljesítményük szerint csoportokba sorolva oktatnak.

A tanárok többsége - legalább is akikkel én találkoztam – nagyon elhivatott, rengeteg időt és energiát áldoz a gyerekekre, minden tárgyi és emberi feltétel adott a tanuláshoz, de nincs igazán nyomás vagy kényszer.

Ez egyfelől jó, mert a gyerekeket sokkal kevésbé viseli meg az iskola, másfelől viszont a nem kiemelkedően okos és/vagy szorgalmas tanulók egy idő után menthetetlenül lemaradnak.

Nagyszerűen ellébecolnak a többi hasonló szinten lévő nebulóval együtt a nekik kijelölt kis csoportban, és ha nem akarnak, egy büdös kukkot sem tanulnak. Ez különösen igaz, ha a gyerek még nem vagy nem jól tud angolul – rögtön beutalják a leggyengébb csoportba, mondván ott jól el lesz, amíg a nyelvet tanulja.

Miután legtöbbször a jobb csoportokban sem túlzottan magasak a követelmények, akinek fontos az iskolai előmenetel, jobban teszi, ha nem engedi, hogy a gyerekét a gyenge csoportba tegyék. Amúgy eddig minden iskolában nagyon rugalmasak voltak velünk, és igyekeztek minden hasonló jellegű kívánságunkat teljesíteni.

Nem jó, ha egy évvel lejjebb kezdenek

Az angol gyerekek 5 éves korukban mennek iskolába. A kicsik oktatásáról nem sokat tudok, mivel az én legkisebb lányom hatodikban kezdett itt. A korábbi iskolakezdés miatt a magyar gyerekek nem fognak ugyanabba az évfolyamba kerülni, amibe otthon jártak – a születési évük szerint fogják őket beosztani.

Nyilván sokan aggódnak amiatt, hogy a gyerekük, aki ráadásul nem vagy nem sokat beszél angolul, ráadásul még felsőbb osztályba is kerül, ezért igyekeznek rávenni az iskolát, hogy tegye őt vissza egy évvel.

Mi is így kezdtük, de tapasztalatom szerint ez nem szerencsés - egyrészt a felsőbb osztályosok nem feltétlenül (valószínűleg nem) fognak előrébb tartani a tananyagban, másrészt a gyereknek még nehezebb beilleszkednie, ha az osztálytársai mind fiatalabbak nála.

Nem kell izgulni, az itteni iskolák többsége nagyon jól és pozitívan kezeli a külföldről érkezett diákokat, persze van is benne sok tapasztalatuk. Minden magyar gyerek, akivel itt találkoztam, az enyémeket is beleértve, kiválóan megállta a helyét azon az évfolyamon, ahova a születési éve alapján tartozott.

Hogyan kerül be a gyerek az iskolába?

Az iskolai helyeket a mi városunkban az önkormányzat osztja el. Miután az ember megkeresi őket, először kijönnek családlátogatásra - erre csakis akkor hajlandóak, ha a gyerek már Angliában tartózkodik, így előre intézni bármit is nem nagyon lehet -, azután beosztják a lakhelyéhez legközelebb eső iskolába, ahol van hely az évfolyamán.

A férőhelyek viszonylag korlátozott száma egyre nagyobb probléma – az előírt maximális osztálylétszámot nem lehet túllépni, így előfordul, hogy elég távoli és/vagy nem túl színvonalas iskolába kell járnia szemünk fényének.

A döntés ellen lehet fellebbezni, illetve fel lehet iratkozni várólistára azokon a helyeken, ahova szívesebben járna. Elég nagy a jövés-menés, így könnyen elképzelhető, hogy rövidesen felszabadul egy hely. Ha több helyen is van férőhely, a család választhat.

A kulcsszakaszok

Az iskolai „karriert" úgynevezett Key Stage-ekre, röviden KS, magyarul kb. kulcs szakaszokra osztják.

A KS1, az egészen kicsik – elsősök és másodikosok - sokszor még teljesen külön suliba járnak, legalább is a mi környékünkön, aztán harmadiktól hatodikig tart az általános iskola, a KS2.

Hetediktől tizenegyedikig van a középsuli (KS3 és KS4) – hatodikban jelentkezni kell max 3 helyre, és ismét csak az önkormányzat eldönti, ki hova kerül (gondolom, ugyanígy történik az első osztályos helyek kiosztása is).

Az iskolák körzetesítve vannak, így legnagyobb eséllyel a mi csemeténk is a körzetibe fog járni. Itt is lehet fellebbezni – mi megtettük, és sikerrel jártunk, úgyhogy nem reménytelen a dolog.

Az osztályozás

Az angol osztályozás teljesen más, mint a magyar, és számomra egyelőre megszokhatatlanul furcsa. Minden gyereknek van egy target grade-je, kb. „megcélzott jegy", amit az iskola szerint év végéig el kellene érnie.

Hogy ezt mi alapján állapítják meg, az rejtély – azt hiszem, bevisznek róla mindenféle adatokat egy számítógépbe, és az kiköpi a target gradet, amely adott esetben köszönő viszonyban sincs a gyerek korábbi teljesítményével és képességeivel.

A legkisebbik lányomnál – most nyolcadikos – levelek, szintek szerint megy az osztályzás: level 1-2 = semmit sem tud, level 3-4 = gyenge/közepes, level 5-6 = ez már elég tisztességes teljesítmény, level 7-8 = szuper jó. A leveleken belül is van még három szint, mondjuk 4-, 4 és 4+, szóval elég árnyalt a kép.

Csak úgy hétköznap az órán nincs felelés és osztályzás, csak dolgozatra vagy házi dolgozatra szoktak jegyet kapni. Évente háromszor van bizonyítvány, mivel itt nem két félévből áll az iskola, hanem három term-ből, szeptembertől júliusig, egy, időnként két hét szünettel minden term közepén és végén, 6 hét nyári szünettel.

A bizonyítvány

A bizonyítvány legtöbbször szöveges értékelés, leírja, hogy teljesít a gyerek az adott tárgyból, miben ügyes, miből kéne javítania, hol tart a target grade-hez képest, és milyen a szorgalma 1-6 skálán.

Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra is, ki mennyit hiányzik, bizonyos – szerintem nem túl nagy – mennyiségű hiányzás már komoly büntetéseket von maga után. Amúgy jó tudni, hogy max 5 nap terjedelemig a hiányzást a szülő is igazolhatja, sőt a munkahelyen sem kell orvosi igazolás, csak ha 5 napnál tovább vagyunk betegek.

A középiskola

A középiskolában a gyerekek elég hamar szakosodni kezdenek. Nyolcadikig még mindenki többé-kevésbé ugyanazt tanulja, azután választani kell, ki miből szeretne GCSE-t (kb. érettségi?) tenni. Azt hiszem, ez nem mindenhol zajlik egyformán, ráadásul változni is fog a rendszer.

Nálunk továbbra is fog tanulni a gyerek angolt, matekot, science-t (fizika, kémia és biológia egyben) meg még néhány alap dolgot, és mellé fel kell vennie 6 általa választott tárgyat, melyekből a legkevésbé sikeres kettőt tizedikben majd leadja.

A választható tárgyak skálája igen széles: történelem, földrajz, mindenféle művészeti tárgyak, nyelvek, de vannak gyakorlatiasabbak is, üzleti tanulmányok, vendéglátás, stb.

Tizedikben és tizenegyedikben teszik le a GCSE vizsgákat – annyi tárgyból, ahányból akarnak/tudnak, de minimum 5 GCSE alapkövetelmény, ha az ember tovább akar tanulni. Van olyan tárgy, amit végig tanulnak, van, amit rövidebb ideig. A legtöbből többször is vizsgáznak, és a részeredményekből adódik össze a végleges osztályzat.

Vizsgák minden mennyiségben

Ezen a szinten az osztályzás már nem levelek szerint történik, inkább a magyarhoz hasonló skálán, de betűkkel: A* = csillagos 5, A-C = kb. 5-3, bár szerintem egy C teljesítményre Magyarországon kettest se minden iskolában lehet kapni. Vannak még további betűk is, de az lényegében mind megbukott – a CGSE csak akkor számít, ha legalább C.

Van egy BTEC nevű vizsga is, ez a gyakorlati tárgyakból, pl. számítástechnika, business, vendéglátás, stb. tehető, inkább a gyakorlati alkalmazásra fókuszál, azoknak való, akik nem egyetemen akarják majd tovább tanulni a tárgyat, hanem szakmai alapokat szeretnének szerezni.

Eddig 16 éves korig volt tankötelezettség Angliában – 11. után, aki akarta, abbahagyta az iskolát. A korhatár most 18 évre változott, így 11. után három opció van.

Aki dolgozni szeretne, aprenticeship-re jelentkezik, kb. az otthoni szakmunkás képzés, gyakran maguk a munkaadók szervezik. Szakmát lehet tanulni college-ben is, kb. otthoni szakközép, illetve tovább lehet tanulni Sixth Formban, kb. az otthoni gimnázium.

Ezekbe az iskolákba megint külön jelentkezni kell, de itt már nem az önkormányzat, hanem maga az intézmény dönt a felvételről, így többet nyom a latba a korábbi teljesítmény és a GCSE eredmények.

A Sixth Form kétéves és a többség összesen 4 tantárgyat tanul első évben, majd hármat a másodikban. Itt már tényleg a későbbi egyetemi felvételi tárgyakra kell koncentrálni. Az első – vagyis összességében a 12. évben tett vizsga az AS level, ez önmagában is egy - alacsonyabb - kvalifikáció, a végső vizsga pedig az A level, ez a legmagasabb középiskolai végzettség.

Egyébként mind a GCSE, mind az AS és A level vizsgákat központilag szervezik és egységes javítókulcs alapján értékelik, mint a magyar érettségit.

Bejutás az egyetemre

A legtöbb egyetemen nincs külön felvételi, bár mondjuk Oxfordban vagy Cambridge-ben van személyes elbeszélgetés. Az egyetemek megmondják, melyik szakra milyen eredményeket fogadnak el milyen tantárgyból.

Például a követelmény három A osztályzat vagy két A és egy B, és van egy lista, hogy melyik tantárgyakból lehet (nyilván nem veszik fel orvosnak, akinek zenéből van).

Amúgy az egyetemek – is – elég rugalmasak, mindenféle egyéb – skót, nemzetközi, stb. – végzettséget is elfogadnak. Főleg a kisebb egyetemek nem lehetnek túl válogatósak, amióta kilencezer font per év a tandíj, így minden jelentkezőt egyénileg bírálnak el.

Egyébként is az a tapasztalatom, hogy az angol iskolák nagyon rugalmasak, még ha papíron valami nem is látszik megoldhatónak vagy valamelyik követelménynek nem felelünk meg, érdemes megpróbálkozni a jelentkezéssel, előállni az egyéni kérésekkel. Aki a ridegebb és merevebb magyar iskolákon szocializálódott, kellemesen meg fog lepődni azon, hogy mi minden elintézhető Angliában.

Az oktatás teljesen ingyenes

Még egy, magyar szülők számára kellemes különbség – az angol oktatás teljesen ingyenes, nem kell tankönyvet, füzetet vásárolni, mindent az iskola áll. Azért vannak kisebb költségek persze, iskolatáska, színes ceruza, de a számológépet például a suli kölcsönzi némi betéti díj fejében.

Az egyetlen extra költség az egyenruha, ez szinte mindenhol kötelező. A legtöbb helyen meghatározott színű nadrág vagy szoknya (lányoknál szabadon választható, melyik), fehér ing, meghatározott színű pulóver iskolai címerrel, címeres nyakkendő, esetleg zakó is.

A zakó ára húzósabb lehet (de vehetjük használtan), a többi viszont nem drága, és mivel a gyerek minden nap az egyenruhát hordja, sokkal kevesebb kiadásunk lesz egyéb ruházatra, úgyhogy összességében megéri.

Engem először zavart, hogy nincs tankönyv – szerettem volna tanulni otthon a gyerekekkel, de nem tudtam, mit vesznek az iskolában, ha kérdeztem, miről tanultak, sokszor csak annyi volt a válasz, hogy nem tudom, nem értettem.

Azóta megtudtam, hogy az angol iskolákban nagyon szigorúan előírt tanmenet szerint tanítanak, és minden - de tényleg minden! –, amit tanítanak, megtalálható online, pl. itt. Így máris sokkal könnyebb otthon együtt tanulni, még ha a csemeténk nem is feltétlenül örül ennek a fejleménynek.

Nos, ennyit dióhéjban az angol iskolákról, remélem, hasznos volt. Sok sikert mindenkinek, aki gyerekekkel igyekszik boldogulni Angliában!"

A kommentelési szabályokról ide kattintva olvashatsz.

Gyere és csatlakozz hozzánk a Facebook-on!
Ha inkább levelet írnál, elmesélnéd a személyes történeted,
azt a következő címen teheted meg: hataratkeloKUKAChotmail.com

Címkék: oktatás iskola Anglia Nagy-Britannia

A bejegyzés trackback címe:

https://hataratkelo.blog.hu/api/trackback/id/tr185806759

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.02.10. 07:34:09

Ismerethiányos oktatási módszer, ami nem feltétlenül jó. De kétségtelen, hogy így lehet a legkönnyebben kinevelni a jövendő brit fasiszta állam egyenruhásait.

Mr Long 2014.02.10. 07:40:08

Hehe, pont mult heten mesektem kollegaimnak, hogy kozepsuliban koleszos voltam. Erre egybol azt hittek, hogy valami gazdag csaladbol jovok es bentlakasos magansuliban tanultam. Bar utana elmagyaraztak, hogy itt nem szokasaz egyetemig nem a kornyeken tanulni, kivetel az elobbi megoldas.

Mr Long 2014.02.10. 07:42:36

@maxval a gondolkodó birca: Majd szovetsegre lepnek Mo-val es egyutt elfasisztaskodnak. Plusz beveszik a szovetsegbe a svajci fekete-feher egyenruhasokat. Szep is lesz a vilag...

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.02.10. 07:47:26

@Mr Long:

Alapvetően más az irány, a hasonlóságok felületiek.

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2014.02.10. 09:01:09

@maxval a gondolkodó birca:
Max már sokadszor veszem észre hogy neked Angliáról meglehetősen hiányos és téves információid vannak.
Ne forszírozd ezt a témát.

Mr Long 2014.02.10. 09:05:37

@diggerdriver: Nyugi, csak flusztralja, hogy elter a tarsadalmi berendezkedese a bulgaroktol... Hat lehet az osszes orszag tokeletes...

Mr Long 2014.02.10. 09:18:58

@Mr Long: Pontositva: Hat nem lehet az ...

Ugyandehogy (törölt) 2014.02.10. 09:24:59

akinek gyereke van, annak biztos nem unalmas...

Mr Long 2014.02.10. 09:40:06

@diggerdriver: Te mint gyakorlo szulo, hogy oldjatok meg azt a sok szunetet? Vagy feleseged housewife?

