oldaldobozjavitott.jpg

kozelet_hataratkelo_widget.jpg

Utolsó kommentek

Kívül tágasabb!

Gazdagisztán

2019. október 14. 06:30,  Gyökeret eresztve Angliában 140 komment

2019. október 14. 06:30 Határátkelő

Gyökeret eresztve Angliában

Máté és családja lassan tíz éve élnek az Egyesült Királyságban, három gyermekük született már a szigetországban, szóval ha van valaki, aki tényleg gyökeret eresztett ott, akkor azok ők. Ő is azok közé tartozik, akik jó régen, hat éve írtak sorsukról posztot a Határátkelőre – kíváncsi voltam, mi történt azóta velük.

csalad_2.jpgA kép illusztráció

„2010 elején, röviddel diplomaszerzésem után, egy még Magyarországról intézett meglepetésszerű álláslehetőség nyomán költöztünk Angliába feleségemmel. Három és fél év elteltével, első gyermekünk születése után egy évvel írtam először akkori életünkről, gondolatainkról, dilemmáinkról.

Azóta gazdagabbak lettünk további két gyermekkel, még hat évnyi (angliai) élettapasztalattal, egy méretes hitellel, több baráttal és az elhatározással, hogy itt szeretnénk leélni az életünket.

A legjelentősebb Angliával kapcsolatos szemléletbeli változás valószínűleg az számunkra, hogy a „kaland / külföldi tapasztalat- és pénzszerzés” fázison túljutva itt eresztettünk gyökeret és a szó minden értelmében itt telepedtünk le.

A beilleszkedés folyamata

2010 végén egy sikeres, Anglián belüli, neves céghez történő váltásomat követően megugrott a LinkedIn-en keresztül érkező szakmai megkeresések száma. Úgy éreztem, kitárult előttem a professzionális világ, bármikor még tovább léphetek.

Bevándorló létemet kifejezett előnyként éltem meg, mert kötöttségek nélkül, szabadon költözhettünk volna a legizgalmasabb lehetőségeket követve, hiszen a gyerekkori környezetet, tágabb családot és barátokat már korábban hátra hagytuk és a feleségem sem helyezkedett ekkor még el.

De nagyon élveztem a munkát az új cégnél, megismerkedtünk a szomszédokkal, az utcabáloknak köszönhetően pedig sok, a környéken lakóval is. Elkezdtünk egy közösség része lenni. Barátokat szerezni, beléjük botlani a boltban, parkban, vendégségbe menni vagy éppen vendégséget szervezni.

Egyszer csak már nem azért mondtam vissza a megkereséseket, mert még több tapasztalatot szerettem volna szerezni az akkor már nem is annyira új munkahelyemen, hanem mert nem vonzott annyira az ajánlat, hogy áttelepüljek az ország egy másik részére miatta. Pedig eddigre már a feleségem otthon volt az elsőszülött gyermekünkkel, nem kellett volna otthagynia ezért a korábbi állását.

Úgy gondolom, fontos szerepe van ebben annak is, hogy egy nagyon hangulatos környéken, befogadó és nyitott közösségben élünk. Ha a város egy kevésbé színvonalas részén éltünk volna, lehet, már nem itt dolgoznék.

Ahogy nőtt a családunk, úgy vált egyre természetesebbé az itteni életünk. A hétköznapok valósága függetlenné vált a helyszíntől. Egyáltalán nem éreztük magunkat kívülállónak.

Feleségem heti 3-4 alkalommal vitte a gyerekeket különböző játszócsoportokba, könyvtári gyermekprogramokra, ahol jó pár korunkbeli fiatal családot ismert meg. Egy részük angol, más részük külföldi. Teljesen természetes volt, hogy itt más nemzetiségűek is aktív részesei a tágabb közösségnek.

Lakásvásárlás

A második gyermekünk születését követően világossá vált, hogy hosszú távon fizikailag nem fogunk elférni a két hálószobás albérletünkben, ezért elkezdtünk utánajárni, hogy az addig kuporgatott pénzünkből és az elérhető hitelekből milyen házra telne.

Eleinte csak „poénból" nézelődtünk, de ahogy Magyarországon kilőttek, itt meg a Brexit népszavazás hatására jelentősen megtorpantak az ingatlanárak, úgy vált egyre reálisabbá, hogy Angliában vegyünk egy saját házat.

A család és a magyarországi ismerősök reakciója döntően „Akkor már biztos kint maradtok” volt, amire az volt a válaszunk, hogy nem a lábunkat öntik betonba, egy házat relatíve egyszerűen el lehet adni. Úgyhogy ez semmilyen szinten nem akadályoz abban, hogy hazaköltözzünk, ha szeretnénk.

A brit oktatás

Ezzel rá is kanyarodnék a számunkra egyik legérzékenyebb témára, az oktatásra. Tisztában vagyok vele, hogy a saját, huszonévvel ezelőtti magyar oktatásról szerzett tapasztalatainkat nem fair összevetni az aktuális angliai viszonyokkal, és nem is állítom, hogy tisztában vagyunk a jelenlegi magyar viszonyok minden részletével.

Nem célom a két rendszer anyagi erőforrások szerinti összevetése, mert értelemszerűen ahol tanulóként háromszor annyi a költségvetési forrás, ott több és változatosabb lesz a felszerelés is.

Amit viszont össze lehet vetni az a szemléletmód, amivel a két nemzet a gyerekek oktatásához a gyakorlatban közelít.

Szociális fejlesztés

A legidősebb gyermekünk 7,5 éves, Year 3-be jár, a középső 4,5 éves és most kezdte a Reception Yeart egy helyi, „academy” státuszú általános iskolában. A 30 fős osztályokat évente cserélődő tanár + tanársegéd páros tanítja (azaz két tanár van), ami nekem nagyon tetszik, mert

a, a gyerekek korán megszokják, hogy különböző tanárok különböző módokon és stílusban oktatnak, ami fejleszti az alkalmazkodóképességüket

b, egy-egy tanár személye nem évekre határozza meg a gyerekek iskolai élményeit

c, sokkal kevésbé szorulnak skatulyába

d, a szülők si több szemszögből kapnak tájékoztatást a gyerekeik fejlődéséről, eredményeiről, nehézségeiről

Ráadásul ebben az iskolában évente megkeverik a két párhuzamos osztályt. Szerintem ez szuper ötlet! Csökkenti a klikkesedést, segíti a gyerekek szociális fejlődését (új kapcsolatok kialakítása, változások kezelése) és az egymásra rossz hatást gyakoroló párokat szét lehet (és szét is szokták) szedni.

Képességfejlesztés

Mivel az állami finanszírozású iskolák nem szegregálnak, azaz nincs felvételi vagy képességteszt, egy adott évfolyamon belül relatíve nagy lehet a gyerekek képességbeli szórása.

Ezt ebben az iskolában úgy kezelik, hogy a gyerekeket tantárgyanként (olvasás / „phonics”', írás, matematika) 5 tanulási sebesség szerinti csoportba osztják.

Az egyik véglet az, amiben a gyerekek többlettámogatást igényelnek, mert például tanulási nehézségük vagy enyhe fokú szociális vagy értelmi visszamaradásuk van.

A másik, amiben a gyerekek könnyebben, gyorsabban megértik, elsajátítják az elvárt tananyagot. Ez a GD (= greater depth) csoport.

Ezt a fogalmat a nemzeti alaptanterv 2014-es reformjával vezettek be, lényege pedig, hogy akik hamarabb érik el az elvárt szintet, ne gyorsabban haladjanak tovább és kezdjenek új témába (ezzel széthúzva a tananyagot és megnehezítve az 5 csoport közös oktatását), hanem ugyanazt a témát nagyobb mélységben tanulják meg.

Például Year 2-ban az írásbeli összeadást kétjegyű számokkal tanulják, de a GD csoportban már háromjegyűekkel is dolgoznak. Az 5 szint teljesen átjárható, rendszeresen értékelik és mozgatják fel/le a gyerekeket a tanárok, annak megfelelően, hogy melyik csoportban tudnak a legjobban haladni.

Olvasás

Receptionben még hetente, később már naponta cserélik a könyveket a gyerekek, amiket hazahoznak olvasni.

A könyveket 15-20 nehézségi szintbe sorolják, a tanárok pedig 1-3 heti rendszerességgel ülnek le egy-egy gyerekkel kettesben, hogy felmérjék az aktuális szintjüket, a gyerekek pedig az annak megfelelő könyvek közül, saját maguk érdeklődése szerint választhatnak. A könyvek témája nagyon szerteágazó. Vannak űrlényesek, tündéresek, lovagosak, ismeretterjesztők, hogy csak néhányat említsek.

Az iskolában egyébként nincs szó szerint vett könyvtár, a könyveket a folyosókon elhelyezett polcokon, könnyen hozzáférhető, szem előtt lévő módon tárolják, ezzel is közvetlenebbé téve velük a kapcsolatot.

Írás, fogalmazás

Iskolánként változó, hogy folyóírást vagy nyomatott betűs írást tanítanak-e, a mi iskolánkban az előbbit. Ugyanakkor maga az íráskép teljesen másodlagos. A cél, hogy a gyerekek képesek legyenek írásban információt rögzíteni, nem pedig a betűk önmagukért való formálása. Az első 1-2 évben ha egy betű felismerhető és nagyjából úgy néz ki, ahogy kellene, az tökéletesen megfelel.

Teljesen elámultam, amikor először láttam egy iskolai írás-munkafüzetet (amit egyébként nem hoznak haza). Először is rengeteg fogalmazást írnak. Nem másolást, hanem adott témavezető információk alapján önálló fogalmazást.