Don Kartasch [Warwickshire, UK] 2014.02.10. 09:43:52

En csak annyit tennek hozza a poszthoz hogy van ket kollegam akik nemreg erkeztek csaladostul Angliaba. Mindket csaladnal a szulok a gyerekkel kozosen kerestek iskolat, nem az onkormanyzat jelolte ki nekik. Amennyire hallottam toluk nem is volt lehetoseg arra hogy majd az allam kijelol iskolat.
Ok maguk neztek meg a helyi iskolak adta lehetosegeket es dontottek hogy melyik szimpatikusabb.

Erdemes figyelembe venni hogy itt is - akarcsak magya foldon - specializalodnak az iskolak. Mar az altalanos iskolas koruakkal foglalkozo intezmenyek kozott is vannak amik sportban, muveszetben, business-ben vagy barmi masban eros. Erdemes figyelembe venni hogy mik a lurkok eroseggei.

Magansuli amugy tenyleg nem olcso mulatsag. A varosunkban van az orszag egyik legregebbi, oriasi hagyomanyokra visszatekinto sulija. 28 000 font egy ev. :DDD
Igaz cserebe peldaul lehet valasztani hogy a kolyok Izlandra, Azsiaba, Del-Amerikaba vagy valami hasonloan szokvanyos, proli helyre menjen tanulmanyutakra... :)

Józsi01 2014.02.10. 10:05:06

Érdekes írás volt.

Ha tényleg így van, akkor az nagyon szomorú. A történelem események folyamatos láncolata, ez határozza meg a mai világot is. Ha nem ismerik a múltat nem tudják milyen a jelen, jövő.

Ez nem jó. Legalább is szerintem.

Rinna 2014.02.10. 10:05:13

Mennyi idióta komment :D :D Nagyon jó leírás, köszi kedves poszter, bár nem készülök Angliába költözni, de érdekes volt elolvasni, hogy működik ott a rendszer

Hamasan 2014.02.10. 10:05:22

En szeretnem megkoszonni az irast, sok hasznos infot tartalmazott.
Nagyon szivesen olvasnek magan es egyhazi iskolakrol is, hogy azok hogyan mukodnek. Ha esetleg van valakinek tapasztalata, hallott valamit megoszthatna....

holinthewol 2014.02.10. 10:05:46

Köztudott, hogy a világ legjobb oktatásügye Magyarországon van, ezért olyan sikeres Magyarország, lassan már nem tudnak mit kezdeni a sok nyugat-európai bevándorlóval, akik tízezerszám árasztják el Magyarországot a jobb élet reményében!

La Pantera 2014.02.10. 10:12:05

Nagyon érdekes poszt volt.
Valakinek nincs kedve hasonlót írni a német általános és középiskoláról?

Don Kartasch [Warwickshire, UK] 2014.02.10. 10:16:52

@Józsi01: "Ha tényleg így van, akkor az nagyon szomorú. A történelem események folyamatos láncolata, ez határozza meg a mai világot is. Ha nem ismerik a múltat nem tudják milyen a jelen, jövő."

Hat nem tudom, en teljesen hulye vagyok tortenelembol mert csapnivalo a nev- es evszam-memoriam. Megis egeszen boldog es teljes erteku eletet tudok elni a tortenelem-ismeretek hianyaban is. :)

Amugy sincs elottem annyira hogy a legtobb munkahelyen a napi munkavegzeshez elengedhetetlen lenne tudni mikor adtak ki az Aranybullat vagy hogy hol halt meg Napoleon. :)

Ennike (DK) 2014.02.10. 10:19:04

Ez egy nagyon hasznos hataratkelos poszt, gyerekeseknek, de akar gyerekteleneknek is. En is koszonom.
@holinthewol: :))

Aye aye 2014.02.10. 10:23:28

Nekem hasznos volt, pedig nem Angliába készülünk, köszönet a posztolónak a részletességért.
Szinte mindennel tele a hócipőm ebben az országban (Mo), de az oktatással elégedett vagyok, biztos mert én olyan átlagos voltam és eleinte sokat tanultak is velem és rendszeresen számonkértek otthon. Jóapám azt mondta, hogy az iskolában ötösöket kell szerezni - aztán előfordulhat, hogy a tudás ettől eltérő dolog, s azt ő kipótolta otthon.
A tanulság mindenesetre, hogy ne becsüljük alá a gyerek tudását ha más országban mérettetik meg, előfordulhat, hogy nagyon is jól vizsgázik - a helyi elvárások szerint. Lehet, hogy jobban jár, még ha vissza is léptetik az év végén a húzósabb csoportból a gyengébbe, mintha végig a gyengébben marad, csak mert eleinte nem volt olyan folyékony a nyelvtudása.

Ja, a nagyobbik gyerek idén kezdi az elsőt, úgyhogy a véleményváltoztatás jogát fenntartom! :D

Aye aye 2014.02.10. 10:24:24

És yeeee, újra látom a drágalátos profilpofázmányotokat :D

Mr Long 2014.02.10. 10:34:53

@Don Kartasch: "Hat nem tudom, en teljesen hulye vagyok tortenelembol mert csapnivalo a nev- es evszam-memoriam. Megis egeszen boldog es teljes erteku eletet tudok elni a tortenelem-ismeretek hianyaban is. :)"
Mernok vagy, ez normalis :D
Azert az is erdekes dolog, hogy az emberek "buszken" mondjak, hogy hat nem vagyok jo matekbol, de ha kimondom "buszken", hogy hulye vagyok a torihez, akkor megvetoen neznek ram...

ChristineK · http://christine-jartamban-keltemben.blogspot.com/ 2014.02.10. 10:36:21

@Józsi01: Szomorú vagy sem ez van. Errefelé nem verik fejbe a gyereket a lexikonnal. Ha akar utánna olvashat a dolgoknak történelemből, földrajzból minden segitséget megkap a tudása bővitéséhez, de a komplett világtörténelem az nem tananyag. Jobbára az életre próbálják felkésziteni őket és az ehez szükséges infókat plántálják inkább a fejükbe.

Herr Géza 2014.02.10. 10:37:02

"Miután az ember megkeresi őket, először kijönnek családlátogatásra - erre csakis akkor hajlandóak, ha a gyerek már Angliában tartózkodik...."
Ez nagyon jó :DDD. Nem hajlandók elmenni pl. M.o.-ra családlátogatásra ?? Hova jutottunk, Anglia sem a régi már... :DDD

Herr Géza 2014.02.10. 10:45:44

@La Pantera: Sokmindenben nagyon hasonló... Viszont (mifelénk legalábbis) az online szülö-iskola kapcsolat (napló, tananyag, feladatok, stb.) gyalázatosan elhanyagolt, azaz nincs. Érdekesség nálunk, hogy a középiskolában (5.-12. osztály) kétévente lecserélik a komplett tanári gárdát, aminek most speciel a fiam nagyon örült, mert volt egy-két katasztrófális tanárja, igaz lecserélték azt is, akit imádott...

Don Kartasch [Warwickshire, UK] 2014.02.10. 10:52:59

@Mr Long: "Azert az is erdekes dolog, hogy az emberek "buszken" mondjak, hogy hat nem vagyok jo matekbol, de ha kimondom "buszken", hogy hulye vagyok a torihez, akkor megvetoen neznek ram... "

Azt nem mernem kijelenti hogy buszke vagyok ra. Elismerem hogy a tortenelem is valahol az alapmuveltseg resze. Csak egyszeruen annyira szar az evszam-nev memoriam hogy ha meg is tanultam egy-egy tortenelmi korszakot a dolgozatok vagy erettsegi miatt, mar par het-honap mulva elfelejtettem az egeszet mert egyszeruen soha nem hasznalom oket.

Azota mar elfogadtam a szomoru tenyt hogy tortenelm nelkul fogom leelni az eletem. :) Meg kuzdok a tudattal de lassan megtanulok egyutt elni vele. :DDD

Mr Long 2014.02.10. 10:57:24

@Don Kartasch: Nekem eleg kihivas a hataridok, szuletesnapok megjegyzese, nem meg szamomra "erdektelen" evszamoke is :)

M. Péter 2014.02.10. 11:02:21

@Don Kartasch: Ha túljelentkezés van, akkor a helyi tanács dönti el, hogy ki melyik iskolába mehet.

Aye aye 2014.02.10. 11:04:40

@Don Kartasch:
Nagyon sokan nem vágják a pontos történelmi évszámokat - de a történelem (szerintem) nem is erről szól.
Az átlagműveltséghez sokszor elég az évszázadot belőni és a kortársakat, egy-egy személy esetén.

La Pantera 2014.02.10. 11:05:37

@Herr Géza: És az általános iskola milyen volt? Kb. annyi az elvárás, mint az angoloknál? Nálunk 2 év múlva esedékes csak, de már most próbálok infókat szerezni.

Hmfc 2014.02.10. 11:08:08

Szia Judit! Nagyon hasznos infok, koszonet erte! :-) A fiam meg csak most jar iskola-elokeszitobe, igy nagyjabol kepben vagyok, de a kesobbi tanulmanyokkal kapcsolatban sok infot osztottal meg:-) Meg csak annyit tennek hozza, hogy nalunk nagyon jo a hangulat az osztalyban, es a gyerekek kifejezetten szeretnek odajarni, persze ez lehet, hogy a tanarneniknek is koszonheto:-) Mindenestre rengeteg dicseretet kapnak es olyan jo reggelente azokat a mosolygos arcokat latni az udvaron:-) !:-)

ruslanski 2014.02.10. 11:08:20

Nagyon hasznos poszt, köszönöm!

Tanácsra lenne szükségem. A lányom 15 éves, most nyolcadikos otthon. Egyedülállóként nevelem. Nekem van egy rugalmas angol munkahelyem, évek óta "ingázok". Az iskolaév vége után ki szeretném hozni a lányomat Angliába. Angolul már nagyon jól beszél, a tanulmányi eredménye olyan közepes.

Az iskolával szerintem nem lesz gond, úgy látom, neki jobban is való a stresszmentes, nyugisabb angol szemlélet.

Tudnátok segíteni, mi lesz a módja annak, hogy itt (London) beindítsuk az életünket? (lakhatás, támogatások, iskola) Mennyi pénzre lesz szükségem az induláshoz? Megköszönném, ha hasonló helyzetben lévők felvennék velem a kapcsolatot itt. Köszönöm szépen!

szuperkrumpli 2014.02.10. 11:09:37

Angliába sem ártana egy Hoffmann Rózsa féle troll, hogy a 7 éves Johnny-ka budipapírját is csak Erzsébet királynő személyes engedélyével lehessen megvásárolni!

Muscari 2014.02.10. 11:14:24

Korrekt leiras, biztosan sokat fog majd segiteni a kijovo csaladoknsk.

Annyit hozzatennek, hogy nalunk nem volt csaladlatogatas, az en lanyom 10-be ment itt eloszor. Valamint nincs meg az 5 GCSE-je, megis sixth formba jar, igaz, ez ugyanaz a suli.

Nem kell felni az egyhazi iskolaktol sem, nem ugy nez ki a dolog, mint otthon. Jelentkezeskor be lehet azt is irni, hogy ateista vagy, nem lesz semmi hatranya a gyereknek belole. Sot, a mi katolikus sulinkba meg nehany muszlim is jar!
Nincs kotelezo mise, meg ilyenek...

Latcho Rom 2014.02.10. 11:16:52

@Mr Long: Sej fenyes szellok..

Holnapra feketere festjuk az egesz vilagot..

:)

Mr Long 2014.02.10. 11:21:59

@shakti_rom: Te nem azt mondtad, hogy alig leszel itt, mert elkezdesz melozni? Megis lett vizallo tok a telodra a mosogatashoz :)

Na mi újság, Wágner úr? 2014.02.10. 11:23:33

Sziasztok, én írtam a posztot. Sok ugyan ma a melóm, de azért majd be-benézek a fórumra, ha vannak konkrét iskolával vagy a poszttal kapcsolatos kérdések, megpróbálok válaszolni.

Latcho Rom 2014.02.10. 11:25:32

@Mr Long: hajnal van meg, van egy feloram igy reggel melo elott..
:)

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2014.02.10. 11:36:20

Break time.
@Mr Long:
Nem dolgozik a feleségem de egész napos nyelviskolába jár.
Ott is akkor van szünet mikor a fiam iskolájában.
Nyáron a gyerek apósoméknál nyaral falun.
Szerencsére neki már nem kell kutyákat macskákat disznókat gyilkolásznia de háziállatok között van két hónapig.

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2014.02.10. 11:41:54

@Muscari:
Így van.
A probléma ott volt nálunk hogy júliusban kijöttünk a gyerek nélkül.
Próbáltunk iskolát intézni hogy szeptemberben kezdhessen.
Elhajtottak hogy majd ha a gyerek itt van akkor szóljunk.
Mert látni akarják.
Szeptemberben jött a gyerek iskolák betelve.
Senki meg nem nézte a gyereket családlátogatás se volt de hely se iskolában.
Egy hónappal később kerítettek neki helyet.

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2014.02.10. 11:44:44

@Na mi újság, Wágner úr?:
El nem tudod képzelni mennyit segítettél nekünk.
Este majd bövebben.

Haloperidol 2014.02.10. 12:15:12

Igen elterjedt mostanaban az a nezet, hogy "nem tanitunk a gyereknek lexikalis ismereteket, mert majd utananez, ha kell neki."
A multirabszolganak keszulo kozepes kepessegu gyereknek ez biztosan jo, mint ahogyan az egesz angolszasz okatatasi rendszer (ami legalabbis az allami iskolakban van) az atlagos kepessegu gyerekeket celozza. Viszont aki tehetseges, az elkallodik az ilyen rendszerben.
Es igenis, a jo kepessegu gyereknek szuksege van terhelesre, kezelheto stresszre. A lexikalis ismeretekre! A kreativitas, az uj dolgok kitalalasa, letrehozasat csakis a meglevo, rendelkezesre allo informaciokra lehet alapozni.

2014.02.10. 12:23:06

@Haloperidol: ez azert IGEN eros sarkitas. Tudod, hany iszonyatosan tehetseges, vilagszerte elismert szakember van, akinek fingja nincs "alapmuveltseghez" tartozo versekrol, tortenelemrol, biologiarol, thermodinamikarol es kovalens kotesekrol?

A szakmajaban valo elkepeszto eredmenyeket pont annak tudhatja be, hogy nem volt szetterhelve szamara (!) teljesen folosleges dolgokkal, nem vettek el az onbizalmat azzal hogy "hiaba megy a matek, nem vagy okos ha nem tudod a torit meg az irodalmat", nem vettek el az idejet azzal, hogy orszagok exportjat-importjat meg fobb asvanykincseit kellett bemagolnia.