Minden fogalmazást elolvasnak, kommentálnak a tanárok, de a „javítás” teljesen más elvek alapján történik, aminek fő eszköze a zöld színű filctoll. Ezzel az aktuálisan tanult, gyakorolt nyelvtani, helyesírási szerkezetek megfelelő alkalmazását emelik ki, azaz azt, amit helyesen írt a diák.

Van persze piros javítás is, de a cél, hogy a gyerek figyelmét a helyesen írt szerkezetekre hívja fel, nem pedig a hibásakra.

Itt közbe is szúrok egy négy évvel ezelőtti, kapcsolódó magyar tapasztalatot. A Magyarországon élő és tanuló, akkor első osztályos unokahúgom írásfüzetében (betűk formálása) a tanító csak a girbe-gurba betűket karikázta be pirossal, azzal a kommenttel, hogy „szomorú vagyok” és „többet vártam tőled”. Nagyon inspiráló.

Mivel angolban sokkal gyakoribb az eltérés az írott szóalak és a kiejtett hangalak között, ezért a helyesírást is más szemüvegen keresztül nézik. A szabad fogalmazásokból adódóan a gyerekek sokszor olyan szavakat használnak, amiknek a betűzését még nem tanulták / tudják.

Az ilyen szavakat a gyerekek írás közben maguknak jelölik meg hullámos vonallal és a fogalmazás végeztével önállóan jelölik meg hullámos vonallal és a fogalmazás végeztével önállóan kiszótárazzák és javítják azokat.

Apropó szótárhasználat! A fogalmazás folyamatának része az írás utólagos szerkesztése is. Ilyenkor a korábban megírt munkáikat újra átolvassák és szinonimaszótár (!) segítségével változatosabbá, kifejezőbbé teszik.

A fent leírtak egyetlen, Ofsted „Outstanding” értékelésű iskolában szerzett tapasztalatainkon alapszanak. Figyelembe véve az angol alapfokú oktatás sokféleségét és változatosságát, lehet, hogy a város másik oldalán lévő „community foundation” vagy „academy” iskolában teljesen mások lennének a elmenyeink.

Hat éve azon merengtem, vajon a gyermekeim milyen identitásban, nemzettudatban fognak felnőni, fontos-e ez egyáltalán, és hogy hol lenne nekik jobb sorsuk. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján (iskolai és tágabb értelemben vett társadalmi szinten is) az utóbbira egyértelműen azt mondom, hogy számunkra Angliában.

Mi szól Anglia mellett?

A szakmai lehetőségek száma és szintje (én például elektromos motor tervezésével foglalkozom), a társadalom nyitottsága és sokfélesége (közvetlen munkahelyi csapatomban hatból egy, a tágabb csapatban 29-ből 13 csak az angol), az oktatás minősége és összességében az alapmentalitás milyensége mind ezt mondatja velem, még akkor is, ha itt sem fenékig tejföl az élet, amit nem is állítok.

Ami a gyerekek identitástudatát illeti, számomra igazából mindegy. Én európainak érzem magam és szeretném, ha a gyermekeim gondolkodását sem korlátoznák országhatárok.

Tisztában vagyok vele, hogy ez egy szubjektív értékválasztás a részemről, és nem ítélek el senkit, aki ezzel nem ért egyet, mert például fontosnak tartja a magyar nemzet és a kultúra ápolását.

De az én identitásomat, mint egy emberét a 7,7 milliárdból, nem ez határozza meg legjobban. „Élni és élni hagyni” - ez az én mottóm.”

A moderálási alapelveket itt találod, amennyiben általad sértőnek tartott kommentet olvasol, kérlek, jelezd emailben a konkrét adatok megjelölésével.

Gyere és csatlakozz hozzánk a Facebook-on!
Ha inkább levelet írnál, elmesélnéd a személyes történeted,
azt a következő címen teheted meg: hataratkeloKUKAChotmail.com

Címkék: Nagy-Britannia

A bejegyzés trackback címe:

https://hataratkelo.blog.hu/api/trackback/id/tr5615221372

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Hari Seldon 2 2019.10.14. 07:51:52

"A legidősebb gyermekünk 7,5 éves, Year 3-be jár, a középső 4,5 éves és most kezdte a Reception Yeart egy helyi, „academy” státuszú általános iskolában. A 30 fős osztályokat évente cserélődő tanár + tanársegéd páros tanítja (azaz két tanár van)..."

Nálunk is így van, és nagyjából én is azt gondolom, hogy alapvetően inkább jó megoldás.

"Iskolánként változó, hogy folyóírást vagy nyomatott betűs írást tanítanak-e, a mi iskolánkban az előbbit. Ugyanakkor maga az íráskép teljesen másodlagos. A cél, hogy a gyerekek képesek legyenek írásban információt rögzíteni, nem pedig a betűk önmagukért való formálása. Az első 1-2 évben ha egy betű felismerhető és nagyjából úgy néz ki, ahogy kellene, az tökéletesen megfelel."

Én is úgy tapasztalom, hogy a harmadik osztályra ugrásszerűen megszépül az íráskép. Ráadásul nálunk a latinos "r" és "f" betűt kell írni, ami szerintem sokkal kacifántosabb mint a magyar. Amikor rendezünk "írásversenyt" mindig én vagyok az ami olyan fura betűket ír...

Golf2 2019.10.14. 08:18:19

Off.Mégse buta-pest...Az első repedés a bebetonozott maffiában...Sőtét győr...

Dikusz 2019.10.14. 10:06:56

@Golf2: Miért is sötét Győr?

Dikusz 2019.10.14. 10:09:00

Nagyon szimpatikus írás, szimpatikus család. Számomra bizonyíték ez a poszt, hogy mindenhol be lehet illeszkedni, ha akar az ember.

Arthamyr 2019.10.14. 10:28:30

Egy normális, korrekt életpálya (végre?), ezzel és a mentalitással nem esne nehezemre azonosulni. :) Én nem figyeltem, vagy nem volt benne leírva, hogy Anglián belül hol élnek?

Jó poszt, én ugyan az oktatás részletekbe menő leírását félbehagytam, de biztos sokakat érdekelni fog az is, mert teljesen rendben van "minőségileg". Sok sikert a továbbiakban is.

Platonica 2019.10.14. 10:30:40

Orulok a pozitiv elmenyeknek, tovabbi sikereket kivanok!

Oktatassal kapcsolatban nem mindenben tudok egyeterteni, kifejezetten rossznak tartom a 4 evesen iskolakezdest, az evenkenti tanarvaltast, plane az osztalyok megkevereset. A tul korai, kepessegeken alapulo csoportbontas sem kedvezo szerintem.

Buchhalter 2019.10.14. 10:30:57

@Golf2: a helyiek a Fidesz alatt is jól élnek.A másik,Borkai és bandája az Audit kopasztotta meg a telekvásárlással ami sok győri szemében inkább plusz pont.Karácsonyt is sarazták és valószínű okkal : még is nyert. Akkor a pestiek is sötétek? A választás eredménye jelzés volt a Fidesz fele ,hogy bizonyos helyeke és dolgokon ha nem is változtatni,de kicsit csiszolgatni kéne. Lásd egészségügy,oktatás,állami alkalmazottak béremelése (itt inkább nővérek,tanárok és rendvédelmi erők béremelésére gondoltam)ill,meg kéne oldani az M0-ás környéki települések közlekedési gondjait.A mostani az rémálom.

Sean MacTíre 2019.10.14. 10:31:48

@Dikusz: mert jonak lattak egy kokainozo kozpenztolvaj k****pecert "csaladapat", hogy vezesse a varosukat? :-) Lassuk be, ez az a szint ami mar minositi a valasztot is.

Sean MacTíre 2019.10.14. 10:34:16

@Buchhalter: "Karácsonyt is sarazták és valószínű okkal": jah, alkalmatlan, mert meg lopni sem tud. Tarlos: "Karacsony tisztesseges". Gondolom, hogy a Borkai- fanoknal ez szamit sarazasnak, de jelzem, hogy Borkainal a "sarazas" szo az nem igazan megfelelo kifejezes.

Sean MacTíre 2019.10.14. 10:36:30

@Buchhalter: azt a telket a varos is eladhatta volna hasonlo aron az Audinak. Ne kend a szart.

Arthamyr 2019.10.14. 10:41:36

@Sean MacTíre: Szerintem nem @Golf2: az, akinek sötétséggel kellene bárkit is vádolnia. :) Főleg nem egy város lakosságát általánosságban, még akkor sem, ha _mind_ a kokainozó kurvapecérre szavazott, ami azért nem így történt.
Egyébként is önmagában sem a kokainnal, sem a kurvákkal nincs semmi gond.

verkagrafomanka 2019.10.14. 10:46:09

szuper poszt volt, koszi, en az oktatasrol ennel tobbet is szivesen olvasnek meg :)

Sean MacTíre 2019.10.14. 10:51:46

@Arthamyr: miert is ne? Az akkori nemeteket se hibaztassuk akkor Hitlerert? Mindenki artatlan, vagy csak eloszlik a felelosseg? :-)

Megfelelo szamodra egy kokainozo kozpenztolvaj k****pecer = olyan ember vagy, aki szamara nincs gond egy kokainozo kozpenztolvaj k****pecerrel. Az en jelzom az ilyen emberre az, hogy sotet. Pure logic.

Sean MacTíre 2019.10.14. 10:53:03

@Arthamyr: a varosra mindenkepp raeg ez, mindegy, hogy ki szavazott ra ki nem.

Sean MacTíre 2019.10.14. 10:56:14

@Arthamyr: "Egyébként is önmagában sem a kokainnal, sem a kurvákkal nincs semmi gond."

Hogyne, tokeletesen belefer a jobboldali nemzeti kereszteny karakterbe, az Europai kereszteny kultura vedelmebe. :-)

himberg74 2019.10.14. 10:57:32

Szívemből szólt! Hasonlóképp élem meg én is, igaz, egy másik országban. Gratula! Sok sikert a családnak!