Ha sarkitunk, es szerinted ezen fentiek hianya egyenes ut a biodroidhoz, akkor en is sarkitok, es en meg azt mondom, a fentiek egyenes uton vezetnek a teljesitmenykenyszeres, onbizalomhianyos, megkeseredett, kiegett emberhez, akik viszont legalabb tudnak kiragadott tortenelmi peldakat hozni mindenre, es arccal a multba, seggel elore a jovobe az okluket razni mindenre vegtele depressziojukban :)

Dragonlady (Bp, Hun) 2014.02.10. 12:43:17

@Haloperidol: amennyire képben vagyok, Angliában elég jól működnek a gifted / talented csoportok, ha valaki valamiből nagyon tehetséges, akkor pont nem a bukdácsolókkal van együtt. de majd kijavítanak az angliaiak, ha ez mégsem igaz.

Mr Long 2014.02.10. 12:44:59

@Whave: Hogy lenne sarkitas :) Ha ket opcio kozul lehet valasztani, akkor mindig tudjak a felek, hogy a masik valasztasa hulyeseg. Az meg sem fordul a fejukben, hogy leuljenek megbeszelni es utana kidolgozzanak egy harmadik lehetoseget...

Szilvana1[Bucks, UK] 2014.02.10. 12:47:14

Nagyon jó és részletes leírás! Sajnos én is úgy gondolom, hogy az alapvető ismeretek is hiányosak gyakran, pl. szorzotablat nem tudják vagy km-m átváltást stb...
A nyelvtan oktatás a betűzésben merül ki és ennyi.

Mr Long 2014.02.10. 12:47:42

@diggerdriver: Aha, akkor most aranylag konnyu a dolog.
Nem mondod, hogy a fiad nem segit disznooleskor a farkat fogni!
Ej, ezek a mai fiatalok... :D

2014.02.10. 12:47:47

@Mr Long: lenyeg a lenyeg, mindenre lattam mar elo peldat. Iszonyatosan muvelt lexikon-emberre is, aki a rengeteg betanult tudasaval vitte sokra, meg olyanra is, aki ezeket teljesen nelkulozve haladt szepen arra, amerre o akart.

En mindenesetre a mai napig ugy erzem, lehetnek tobb, ha nem pazaroltam volna el az evek soran tobbEZER orat olyan dolgokra, amik nem erdekelnek, amiket nem hasznalok, viszont tudtam, hogy szigoruan szamon fogjak kerni.

szakasz2 2014.02.10. 13:13:10

@Whave: Szuper válasz, maximálisan egyetértek. :) A magyar iskolarendszerben borzasztó mennyiségű felesleges lexikális tudásanyaggal terhelik a gyerekeket és ezáltal pont a kreativitást fogják kiölni belőle. Arról nem is beszélve, hogy sok tanárral találkoztunk már, aki szerint "csak az a válasz/megoldás jó, amit én mondok", holott ez nemhogy matematikából, de még magyar irodalomból sem igaz (pl. "mire gondolt a költő, mikor ezt írta (200 éve)?").

A történelem-oktatás pedig végképp külön műfaj. Az egy dolog, hogy a "történelmet a győztesek írják", vagyis eleve minden információt fenntartásokkal kéne kezelni. Vagy pl. aki az egyik oldalon terrorista lenne mai szóhasználattal, az anno szabadságharcos vagy forradalmár volt a másik oldalon.
De azt az évszámtól évszámig, háborútól háborúig tartó, 18 éves korig kétszer-háromszor haladunk a kronológián végig formáját, amit Magyarországon művelnek, én egyszerűen betiltanám. Találkoztam iskolából frissen kikerült fiatal emberekkel, akik anélkül, hogy valaha megismertek volna már közelről egy szlovák vagy német embert, utálták őket. Nem kis részben a történelemoktatás miatt, hiszen a 20. században pl. a német volt a "csúnya gonosz nép".

Még bennem is voltak ilyen előítéletek, de aztán 1997-ben votl szerencsém 5 hónapot a Karlsruhei Egyetemen tanulni. Most pedig Svájcban élek a családommal. És ég-és-föld a különbség. Pl. történelemből itt is Angliához hasonlóan egy-egy témát vagy kort járnak körül és veséznek ki (pl. hogy az 1800-as évek második felében miért volt óriási migráció Svájcból az USA-ba? Milyen módon zajlott a kivándorlás, a hajóút? Hogyan szervezték? Még engem is elkezdett érdekelni... :)) Ebből tanul a gyerek, ha tanulságokat tud leszűrni a történelemből. Ha megérti, miért rossz bármilyen háború. Ha bemutatják a háború közbeni és utáni humanitárius katasztrófát és szörnyűségeket. Igen, itt ez is fontosabb, mint az hogy a nácik mikor vonultak át Belgiumon, vagy melyik nap volt a normandiai partraszállás. Most őszintén, melyik a fontosabb a jövőre nézve?

MRN 2014.02.10. 13:13:16

@Whave:
Inkább olvasom a blogot, mint hozzászólok, de a véleményeddel mélységesen egyetértek.
A magyar iskolarendszer nagy hibája, hogy nem arra koncentrál, mit tud egy gyerek, hanem arra, hogy mit nem tud. Évről évre növelik a tananyag mennyiségét, miközben a különböző felmérések nem igazolják az eredményességet. A diákok javarészt a felejtésnek tanulnak, a mindennapi életben viszont nem igazodnak el (hacsak nem szülői segítséggel).
Egy arany középutat kéne találni az angol és a magyar megoldás között, talán az sikeresebb lehetne.

Zka · http://www.youtube.com/watch?v=_wpDbI1gca0 2014.02.10. 13:25:54

@Haloperidol: igen, biztos igazad van, ezért is olyan sikeres Magyarország, mert itt csupa lexikális szeméttel tömik meg a diákok fejét. Uramatyám.

Taxomükke (UK) 2014.02.10. 13:28:10

Nagyon jol osszefoglaltad, koszonjuk. Most en is pont tanitok, majd keso du. otthonrol tennek egy-ket kiegeszitest. Az biztos, hogy az "allami" iskolakban (tanacsi, kozossegi, egyhazi) nagyon... khm... valtozo a szinvonal, en foleg azokat sajnalom, akik eszesek es tanulnanak, de a zajos es lusta tobbiek miatt nem tudnak elegge haladni.

Taxomükke (UK) 2014.02.10. 13:30:33

@diggerdriver: Ez a birca szerintem nem ugyanaz a birca... Legalabbis szerintem nem csak a neve es az avatarja valtozott. Csak en gondolom igy?

2014.02.10. 13:32:42

@MRN: igen, arany kozeput lenne az igazi. De mar az is nagy lepes, ha odaig eljut valaki: LEHET, hogy nem minden ember ugyanolyan, es nem mindenkinel ugyanaz a celravezeto modszer? LEHET, hogy tobb jo megoldas is letezik, es az igazi feladat a megfelelo kivalasztasa?

LEHET, hogy epp a fentiek miatt, oltari nagy baromsag kategorikusan kinyilatkoztatni, hogy mi a megfelelo lexikalis tudas mennyisege?

Az alapmuveltseg tul van ertekelve; igen kevesen koszonhetik annak a napi betevot (nyilvan nem folosleges, olyat meg veletlenul se akarok sugallni, de nehogymar attol kategorizaljunk be valakit sudribunkonak, mert nem kopi reflexbol Portugalia fovarosat).

2014.02.10. 13:34:24

Huha, errol megint vitatkozas lesz azthiszem mint a nyelvvizsga kerdesben :D Errol ugyanaz a velemenyem, mint arrol amugy: nem azert kell a lexikalis tudas sem, hogy ne bukjal meg, hanem mert a vilag erdekes... Az eves koolajtermeles tenyleg nemannyira... viszont azert bizonyos dolgokat muszaj valamennyire tudni szerintem kisebb korban is, hogy el tudjam donteni kesobb, mennyire akarok benne elmelyedni.... Es az tokre gaz, hogy az az angol DJ vagy ki aki az Eurovizioval tavaly Svedorszagba ment, nem tudta, hogy hol van Svedorszag. Jo OK, nem volt szukseges a tulelesehez, de peldaul, ha allitolag lesz nepszavazas a britek EU-tagsagarol, egy csomo ilyen ember fog donteni akinek ez kb ennyire fontos, szoval azertmarnemaaaaaar :D

Es ez csak a foldrajz temakor amugy, olyat is ismerek ilyen "angolszasz" iskolabol aki a pajzsmirigyrol se tudta h hol van. :D Szerencse, hogy eddig nem volt baja, kepzeld ha bele kell egyezni egy mutetbe.... fel fogja tudni merni a kockazatokat rendesen?

Szoval szerintem a magyar rendszernek nem az a hibaja, hogy "tul sok adatot akar megtanitani" mert bizonyos tenyeket azert fontos tudni az osszefuggesek megertesehez. A magyar rendszernek az a hibaja szerintem, hogy ezt az erdeklodest nem adja at, hogy azert tanuld, mert erdekes, es ne azert mert muszaj.... Ez pedig szerintem azert van mert nem becsulik meg elegge a tanarokat es nem adnak nekik eleg szabad kezet a sajat tanitasi modszereikre. Szerintem ez elengedhetetlen ahhoz, hogy onallo gondolkodasra kepes felnottek legyunk. A briteknel lehet, hogy nincs ez a problema de ugy tunik, hogy ez a teljes magadra hagyas sem nevel onallo gondolkodasra, mert nem ad eleg ismeretet ahhoz, hogy tenyleg tudjal donteni es azt is ki kell irni a nyilvanos wc-ben, hogy mossal kezet..... :D

Na mindegy, a nyelvvizsgarol is minekszolaltammeg. :D

Taxomükke (UK) 2014.02.10. 13:38:25

@diggerdriver: Mi is pont igy jartunk, a gyerekek mar nyaron itt voltak, aztan a kisebbik (kozepiskolas) csak szeptember masodik feleben kezdhette a sulit, bar a helye mar megvolt.

2014.02.10. 13:40:21

@mojyo: szerintem sem az a baj, hogy mindenfelet megtanitanak, es felnyitjak a szemeket.

A magyar rendszerrel egeszen pontosan az a baj, hogy az erdekes temakat leegyszerusiti szaraz adatokra, nevekre, evszamokra, kitermelt nyersanyagokra, preciz verselemzesekre, egy elettelen informaciohalmazra, amiket utana szo szerint ki is kerdez, roppant szigoruan le is osztalyoz, es utana skatulyaz ez alapjan.

Ugyandehogy (törölt) 2014.02.10. 13:43:24

@mojyo:
egyszer már volt komment-téma itt a magolás szükségessége vagy szükségtelensége.

a magolásra, "érdektelen" tények betanulására
egyrészt azért van szükség, mert mindegyik fajta másként fejleszti az agyat,
másrészt egy általános alapot ad a későbbi szakosodáshoz,
azért kell az integrál és Balassi versei, hogy később tudjon dönteni a gyerek, melyik érdekli.

Don Kartasch [Warwickshire, UK] 2014.02.10. 13:45:17

Errol a temarol eszembe jutott az a sztori hogy mivel parom oktatasz-szervezest es fejlesztest tanul(t) ezert idorol-idore probalja tovabbkepezni magat ilyen angol-amerikai rovidebb-hosszabb online kurzusokkal.

Az egyik ilyen kurzsuban volt egy leiras hogy "Gondoljunk vissza mennyire nem volt hatekony a XX. sz elejen az oktatas, amikor az osztalyteremben meg padokban es sorokban ultek a diakok. Amikor csak a tanar beszelt es mindenki csak masolta a fuzetebe amit a tanar a tablra irt. Mennyire jo hogy vegre levetkoztuk ezeket az idejet mult oktatasi modszereket evitzedekkel ezelott".

En meg csak igy pislogtam magam ele, hogy XX. sz eleje??? Levetkoztuk evtizedekkel ezelott??? WTF!? Hat en 10 eve meg pont ilyen rendszerben tanultam Mo.-n gimnaziumban. :DDDD

2014.02.10. 13:46:41

@mojyo: @Whave: mondom mindezt ugy, hogy beleneztem a 16 eves ocsem jelenlegi, hoffmann-kompatibilis torikonyvebe.

A legizgalmasabb temakat, mint pl okori gorogok / romaiak, ami tenyleg fel tudja kelteni egy gyerek erdeklodeset, sikerult olyan atlathatatlanul, lelketlenul osszefoglalniuk, hogy azt hittem, elsirom magam. A "designrol" nem is beszelve; amikor megmutattuk a nyomdaiparban tizeniksz eve grafikuskent dolgozo nagybatyamnak a temak elrendezeset, a hasabok beosztasat, a kiemelt temakat, gyakorlatilag oklendezni kezdett. Eleteben nem szerkesztett meg kiadvanyt, aki azt a kulat osszehozta - kovethetetlen, atlathatatlan, suru. Felnottkent keptelen voltam ugy elolvasni ket oldalt, hogy ne kalandozott volna el a figyelmem folyamatosan - es en szeretek olvasni. Ugyanezt varjuk el egy 16 evestol...

Tenyleg be kellett volna scannelnem par oldalt, hogy ilyenkor legyen mivel peldaloznom :)

Ugyandehogy (törölt) 2014.02.10. 13:46:54

@Whave: a magyar rendszerrel az a baj, hogy nem rendszerben tanít,
pl kedvenc témám a történelem, hogy én azt hogy' utáltam, megtanulni évszámokat, bevágni eseményeket.
középiskola után jöttem rá, milyen csodálatos is lehet, ha tudom, hogy pl a honfoglaláskor mi történt a Német Birodalomban,
hogy valójában milyen is volt a római birodalomban az élet.
a magyar oktatásban egyedül a felsőoktatásban láttam meg az egymásra épülést, egymásra hivatkozást, ahogyan kirajzolódott a rendszer.

2014.02.10. 13:47:22

@Whave: Igen egyetertek, erre mondtam, hogy talan azert, mert a tanaroknak nincsenek megbecsulve es nincsen lehetoseguk kreativnak lenni.

Kövérmadár [swe] · http://fettfagel.blogspot.se/ 2014.02.10. 13:51:08

Udv a Heathrow-rol!
Lassan hazaerunk...

@diggerdriver:
Maxnak sok orszagrol teves informacioi vannak :)

Stockholban is haziallatok kozott lenne... van ahol tyuk, van ahol szomaliai, de az ertelmi kepessegeik nagyon hasonloak :)
Lattad mar a Captain Phillips-et? A nem kalozok is pontosan ilyenek...

@holinthewol:
Ott a pont! ;)
Te nem en vagy?

@Whave:
Teljesen egyetertek! Annyi szemetet tanitottak nekem is... ha ezek helyett a matek/fizikat nyomtak volna 200-300%-on, akkor mas iranyt is vehettem volna a magyar poterettsegi helyett.

@Haloperidol:
Hat igen, a verselemzes es jottment koltok eletrajzanak magolasa sokat lendit az elmeleti fizikusok teljesitmenyen ;)

2014.02.10. 13:51:42

@Babette_: ismet kiemelnem, ezzel nem is lenne baj, ha nem kerdeznek ki beturol beture az egeszet, teljesen egeszsegtelen teljesitmenykenyszerbe hajszolva mar a tiz even aluli gyerekeket is.