Arthamyr 2019.10.14. 11:04:47

@Sean MacTíre: Volt ott azért pár tízezer, akinek nem.

Arthamyr 2019.10.14. 11:06:54

@Sean MacTíre: A nemzeti keresztény karaktert dugják fel oda, ahonnan kiszarták. :)

Buchhalter 2019.10.14. 11:13:42

@Sean MacTíre: naa vissza az agarakkal ember! Egyikre sem mondtam se jót se rosszat.Én el se mentem szavazni ,mert a csepeli választék egyáltalán nem tetszett és egyik párt sem tesz semmit,hogy helyre pofozzák a helyi rozsdatemetőt alias Csepel -Művek borzadály.És mindkét párt leszarj a csepeli tömegközlekedés fejlesztését. Csak évek óta ígérgetik a kötöttpályás összeköttetést Pesterzsébettel, amit meg se kellett volna szüntetni 1978-ban. És vannak olyan utcák ,amelyek a mai napig nem lettek aszfaltozva.A járdák sok helyen javításra szorulnának. A győriek Borkaira szavaztak velük beszéld meg,hogy miért. Azért több ezer ember nem tök hülye.Csak max nálad,mert elvakult balos vagy.A bal se jobb maradjunk ennyiben.

Sean MacTíre 2019.10.14. 11:34:40

@Buchhalter: eletemben sose voltam balos, es sose szavaztam balos partra. Az SZDSZ-t kiveve elso valasztokent, akkor, amikor veresszaju komcsiellenesek voltak (amikor meg Taplos Pista is az volt). Szemely szerint az MSZP-t karosabbnak tartom mint a Fideszt, nem veletlen, hogy a Fidesz lelegeztetogepen tartja oket.

Nem akarom kulonosebben megbeszelni a gyoriekkel, hogy hogyan fer bele az ertekrendjukbe egy k****pecer kozpenztolvaj kokainista, bocs. Egyszeruen megvan a velemenyem roluk, es ezt kifejezem, es kifejezem ezutan is.

Van az a szint, ami ala nem megyunk, tudod? Ertem en, hogy otthon ez az uj standard ami meg akar lehet is oke,de errol is megvan a velemenyem. Ez nem valtoztat azon, hogy meg neked sem fura, hogy egy ilyen ember lehet polgarmester, azutan, hogy nem is tagadta. Az orszagon belul lassan fo a beka, tudod, de kivulrol latszik, hogy zubog az a viz mar.

Mar hogyne lehetne tobb ezer ember hulye? Es aztan miert nem? Ha osszeteszel egy csoportba tobb ezer hulyet, azoknak hirtelen igazuk lesz, csak mert tobb ezren vannak? Esetleg nem, csak tilos ezt kimondani? Ez az uj PC, a tomeget megserteni nem szabad? Megervelheted, de eszleled-e azt, hogy ez esetben egy k****pecer kokainista kozpenztolvaj mellett ervelsz? :-)

Altalaban a vezetoknek azert valamilyen szinten role modelnek kene lenniuk, nem bunozoknek. A kokain fogyasztasa meg a magyar torvenyek szerint is buncselekmeny, a korrupcio, ha Fideszes csinalja, talan nem, az oke. :-)

Sean MacTíre 2019.10.14. 11:35:38

@Arthamyr: voltak jo nemetek is. Csak senkit sem erdekelt. :-) En bloc Borkai mindenkeppen a teljes Gyor szegyene.

Dikusz 2019.10.14. 11:42:40

@himberg74: Akkor írjál te is egy posztot. Jó ilyen beszámolókat olvasni. :)))

adg 2019.10.14. 11:47:20

Nahat, mi lett a programozokkal? Azt hittem, ok iranyitjak a szavazas eredmenyet?Elkurtak? Nem kicsit, nagyon? :)
Vagy hova lett a nagy demokraciahiany, ami bebetonozza a fideszt megingathatatlanul?
Mi lesz most? Elvisz mindenkit a nagy fekete auto? Rettegtek meg? :)

Mihelyst van ellenzekkent mukodo, annak latszo kepzodmeny, azonnal van rajuk szavazo is. Ha nincs ellenzek, akkor nem szavaznak rajuk. Ennyire egyszeru.
Persze az is lehet, hogy pesten hirtelen helyreallt a demokracia, csak ahol maradt a kormanyoldal, ott nem. Ok nyilvan a birkakok.

komisz_kölök 2019.10.14. 11:50:04

Jol sejtem, hogy nem Londonrol szol az iras? Erdeklne hogy nagyvaros-e egyaltalan vagy videk.

DancingDead 2019.10.14. 12:08:04

@komisz_kölök: A helyszin Swindon, Wiltshire (a Magic Roundabout hazaja :) ). ~180 ezres lakossag.

SzZoole 2019.10.14. 12:22:13

Igazi hataratkelos poszt, nosztalgikus.
Sok sikert a tovabbiakban :-)

Jómagam is 10 éves leszek a kovetkezo honapban.

A politikai kommentekkel kar volt beleszarni ebbe a mai posztba, a halal náthás farkat sem erdekli......

Dikusz 2019.10.14. 12:32:49

@Zolifer a zördög maga: Igazad van, kár volt nekem is válaszolni rá.

Herr Géza 2019.10.14. 12:36:08

@Buchhalter: “ A másik,Borkai és bandája az Audit kopasztotta meg a telekvásárlással ami sok győri szemében inkább plusz pont.”
Te tényleg nem értesz semmit. “De szuper, megkopasztjuk, hisz úgyis van pénze dögivel“ azt a multit, aki odamegy, beruház nem kis pénzt (oké, kap szuper adókedvezményeket, de különben meg miért is menne pont Győrbe, megoldhatná ugyanezt még olcsóbban mondjuk Moldáviában, Azerbajdzsánban, vagy Törökországban, de nota bene mondjuk Békéscsabán is). Az Audinak ölég peanuts-kategória, hogy egy hold földet egy vagy két fabatkáért kap-e meg. Az viszont mélyen kimeríti az insider információk saját célú felhasználását, befolyással való üzérkedést, a hatalommal való visszaélést, ha az Audi szándékainak benfentes ismeretében Pisti bácsi felvásárolja szántóként az adott földeket, lehetőleg valamelyik haverbank szuperkedvezményes hitelével, majd a párthaverok hatékony és villámgyors intézkedésének következtében immár ipari területnek átminősítve x-szeres áron eladja azokat az Audinak.
Igaz, a győriek nem (igazán) károsodtak, tehát Pisti bácsi fasza gyerek.
Hát nem az.

himberg74 2019.10.14. 13:00:53

@Dikusz: oh, már egy párszor megtettem wien74 név alatt! ☺

Csodabogár 2019.10.14. 13:03:11

@Buchhalter: Na ez az igazi magyarosch megoldás. El se megyek, de köpködök a következő 4 éven át is. Gratulálok a hozzá állásodhoz. Szerencsére vannak akik akkor is lemennek, ha tudják, hogy nem sokat ér, de a jogaimat akkor is gyakorolom.

Arthamyr 2019.10.14. 13:10:36

@Sean MacTíre:

"voltak jo nemetek is. Csak senkit sem erdekelt." - De.
"En bloc Borkai mindenkeppen a teljes Gyor szegyene." - Nem.

Ez persze csak az én véleményem, én az egyénekkel foglalkozom és az egyéneket ítélem meg, elfogadom, ha te meg a kollektív bűnösségben hiszel...

Bár ennyi erővel akkor miért nem a magyarok szégyene, és miért nem a te meg én szégyened is? Sőt, toljuk tovább, Borkai minden ember szégyene, és felelős érte mindenki, terítsük szét a felelősséget.

Sean MacTíre 2019.10.14. 13:26:36

@Arthamyr: alapvetoen ami otthon van, hogy hova jutott a rendszervaltasbol az orszag illetve hogy milyen a nemzetkozi megitelese, az a magyarok szegyene, koztuk a tied es az enyem is, amikor kifele kell errol nyilatkozni.

En pl. egy ideje nem javitom ki Bukarestet Budapestre, mert akkor annyiban hagyjak, nem kell Orbanrol etc magyarazni.

@Csodabogár : ha nekem egy MSZP-s nagyember (Hiller haver pl.) es egy Fideszes kozott kene valasztanom, akkor nincs valasztasom valojaban. Szinte mintha egy KDNP vagy Fidesz kozotti valasztas lenne, mint par helyen volt. Mit ersz akkor a jogoddal, hogy valassz? Ket rossz kozul kotelezo? :-(

Sean MacTíre 2019.10.14. 13:29:20

@Arthamyr: csak logikailag nezve, Borkai helye kizarolag Gyorben dolt el es csak ott lehetett rola iteletet mondani. Mindenkeppen a nagy tobbseg felelossege: akik ra szavaztak, azoknak ertekrendjet egyertelmuen tukrozi, akik nem mentek el es szavaztak ellene (es sokan voltak) szinten felelosek, nyilvan aki megprobalta, az nem.
De ettol meg Gyor a k****pecer varosa lett, annak sajat beismerese utan. Ezen nincs mit szepiteni.

Buchhalter 2019.10.14. 13:31:02

@Csodabogár: ahogy öregszel annyira ....értem én.Nem köpködödtem ,de csak azért is ne a Fideszre az nálad működik nálam nem. A helyi MSZP-és díszpéldányok semmivel sem jobbak.Az is egy vélemény ha nem mész el.Kicsit zakatol nálad az Agitrop.Hajrá

Buchhalter 2019.10.14. 13:33:06

@Herr Géza: egy szóval nem mondtam,hogy egyetértek az átlag győri szavazóval. Nekik Borkai az Isten : egészségükre.A pestieknek meg Karácsony elvtárs : nekik is jobbulást.

Hari Seldon 2 2019.10.14. 13:35:18

@verkagrafomanka:
Nem tudom felétek, milyen az oktatás, nálunk rengeteget tanulnak verset. Tudom, javítja a szókincset, meg a szavak írását is tanulja a gyerek, de én nem emléxem, hogy gyerekkoromban minden héten (vagy két hétben) új verset tanuljak.
Egyébként meg szerintem itt elképesztő gyakorlati tudást szereznek. Például Johanna (7 éves) az alvás fázisairól tanul... - Szerintem én ilyet iskolában soha nem tanultam.

Arthamyr 2019.10.14. 13:35:45

@Sean MacTíre: Én sem javítom ki, mert szerencsére sosincs rá szükség. :) És nem is szégyenkezem miatta, ahogy büszke sem leszek rá, mi közöm hozzá? Majd ha én leszek Magyarország teljhatalmú diktátora, akkor büszke leszek/szégyenkezek. Ha én leszek a fociválogatott edzője, akkor büszke leszek/szégyenkezek az eredmények után.
Addig nem.

Arthamyr 2019.10.14. 13:37:07

@Sean MacTíre: Aki nem szavazott, az nem felelős. Aki rá szavazott, meg neki kampányolt, az igen.

shakti rom 2019.10.14. 13:40:13

@Sean MacTíre: ezt hogy érted hogy csak Győrben dőlt el??

A szavazás kimenetele - már ahol nem a rohadt ukrán krumpli volt a domináns - nagyban fügött a Borkai/fidesz botránytól.

Annyira hogy a beutaztatott ukránok, a verőemberek se tudták a fidesz felé billenteni a mérleget.

shakti rom 2019.10.14. 13:40:14

@adg: Azért ez cseppet sem ilyen egyszerű, mate.

shakti rom 2019.10.14. 13:40:14

@Golf2:

Gondolod hogy lesz e elég töke s hatalma a Gerinek hogy minden könyvet kinyisson s megfogja a mucsai bandát ahogy jobb helyeken az szokás?

Viktor nagyon lengette a békülékeny vakert tegnap este..

DancingDead 2019.10.14. 13:43:33

@verkagrafomanka:
Kivancsi vagok errol mi lesz a velemeny: a 2 parhuzamos osztaly egy legterben van, egy nagy terem 2 felében (mint egy "open office"). Elvileg azert, hogy a 2 osztaly meg jobban tudjon keveredni szunetekben, illetve hogy a gyerekek megtanuljak kiszurni a zavaro, figyelemelterelo ingeereket.
En magam is egy open office elrendezesben dolgozom es szemely szerint szeretem a hatterzajt, de van akii utalja. Ha mar kis koruktol hozzaszoknak ,hogy "tudat alatt" is kiszurjek a lenyeges informaciot a zajbol, az tok hasznos.

Arthamyr 2019.10.14. 13:48:15

@Sean MacTíre: Amúgy a kurvapecérséggel alapesetben semmiféle gond nem kellene, hogy legyen egy normális helyen. Ebben az esetben két gond van:
1. Illegális, és igaz, hiába nem kellene, hogy az legyen, de egyelőre az, egy politikus meg ahogy írtad, role model, és szabálykövető, etikusan viselkedő ember kellene, hogy legyen (egy normális helyen).
2. Családos embernek talán mégsem kellene
A kokóra csak az első áll, a második már kevésbé.

A közvagyon magánvagyonnál alakítása nagyon nem ugyanez a kategória, az nem magánügy, azzal emberek ezreit-millióit károsítja meg. És a legszebb az egészben, hogy pont az kb. legális is.

verkagrafomanka 2019.10.14. 13:58:51

@Hari Seldon 2: nem tudok (meg) eleget az ittenirol, de tudom, hogy van francia, "nemzetkozi" (angol) es luxemburgi rendszeru suli, plusz kulon az europai iskola az eu-s alkalmazottak gyerekeinek, szoval biztos ahany haz, annyi szokas... remelem, par ev mulva mar lesz szemelyes erintettsegem is a temaban :)
@DancingDead: nahat, ez nagyon erdekes, de nem zavarjak egymast?

shakti rom 2019.10.14. 14:06:29

Lássuk mit gondol erről a jó öreg Nick Thorpe.

www.bbc.com/news/world-europe-50039847

shakti rom 2019.10.14. 14:06:29

@Arthamyr:

Jaja, legális mint a közvagyon átjátszása a Lölőnek...cmon.

Borkai sorsáról az Orbán dönt, ha magához tért, nem Győr setét népe.

Uff.

shakti rom 2019.10.14. 14:06:29

Hamár anglia a téma..

A Queen megnyitotta a Parlamentet.

DancingDead 2019.10.14. 14:07:53

@verkagrafomanka:
Eddig nem hallottam ra panaszt. Nyiltnap alkalmaval, amikor az ovodas gyerekek szulei megnezik az iskolakat, hogy eldontsek hova irassak be oket jovore, egyesek szoktak nagyokat nezni. :) Ez a rendszer meg itt is uj. De az igazan jo, hogy az iskolaknak nagy szabadsaguk van a tanrend kialakitasaban. Year 1, Tear 2 es Year 6 vegen vannak orszagos szintu felmeresek, ahol az elvaras minden iskola szamara azonos. De hogy a gyerekeket hogyan keszitik fel ezekre az mar iskolafuggo. A kornyekunkon van egy masik, regi iskola, ami mentalitasaban merevebb, csak az elso 2 evben keverik az osztalyokat, kulon termek vannak stb.

Golf2 2019.10.14. 14:08:38

@Arthamyr: Költözz Győrbe oda való vagy....

Golf2 2019.10.14. 14:13:00

@shakti rom: Az se igaz amit kérdez az alcsúti.....Nyírni fognak mindenkit aki nem velük van.Maffia.

Arthamyr 2019.10.14. 14:14:11

@shakti rom: Te azt hiszed, hogy sittre fog kerülni Magyarország (papíron) leggazdagabb embere (aki mellesleg okosabb, mint Zuckerberg, azért gyarapodott gyorsabban)?

shakti rom 2019.10.14. 14:22:43

@Dikusz: te talán tudod...

Vissza kell a krumplit adni, vagy levonják az árát?

shakti rom 2019.10.14. 14:22:48

@Golf2: Bruszt lesz mindenért, az biztos.

Dikusz 2019.10.14. 14:38:30

@himberg74: Az más, nem tudtam, hogy te vagy mögötte, de attól írhatnál még:)))

shakti rom 2019.10.14. 14:40:16

@Arthamyr: Hogy én mit hiszek az nem számít.

Nem hittem volna Csau végét, azt sem hittem hogy Kádár a büntudattól megőrülve fogja a végső beszédét elhabogni, nem hittem hogy trumpot megválasztja amerika, s Nagyon nem hiszem hogy Orbán egy jottányit is fog engedni a hatalmából..

shakti rom 2019.10.14. 14:40:19

S azt se hittem, most se akarom elhinni hogy 10 kiló krumpli lesz az ára a szegényembereknek.

Sean MacTíre 2019.10.14. 14:45:41

@shakti rom: Athamyr-rel beszelgetve a Borkaiert felelossegrol, es o felhozta, hogy akkor az egesz emberiseg felelos lehet Borkaiert, nem csak a gyori valasztok - erre irtam.

Sean MacTíre 2019.10.14. 14:51:27

@Arthamyr: a kurvazas kerdese az nagyon ketelu.

Szerintem is engedni kene, foleg a konzervativoknal, hiszen hagyomany, a legosibb mestersegrol beszelunk :-). Masreszt viszont meg a szabalyozott Svajcban is elofordul emberkereskedelem, meg hat attol, hogy legalis, meg valami nem lesz jo. Nyilvan a "jo" jelentese es hatarai vitathatoak.

De ezt nyitva hagyom, a kurvapecerseg a mostani chatben kizarolag azert erdekes, mert egy nagybetus CSALADAPA es nagybetus KERESZTENY es nagybetus ERKOLCSOS part egy embererol es szavazoirol beszelunk, akik mind az ISTEN, HAZA, CSALAD eszmenyerol beszelnek mikozben szerintuk az ellenzek meg az ellenkezoje ennek.

A kabot en is legalizalnam kontroll mellett es vastagon megadoztatva.

De itt osszessegeben arrol van szo, hogy korrupt modon szerzett penzt (Orbanisztanban is illegalis, csak epp a sajat hazi ugyeszuk nem vizsgalja ezeket) kurvakra es drogra kolto faszit latnak jonak egyesek egy varost vezetni. Ahogy emlitettem, azt a penzt a varos is megkereshette volna, ha a varos erdekeben csinaljak.

Sean MacTíre 2019.10.14. 14:52:12

@shakti rom: hat piaci aron szo szerint ennyit ernek. Ez van, sajat magukat arazzak be.

Sean MacTíre 2019.10.14. 14:54:04

@Arthamyr: szerintem egyszeruen el fog tunni, es senki sem fogja tudni biztosra, hogy azert, mert lelepett, vagy azert, mert tortent vele valami. :-)

Sean MacTíre 2019.10.14. 14:56:03

@Platonica: nalunk a kicsi egyenesen 2.5 evesen kezdte a pre-schoolt (3 ora per nap), a nagyobbik amikor idejottunk, 4.5 evesen a junior infantot (ami nem kotelezo).

Pontosan mire kene figyelnem, ha a karos hatasat keresnem ennek?

shakti rom 2019.10.14. 15:18:34

Egy igen egyszerű ösmerősöm először gratulált nekem Geri győzelméhez, aztan küldött hogy kapjam be neki, s egy óra múlva közölte hogy nem számit a fityesz hatalmas buktája pesten.