Sokan pontosan tudjak, mi erdekli oket, es eleve tudjak, hogy teljesen foloslegesen magyaraznak nekik a rovatkolt barmok testfelepiteserol. En pl eleg atlagosnak tartom magam, zseni valszeg nem lennek semmikepp, de igy is faj belegondolni, hogy ha az erdeklodesi koromben tolthettem volna el azt a sokezer orat, amit kemia, biologia, foldrajz, irodalom s egyeb targyakra kellett kotelessegbol elpazarolnom, akkor hol tarthatnek. Lehet, hogy ugyanitt, de hogy egyik sem hianyozna, abban biztos vagyok :)

Mr Long 2014.02.10. 13:59:15

@Kövérmadár [swe]: "Hat igen, a verselemzes es jottment koltok eletrajzanak magolasa sokat lendit az elmeleti fizikusok teljesitmenyen"
Azt azert vagod ugye, hogy minel tobb kulonbozo dologrol hallasz, annal konnyeben talalod meg mi is erdekel teged.
Udv a Kontinensen ;)

@mojyo: Pont annyira kreativek, amennyit fel tudnak erre aldozni a fizujukbol. Azt remelem mindenki tudja, hogy a gyereke fenymasolt feladatlapokhoz a papirt a bunko, unatkozo, kepzetlen tanar a sajat fizujabol veszi meg...

puhacica 2014.02.10. 14:06:33

volt egy elképesztően nagy tudású tanárom anno az idegenvezető suliban. fejből tudta Európa térképét, de konkrétan úgy, hogy pl a milánói dóm mellett jobbra nyíló utca egyirányú vagy sem és ha igen, merre. illetve a művészettörténetben olyan szinten volt otthon, mintha a Louvre lett volna a gyerekszobája. elképesztő figura volt. fontos útravalót kaptunk tőle: miszerint nem az a buta, aki nem tudja a választ az adott kérdésre, hanem aki nem tudja, hol keresse... :)

2014.02.10. 14:08:01

@Szilvana1: Km-m atvaltast azert nem tudjak mert merfoldben gondolkodnak (miles). Nyelvtanra egy atlagembernek mi szuksege van, a helyesirason felul? Vagy szorzotablara - ha szorozni kell valamit, ma mar mindig keznel van a szamologep telefonon, szamitogepen. Ne haragudj, nem kritizalni akartalak, csak azt akarom jelezni hogy bar a magyar iskolarendszer szerint ezek letfontossagu dolgok, a valo eletben egesz jol meg lehet lenni nelkuluk.

A poszt nagyon tetszett, annyit tennek hozza, hogy a legtobb angol iskolaban van 'religious education (RE)' tantargy, ami azt jelenti hogy elfogulatlanul, semleges nezopontbol tanulnak kulonbozo vallasi hagyomanyokrol, illetve altalanos 'erkolcsi' / vilagnezeti kerdesekrol beszelgetnek, ellatogatnak templomokba, zsinagogaba, mecsetbe stb. Ez nagyban hozzajarul ahhoz hogy a diakok kesobbi eletuk soran ne nezzenek hulyenek valakit csak azert mert mas kulturaban szocializalodott mint ok, vagy mas vilagnezete van. Ugyanakkor altalanos emberi dolgokrol is beszelnek (pl. kapcsolatok, hazassag) de nem olyan nezopontbol hogy 'most megmondjuk nektek mi a jo meg a rossz'. Nekem ez az egyik legszimpatikusabb eleme az angol oktatasnak.

2014.02.10. 14:08:11

@Mr Long: ne, ne, ne, ne jojjon ezzel senki, mert sajna nem allja meg a helyet! Mert az a gyerek, aki PONTOSAN tudja, hogy allatorvos vagy halbiologus lesz, az is szet van szivatva a Koszivu ember fiaival (aminel alkalmasabb olvasmany amugy nincs is az olvasas megutaltatasara szerintem, legalabbis SEMMIKEPP sem serdulo gyereknek valo), szinusszal es koszinusszal, stb.

2014.02.10. 14:10:43

@Mr Long: En nem mondtam egy szoval se, hogy bunko, unatkozo, kepzetlen a tanar..... azt mondtam, hogy a tanarok nincsenek megbecsulve, es nincsen lehetoseguk kreativnak lenni (pl penzt se kapnak meg fenymasolasra se). En egy nagyon jo iskolaba jartam, ahol a tanaroknak eleg nagy volt szabadsaguk, ezert nagyon kreativ tanaraim voltak, akiknek nagyon sokat koszonhetek es az egesz csaladomban a dedszulokig mindenki tanar volt. :D

Dragonlady (Bp, Hun) 2014.02.10. 14:13:53

Az enyémek ugyan 'alsósok', tehát úgyse lenne még kronologikus történelem, de nekünk nagyon bejött, hogy az olvasókönyvben vannak történelmes dolgok, egyiptomi múmiás legendától amerikai szökött rabszolgákig.
Kirak az ember a könyvespolcra néhány témába vágó könyvet, hozzájuk vág egy érdekes projektet (játsszátok el, hogy meginterjúvoltok egy fáraót vagy egy múmiakészítőt), aztán a gyerekek rácuppannak maguktól a témára. ebből nem lesz kronológia, ok, meg tízévesek, de legalább tudják, hol van Egyiptom a térképen, piramisok stb, meg nem megy el a kedvük az egésztől legalább még most. Nagyon sok nagyon jó könyvünk van, pl a pénz története, olyan képeskönyvek, amin a ruhákon, fürdési szokásokon, fegyvereken, macskákon keresztül nézik a történelmet, pl.
Ja, egyiptomi téma még, kaptunk tökvéletlen az egyiptomi követségtől igazi papíruszt. meg ezekután volt olyan gyerek, aki hieroglifákban írt leckét egy hétig, én meg anyáztam, mire dekódoltam (nem is tudtam korábban, hogy volt ábécé-szerűen használt kódrendszerük is).
semm következtetést nem akarok levonni, csak mesélgetek :-)

Szilvana1[Bucks, UK] 2014.02.10. 14:21:31

@Mirjam2: a nyelvtant értem, tudjon helyesen írni, az elég is. A km-m atvaltas. ... ok, mérföldet használnak, meg lábat (ami tök vicces így leirva), de akkor a grammot hogy váltja át kg-ba? De még mindezek mellett sem értem hogy egy felnőtt ember hogy kérdezheti meg hogy hány km egy méter? (Igen, ebben a szórendben). A szorzótàblàban igazad van, ott a telefon, számológép stb., de Nekem fontos, hogy ha pl. elmegyek a boltba húst venni (vagy akármit) tudjam, hogy mennyit fut ki a pénzem. Vagy ha gumit cserélek a kocsin mennyire jön ki a 4 darab. Nekem ciki lenne elővenni a telefont.... de nincs harag.

2014.02.10. 14:24:39

@Szilvana1: mi is nezunk hulyeket, amikor ok aszondjak, hogy xy sulya 13 stone. Es at is tudjak valtani poundba. Ettol most mi muveletlenek vagyunk?

Herr Géza 2014.02.10. 14:26:33

@La Pantera: Alapvetöen tartományfüggö is a dolog. Sachsen, Bayern kicsit "poroszosabb", azaz szigorúbb és szemellenzösebb.
Mi akkor még Rheinland-Pfalzban éltünk (3.-4. osztályt járta ott a gyerek, azt is két külön iskolában :-)), vegyes benyomásaink voltak.
Nekem nagyon szimpi volt, hogy tényleg rengeteg gyakorlatias dolgot tanultak. Pl. németórán olyan feladataik voltak, hogy mi a teendö, ha balesetet, tüzet látsz, hogy kell hívni a 112-öt, mit kell mondani, stb. Vagy: látsz egy balesetet, miket kell a rendörnek elmondani, mi fontos, mi nem etc. Mindezt beleszöve az igeidökbe, jelzökbe, határozószavakba, határozott-határozatlan névelökbe.Matekból most a százalékszámításnál megtanulják a kamatos kamatot, változó kamatot (devizahitelesek elönyben !), hitelt, betétet, részletre vásárlást, THM-et, mindent ebben a témában, ilyen kökeményen életszerü feladataik vannak. Az tény, hogy itt sem a lexikális tudáson van a hangsúly. Más: a tankönyv csak segédeszköz, nem szentírás. Általánosban elkezdik már az órán hallottakat, tanultakat jegyzetelni, azokat rendszerezni és saját mappákba lefüzni, kvázi jegyzetet gyártanak maguknak és ez a számonkérés alapja is. A jegyzetelés módszertanát külön ilyen tárgyú órákon tanítják.Ezt speciel nagyon pozitívnak tartom. Viszont az otthoni merev, szigorúan egymásra építkezö tanulási keretrendszert (a saját múltból) ismerve itt csak kapkodjuk a fejünket, hogy pl. a fizika oktatása miért pont a hullámok és rezgések (hang-fény) témakörrel kezdödik... Nagyon sokat számít (mint minden rendszerben) a pedagógus személye, egyéni kvalitásai. A fiamnak két évig volt olyan matektanára, akit nemhogy tanítani nem engedtem volna a tárgyat, hanem simán buktattam volna matekból :DD (igen, én egy "icipicit" mat-fiz-terhelt vagyok). Vért is izzadok, hogy a matekra egyébként sem tul fogékony fiam agyába beleplántáljam a logikus matematikai gondolkodásnak legalább az alapjait.
Ami alapvetöen nem tetszik: gyakorlatilag nincs szóbeli számonkérés, azaz felelés. Röpdolgozat, teszt, nagydolgozat: minden írásban. Szóban csak kiselöadás/prezentáció van (ami nagyon szuper), de egy évben max. 2-3 (összesen, nem tárgyanként). Cserébe az osztályzás rendesen szigorú: egy 20 pontos dolgozatnál a 19 pont gyakran már csak 2-es (az osztályzatok fordítva vannak). Ha össze kell foglalnom, akkor mindent egybe vetve nálam kb. 70-30 % a szavazatarány a német javára..

2014.02.10. 14:29:50

@Herr Géza: az miert baj, ha nincs szobeli szamonkeres? En vegigfeleltem az iskolas eveimet, megis utalok emberek elott beszelni, prezentalni, talan pont a sok felelesbol adodoan. Szoval meg csak ennyi haszna sem volt :)

Szilvana1[Bucks, UK] 2014.02.10. 14:31:46

@Whave: nem, de nem is tanították az iskolában.

Herr Géza 2014.02.10. 14:45:45

@Whave: Lehet, hogy túlzottan hazabeszélek, de fiam az a típus, aki lyukat dumál (németül is) mindenki hasába, azaz, arról is képes 15 percen át értelmesnek tünöen beszélni, amiröl göze sincs. Sajnos így ezt nem tudja kamatoztatni... :DD

Dragonlady (Bp, Hun) 2014.02.10. 14:47:03

@Szilvana1: mert a magyar rendszerből nem kerül ám ki egy darab gyerek se, aki nem tudja a szorzótáblát :-)

nezzazegfele [Hu ] · http://www.nezzazegfele.blog.hu 2014.02.10. 14:54:03

@Na mi újság, Wágner úr?:
Szia, köszi a posztot tartalmas volt számomra, és biztosan lesz majd később néhány kérdésem is. :)
Blogod van?

La Pantera 2014.02.10. 14:56:42

@Herr Géza: köszi szépen, ezt nagyon érdekes volt számunkra!

Na mi újság, Wágner úr? 2014.02.10. 15:01:34

@nezzazegfele: Szia, nem, nincs blogom, úgy általában nem vagyok az a közlékeny fajta :-)

2014.02.10. 15:06:06

@Szilvana1: En a mai napig hulyen nezek mikor mondjak angol baratok hogy valami hany merfoldre van (miles), valahogy nem mond nekem semmit, pedig mar sokszor utananeztem, de elfelejtem. Nekik meg a km nem mond semmit, ez van.

2014.02.10. 15:09:05

@Whave: Ugy tudom az angol iskolaban tanitjak hogy hogyan kell prezentalni illetve megvitatni kozosen egy temat (debate, presentation skills stb.), szerintem ez jobban felkesziti az embert az eletre mint a 'feleles' nevu nyilvanos megalaztatasi procedura.

Herr Géza 2014.02.10. 15:13:09

@La Pantera: Nincs mit, ha vannak konkrét kérdéseid, írd meg akár priviben, szívesen válaszolok.

Herr Géza 2014.02.10. 15:21:23

@Mirjam2: Miért megaláztatási procedúra ? Itt pl. a dolgozatok stb. jól tervezhetöen elöre be vannak ütemezve, van, aminek a konkrét dátumát is tudjuk tanévkezdéskor. Meg is látszik a gyereken, már most csak dolgozatra tanulna (ha hagynánk). Mi ezt nem emgedhettük meg magunknak, mert bármikor jöhetett a "Kovács, jöjjön ki és folytassa...".Másrészt a prezentáció más tészta, arra van idö készülni,stb. A felelésnél sokszor ad-hoc kell reagálni, miért nem kéne ezt is megtanulni ?? Csak azt ne mondja senki, hogy erre ma már nincs szükség!

TryMan 2014.02.10. 15:21:49

@szakasz2: Engem érdekelne, mire gondolsz akkor, amikor azt mondod, hogy ">>csak az a válasz/megoldás jó, amit én mondok<< , holott ez nemhogy matematikából, de még magyar irodalomból sem igaz"? A matematikai részére lennék kíváncsi, ha a tanár azt mondja, hogy az (x-2)(x+3)=0 megoldásai az x=2 és x=-3, és a gyerek szerint 19, akkor ezt el kéne fogadni a tanárnak?

Herr Géza 2014.02.10. 15:22:27

@puhacica: Én is, bár egyes források szerint én sem vagyok piskóta... :DDD

Herr Géza 2014.02.10. 15:25:20

@TryMan: Ez nekem is feltünt: legalább a sorrend lehetett volna fordított, még akkor is, ha a posztoló arra (?) gondolt, hogy egy matematikai probléma megoldásának is lehet több útja...

Szilvana1[Bucks, UK] 2014.02.10. 15:28:25

@Chang Yai: dehogynem, tudom jól. Ne érts félre, nem istenítem a magyar közoktatatàst, sőt, a mai napon sincs szükségem arra, hogy tudjam a kovalens kötés t, nem kell lendületet számolom vagy ismernem a spóràval szaporodó novenyeket. De ha már a szorzótàbla sem követelmény?