Fene se érti az embereket :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Sean MacTíre 2019.10.14. 15:24:05

@shakti rom: szepen lekovetheto a kolto gondolatmenete, belso vivodasai, ahogy az erzelmek atveszik a racionalitas helyet. :-)

SzZoole 2019.10.14. 15:28:51

Fidesz himnusz;

“Felnőttem a szocializmusban
A mamám nekem azt mondta
Inkább fiam te vedd el
Minthogy tőled vegyék el
És tudom lopni nem szép dolog
De dolgozni azt nem fogok
Mindig jönnek az ötletek
Hogy hogyan szedjem el a pénzedeet
Ilyen az életem, tele a két zsebem
és senki nem szól ránk
Ilyen az életem, de a te pénzeden és senki nem szól ránk.
Még fiatal voltam, amikor megtanultam
Hogyha van egy jó kapcsolatom egyenes az utam
Nekem a szem a hátamon, az csak a spanom lehet
A bűn a keresztem, a pénz a végzetem
Keresem, kutatom, az üzletet akarom
A főnököt, a munkát, meg a verebekre hagyom
Hát hiába dugod el tőlem a vagyonod
Én úgyis azt ellopom, és úgy, ahogy akarom.
A tanárok azt mondták, hogy a bűn nem fizet
De iskola után a soron néztük a striciket
És amit tanultunk, bizony abban csalódtunk
És csak azt hittük el, amit a szemünkkel láttunk
Kilós fuxokkal, a Mercikben ültek
A kurvak rodáztak, ők meg örültek
Drogoznak, loptak, kurvaztak és csaltak
De mi felnéztünk rájuk, mert gengszterek voltak”

Arthamyr 2019.10.14. 15:39:19

@Sean MacTíre:
Szerintem mindkettő működhetne rendesen, jelenleg ugye mindkét "üzleti területet" elég kemény és erőszakos bűnözői körök uralják, és a sértettek (akár szolgáltatók, akár fogyasztók) nem tudnak hová fordulni. Pl. nem lehet panaszt tenni a fogyasztóvédelemnél, ha rossz kokaint hozott a díler, a kurva sem igazán tehet sokmindent, ha az ügyfele nem megfelelően bánik vele vagy a stricije rabszolgaként kezeli, ahogy az ügyfél sem, ha épp nyer valami frankó nemi betegséget. Ez mind azért van, mert szabályozatlan és illegális a dolog. Már azzal hatalmasat nyerne a társadalom, ha irányítása alá vonná ezeket a dolgokat, csak jelenleg ott tartunk, hogy épp más is csúszik ki az irányítás alól, és a közpénz elveszti közpénz jellegét.

Mindkettőt lehetne legalizálni, szépen szabályozni, és ahogy mondod, szarráadóztatni. Akár azt is bevezetni, hogy az ezekkel összefüggésbe hozható egészségügyi problémákat nem kezelik a normál biztosítással, ha a beteg igénybe vett ilyen dolgokat korábban.

Abban teljesen egyetértek veled, hogy egy családapának, aki emellett közszereplő, meg keresztény értékek védelmezőjének vallja magát (a pártja biztosan), nem kellene kurváznia, főleg így, hogy az nem legális és kokainoznia sem. De ettől még az irdatlan mennyiségű közpénz ellopását/elpazarlását még ennél is nagyobb (kárt okozó) bűnnek tartom, amivel nagyon sok embernek okoz sérelmet/teszi tönkre az életét.

Arthamyr 2019.10.14. 15:43:52

@Sean MacTíre: Hát, én elégedettebb lennék, ha tudnám mi történik vele, és az olyasmi lenne, amit az ellenségemnek sem kívánok. No de mint arra a @shakti rom: -nak feltett kérdéssel is utaltam, nem ez a realitás. A realitás sajnos az, hogy ő és az egész környezete, dinasztiája sokkal jobban fog élni, mint én. Bár tévednék ebben!

Arthamyr 2019.10.14. 15:46:44

@Sean MacTíre: Tegnap én is belebotlottam a tölgyfa-tuskóba egy tök random blogon, de az ottani bloggazda is kivágta. :D

Nem telt semmibe, írtam a blog.hu üzemeltetőinek, hogy nézzenek rá pár accountjára, kíváncsi vagyok fognak-e vele foglalkozni.

shakti rom 2019.10.14. 15:53:17

@Sean MacTíre: Pedig nem egy rossz nő :) kicsit hisztis ugyan..

shakti rom 2019.10.14. 15:53:19

@Sean MacTíre: költő, múzsa, szinművész s makkász :)

Golf2 2019.10.14. 16:33:16

@Dikusz: Mert sokan a pénzre,borkaira szavaztak,+a jobbikosok összejátszottak a fityesszel.

Határátkelő 2019.10.14. 16:35:43

@Sean MacTíre: Kérlek, hogy ilyen szemetet ne posztolj ide, ne csinálj neki reklámot. Köszönöm.

Taxomükke (UK) 2019.10.14. 16:55:15

@Herr Géza: Nekem nem volt türelmem ezt elmagyarázni, jó hogy leírtad a csepeli földimnek, aki annyira nem volt képes, hogy a seggfej Szisziék ellen leszavazzon.

shakti rom 2019.10.14. 17:02:06

Kósa hüjeségéről jutott eszembe, emlékszel Monti?

Volt egyszer egy kvebeki referendum, quebec elszakadásáröl amit elbuktak hálistennek, a szavazatok számlása után a mikrofonhoz lépett Jacques Parizeau, az elszakadó párt vezére, s tajtrészegen kijelentette hogy a francia függetlenség az “ethnic” szavazatok miatt bukott meg.

Máig sem feledte el Kanada.

Kósabarom nem ismerte ezt a történetet sem.

youtu.be/Ztd8DRhvZP8

shakti rom 2019.10.14. 17:02:13

Mea culpa az ukránozás miatt, a fideszre rárohadt krumpli a románoktól jött, ha hihető a cikk

hirklikk.hu/kozelet/rarohadt-a-valasztasi-krumpli-a-fideszre/355779/

Sean MacTíre 2019.10.14. 17:23:43

@Határátkelő: szia, hat kinek mi a reklam, de oke, bocsi. :-)

Erezhetoen fesziti szegenyt az ideg.

Platonica 2019.10.14. 17:26:58

@Sean MacTíre: Velemenyem szerint eletkorilag nem ez a megfelelo elfoglaltsag egy 4 evesnek. Marmint az iskolasdi. Illetve nemcsak az en velemenyem szerint:-)

Azt, hogy mit takar az altalad emlitett junior infant, nem tudom. A pre-school viszont az en olvasatomban ovoda (tevekenysegi formakat, elfoglaltsagot tekintve), en nem errol irtam a posztomban.

kék madár 2019.10.14. 17:28:21

hat a legnagyobb durranas Baranyi Krisztina gyozelme, amilyen szemetek voltak vele, annyira alazatos es kitarto volt. En mar reg uvegajtonak rohantam volna az o helyzeteben, fantasztikus ember es politikus. Igy is lehet!

Platonica 2019.10.14. 17:31:30

@DancingDead: Nem tartom fairnek sem a gyerekekkel, sem a tanarokkal szemben.

Sean MacTíre 2019.10.14. 17:32:21

@Platonica: az van 4 eves kortol, legalabbis Irorszagban, de nem lepne meg ha ugyanez lenne Angliaban is. Kb. -2. osztaly (es -1 a Senior Infant). A nem anyanyelvi gyerekeknek szerintem nagy elony, ha a pre-schoolba es a suliba mennek amilyen hamar csak lehet.

Termeszetesen a tananyag ennek megfelelo, nalunk kicsi nem tud 1 ev utan meg irni-olvasni folyamatosan, de nem is kell neki. Mire a Senior Infant vegere er, mar tudni fog (es onnan kezdodik az elso osztaly). Ettol fuggetlenul ezek is egyenruhas rendesenbejaros oszalyok.

Meg nincs teljes tapasztalatom az Ir rendszerrel, csak 3. osztalyig, ez alapjan azt mondanam hogy fokozatosan lesz egyre nehezebb, es a 7.-tol ahogy mennek secondary schoolba, ugy lesz jelentosen nehez.

Sokat elmond rola, hogy az idosebb kislanyom utalt beteg lenni, ment volna be mihamarabb, meg Senior Infantkent.

Sean MacTíre 2019.10.14. 17:33:28

@kék madár: nagyon egyetertek. Es most majd meglatjuk, valoban megtortenik-e a Nagy Kipucolas. Budapesten es a problemas keruletekben ennek most mar nincs akadalya.

Csodabogár 2019.10.14. 17:36:32

@Sean MacTíre: Az én szavazólapomon egy csomó párt volt, olyanok is akikről soha nem hallottam. Választhattam bőven és meg is tettem. Az én kerületemben a kutyapártnak lett egy mandátuma.:-)

Sean MacTíre 2019.10.14. 17:37:51

@Csodabogár: :-) a parlamentben szerettem volna oket nagyon - el tudom kepzelni a hozzaszolasaikat.

Csodabogár 2019.10.14. 17:42:29

@Buchhalter: Nálam csak az a tudat zakatol, hogy egy demokráciában, amit szeretnénk ha lenne, az egyetlen mód véleményt nyilvánítani vagy valamit elősegíteni, ha elmegyünk választani. Ez az én privát felfogásom és én e-szerint élek. Ha nem megyek el,. az azt jelenti, hogy nem akarok semmibe beleszólni, nem akarok semmin változtatni stb.
Ha valaki nekem panaszkodik, vagy szidja a kormányt, pártot akármit, csak azt szoktam kérdezni,hogy elmész választani? Ha nem, akkor nincs miről beszélni.

Csodabogár 2019.10.14. 17:47:26

@shakti rom: Már megint a Bartust olvastad? :-)
Nem tudom honnan jött nálad a krumpli, viszont azt konkrétan tudom, hogy a XVIII. kerületben minden évben osztanak krumplit a nyugdíjasoknak. Az idén is megkapták már. A szomszéd XVII.-ben még soha nem osztottak semmi és felénk Budán sem.