Dragonlady (Bp, Hun) 2014.02.10. 15:30:45

szerintem óraszervezési szempontból hatalmas pazarlás, hogy egyvalaki nyökög (rosszabb esetben), a többi meg hallgatja. ha prezentál valami újat, az a többieket is érdekli, jegyzetelniük kell, kérdezni, mert új infó, érdekes.
ha visszagondolok, hogy félórákat nyökögtettek a tanáraink a nyolcvanas években, aztán meg feladták, hogy tanuljuk meg a cuccot otthon.... kurva sokat készülhettek az órákra, én meg halálra untam magam, de szerintem a többiek is....
ráadásul soha senki nem tanította a felelést, hogy hogyan is kellene. csak elvárták, hogy az ember tízévesen lenyomjon egy összefüggő, kerek szöveget, helyes, szabatos mondatokban, mint egy mini szónok, jegyzetek nélkül, akármikor ugrásra készen.
marha realisztikus.....

szaszo71(D) 2014.02.10. 15:34:10

@Herr Géza: Sachsenben sem poroszos-szemellenzős az oktatás. A lányom 1 év német ovi után (akkor jöttünk ki) kezdte a sulit, mindenből 1-es volt (matekból néha 2-es). Nekem is nagyon tetszett, hogy 3.-ban pl. környezetből végig a krumplit tanulták. Ültettek krumplit, megnézték, hogy nő. Megtanulták a részeit, a kártevőit, megnézték, mi van ha locsolják - nem locsolják, ha kap fényt - nem kap fényt stb. Mikor volt krumplijuk, csináltak belőle krumplinyomdát, krumplisalátát stb.
Az is tetszett, mikor mondta a fiam 5.-ben, hogy mennek a bankba, mert most tanulják a kamatszámítást. Elmagyarázták nekik, mi van, ha hitelt veszel fel, ha befektetsz, stb.
Az osztályzatokról: a fiam otthon magántanulóként járt pár évig még felsőbe, ott úgy számították át, hogy az 1-es és a 2-es magyar 5-ést ért. Egyébként szerintem is így van, az 1-es az inkább olyan, mint otthon a dícséretes. Nagyon nehéz olyat kapni általános után. A lányom pl. korosztályos válogatott atlétikából, sportból meg 2-es:)))

Dragonlady (Bp, Hun) 2014.02.10. 15:35:27

@Szilvana1: de, követelmény. (angol matekkönyvük és tanmenetük van a diákjaimnak.) kettes szorzótábla, avagy duplázás, elsőben, ami az angol második osztály, többi később. már hogyne lenne követelmény, most komolyan.... fejszámolnak csak ötödikig, nagyon alapos módszerekkel mindent előbb fejszámolni, utána papíron számolni tanulnak ebből a tankönyvcsomagból.
hogy sokan nem tudják a szorzótáblát, akármelyik országban, az egy másik dolog.

2014.02.10. 15:39:06

@Herr Géza: A felelesnek, ahogy te is szemleltetted, a 'rajtakapas' a lenyege, azaz varatlanul lecsapunk rad es az egesz osztaly elott be fogjuk bizonyitani hogy mit nem tudsz. En igy eltem meg. El nem tudom kepzelni miert lenne hasznos ez a modszer a felnott eletre valo felkeszuleshez. Szerintem sokkal tisztessegesebb elore megmondani mikor lesz szamonkeres es mibol.

Jelenleg pont tanarkent dolgozom, es azt vettem eszre hogy nagyon kell vigyazni ezzel mikor varatlan kerdeseket teszel fel valakinek az osztalyban aki nem jelentkezett valaszolni. Szabalyosan latom hogy retteg a lanyok egy resze mikor felteszek egy kerdest es vegignezek rajtuk, pedig semmi tetje nincs a dolognak (nem kapnak jegyet a valaszra) es nem vagyok 'szigoru'. Egyszeruen szegyellosek, felnek hogy nem tudjak a jo valaszt es egni fognak a tobbiek elott, stb. Ezt ugy probalom kezelni hogy mindig mondom, nem szamit hogy a valasz rossz vagy jo, csak probalj meg valaszolni stb. Nem tudom elkepzelni mi ertelme lenne ezeket a helyzeteket jobban eroltetni.

2014.02.10. 15:45:00

@Chang Yai: +1

Tenyleg mennyire igaz, hogy sosem keszitett fel bennunket senki a felelesre. Teljesen csak az informacio minel fontosabb visszaadasa volt a lenyeg. Arra meg ott a lexikon vagy a Google...

2014.02.10. 15:46:15

@Mirjam2: be kell torni a kis genyakat, tudjak csak meg, milyen az a tekintelyelv! Sosincs eleg koran elkezdeni a stresszelest, a felelmet, a remenykedest, hogy "jaj csak ne en keruljek sorra"! Aztan lesz a gyereknek annyi kudarcelmenye, hogy bele sem mer fogni semmi uj dologba, mert ugyse lesz eleg jo.

2014.02.10. 15:50:28

@Whave: Ez az - ja meg az erkolcstant kifelejtetted, az is fontos hogy a Pokoltol rettegjenek! A tanartol rettegni nem eleg...

Szilvana1[Bucks, UK] 2014.02.10. 15:53:14

@Chang Yai: a tananyagban benne van, de nem követelmény. Simàn ellèbecolnak kozepsuli végéig enélkül. Még csak extra házit se nagyon kapnak, mert nem tudják. De a hangsúly szerintem az aranyokon van. Ha Mo.-n az 5% nem tudja a szorzótàblàt, itt a 25% minimum.

2014.02.10. 15:54:56

@TryMan: Ahogy Herr Geza is mondta, gondolom ez a komment arra vonatkozott hogy csak egyfele levezetest fogadnak el matekoran. Nekunk is volt olyan, hogy valaki aki nagyon jo volt matekbol (nem en!) megoldotta a problemat es eljutott a jo vegeredmenyre, mire leb*ta a tanar mert nem ugy oldotta meg ahogy a konyvben volt. Kiseloadast tartott neki hogy lusta, latszik hogy ki se nyitotta otthon a konyvet, stb. Erre az incidensre azert emlekszem mert mar akkor is azt gondoltam, egyszeruen kisebbrendusegi erzese van a tanarnak mert valaki magatol rajott a megoldasra.

puhacica 2014.02.10. 15:56:46

@Herr Géza: ne tetézd, ne tetézd! :D

Mr Long 2014.02.10. 16:10:19

@Whave: Es az is torivel, aki mernok lesz es az is matekkel, aki irodalmar.
En nem a szetszivatast celoztam meg, mint kotelezo szint, van szurke is a fekete-feher skalan. Megmutatni es megutaltani ket kulon dolog. Mellesleg nem sok sz@rabb olvasmany van, mint a Koszivu ember fiai, ebben egyetertunk :)

TryMan 2014.02.10. 16:23:38

@Mirjam2: Mondjuk kíváncsi lennék a címzett válaszára is, de amit írtál arra reflektálva: ha egy megoldási metódust tanít éppen a tanár, és ennek a metódusnak az elsajátítása a cél,akkor egy másfajta metódus prezentálása a diák részéről - habár a helyes eredményre vezet - valóban nem helyes válasz. Ez természetesen nem érinti azt a kérdést, hogy mennyire helyes egy metódus kiragadása, de vannak esetek, amikor ez a cél, például egy erre épülő bonyolultabb algoritmus oktatása esetén. Az egész lényege az, hogy sokszor ilyen esetben nem lehet általánosságokban beszélni, és könnyen lehet, hogy amikor a te példádban említett tanár "leb*ta" aki mást használt, akkor volt oka. Persze az is lehet hogy nem, de remélem érthető, mire próbálok utalni.

2014.02.10. 17:34:21

@Mr Long: Ja OK, nemertekazinternethez. :D

@Chang Yai: Ezt enis halalra untam mindig, annyira, hogy elofordult, hogy kiraktak orarol mert sugtam a feleloknek, hogy legyenmarvege, haladjunktovabb! :D

szakasz2 2014.02.10. 17:46:13

@TryMan: Hát ilyen formában ritkán szoktak matek-feladatot adni. De ha már azt kérdezed, hogy mik az x^2+x-6=0 egyenlet megoldásai (ami lényegében ugyanaz a feladat), akkor már helyben vagyunk. Ezt többféle-képpen is meg lehet oldani.

De mondok egyszerűbbet. Első osztály. Mennyi 9+7? A tankönyvi és a "nem túl hozzáértő" tanítól által elfogadott egyetlen válasz a "tizesátlépés" vagyis, hogy 9+1 az 10 vagyis a 7-et 1+6-ra osztjuk és akkor a megoldás 9+1+6=10+6=16. És ezt - az egyébként borzasztó nehézkesen elmagyarázott MÓDSZERT - verik szó szerint az elsős gyerekek fejébe. Na mármost a legidősebb lányom így számolt: 9+7=9+10-3=19-3=16. Teljesen jó megoldás, más úton, mégis csomó tanár vagy nem érti vagy nem fogadja el. Szomorú.

xxylon 2014.02.10. 18:11:11

Az angol oktatasi rendszerrel az a baj hogy koran kezdik es rogton beskatulyazzak a gyerekeket, utana pedig nem eleg alaposak az alap feladatok megtanitasaban (iras, olvasas, szamolas). Belekapkodnak dolgokba es ha a gyereked nem eleg gyors eszjarasu akkor nagyon lemaradhat.

Ahogy en latom az iskola csak felveti a tananyagot es igazabol a szulo dolga az hogy alaposan megtanitsa a gyereknek.

A legtobb council szerintem az iskolatolvalo tavolsag alapjan veszi fel a gyerekeket, nyilvan ebbe az nem szamit bele ha ev kozben erkezel, akkor oda kerulsz ahol van hely. Az iskolak catchment area-ja (ahonnan van eselyed bekerulni) adott esetben par szaz meter, tehat ajanlatos az iskola udvaran felerni egy satrat es oda bejelentkezni :)

Persze postcode lottery van, tehat gazdagabb kornyeken az allami iskolak is jobbak hiszen normalis szulok atlagos gyerekei fognak oda jarni. A belso keruletekben meg szivas van, mondjuk ott az elet is nehez jobb elkerulni az egeszet ugy ahogy van.

Privat iskola borzasztoan draga, ha valaki raszanja magat akkor meg kell nezni hogy mennyi gyereket kuld az oxbridge/imperial vonalra mert ha ez nem tul acelos akkor el lehet felejteni, ez foleg sportiskolakra vonatkozik. Csak azert mert valami rohadt draga meg nem biztos hogy jo az oktatas. Osztondij altalaban nem 100% csak max 30-40% ami meg mindig hagyhat hatra egy jo 10k-s szamlat evente per gyerek (adozas utan ofkoz).

Mondjuk tapasztalatom szerint a jo fizetos iskolak is tobbszorosen tuljelentkezettek, a kinai es indiai szulok eletcelja a tandij osszesporolasa es a gyerekek idomitasa a felveteli vizsgara. Szoval good luck bekerulni.

Ja az ingyenes oktatas mellett kismillio szolgaltatas/coach/training meg minden van amire koltheted a penzed. Hozzateszem ha a gyereked kezd lemaradni az iskola ingyen extraban foglalkozik vele.

2014.02.10. 18:12:03

Jut eszembe. Ha ennyire szar a magyar oktatási rendszer, ti hogyan találtatok munkát külföldön?
Jut eszembe. Ha ennyire király az angol oktatási rendszer, miért kell a szar magyar oktatásból kikerült IT-s, mérnök, orvos, stb.?
Csak kérdezem.

cougarcat 2014.02.10. 18:21:00

@Whave: Megragadtad a lényeget. Bárcsak egy kreativitást segitő oktatási rendszerben tanulhattam volna. De nem, évszámokat kellett magolni, meg verseket. Lucky me. :( Persze vannak alapok, na de Mo-n az "alap" túl sok volt, vagyis az oktatás próbálta meghatározni, hogy hogyan lássam, értékeljem a világot. Mondjuk részemről ezt mindig is elutasitottam, önálló gondolkodó voltam, ami sajnos meg is látszott az osztályzataimon.

@Mirjam2: Ezzel is egyetértek. A régi időkben a felelés rendszer leginkább gyomorgörcsöt okozott a gyereknek és nem ritkán egy megszégyenitő jellegü jelenetté fajult. Rendkivül káros a személyiségfejlődés szempontjából, főleg középiskolás szinten. Ilyen módszerekkel katonákat lehet nevelni, nem kreativ, kiegyensúlyozott embereket.

@Na mi újság, Wágner úr?: Szia, köszi a posztot, érdekes, bár nem ott élek. Találkoztam nemrég egy UK-ből ide települt hölggyel aki privát iskolába járt - azt mondta hogy ebben a suliban kaviccsal a szájukban gyakorolták a felsőbb osztályokra jellemző angol akcentust. Erről van információd? Tényleg más kiejtést tanul a gyerek a public rendszerben, és ezzel egy más csoportba különül a gyerek ha megszólal?

@Chang Yai: Én mindig bemagoltam, méghozzá könnyedén, a leckét a feleléshez, de nem volt mögötte se önálló gondolat, se valós tudás. Végül is engem lustaságra nevelt ami még a mai napig kisért. :)

Herr Géza 2014.02.10. 18:31:24

@Mirjam2: Miért kell ezt fordítva nézni ??? Nem váratlanul, hiszen tudod, hogy bármikor sor kerülhet rád. A szégyellösséget és félelmet a rossz választól meg le kell építeni, mert pont az ilyenek nem fognak pl. soha az életben tisztességesen megtanulni egy nyelvet. Másrészt én azért egy kicsit régimódi is vagyok: nem hiszek abban, hogy egy minimális "eröszak" nélkül az iskola egy bizonyos kor alatt müködni tud. Oké, hogy a gyerek hadd találja meg azt, ami igazán érdekli, de ha pl. a matek nagyon nem, akkor elfogadjuk, hogy legfeljebb nem fog tudni 100-ig sem elszámolni ??? Pont ne arra használjuk a feleltetést, hogy égessük a gyereket, de igen is tanuljon meg váratlan szituációkra csípöböl, verbálisan reagálni.

cougarcat 2014.02.10. 18:31:40

@nyugtával dicsérd a navot: Sehogy, nem akkreditálták a diplomámat, el kellett végezni itt az egyetemet. Magyar orvost se látsz Kanadában, eddig Dél-Afrikából jöttek, most meg a UK-ből.

Herr Géza 2014.02.10. 18:39:11

@szaszo71: "Sachsenben sem poroszos-szemellenzős az oktatás ..."
Akkor bocs, felénk ezt mesélik. Igaz, mondták azt is, amikor ideköltöztünk RP-böl, hogy BW-ben aztán nagyon fel kell kötni a gatyát, ehhez képest majdnem paradicsomi állapotokra (diákszemmel !!!) bukkantunk. :DD

2014.02.10. 18:56:05

@nyugtával dicsérd a navot: mer okos vagyok a magyar oktatas ELLENERE is, baz. Elhiheted, a tizenharom eves tananyag egy betuje sem kerult elo az interjumon :)

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.02.10. 18:58:08

@Mirjam2:

Ismeretek nélkül vitázni röhejes dolog. A nyugati átlagember egy ostoba blogkommentelő szintjére kerül, aki zsigerből válaszol. Négy lábjó. két láb rossz! - ez a szint.