Platonica 2019.10.14. 17:49:51

@Sean MacTíre: Ok, koszi a leirast. Itt (UK) Reception Class-nak hivjak a belepteto evfolyamot, 4 eves kor utan kezdodik. Kotelezo. Utana mar Year 1, Year 2, etc.

Barmilyen konnyu v jatekos is, megis formalis iskolai oktatast jelent az idealis, tobbsegeben szabadjatek helyett. Es nem a kovetelmenyeken v azok hianyan van a hangsuly, ami miatt nem igazan jo, hanem az, hogyan strukturalodik az idejuk.

Teljesen egyetertek, hogy nem anyanyelvi gyerekeknek nagyon is jot tesz, kell a kozosseg! Csak jo lenne, ha olyasmivel toltenek az idejuket, amibol a legtobbet profitalhatnak hosszutavon. (Biztos hallottal a Too Much Too Soon kampanyrol. Mar akkor is furcsalltam, hogy ehhez nekik research kellett...)

kék madár 2019.10.14. 17:53:02

@Sean MacTíre: : "Nagy" kipucolasra nem fogadnek, a korrupcio otthon oregebb a Lanchidnal, de azert ennek a pofatlan pazarlasnak es rablasnak mindenkepp veget kell vetni, es visszaszerezni az emberek bizalmat. Baranyi Krisztinat tok veletlenul fedeztem fel amikor valami gyar tolta be a rohado hus szemetet a Dunaba, szo szerint nyakig allt a $%^&-ban hogy felhivja ra az emberek figyelmet, nem ijed meg semmitol es senkitol

shakti rom 2019.10.14. 17:59:22

@Csodabogár: mert sok a kutya a hegyen :)

Grétából is több kéne!

Golf2 2019.10.14. 18:11:46

@Csodabogár: soha nem osztottak semmi és felénk Budán sem...Budán nem csórók laknak általában,de most ott is megbuktak, csak a 12ben maradtak, ott lapulnak a leg.....

shakti rom 2019.10.14. 18:14:26

@Csodabogár: Nem olvastam Bartust, s azt hiszem te vagy nagyon alulinformálva krumplilag, meghát a ti külföldi nyugdíjjatok mellett nem voltatok a fidesz célkeresztben.

shakti rom 2019.10.14. 18:14:29

Lölő részvényei 13 milliárdot buktak ma.

Dominó?

kék madár 2019.10.14. 18:18:42

@shakti rom: a Tarlosrol nem is szolva aki a varos szegyene volt

Hari Seldon 2 2019.10.14. 18:30:30

@DancingDead:
Ez viszont furcsa. Nálunk is két párhuzamos osztály van, egymás melletti termekben, és tanítás alatt ki van nyitva az ajtó. Már ezt is furcsának találom.

shakti rom 2019.10.14. 18:37:31

@kék madár:

ültessen a Geri sokat..a Római part a fővároshoz tartozik?

S most már a Grétát is meg lehet hívni :)

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.10.14. 18:59:47

Gratulálok,sok sikert!
Vissza ne gyertek!
Habár most már....:))

Dikusz 2019.10.14. 19:39:50

@Csodabogár: Buda déli végén sem, soha. A rászorulóknak sem.

shakti rom 2019.10.14. 19:50:33

Napi Tóta

Nejlonzacskók közt kokszol Pákóra, és mindig a felszínen úszik, mi az? Bizonyára az új nemzeti nagypolgárság. Alávalóbb az utolsó lumpenprolinál, viszont sokkal drágább tartani.

Magyarország titokban felvett videókon hüledezik, és erre jó oka van. Engedjük el a szekunder szégyent: nem az a hibás, akinek felfordul a gyomra a jachtos dőzsöléstől, és/vagy (de szerencsés esetben és) a kerületi rablók zsákmánybeszámolóitól.

De van egy harmadik, kevéssé tárgyalt aspektusa a jeleneteknek, és az a legszomorúbb.
A mélységes, sötét, csámcsogó bunkóság. Az atlétatrikós, nejlonzacskós prosztó tempó.

Ahogy a Képviselő Úr alig bírja elböfögni, hogy a Krinyó bazmeg tizenkétmilliót bazmeg. Ahogy Fekete Pákóra csattog a gruppenszex.

Az asztalok, kabinok és szobák tájképei: sehol egy könyv, egy sakktábla, egy újság, semmi, ami az embert az állattól megkülönbözteti – csak a pia meg az izé, szőlőcukor.

Van a korrupciónak egy népszerű, megengedő narratívája; nyilván ma elsősorban a kormánypárt táborában, de mint látjuk, Krinyótól se sajnálta senki Kispesten, amit megcsípett abból az egymilliárdos közhitelből. Eszerint ez a világ rendje. Mindig voltak urak, kasztok, kiváltságosok, és most új arisztokrácia épül, hát nem kell rájuk irigykedni.

Az arisztokrácia, az szó szerint azt jelenti: „a kiválóak uralma”.

Hari Seldon 2 2019.10.14. 20:36:19

Sajnálom, hogy elment a téma. Pedig ez egy jó poszt volt. - Mondjuk várható volt.

Dzsínom Dzsánom, dzsanázod? 2019.10.14. 20:50:24

@Sean MacTíre:
"kurvakra es drogra kolto faszit latnak jonak egyesek egy varost vezetni."

Nem lehet, hogy a választók a lényegre, a saját közvetlen érdekukre koncentrálnak?
Talán úgy gondolják, hogy egy fideszes polgármester tudja garantálni, hogy a város a lehető legtöbb fejlesztési pénzhez jusson.

Szégyen a saját érdekunket mindenek elé helyezni?

FutureFry 2019.10.14. 21:12:09

@DancingDead: Az “open office” az szerintem (és egyes tanulmányok szerint is [1]) az egy elég vacak irodai elrendezés, legalább is pl. gyakran zavarja az olyan munkát amihez koncentrálás kell (azaz ilyenkor a produktivitás visszaesik). Talán az egyetlen hely, ahol ez valamennyire működni tud, az egy olyan cég ahol az egész társaság befér kb. max. 5 íróasztal mögé, de egyeseknek néha azért ott is elkel egy ajtóval ellátott iroda (vagy egyéb “félrevonulási” lehetőség)

[1] www.washingtonpost.com/business/2018/07/18/open-office-plans-are-bad-you-thought/

Dzsínom Dzsánom, dzsanázod? 2019.10.14. 21:18:10

@DancingDead:
Magyarországon ezt már az ötvenes években feltalálták, a falusi iskolákban vegyesen voltak több évfolyam gyerekei. Az első négy évfolyam egy osztályba járt. S amíg az elsősökkel foglalkozott a tanítóneni, addig önállóan megoldandó feladatot kapott a többi. Aztán kaptak az elsősök önálló feladatot, s addig a másodikosoknak magyarázott a tanító, felváltva.

Sean MacTíre 2019.10.14. 21:24:25

@Platonica: ertem, az valoban kicsit masnak tunik.

A preschool mindket gyereknek Montessori volt egyebkent, es hat szerintem elegge meglatszik a bizonyitvanyukon. Persze lehet, hogy anelkul is meglatszana. :-)

Itt az osztalyzas ugy van hogy van felso 10% meg also 10% es ok a felsoben vannak, illetve az egyiket elkuldtek tesztre a CTYI-re. Neki szabadott az oran is sajat konyvet olvasnia mert tul hamar vegez a feladatokkal, es nem tudjak lefoglalni. Ez az ami itt nagyon tetszik, otthon megorulne es a magatartas jegyebe kerulne.

En szemely szerint azt gondolom ebben a korai strukturalt oktatasnak is van szerepe, foleg hogy a lanyom sikeresen vette a CTYI vizsgat az egyetemen 7 eves koraban. Ez biztos nem (csak :-) ) gen kerdese. :-)

A hetvegen meg voltunk Scratch workshoppon (programnyelv gyerekeknek). Namost en elegge senior rendszermernok vagyok, de a lanyomnak amellett, hogy semmi segitseg nem kellett a tok ismeretlen cucchoz amit akkor latott eloszor, amellett h lepisszegett meg gyorsabban meg is talalta mit kell csinalnia a feluleten mint en. :-)

Szoval en nagyon a korai es jo oktatas mellett vagyok.

Sean MacTíre 2019.10.14. 21:26:27

@Öreg Harczos: elkepzelheto,csak szerintem ez mar az a szint, amikor az embernek erdemes felkopnie es alaallnia. De elismerem, van az a fajta ember, akinek meg a pedofil polgarmester is jo, csak Fideszes/MSZP/Jobbikos/akarmi legyen. Szerencsere sokfelek vagyunk.

Arthamyr 2019.10.14. 21:50:50

@Sean MacTíre: "Ez az ami itt nagyon tetszik, otthon megorulne es a magatartas jegyebe kerulne." - Nem tudom, mi volt most, de nekem is megengedték, sőt, adtak is feladatokat, mibe telik egy gyereknek mondjuk adni valamilyen, az ő tudásszintjének megfelelő feladatot? Szerintem sokkal kevesebb energia, mint a motiválatlan és/vagy gyenge képességű gyerekeket szintre hozni. Később konkrétan be sem kellett járnom bizonyos órákra, azt mondta az igazgató, hogy amíg hozom az okleveleket, nem kell, ez felső tagozatban és középiskolában is így volt. Iskola után meg ingyenes "szakkörök" is voltak, nem tudom van-e még ilyen.

Mondjuk lehet, hogy a klik-esítés után már nincs meg ehhez a tanár/igazgató szabadsága. Vagy a mai tanerő beleszarik az egészbe, de azért remélem nem. A klik-esítésről és a központosításról nem tehetnek.