Ez a rendszer kezd Mo-ra is behatolni, a 30 éven aluliak között egyre több akit már gondolkozni tanítottak, nem magolni, magyarul tudatlan selejtemberek, akiket le kellene géppuskázni.

Tudást adó iskola: - Gyerekek, tanultok meg a szorzótáblát a hétvégén!

Modern, gondolkodni tanító iskola: - Gyerekek, írjatok egy esszét a szorzótábláról, kitérve arra, hogy szerintetek mennyi 8-szlr 6, most meg énekeljünk egy dalt a számoló nyusziról!

2014.02.10. 18:59:30

@cougarcat: a lustasagra neveles is nagyon talalo.

Rohadtul raneveltek, hogy a nevetsegesen es foloslegesen magas elvarasoknak hogy tudok a leheto legkevesebb munkaval megfelelni (hisz az egyetlen tetje a jegy, hasznalni ugysem fogom). Ezt a minimalizmust a mai napig vetkozom lefele... :) De mar egesz jo, fel kell tornaznom az "initiative"-t... :)

Mr Long 2014.02.10. 19:02:43

@nyugtával dicsérd a navot: szakmai alapon, nem neztek a diplomam.

Szilvana1[Bucks, UK] 2014.02.10. 19:18:34

@nyugtával dicsérd a navot: kétszer léptem ki a magyar felsőoktatásból. Itt szereztem az első szakmám, most a másodikat nyomom. Angolul is hanganyagokból tanultam amit le lehetett tölteni a netről, meg anno az éjszakai műszakban az 1000 kérdés 1000 válaszból.

2014.02.10. 19:23:03

@Whave: @Mr Long:

Értem. Tehát ti zsenik vagytok. A magyar oktatási rendszer minden erőfeszítése ellenére, éjt nappallá téve, az ellenséget kijátszva, saját erőből, önszorgalomból képeztétek magatokat olyan szintre, hogy az igen magas igényeket támasztó nyugat-európai munkaerőpiacon megfeleltetek.

Megemelem nemlétező kalapomat előttetek.

Mr Long 2014.02.10. 19:31:08

@nyugtával dicsérd a navot: Nem tudom Whave hogy csinalta, de az en szakmam messze van a diplomamtol, szoval max kozvetetten van szuksegem az iskolai tanulmanyaimra. Kulonben en nem azt mondtam, hogy szar az oktatas mo-n es nyugaton jo, csak azt, hogy a ketto kozt lenne a megoldas. Igaz a nyugatirol nincsen kialakult kepem, mert nem erint, az utodom meg meg vitaminkent sincs az almakban.

Kövérmadár [swe] · http://fettfagel.blogspot.se/ 2014.02.10. 19:48:54

@Mr Long:
Persze, ez igy van.
Akkor azon szerencsesek egyike vagyok, akik koran rajottek arra, hogy mi erdekli oket es nem ulnek 40 evesen is anyu szoknyaja mellett, hogy most akkor mi is leszek, ha nagy leszek :)

@Whave:
Nekem gyerekkorom kedvence a ketkotetes Obadovics volt. Nem ertettem belole sokat, de akkor is lenyugozott.
Kotelezot egyet sem voltam hajlando elolvasni, helyette Asimovot vagy Herman Wouk-ot.
"Kotelezok roviden" viszont jo volt :)

@Mirjam2:
A szoban forgo egyen nem matektanar! Amikor pl. en tanitottam (korrepetaltam), akkor a vegeredmeny volt a fontos. Ha kozben koruljarta a galaxist is, az sem erdekelt. Ha tudtam gyorsabb / kevesebb hibalehetoseget ado modszert akkor elmagyaraztam, ill nyilvan vegigjartam en is a gondolatmenetet, mert ha ket hiba miatt lett veletlen jo, azmeg nem jo megoldas.

Persze nekem csak jo matektanaraim voltak, ennyin mulik az egesz.

Kövérmadár [swe] · http://fettfagel.blogspot.se/ 2014.02.10. 20:01:20

@nyugtával dicsérd a navot:
Csak egy kerdes: miert nem jegyzik a magyar egyetemeket az elso 100-200-ban sehol?

Azt nem fogadom el, hogy "a hazankat tonkretenni akaro arab-zsido-ballib-amerikai-multi osszeeskuves miatt".

Szerintem egyszeru a valasz a kerdesedre: diplomaszerzesi kenyszer -> irrealisan sok diplomas -> relativ alacsony berek -> konnyu elcsabithatosag -> ingyen kapott szakember.

Sok helyen fizetni kell a diplomasrt, igy valoszinu kevesebb is van. A nemet / sved / angol mernoknek nem tud versenykepes jovedelmet kinalni pl. Magyarorszag.

Miert nagy a magyar (es egyebkent mas is) diplomasokra az igeny nyugaton? Mert van mukodo gazdasaguk, munkaero iranti kereslettel. Hanyan elnek Londonban? 12m? Ha az osszes magyar diplomas odamegy is valoszinu nagyobb igeny lenne rajuk, mint a magyar "iparban".

A gondolatmenetedet kovetve arra jutottam, hogy Szomalianak azert nem kellenek a magyar mernokok, mert a szomaliai mernokkepzes magasan veri a magyart... ugye mennyire valoszinu?

Huzzuk mar ki a nyelvunket a sajat sheggunkbol es kezeljuk a dolgokat a helyukon (na nem a Puskas-Sziriusz-amagyarlanyokkarikasostoraalegszebb tengely menten)

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2014.02.10. 20:22:19

@Don Kartasch:
Minden nagyon szép minden nagyon jó de a 435lóerőt erősen sokallom.

M. Péter 2014.02.10. 20:28:41

@MRN: Még jobb lenne mondjuk a finn oktatási rendszert megcélozni.

kikiva 2014.02.10. 20:33:02

A szintezesre (level-ek) csak gyorsan (tanitotam/tok angol kozep, altalanos es nursery-ben Angliaban).

A National Curriculum Level Descriptor-ok alapjan 'osztalyozzak' a tanarok a gyerekeket Reception class vegetol/Year 1 elejetol.

Van egy altalanos guideline, hogy mit varnak el a 'nagy atlagtol' adott evfolyam vegere. Ez talan megmagyzarazza az elvarasokat: www.devon.gov.uk/fostering-national-curriculum-levels.pdf

Year 1 vegere pl. kb. Level 1a az elvaras. Csak egy kis izelito, hogy ez mit jelent pl irasbol (jelzem, 5-6 eves gyerekek!): spell some key words, use 'and' to connect ideas, open sentences with I/My/The, use capital letters and full stops mostly correctly, think of own ideas for writing, write in a series of simple sentences, form all my letters correctly, read back my writing to check if it makes sense.

Persze, ha egy kozepiskolas gyereknek az eredmenye Level 1 a, b, c akkor az nagyon gaz, mert altalanos vegere kb Level 4a/ 4b-t varnak el. Osztalyzas kb ugy mukodik, hogy 1-1 sublevel-hez (1c-1b-1a-2c-2b-2c...) van kb. 5-8 'statement', amit a tanar hozzavet a gyerek onallo munkajahoz, vagy olvasasi keszsegeihez egy assessment soran, es ebbol szuletik a szintezes.

KS4-tol, vagyis 9. osztalytol mar GCSE szeruen osztayoznak, mert feltetelezheto, hogy a gyerekek Level 6 folott vannak. Meg a top diakokat sem lattam sosem, hogy Level 8-al mertek volna kozepsuliban. DE ez lehet inkabb a votl sulimrol mond el valamit.

Amugy az uj National Curriculum (elvielg 2014 Szept-tol kezdik bevezetni - eljen Mr Gove :( - a level rendszert teljesen felturjak es 3 alszintet akarnak: 'emerging, expected, exceedng' ami szerintem egy gyerek onbizalmanak talan meg rosszab).

GCSE: nem = a magyar erettsegivel. Legalabbis nem azzal a fajtaval, amibol en 2002-ben viszgaztam. Mondjuk ugy saccolo, hogy most egy emelt szintu otthoni erettsegi kb. A level-nek felel meg, amit a 6th Form College-okon, vagy a Further Education college-ok A-level kurzusain lehet tanulni. Az egyetemeket altalanban az A level erdekli, nem a GCSE.

Gyerekek motivalasa tema: sulitol fugg, de pl en akarmennyit is probaltam hazit adni (jo magyar szokas szerint), egy olyan csaladban, ahol 8-10 gyerek van, anyuka otthon, apuka itt-ott dolgozik es a gyerek minden nap suli utan iszlam hittanra jar 17-20h, ez majd hogynem egy szelmalomharc... Na mindegy. Mas a rendszer teljesen...

2014.02.10. 20:33:06

@Kövérmadár [swe]:

Csak egy kérdés? Miért nem jegyzik a svéd egyetemeket az első 100-200-ban sehol?

Ott is van Puszkasz, meg karikás ostor?

SzZoole 2014.02.10. 20:33:44

@Kövérmadár [swe]: hihi:)))
Ha itt vagy meg a heathrown meg hivlak egy kavera:)))

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2014.02.10. 20:38:47

@Kövérmadár [swe]:
Üdv a fedélzeten megint Madár.
Egy átszállás erejéig itt voltál fatornyos kisfalunkban?
:))))))))))))))

Dragonlady (Bp, Hun) 2014.02.10. 20:43:50

legéppuskázni?
óhogyaza.
komolyan nem is tudom, mit mondjak az ilyesmikre.
ráadásul ha az emberek megbeszélnek valamit, hogy szerintük ez vagy az jobb Angliában / akárhol, az miért jelenti automatikusan, hogy minden ami angol = jóóóó, és minden, ami magyar = nagy rakás szar?
mintha nem lehetne mindenből tanulni.
igen, basszameg, tanulja meg a gyerek a szorzótáblát.
de esetleg annak is lenne értelme, ha közben az oktatás kevésbé menne visszafele a huszadik század eleji zombiképző irányába. hogy mondjuk tudjon másokkal együttműködve dolgozni a gyerek, meghallgatni mások ötleteit, kifejezni a véleményét, önállóan kutatgatni valamit, ami érdekli, meg hasonló, felnőttkori munkahelyre még véletlen sem hasonlító értelmetlenségek.

cougarcat 2014.02.10. 20:46:43

www.shanghairanking.com/ARWU2013.html

Úgy nézem a Szegedi Egyetem az egyetlen magyar az első 500-ban. Tökfőzeléknek esetleg át kell értékelni az "elit" egyetem fogalmát? (hacsak nem oda járt) :)

Dragonlady (Bp, Hun) 2014.02.10. 20:48:44

ja, ooops, hang on, ja hogy a magyar munkaerőpiacon csak a zombikra van kereslet, direkt hülyítik el a népet, nehogy gondolkozni akarjanak, meg ugráljanak?
hát akkor meg én kérek elnézést.
néha tényleg kezdem azt hinni, hogy csak azt kapjuk, amit megérdemlünk, mert ha ennyire birka egy nép, akkor.....
további jó bégetést minden birkának, és kellemes időutazást a huszadik századba, körmössel, hittannal és agyatlan évszámmagolással.

cougarcat 2014.02.10. 20:52:17

@Chang Yai: Látod ez a zsigerből fekete-fehér, végletekbe eső gondolkodás amire utalsz, is jó példa azokra a nem kivánatos dolgokra, amit a magyar oktatási rendszer kitermel. :) Azt is érdekes lenne tudni, hogy vajon hány jó tanár lépett le külföldre, mert az egyéniségük révén egész egyszerüen képtelenek voltak beilleszkedni a magyar oktatási rendszerbe.

Herr Géza 2014.02.10. 20:56:54

@cougarcat: Rosszul látod: ELTE a dicsö 301-400. helyen. Nem mintha sokkal nagyobb szánk lehetne....

cougarcat 2014.02.10. 21:00:50

@Herr Géza: Valóban, igazad van, átgörgettem ott a zászlón. :) Kösz a korrekciót!

Az én UVic-em is az ELTE-vel van egy kategóriában - pedig országon belül ez csak a sokadik egyetem.

cougarcat 2014.02.10. 21:02:19

@nyugtával dicsérd a navot: Értem, most átváltunk a konspirációs elméletekre, mert a lista nem váltotta be a reményeidet. Ebből a "vitából" kiszállok, köszi. :)

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2014.02.10. 21:09:14

Na szóval...

kepkezelo.com/images/hrhcvzpeadcgcp3hi66.jpg

Amióta olvasom ezt a blogot ez volt számomra a leginformatívabb leghasznosabb poszt.
Köszönet érte.
A fiam 4. osztályos és pont előtte vagyunk azoknak a dolgoknak amiről szól az írás.
Én semmit sem tudtam róla idáig.

Az oktatásról.
Egyre inkább úgy látszik hogy kétfelé szakad a társadalom.
Az egyik fele a verjükbeleafejébeatudást, a másik fele a csakazttanuldamiérdekel szisztémát pártfogolja.
Mármár ölre mennek az igazukért.
Mi az amit én tapasztaltam és amit látok?
Nyolc év általános iskolai tananyagából ami megmaradt bennem az az írás-olvasás és számtanból a szorzótábla valamint a négy alapművelet tudása.
Mértanból valamivel több.
Kémiából gyakorlatilag semmi.
Nyelvtanból semmi.
Irodalomból egy kicsi.
Történelemből földrajzból szinte semmi de ezt bőségesen fejlesztettem magánúton.
A nyolc év alatt megtanultakat ami megmaradt bennem azt egy fél év alatt bőven meg lehetne tanítani.Nem tudok megoldani egy egyismeretlenes egyenletet nem tudom mikor volt a Mohácsi vész.
Minden egyéb tudásomat magánúton szedtem össze.
Semmivel sem tudtam többet mikor kikerültem az általános iskolából mint egy nyolc évet angolszász iskolában tanuló gyerek.
Az egy más lapra tartozik hogy három könyvtárat olvastam ki a nyolc év alatt.
Mire a Kőszívű ember fiai kötelező olvasmány lett addigra én már kétszer kiolvastam.
Nagyon divat fikázni az angolszász oktatási rendszert.
Mi a különbség a magyar és az angol rendszer között.
Mindkettőben ráhúznak a gyerekre egy sablont.
A magyar rendszerben ami kilóg azt levágják.
Az angolban meg addig nyújtják amíg lehet.
Azt azért nem lehet mondani hogy egy ország világban elfoglalt helyét nem befolyásolja az oktatás színvonala.
Márpedig jelenleg a világ vezető nagyhatalmai angolszász országok.
Elég szar lehet az oktatásuk hogy csak ennyire tellett nekik, ha a magyar módszert alkalmaznák akkor szerintem már a csillagközi utazás is megvalósult volna.
Ha a VÉGEREDMÉNYT nézem, hogy hol tartanak a magyarok és az angolok akkor nincs kétségem felőle hogy hol szeretném iskolába járatni a gyerekem.