Platonica 2019.10.14. 21:53:01

@Sean MacTíre: Az a lenyeg, hogy mind a gyerekek, mind ti meg legyetek elegedve:-) Me'g jobb, ha hosszabbtavon is majd.

Nekunk pont az ellenkezoje jott be, emiatt is (de nemcsak emiatt persze) en meg arra eskuszom:-DD

Dzsínom Dzsánom, dzsanázod? 2019.10.14. 22:00:07

@Arthamyr: akkor semmire se vagy büszke, amit a magyarok vittek véghez? Sport vagy tudományos teljesítmények? Teljesen hidegen hagy, hogy cseh, horvát vagy magyar győzelem / találmány / stb?

Dzsínom Dzsánom, dzsanázod? 2019.10.14. 22:00:12

@Sean MacTíre: pedig erős a gyanúm, hogy Magyarországon nagyon sokan szavaznak a vélt rövidtávú érdekük szerint.
Mert a szavazatert fizetnek ötezret, mert a fidesz utalványt ad, rezsit csökkent, egykulcsos jövedelemadót jelent, csokot ad....

A többi, eszmék, lozungok, nem számítanak nekik. Becsület, tisztesség, hitelesség? Nagy szavak, amiért nem kapni kenyeret a boltban.

Platonica 2019.10.14. 22:10:19

@Sean MacTíre: Ja, hogy ne tunjon tul fantazmagorikusnak, amit irtam, erre gondoltam: www.toomuchtoosoon.org/#

Az egyik research, ami a lavinat elinditotta, es vegre elkezdte'k folfogni, ami sztem eleg evidens kutatasok nelkul is--> www.cam.ac.uk/research/discussion/school-starting-age-the-evidence

Arthamyr 2019.10.14. 22:14:09

@Öreg Harczos: Nem hagy hidegen, örülök az olyan emberek sikerének, akiket nagyra tartok. De büszke nem vagyok rá, nem az én érdemem, nem az én munkám, tehetségem eredménye. Alapvetően semmi közöm ezekhez a "nagy" emberekhez, a létezésem nélkül is ugyanígy elérnék, amit elérnek. Ha mondjuk Hosszú Katinka nyer megint pár aranyat az olimpián, én örülök neki, ahogy annak is, ha mondjuk egy magyar ember Nobel-díjat kap valamikor, de ez nem büszkeség. Ha én kapok Nobel-díjat, vagy leszek valamiben a világ legjobbja, arra lehet, hogy büszke leszek, de erre már nincsen esély, szóval nem fog kiderülni, mennyire pattognak az inggombok...

gabors 2019.10.14. 22:35:45

ez valami kamu poszt ?

nem budos tomegszallason lakik valahol a paki negyedben (un. no-go-zone) a magyar ?
es meg csak nem is mosogat ?

biztos azert van 3 gyereke mert tobb a segij ...???

ezt a soros penzebol irta valami libsi magyargyulolo ????

valahogy ma elmaradtak ezek ... kommentek ...

de tenyleg jo poszt foleg az oktatasrol tudtam meg ujabb dolgokat bar ertem en hogy ez maganiskola vagyis valszeg az atalag felett van ....

Dzsínom Dzsánom, dzsanázod? 2019.10.14. 23:51:55

@Arthamyr: "örülök az olyan emberek sikerének, akiket nagyra tartok"

Eszerint neked mindegy, hogy koreai, pakisztáni vagy magyar úszó nyer?
Gondolom, nem a nemzetiségtol függ, hogy kit tartasz nagyra, és a magyar úszókat is a teljesítményuk miatt tiszteled, tehát egy világverseny minden szereplőjét Hasonló tisztelet illet. Jól értem?

Arthamyr 2019.10.15. 01:22:27

@Öreg Harczos: A pakisztáni meg koreai úszókat annyira nem ismerem, meg az úszást sem követem annyira, így nekik többet kell letenni az asztalra, hogy elkezdjek velük foglalkozni (ami ugye szükséges feltétele, hogy nagyra tartsam őket/örüljek a sikerüknek).
Pl. Kipchoge világcsúcsának vagy két órán belüli trükkös maratonjának örültem, mert az azért nem kis teljesítmény. Ahogy pl. a LIGO sikerének is örültem, vagy annak is, amikor az Alphago legyőzte Lee Sedolt. Ha lesz egy annyi aranyplecsnit gyűjtögető pakisztáni úszó, mint Phelps, akkor örülni fogok, amikor megdönti a rekordját.
Egy magyarnak nem kell ekkora eredményt elérnie, hogy öröljek neki. A magyar úszósport/tudományos élet komolyabb eredményei nehezen megkerülhetőek, ha az ember magyar nyelven is fogyaszt híreket. A magyar eredményeknek tény, hogy van egy pici előnye, valószínűleg mert ez az anyanyelvem, onnan származom, és magyarul is fogyasztok híreket, így egyfajta spéci szűrőbuborékon keresztül látom ezeket a dolgokat.
Ettől még büszke nem leszek mások teljesítményére, ahogy pl. szégyenkezni sem fogok amiatt, mert valaki más valami szégyenletes dolgot csinál, ha az illetőhöz kb. annyi közöm van, hogy ugyanaz az anyanyelvünk.
Amúgy "nagy kedvencem", amikor ha nyer az ország csapata, akkor az újságok azt írják, hogy "nyertünk", ha meg kikap, akkor "kikapott a magyar válogatott"... Ritka tré hozzáállás szerintem.

Dzsínom Dzsánom, dzsanázod? 2019.10.15. 07:19:12

Ki hallott az EGÉSZSÉGES MIGRÁNS HATÁSról?

"International immigration statistics demonstrate that the mortality rate of immigrants is lower than in their country of origin."
en.m.wikipedia.org/wiki/Hispanic_paradox#Healthy_migrant_effect

"A kutatók a British Medical Journal Open című orvosi folyóiratban közölt tanulmányukban a többi között azt is kifejtették, hogy adataik megerősítik az úgynevezett egészséges migráns hatás (healthy migrant effect) létezését. Mint írták, a szocioökonómiai és egyéb változók súlyozása után az adatok azt mutatják, hogy

A NÉMETORSZÁGBAN ÉLŐ MUNKAKÉPES KORÚ NEM NÉMET ÁLLAMPOLGÁROK KÖRÉBEN FELEAKKORA A HALÁLOZÁSI VALÓSZÍNŰSÉG, MINT A NÉMET ÁLLAMPOLGÁROK KÖRÉBEN."
www.portfolio.hu/gazdasag/20191014/kimutattak-a-munkanelkuliseg-tenyleg-ol-403859

Szóval a kitántorgók tovább élnek, jobb egészségi állapotban vannak. Ha elég gyakran váltanak országot, tán sose halnak meg. :)

Dzsínom Dzsánom, dzsanázod? 2019.10.15. 07:19:33

Ja, a feketeleves lemaradt:

"Ugyanakkor az adatokból az is kitűnik, hogy a nem német állampolgárok a németekhez képest jóval nagyobb valószínűséggel kerülnek alacsony fizetéssel járó munkakörbe; míg a külföldi munkavállalók 40 százaléka a legalacsonyabb jövedelmű rétegbe tartozik, és 10 százaléknál is kisebb részük tartozik a legtöbb pénzt keresők közé, a németeknél ugyanez az arány 17 százalék, illetve 22 százalék."

Na de az örök élet kedvéért vállalható a kisebb fizetés, nem?

A viccet félretéve, ezek a jövedelmi adatok akkor lennének komolyan vehetők, ha a képzettséget és munkakört is számításba venné. Mert most úgy tűnhet, mintha indokolatlanul diszkriminálnák szegény migráncsokat. Pedig jó eséllyel csak attól van szó, hogy a migráncsok alacsonyabb képzettséget igénylő pozíciókban, szektorokban (pl. Vendéglátás) felülreprezentáltak.

Buchhalter 2019.10.15. 08:13:55

@Csodabogár: Ha valaki nekem panaszkodik, vagy szidja a kormányt, pártot akármit, csak azt szoktam kérdezni,hogy elmész választani? Ha nem, akkor nincs miről beszélni. Erre azt mondanám ,hogy szabad vélemény nyilvánítás.Ha nem mész el az is jelezz valamit.

Dikusz 2019.10.15. 09:41:21

@Csodabogár: Amikor azt írtad @Buchhalter: -nak, ha valaki nem megy el választani, akkor nincs miről beszélni, tökéletesen egyetértettem veled, nekem is ez a véleményem.

Aztán írtad, hogy a kutyapártra szavaztál. Az én véleményem szerint (remélem nem haragszol meg érte) ez csak annyival több, hogy ott voltál a szavazáson. Leírom miért gondolom így:

Ez az a párt, amelyik tisztában van azzal, hogy soha, sehova nem fog bejutni, komoly programja ("az ingyen sör-örök élet" pont ezt jelzi) sem volt soha, de a választások környékén (kizárólag előtte) mindig feltűnik, csak akkor aktívak, gondolom ameddig tart a támogatás. Mert egyébként kampányidőszakon kívül sose láttam őket aktívnak.
A rájuk szavazás annak segít, akinek (mindegy melyik párt) várható helyileg a győzelme.

Történelmi gyökerek 2019.10.15. 13:13:49

"Tíz év és három gyermek után az ember teljesen beilleszkedik külföldön. Reális-e még ilyenkor a hazatérés?" vs. Tíz év és három gyermek után az ember teljesen beilleszkedik itthon. Reális-e még ilyenkor a külföldre költözés?

Dzsínom Dzsánom, dzsanázod? 2019.10.15. 13:29:19

@Dikusz:
"soha, sehova nem fog bejutni"
De hiszen épp most jutottak be több önkormányzatba képviselőkent.

"komoly programja ("az ingyen sör-örök élet" pont ezt jelzi) sem volt soha"

A magyar politikában ez nem tűnik kizáró tényezőnek. Mi is volt a legutolsó országgyűlési választásokon győztes párt programja?
A válasz: index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/03/23/orban_viktor_kampany_szerencs_nyiregyhaza_varpalota_fidesz_tiszaujvaros/

Szerintem a rájuk szavazás egyértelmű és hangos tiltakozás a jelenlegi teljes politikai kínálattal, a kormánnyal ÉS az ellenzékkel szemben.
Én is a kutyapartot tartom jelenleg a legalkalmasabbnak az ország vezetésére.

Platonica 2019.10.15. 14:13:21

@Történelmi gyökerek: Azt nem tudom, mennyire 'realis', de tudok par peldat a szukebb/tagabb kornyezetemben:-D

DancingDead 2019.10.15. 14:22:27

@Történelmi gyökerek:
Egy volt egyetemi tanárom par honapja koltozott ki Angliaba a felesegevel es harom gyerekukkel.
Felesegem egy volt magyarorszagi munkatarsa es csaladja (ferj, ket gyerek) kb. 9 ev utan fontolgatjak, hogy Kanadabol Magyarorszagra visszakoltozzenek.

bpetya75 2019.10.15. 16:04:38

@adg:

"Persze az is lehet, hogy pesten hirtelen helyreallt a demokracia, csak ahol maradt a kormanyoldal, ott nem. Ok nyilvan a birkakok."

Így igaz komám! Hihetetlen volt, ahogy nálunk, egy alig 1100 lelkes faluba megpróbálta a "független" ellenoldal behozni a nagypolitikát borkai után szabadon. A három k-ból a kokó meg a kurvázás esélytelennek tűnt, ezért rámentek a korrupcióra. Igaz, azt sem tudták semmivel alátámasztani, ezért csak utalgatás volt, de az legalább feszt ment két hétig. Már alig vártam a végét. Most még kicsit ássák a saját sírjukat kínjukban, aztán elcsendesednek Mi, birkákok meg örülünk:-P

blackhairlady 2019.10.16. 01:27:24

@bpetya75: Talan mar a nagyfiu is szavazott olyan regen hallottam feloled :)

bpetya75 2019.10.16. 08:12:59

@blackhairlady:

Ott még azért nem tartunk, de már ovis a lelkem :-)

Dikusz 2019.10.16. 10:06:59

@puhacica: Köszönöm a linket, ezek szerint valóban rosszul ítéltem meg a pártot. Akkor ezennel megkövetem őket.

puhacica 2019.10.16. 10:21:20

@Dikusz: orulok, hogy elolvastad.
szerintem ok az egyetlen ertelmes alternativa ma magyarorszagon.

Arthamyr 2019.10.16. 10:45:49

@puhacica: Kb. 200 millió forintból jótékonykodtak (de nem is minden évben), aminek egyébként nem is kéne léteznie, de a Fidesz nagyon ügyesen kitalálta ezt is, pár millárdból egy szép illúzióval gyengítik az ellenfelet (amíg vissza nem nyal a fagyi). Ha valahonnan van még 200 milliójuk, akkor az 400 millió, ami még mindig jelentéktelen. Ennél az alantas "Soros-ügynökök" (így hívják őket) is sokkal többől jótékonykodnak, de akár a lakosság ilyesmire fogékony része is. Ahogy az állam is, csak azt nem jótékonykodásnak hívják, és az állam kötelességének veszik, amit szarul lát el, de még így is sok nagyságrenddel többet költ rá, és többet is ér el. Ugye nem kell magyarázni, mi lenne, ha az állam tényleg nem költene semmit pl. szociális dolgokra?

@Dikusz: -nak ebben igaza van:
"Ez az a párt, amelyik tisztában van azzal, hogy soha, sehova nem fog bejutni, komoly programja ("az ingyen sör-örök élet" pont ezt jelzi) sem volt soha, de a választások környékén (kizárólag előtte) mindig feltűnik, csak akkor aktívak, gondolom ameddig tart a támogatás. Mert egyébként kampányidőszakon kívül sose láttam őket aktívnak.
A rájuk szavazás annak segít, akinek (mindegy melyik párt) várható helyileg a győzelme."
Akkor is, ha a támogatást egyébként nemes célra költik. Emellett ugyanúgy közpénzt költenek, igaz, valóban el is lophatnák, milyen jó, hogy ma ez a sztenderd, amihez manapság viszonyítunk...
Szóval aki a kutyapártra szavazott, annak semmiképpen sem kéne a mellét vernie, hogy ő milyen penge állampolgár, mert élt a jogaival (esetleg hardcore-abbak azt mondják, hogy teljesítették kötelességüket), és kijelentenie olyanokat, mint @Csodabogár:
"Ha valaki nekem panaszkodik, vagy szidja a kormányt, pártot akármit, csak azt szoktam kérdezni,hogy elmész választani? Ha nem, akkor nincs miről beszélni."
Vagyis persze, lehet ilyeneket mondani, mert végülis kulturált módon bárki kifejezheti a véleményét, de értelmetlen azt várni, hogy ezért majd elismerést kap.
Szóval aki a kutyapártra szavaz, az pont olyan, mintha nem szavazna, csak ezt némi költségért (saját és állami) teszi.

puhacica 2019.10.16. 14:13:37

@Arthamyr: ha azt a penzt nem ok kapjak, megkapja mas. csak akkor jo esellyel nem auto lesz belole a bohocdoktoroknak, hanem kokain a kurvak seggen.
en nem mondtam, hogy ki penge, ki nem, meg mi a kotelesseg, csak azt, hogy szerintem ok az egyedul vallalhatok a palettarol.
es nem en vagyok az egyetlen. par eve mindenki kirohogte oket, ma meg mar polgarmesteruk is van.
varjuk ki a veget!

Arthamyr 2019.10.16. 15:51:24

@puhacica: Azért remélem te is látod, hogy egyáltalán nem biztos, hogy kokain lenne a pénz a kurvák seggén, lehetne belőle akár kerozin is Garancsi magángépébe, de akár pár ismeretlen tanár vagy kórházi ápoló fizetése is. Persze ugyanabba a perselybe kerül, ahonnan a kokainozós/kurvázós pénzt is lopják, hisz alapvetően az is közpénz volt egyszer, csak azóta elvesztette ilyen jellegét.

De persze, várjuk ki a végét, mást tényleg nem nagyon lehet tenni, és 200 millió jelentéktelenségének megvan az az előnye, hogy sehonnan sem fog hiányozni. :) Csak nem kell melldöngetni, hogy valaki mekkora király, hogy leszavazott a kutyákra, és fogja be a pofáját, aki nem ment szavazni (nem te tetted, de ezt a fonalat kapta fel Dikusz, amire reagáltál).

puhacica 2019.10.16. 16:06:14

@Arthamyr: lehetne. de nem lett. es en nem latok ebben semmi kivetnivalot.
a rendszer jelenleg igy van kialakitva, igy is, ugy is kiosztjak ezt a penzt, es szerintem ertelmesen hasznaljak a kutyak.

tovabbra is: en Dikuszra reagaltam, nem arra, amit felkapott.

Arthamyr 2019.10.16. 16:20:15

@puhacica: "a rendszer jelenleg igy van kialakitva, igy is, ugy is kiosztjak ezt a penzt, es szerintem ertelmesen hasznaljak a kutyak. " - Na ezt nem tudtam. Én úgy tudtam, hogy a pártok megkaphatják, és nem egy fix keretet osztanak szét a pártok közt.
És biztos értelmesen használják fel a pénzt, de ettől még a létezésük egy sajnálatos jelenség, nem ezzel kéne viccelődni. Nem ők kotkodácsoltak a tévében pl.?

Dikusz reakciója pedig teljesen rendben volt.

puhacica 2019.10.16. 16:59:38

@Arthamyr: ja, ugy igen, azt hiszem le lehet rola mondani, akkor marad az egesz allambacsinal es tutira tanarnok es eu dolgozok fizetesenek emelesere hasznaljak, akik ebbol rengeteget profitalnak.

szerintem meg nem volt rendben. ¯\_(ツ)_/¯

Dzsínom Dzsánom, dzsanázod? 2019.10.16. 17:44:16

@Arthamyr:
"nem ezzel kéne viccelődni. Nem ők kotkodácsoltak a tévében pl.?"

Mi rossz van abban, hogy az állami tévécsatorna szellemi és erkölcsi színvonalának, valamint a célközönség befogadóképességenek megfelelően fogalmazzák meg politikai üzeneteiket?

Elfogadom, lehet, hogy inkább begetni kellett volna, hiszen a kétmillió birka mégiscsak azt beszéli anyanyelvi szinten.

Golf2 2019.10.16. 19:37:48

Dikusz reakciója pedig teljesen rendben volt.+1 Az az öreg rom busz pedig max.1.5m kerül 2008as ford transit...

Szabinho 2020.01.26. 09:30:10

Fura poszt. Az elejen elkezdi irni a kinti eletet pontokba szedve aztan mar csak a brit altananos iskolakrol van szo vegig

Legyél te is országfelelős!

Ahol már ott vagyunk: Ausztria, Ausztrália, Belgium, Brazília, Brunei, Ciprus, Chile, Csehország, Dánia, Egyesült Államok, Franciaország, Hollandia, India, Izland, Izrael, Japán, Kambodzsa, Kanada, Kanári-szigetek, Málta, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Omán, Spanyolország, Srí Lanka, Svájc, Svédország, Szingapúr, Törökország és Új-Zéland.

Jelentkezni (valamint az országfelelősökkel a kapcsolatot felvenni) a hataratkeloKUKAChotmail.com címen lehet.

süti beállítások módosítása