Mr Long 2014.02.10. 21:12:20

@Herr Géza: Szoval ilyen jo az ELTE egyiptologus kepzese, hogy beemelte az elvonalba? :)

Mr Long 2014.02.10. 21:13:57

@nyugtával dicsérd a navot: Ha kozte van a BBC peldaul az osszeallitok kozt, akkor tudjak. Nem lenne egyszerubb azt mondani, hogy kocsogok vagyunk es akkor mindenki megnyugodna.

Hari Seldon 2 2014.02.10. 21:14:45

@nyugtával dicsérd a navot:
Csak fejből tippelem, hogy a Karolinska és Lund benne vannak.

Hari Seldon 2 2014.02.10. 21:15:32

@cougarcat:
Ja, most látom van link is. Bocs.

Mr Long 2014.02.10. 21:19:07

Nem tudom, ha beiratkozom a The University of Manchesterre, akkor jo diplomam lesz? Lenyomok egy eltest?

Na mi újság, Wágner úr? 2014.02.10. 21:20:52

@diggerdriver: örülök, hogy tetszett, sokra tartom a véleményedet.

Mr Long 2014.02.10. 21:21:15

@Hari Seldon 2: Hat a Karolinska csak egy picivel elozte meg az ELTE-t (44), a Lund pedig egy kicsivel a szegedi elott vegzett (101-150). Ja bocsi! Az ELTE-t is megelozte, elneztem ;)

Mr Long 2014.02.10. 21:23:33

@cougarcat: Ja igen, a kinaiak is 28 egyetemmet raktak a listara, biztos megvettek a helyeket :DDDDDDD

cougarcat 2014.02.10. 21:24:38

@Hari Seldon 2: Nem tudtam elképzelni hogy a Nobel dij egyik hazájában ne legyen semmi az élbolyban.... Nyilván nem tévedhetetlen a lista, de mégiscsak jelent valamit, sztem.

cougarcat 2014.02.10. 21:27:30

@nyugtával dicsérd a navot: Látod most indokolatlan és erőltetett túlzásokba esel. Hol állitottam én azokat amiről te irsz? Ha igy gondolkodnál itt, simán kinevetnének, sajnálom. Az arcodból meg vegyél le te...

2014.02.10. 21:28:19

Amugy erdekes, hogy milyen nagy serelem ez az irodalom ezen a blogon is :D Szerintem azert, mert nagy jelentosege volt, ez az egyik "fo targy".... ertheto okokbol amugy, hiszen tenyleg alapveto tudni olvasni es erteni is.... de valojaban ugyanolyan muveszet, mint a vizualis muveszetek, es eleg erdekes hogy mennyire el van hanyagolva az utobbi. Amikor en gimibe jartam, egy sztenderd osztalyban heti 4 ora volt az irodalom es heti 1 max 2 volt rajz, es egy ilyen osztalyban nekik nem is volt kulon muveszettortenet vagy ilyesmi. Merthogy az "keszsegtargy" azt hiszem ezt a nevet adtak az ilyesmiknek, merthogy "tehetseg" kell a rajzolashoz. Naes, az irashoz is. Az informacio 80%a vizualis egy atlagos lato embernel, ehhez kepest elegge megdobbento, hogy semennyire sem kepzik a szemuket egy sztenderd osztalyban. Na mindegy.
Ez amugy az angolszasz kulturakra is jellemzo, az talan meg a magyarnal is jobban human-beallitottsagu, erosen verbalis kultura, nekem legalabbis ugy tunik mas kulturakhoz kepest.... szoval ez most nem osszehasonlitas akart lenni csak eszembe jutott igy, hogy elokerult ez az irodalom tema is :)

cougarcat 2014.02.10. 21:29:20

@nyugtával dicsérd a navot: "Lejjebb kellene venni az arcból ott Kanadában"

Még annyit, bár én hibám hogy beszéltem veled, hogy amint kifogytál az érvekből, jön a személyeskedés. Gratulálok, máskor is gyere!

cougarcat 2014.02.10. 21:31:19

@Mr Long: Most már elárulhatom, én meg kanadai ügynök vagyok :))

Latcho Rom 2014.02.10. 21:35:34

@cougarcat: Ne pipulj be, jo dolgok vannak. Quebec vagy sem buszkek lehetunk a franciakra !!!

cougarcat 2014.02.10. 21:43:25

@shakti_rom: Dehogy pipulok! Tőlem a lányaira is büszke lehet NAV, joggal. De ettől még beszélhetünk problémákról, mert azok meg szokásuk szerint léteznek.

Majd este nézem...

Latcho Rom 2014.02.10. 21:45:03

@cougarcat: Jolvan :) epp biatlon van, meg gold is lehet.

M. Péter 2014.02.10. 21:54:09

@Mr Long: Attól függ, milyen szakon.

Shanarey 2014.02.10. 22:13:09

Jó poszt, informatív és jól összeszedett.
Kár hogy nem érint :-)
Persze ha a csibém mégis errefelé veszi majd az irányt akkor lehet hogy mégis, de ez a jövő zenéje. Ám én szeretem a Sci-Fi-t.

A tanítás mint olyan valahol a két verzió (Magyar -Angol) között lenne az igazi.
Ám az is igaz aki tanulni, és főleg tudni akar dolgokat az utánajár, aki nem az akkor is átlag hülye marad, ha a fene fenét eszik.

@Chang Yai:
:-)))
Ezúton is gratulálok a diákodnak. Jó ötlet volt, és gondolom jól is csinálta, és valahol ez a lényeg.

SzZoole 2014.02.10. 22:22:10

@diggerdriver: :)))
Mondja ezt ugy,hogy gondolom egy zsidot sem ismer......
Mi azert tudnank egy-ket dolgot mondani neki roluk,nem?

diggerdriver · http://diggerdriver.blog.hu 2014.02.10. 22:22:16

@Na mi újság, Wágner úr?:
Hidd el nekem, hogyha még én is megértem, márpedig megértettem akkor jól van megírva. Nagyon jól.
Azt meg úgyis tudod hogyha szar akkor lehúztam volna a sárgaföldig.

SzZoole 2014.02.10. 22:33:25

@diggerdriver: nem tudom.ma egesz nap be sem nezet ide

Shanarey 2014.02.10. 22:46:35

@nyugtával dicsérd a navot:

Nem kért tőled számon senki sem semmit, csak megpróbálták elmagyarázni azt amit te sértett büszkeségből nem akarsz megérteni.

A Magyar oktatási rendszert már leminősítették lásd PISA:
eduline.hu/kozoktatas/2013/12/3/PISA_felmeres_2012_R6M9JG

A fideszbérencezés, pedig pont olyan dolog mint amikor bizonyos egyének azt állítják, az ide, rendszeresen kommentelők többsége mosogat, és csak játsza az eszét, amikor mást állít.

Na ezért is lenne jó, ha a kommentelőknél lehetne látni, éppen honnan is írogat az illető, mely országból.

Azt meg csak úgy halkan jegyzem meg hogy az én időmben sem volt rettentő jó az oktatás, de akkor még működött a tudás átadása, ma már ez csak akkor működik ha a gyerek is hajlandó erre, és a csillagok is jó konstellációban dekkolnak, és a Hoffmann Rózsa sem figyel.
:-)

Ha a személyeskedés fontos neked akkor menj a Blogtérre: blogter.hu

Ott vannak a neked megfelelő, személyeskedést magas szinten űző emberek.

Sics68 2014.02.10. 22:52:52

@maxval a gondolkodó birca:

Szia :)

Szoktam olvasni a hozzászólásaidat... én manapság ritkábban szólok már csak hozzá bármihez.

A témára térve: szerintem az "ismerethiányos" dolog amit írsz nem feltétlenül valódi probléma.

Mondom hogy miért nem: a nálunk dívó "porosz" modellből kikerülő diáknál is jó eséllyel ugyanez lesz!

Jómagam szerettem tanulni általános és középiskolában egyaránt, meg a felsőoktatásban töltött időszakban is voltak tárgyak amiket kedveltem - mégis, mára ezek közül nagyon sok mindenre egyszerűen NEM EMLÉKSZEM. És nem csak a kolloidkémai rejtelmeire nem emlékszem - még a magyar történelemből is sok minden van, amit vélhetőleg akkoriban tanítottak nekünk, és ma (45 évesen) már egyáltalán nem is emlékszem rá hogy valaha is találkoztam az adott ismerettel.

Olyan dolgokra sem emlékszem, amely tárgyakból jó voltam és amiket szerettem anno.

És ezzel nem vagyok egyedül ...

Amit nem használ az ember (az emberi agy) azt elfelejti (törli, törlődik...) ...

Ennek tudatában viszont felmerül a kérdés, hogy mennyire van értelme azon stresszelni, hogy "minden fontos dolgot" belevegyünk a tananyagba.

Egyelőre ennyit írnék, olvasok tovább :)

Sics68 2014.02.10. 22:53:00

@Józsi01:

Amit írsz jogosnak tűnik. Csakhogy nézd meg azt, hogy a mai gyerekek mekkora része tanulja és érti meg valójában a történelmet... illetve milyen gyorsan felejtik el azt a "tényanyagot" amit elvileg tanultak.

Ha ebbe belegondoltunk, netán van róla valamiféle statisztikánk, akkor ezt követően érdemes újragondolnunk, hogy mit is tanítottunk és mennyit is ért az amit tanítottunk ...

Shanarey 2014.02.10. 22:59:18

@Sics68:

Talán ha a történelem könyvekben nem a szám adatokon lenne a hangsúly, hanem magán a történelmen, és olvasmányos mesélő formában akkor a gyerekeket is jobban érdekelné. Nos akkor nem felejtenék el olyan gyorsan.
Persze ehhez kell egy jó tanár, nekem szerencsém volt és volt egy akkor amikor kellett.

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2014.02.10. 23:07:20

@Whave: na de varjal, a metrikus rendszer absozlut logikus, es egyszeru a valtoszam. Ez az angolszaszban nem igazan van meg.

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2014.02.10. 23:16:44

@nyugtával dicsérd a navot: A svedeknel nincs versenyszellem valoszinuleg. A norvegoknal nem volt, valoszinuleg a svedeknel sincs.
Ajanlom ezt a kepet is, talan elmondja , miert nincsenek ott a toppon.

kep.index.hu/1/0/549/5492/54926/5492626_f8172b9fe554cc6ca11de94e6884af31_wm.jpg

Amugy most jottunk epp onnet haza, hat , ha gazdag leszek, egy teli lak befigyel ott. Nagyon, nagyon pozitiv a tapasztalat.

blackhairlady 2014.02.10. 23:18:20

@Herr Géza: "Ami alapvetöen nem tetszik: gyakorlatilag nincs szóbeli számonkérés, azaz felelés. Röpdolgozat, teszt, nagydolgozat: minden írásban. Szóban csak kiselöadás/prezentáció van (ami nagyon szuper), de egy évben max. 2-3 (összesen, nem tárgyanként). Cserébe az osztályzás rendesen szigorú: egy 20 pontos dolgozatnál a 19 pont gyakran már csak 2-es (az osztályzatok fordítva vannak). Ha össze kell foglalnom, akkor mindent egybe vetve nálam kb. 70-30 % a szavazatarány a német javára.."

Nalunk is pont igy van az USAban. Szoban soha nincs szamonkeres, csak project. Minden irasban van, ropdoga, nagydoga, stb...

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2014.02.10. 23:18:45

@kikiva: En ugy tudtama GRADE , az erettsegi kb. GRADE A pedig egy 5-s magyar erettsegivel egyenlo.

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2014.02.10. 23:28:53

@Haloperidol: Hidd el, ez nem tortenelmi evszamok magolasaban van fog fejlodni, hanem megfelelo feladatok megoldasaban.

Mert hiaba a lexikalis tudas, falra hanyt borso, ha eled raknak egy feladatot azt csak kamillazol, hogy kene megoldani.

Kövérmadár [swe] · http://fettfagel.blogspot.se/ 2014.02.10. 23:34:40

@nyugtával dicsérd a navot:
Ld. cougarcat valaszat, illetve ott van "svednek" Ibrahimovich illetve Henrik Larsson is akar.

Ugyesen megfogtad a lenyeget, baratom; es az ervelesed is konnyeket csal a szemembe (szemelyeskedos reszert kulon pirospont - na, nekem a hozzad hasonlok miatt nem hazam Magyarorszag).

@Zoole[uk]:
Mar nem, akkor mar a vonaton ultunk. :(

@diggerdriver:
Koszonom :)
Igen, ma 4 orat; odafele pedig talan 1:15-ot (az izgalmas volt, T5-rol T3-ra, eloszor jartunk ott :) ).

@cougarcat:
Oda se neki, nem er annyit az egesz.

SzZoole 2014.02.10. 23:37:58

@Kövérmadár [swe]: don't feed the troll.
Fegyvertelenekel nem erdemes csatat vivni:)))

SzZoole 2014.02.10. 23:39:37

@Zoole[uk]: @Kövérmadár [swe]: ujra,
Fegyvertelenekel nem vivj szellemi csatat

Kövérmadár [swe] · http://fettfagel.blogspot.se/ 2014.02.10. 23:42:27

@Zoole[uk]:
8)

Mi ujsag arra fele?
Meg mikor mentunk, erdekes volt latni, hogy mig So-t belepte a ho, Londonban semennyi sem volt.

SzZoole 2014.02.10. 23:48:24

@Kövérmadár [swe]: nem sok minden,jol meg vagyunk a mosogatasbol:)))
Egyre kevesebb idot probalok itt tolteni,a sok szemelyeskedes miatt

Kövérmadár [swe] · http://fettfagel.blogspot.se/ 2014.02.10. 23:54:09

@Zoole[uk]:
Miert?
Mik tortentek az elmult 10-11 napban?
Sajnalnam, ha elveszitenenk... :(

@diggerdriver:
Majd amikor a karikasostor lecsap rad!

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2014.02.11. 00:07:14

@Kövérmadár [swe]: na te is akkor vagy tavol, mikor epp ott a szokesegeknel jarunk. Gyonyoru a nyelv, es az eso ellenere a fovaros is jo volt. Meg csak 1 napja itthon, de mar visszavagyunk.

SzZoole 2014.02.11. 00:07:17

@Kövérmadár [swe]: nem szalok ki,csak nem szolok hozza dolgokhoz,pedig lenne mit kommentelnem,a lanyom 17 eves volt,tul van a GCSC-n(egyetlen egy B-je volt a tobbi A)most sixth formba nyomja 4 targybol emelt szinten,az iskola kapasbol segedtanari poziciot ajanlot neki,meg egyebb masban is mentoraljak,a fiam 15 lesz o most al GCSC elot,kiemelt csoportba jar(streberek) es mernoknek keszul az autos szakmaban,de ok sem igy kezdtek,na szoval lenne mit irnom,van eleg tapasztalatom,de hat tudod,mi csak mosogatok vagyunk a gyermekeim meg diplomas mosogatok lesznek:))))

Kövérmadár [swe] · http://fettfagel.blogspot.se/ 2014.02.11. 00:19:48

@tildy[UK]:
Majd legkozelebb! :)

Miket lattatok, hol jartatok?
Gyertek vissza nyaron is, esetleg Midsommar-kor, mert gyonyoru zold minden olyankor. Esetleg osszel, amikor a zoldtol a sargan at a tuzvorosig minden szin megtalalhato a fakon (sajnos csak rovid ideig :( ).

@Zoole[uk]:
De legalabb oriasi elmeleti tudassal kezdenek neki a mosogato businessnek es egy napon a kiralynonek is mosogathatnak ;)

______________ (törölt) 2014.02.11. 00:24:23

@maxval a gondolkodó birca: @Chang Yai:
a szorzótábláról szóló esszéről:

Hauptschule

Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für 50,00 €. Die Erzeugerkosten betragen 40,00 €. Berechne den Gewinn.

Realschule

Ein Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für 50,00 €. Die Erzeugerkosten betragen 4/5 des Erlöses. Wie hoch ist der Gewinn des Bauern?

Gymnasium

Ein Agrar-Ökonom verkauft eine Menge subterraler Feldfrüchte für eine Menge Geld (G). G hat die Mächtigkeit 50. Für die Elemente g aus G gilt g = 1,00 €. Die Menge der Herstellkosten (H) ist um zehn weniger mächtig als die Menge G. Zeichne ein Bild der Menge H als Teilmenge von G und gib die Mächtigkeit der Menge E für die Frage an: Wie hoch ist der Erlös (E) des Agrar-Ökonomen in Einheit von g?

Waldorfschule

Ein Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für 50,00 €. Die Erzeugerkosten betragen 40,00 €. Der Gewinn beträgt 10,00 €.
Aufgabe: Unterstreiche das Wort Kartoffeln und singe ein Lied dazu.

______________ (törölt) 2014.02.11. 00:41:51

@33621:
a cikk képillusztrációjához fűzött kommentár:
így nézne ki a svájci focicsapat, ha nem lennének bevándorlók
(3 fővel játszanák a meccseket)

wirtschaftsblatt.at/home/life/sport/1560873/Schweiz-mit-drei-Mann-zur-FussballWM-2014

lehet, hogy megbánják még a svájciak a mostani döntést.

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2014.02.11. 01:04:45

@Kövérmadár [swe]: Vasa museumban voltunk, az ovarosban laktunk az Anedin hajon, szoval az ovarost is bejartuk, kozel volt. A palotatol nem messze laktunk.

Sajnos masfel napot a harombol szakadt az eso, igy par hely kimaradt. Menni akarunk a skanzenbe is, elvileg van a skynak egy jo kilatoja delebbre.

Illetve szandekszunk meg eszakra is felutazni, egyre bizonyosabb, hogy elobb-utobb egy skandinav tura befigyel.
Arak: londoni vagy afolotti szint, de az emberek kedvessege es segitokeszsege, a varos tisztasaga mindent felulmul.

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2014.02.11. 03:17:42

@szakasz2: " de még magyar irodalomból sem igaz (pl. "mire gondolt a költő, mikor ezt írta (200 éve)?")."

Jajj, ne is emlegesd... fú, de rühelltem ezt a fajta tanítási modellt.Egyrészt kit érdekel, az ő gondja... :D Másrészt mi a bizonyíték, hogy a drága tanárnő jól tudja, hogy lát bele a fejébe?

Ha úgy tanították volna, hogy "vannak olyan feltételezések, hogy a költő, író ezzel és ezzel arra akart utalni, hogy..." ;de ilyesmit számon kérni, visszakérdezni, ami semmilyen szinten nem bizonyított dolog...ááá. :-(( Nem a Newtoni törvényekről beszélünk... Velem is megutáltatták az irodalmat az állandó verselemzésekkel, pedig amúgy olvasni a regényeket, verseket szerettem.

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2014.02.11. 04:31:17

@cougarcat: Hmm.Én csak 4-et számoltam, de kétségtelen, ez pont 4-gyel több mint a magyar iskolák száma... :-))

Amúgy erősen érdekelne, hogy hogy a rákba lehet ezt objektíven mérni, hogy melyik egyetem és hogyan jobb a másiknál.
Illetve jó eséllyel erősen angolszász volt az, aki ezt a listát elkészítette... :-/

cougarcat 2014.02.11. 05:05:35

@geegee: Egy Svédország méretü országtól 4 egyetem az első százban sztem kiváló eredmény. :)

Az egész ott kezdődött, hogy nav ezt kérdezte: "Miért nem jegyzik a svéd egyetemeket az első 100-200-ban sehol?" Én erre a tévhitére reagáltam. Ráadásul Svédország nem angolszász, úgyhogy a rájuk vonatkozó eredményt még angolszász favoritizmussal sem lehet vádolni.

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2014.02.11. 05:15:14

@sorsolo: Haha, és mennyire igaz...meg van még pár ilyen válogatott Európában, kezdve talán a németekkel... :-))

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2014.02.11. 05:17:59

@tildy[UK]: Na, pont ezt akartam kérdezni én is.Ahogy így látom, olvasom a sok angliás posztot, nekem úgy tűnt, hogy ott olcsóbb az élet...
Mi az a sky kilátó?
A Skansent Stokiban csak javasolni tudom, illetve az északi kalandozást úgyszintén... :-)

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2014.02.11. 05:23:18

@cougarcat: Igen, szerintem se rossz.

Tudom én, hogy hogy kezdődött, olvastam... :-)

Az angolszászozást arra értem elsősorban, hogy mindenben, mindenhol az amerikai egyetemek az elsők.Nekem ez egy kicsikét furcsa.Valszeg amerikaiak állították össze ezt a listát.Az meg úgy nem biztos, hogy releváns...számomra.
Addig okés, hogy a legutolsó afrikai bantu iskolánknál, ahol lábbal tekerik azt a generátort, ami a számítógépnek áramot ad, szóval, hogy ezeknél bármiben jobb pl a Harvard, vagy a Berkeley.De hogy több száz éves európai iskoláknál is, az azért nekem nem teljesen kerek.egy mondatban: minden szentnek maga felé hajlik a keze...

Kövérmadár [swe] · http://fettfagel.blogspot.se/ 2014.02.11. 06:26:18

@geegee:
Node az, hogy a legjobb 500-ba egy magyar kez fer csak bele...

Mr Long 2014.02.11. 07:21:55

@Kövérmadár [swe]: keto van benne, az elte es a szegedi.

kikiva 2014.02.11. 08:27:13

@tildy[UK]: Nem tudom, de a Grade E a GCSE-n olyan szintu nem tudast feltetelez szerinte,, hogy haj... (tanitottam gyerekeknek GCSE Foundation Maths paper-t, szoval csak ebbol gondolom...), meg lattam mar Higher Paper-t is, meg nezegettem AS level past papers-t is. Ha tutira kell az egyenloseg a NARIC-hoz kell elkuldeni a magyar erettsegit. Elgondolkodtato, hogy miert nyujtana az angol oktatas a tanulo 16 eves korara ugyanazt a matek tudast, mint a magyar csak 18 eves korodra... plusz az egyetemeken miert nem eleg a GCSE...miert kell A level? A wikipedia National Qualifications Framework tablazata eleg jol rendszerezi, hogy mi milyen szinten is van. Parom pl egyetemen tanul Level 1-es (egyetemi) matekot, ami elvileg A level szinthez hasonlo az NQF szerint, es az elso 2-3 honap olyan temak voltak, amikre en meg emlekszem a sajat gimis matekoraimrol, meg erettsegirol... Mindenesetre nem egyszeru atvaltani. En a CV-re inkabb azt szoktam irni, hogy 'similar to AS/A level exam' ...AS az az amit a GCSE utan a college-on tanulva tesznek a diakok (a ket eves A level kurzus felenel gyakorlatilag) - ami ugye itt mar azt jelenti, hogy kb. 3-5 tantargyuk van csak a college-on (16-18 evesek) tanuloknak, tehat a matekot pl jeletosen magasabb oraszamban tanuljak, mint kozepiskola alatt.
Persze az otthoni angol erettsegi az a poros nyomaban sincs a GCSE C folotti jegyeknek, mert rendesen tele van essze irassal es irodalommal.

nyuszigonosz 2014.02.11. 08:41:21

Nagyon jól összeszedett, informatív, jó poszt.

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2014.02.11. 09:31:36

@geegee: olyasmi mit itt az Eye.
Skyview egesz pontosan : www.globearenas.se/en/skyview.aspx

Arban folotte van az itteninek, ugye konnyu a valtas, mert kb 10 SEK = 1 GBP , de lathatoan tobbe kerul ugyanaz a vasarlas ott. Nem sokkal, de tobbe.

2014.02.11. 11:12:00

@tildy[UK]: olvasd el a 21st Century Dodos c. konyvet, pl google play storeban fennvan ingyen.

A szerzo megemlekezik az elfeledett dolgokrol, mint pl VHS kazetta, mix hangkazettak, feher kutyasz*r, eltunt edessegek, blabla.

Na, szamara ebbe a kategoriaba esik a regi jo mertekegysegek hatterbeszorulasa a metrikussal szemben. O pl fel tud sorolni par dolgot, amibol latszik, hogy mitol is lesznek logikusak a britek szamara a sajat mertekegysegeik, mindezt a tizes-szazas szorzoval szembeallitva.

Nem mondom, hogy egyetertek vele, de igy legalabb egy kepet kapok, hogy miert is szeretik a labakat, a huvelykeket, a KOVEKET, a yardokat, meg az egyeb marhasagokat :)

Ugyandehogy (törölt) 2014.02.11. 11:12:05

@szakasz2: a magyar iskola a magyar életre tanít-

Sütemény1975 2014.02.11. 11:43:21

ennek alapján lényegesen gyengébb az oktatás mint itthon

2014.02.11. 11:53:37

@Sütemény1975: hu te aztan jol leszurted a lenyeget, a szovegertelmezest nem tanitotta meg a magyar oktatas, vagy mi? :)

kufa 2014.02.11. 13:02:51

Sziasztok!

Az oktatáshoz kapcsolódóan érdeklődnék. Ha olyan gyerkőc kerül egy angol iskolába (8-9 évesen), aki nem beszél angolul, azt segítik valahogy vagy majd belerázódik alapon tanítják? Valahol olvastam, hogy vannak iskolák ahol külön segítőt kapnak az ilyen külföldi gyerekek. Igaz ez, vagy csak beszélnek hozzá angolul és majd megérti egyszer csak?

Köszi!

_Epikurosz_ 2014.02.11. 13:03:02

@Mirjam2: Az a tanár kapjon egy sejtést meg egy határidőt. A szégyellőst meg hagyd. Majd ha írásban sikeres lesz, akkor majd meg mer szólalni, addig csak rosszat teszel vele.

Taxomükke (UK) 2014.02.11. 14:36:52

@kufa: Általában igyekeznek mellé magyar (vagy amilyen anyanyelvű) tanárt adni egy időre.

Na mi újság, Wágner úr? 2014.02.11. 15:16:21

@kufa: Az én kislányom mellé első évben külön magyar nyelvű segítőt vett fel az iskola, és azóta is foglalkozik vele külön segítő tanár, bár ő már nem magyar - leginkább a nyelvhelyességet csiszolgatják.

2014.02.11. 21:48:24

Nagyon tetszett a poszt. Annyi infó van benne hogy még egyszer át kell néznem. Nekem a magyar tananyag túl sok az angol meg túl kevés. Módszerekben vegyes tapasztalataink vannak. Talán ha a kettőt összegyúrnánk...

ookma 2014.02.12. 10:25:32

Aki most tervezi a kimenetelt, mi most szeptemberben nem kaptunk segítőt. Eddig állítólag kaptak rá külön embert, idéntől nem, mert nincs pénz. Aszisztens persze van, de nem külön erre. Angolon az aszisztens javítja amiket ír, olvastatja, de nem viszik ki külön, főleg nem anyanyelvi segítő.....Nem azt mondom, most ez az általános, de valószínűleg függ attól is, melyik iskola, ki a fenntartó, stb...
Ennek ellenére (vagy pont ezért) a nyelv rohamos tempóban ragad rá.
Az első héten kapott egy angol gyereket, hogy eltaláljon az órákra, de kb. ennyiben merült ki a segítése.

qengland 2014.02.12. 15:35:58

Londonban a gyerekekkel nyáron bementünk a legközelebbi önkormányzathoz, kitöltettek velünk pár lapot, be kellett jelölni 3 iskolát, néhány hétre rá megjött a válasz, hogy melyik iskolába vették fel őket.
Én meglepődtem, hogy matekban előrébb voltak az angol gyerekek. Szorzótáblát kikérdezik és nem csak a 10-ig, hanem 12-ig, az itteni 4. osztályban, ami otthon 3., pl. 8as szorzótábla nem ér véget 8x10-nél, hanem 8x11, 8x12 is tudni kell, és nincs vége 10x10-nél, hanem kell a 11-es és 12-es szorzótábla is, szóval az utolsó 12x12.
De persze valami meg könnyebb, pl. kevesebb házi, nincs felelés. De én úgy látom, hogy a mi gyerekeinknek jót tett, bátrabbak lettek, az önbizalmuk javult.

cougarcat 2014.02.12. 17:47:12

A kérdésemre nincs válasz két nap után...

Mr Long 2014.02.12. 18:02:34

@ookma: Londnban peldaul az egyik varos megszuntetett minden ingyenes nyelvi szolgaltatast (pl tolmacs), de nem tudom ez hogy erinti az iskolakat. A cel az angol nyelv eroltetese, hogy ne alakuljanak ki gettok a bevandorlok kozt.

ookma 2014.02.12. 20:12:58

@Mr Long: Ezt a tolmács jár a szülőihez is dolgot sose értettem. Több területen is nemmegszorítások vannak, mondjuk nem csodálom, hogy ezeket kezdik megvonni. Pl. a sulibuszoknál is gondok vannak, és azért most komolyan, melyik fontosabb?

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2014.02.17. 14:46:00

@tildy[UK]: Ja, jó, azt ismerem.Valamiért úgy értettem, hogy ezt a kilátót a Skansenban mondod...De hát onnan azért messze van.Ez is a baja, hogy nem nagyon látni a belvárost.A Kaknásztorony is jó, még magasabb is meg közelebb is van az óvároshoz.

Legyél te is országfelelős!

Ahol már ott vagyunk: Ausztria, Ausztrália, Belgium, Brazília, Brunei, Ciprus, Chile, Csehország, Dánia, Egyesült Államok, Franciaország, Hollandia, India, Izland, Izrael, Japán, Kambodzsa, Kanada, Kanári-szigetek, Málta, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Omán, Spanyolország, Srí Lanka, Svájc, Svédország, Szingapúr, Törökország és Új-Zéland.

Jelentkezni (valamint az országfelelősökkel a kapcsolatot felvenni) a hataratkeloKUKAChotmail.com címen lehet.

süti beállítások módosítása